Wybory Fundacji Wikimedia/2017/Rzecznik Komitetu ds. Rozporządzania Środkami

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Funds Dissemination Committee Ombudsperson and the translation is 100% complete.
Info Wybory zostały zakończone 11 czerwca 2017. Kolejne głosy nie będą akceptowane.
Wyniki zostały ogłoszone dnia 19 czerwca 2017. Prosimy o przekazanie swojej opinii na temat wyborów 2017 na tę stronę.

W dniach 3-11 czerwca 2017 r. odbędą się wybory 2017 na Rzecznika Komitetu ds. Rozporządzania Środkami. Członkowie społeczności Wikimedia mają możliwość wyboru jednego kandydata na dwuletnią kadencję, która wygaśnie w 2019 r. Zadaniem Rzecznika FDC jest gromadzenie i publiczne dokumentowanie skarg na proces FDC oraz informacji zwrotnych i rekomendacji dla Rady Powierniczej dotyczących tego jak można poprawić proces FDC.

Komitet Wyborczy ogłosi wyniki najpóźniej 16 czerwca 2017. Szczegółowe wyniki będą dostępne.

Informacja dla głosujących

Wymagania

Edytorzy

Możesz głosować z jednego z zarejestrowanych przez siebie kont na dowolnej wiki Wikimedia. Wolno głosować tylko raz, bez względu na liczbę posiadanych kont. Aby się kwalifikować to jedno konto musi spełniać następujące warunki:

 • nie może być zablokowane w więcej niż jednym projekcie;
 • i musi być z niego wykonane co najmniej 300 edycji przed 1 kwietnia 2017 łącznie na wszystkich wiki Wikimedia;
 • oraz musi być wykonanych z tego konta co najmniej 20 edycji pomiędzy 15 października 2016 i 1 kwietnia 2017.

Narzędzie AccountEligibility może być użyte do szybkiego sprawdzenia uprawnień edytora do głosowania.

Developerzy

Programiści kwalifikują się do wzięcia udziału w głosowaniu jeśli:

 • Są administratorami serwera Wikimedia z dostępem do powłoki;
 • Lub są autorami przynajmniej jednej poprawki w repozytorium git Wikimedia Foundation, zatwierdzonej pomiędzy 1 października 2016 a 1 kwietnia 2017.
Pracownicy i współpracownicy Fundacji Wikimedia

Obecni pracownicy i współpracownicy Fundacji Wikimedia kwalifikują się do głosowania, jeśli byli zatrudnieni przez Fundację na dzień 1 kwietnia 2017 roku.

Współpracownicy i kontrahenci ruchu Wikimedia

Pracownicy etatowi i kontraktowi aktywnej obecnie lokalnej organizacji partnerskiej Wikimedia, organizacji tematycznej lub afiliowanej grupy edytorów, kwalifikują się do wzięcia w głosowaniu jeśli byli zatrudnieniu przez ich organizację 1 kwietnia 2017.

Członkowie Rady Powierniczej, Rady Doradców i komitetu FDC Fundacji Wikimedia

Obecni i byli członkowie Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, Rady Doradczej Fundacji Wikimedia oraz Komitetu ds. Rozporządzania Funduszami (FDC) są uprawnieni do głosowania.

Informacje dla kandydatów

Role i obowiązki Rzecznika FDC

Z portalu FDC

Rzecznik FDC odgrywa kilka ważnych ról w procesie FDC:

 • Gromadzi i publiczne dokumentuje skargi dotyczące procesu FDC;
 • Wspiera śledztwa w sprawie skarg (tylko jeśli oficjalnie wystąpili o to przedstawiciele Rady w FDC);
 • Publikuje roczne sprawozdanie dla Rady, które podsumowują otrzymane informacje zwrotne i zawierają zalecenia dotyczące poprawy procesu FDC
Zobacz więcej...

Kryteria dla Rzecznika FDC

Aby kwalifikować się do roli Rzecznika, osoba musi:

 • Mieć co najmniej 18 lat i wiek uznany prawnie za pełną dorosłość w swoim kraju;
 • Być w stanie skutecznie pracować w języku angielskim (chociaż pełna biegłość nie jest wymagana);
 • Być aktywnym projektach Wikimedia od co najmniej dwóch lat;
 • Mieć wystarczającą ilość czasu i gotowości, aby zaangażować się w ten proces;
 • Posiadać udokumentowane, konstruktywne zaangażowanie w dyskusje społecznościowe i nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów; oraz
 • Posiadać zdolność do odkładania wszelkich konfliktów interesów i działania na rzecz celów misji ruchu Wikimedia bez uwzględniania interesów indywidualnych i organizacyjnych.
Zobacz więcej...

Wymagania dla kandydata

Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów są takie same jak dla wyborców (patrz wymagania dotyczące wyborców) z następującymi dodatkowymi wymaganiami:

 • Nie można być skazanym za poważne przestępstwo lub jakiekolwiek przestępstwo związane z nieuczciwością lub oszustwem; i
 • Nie wolno być usuniętym ze stanowiska w organizacji non-profit lub przedsiębiorstwa z powodu złego zarządzania lub nieprawidłowego postępowania; i
 • W czasie nominacji lub wyborów nie można być zbanowanym lub zablokowanym w żadnym projekcie Wikimedia przez okres 30 dni lub dłużej; i
 • Musisz mieć ukończone 18 lat i być w wieku uznanym za dorosły w kraju ojczystym; i
 • Musisz przesłać dowód swojej tożsamości do Fundacji Wikimedia (zobacz poniżej).

Wysyłanie zgłoszenia

Jeśli jesteś uprawniony, możesz zgłosić swoją kandydaturę, wykonując następujące czynności:

 1. Napisz krótkie oświadczenie o długości maksymalnie 1200 znaków (bez spacji) opisujące to, co zrobiłbyś/aś, gdyby został/a wybrany/a do FDC, Twoich odpowiednich opinii i doświadczenia oraz wszystkiego, co uważasz za istotne. Nie wolno łączyć swojego oświadczenia z listami poparcia lub innymi stronami platformy i nie można tworzyć koalicji z innymi kandydatami.
 2. Prześlij swoje podsumowanie w okresie od 15 maja 2017, 00:00 (UTC) do 28 maja 2017, 23:59 (UTC). Twoje oświadczenie może zostać zmienione tylko w ciągu 3 dni po złożeniu wniosku lub do 28 maja, zależnie co nastąpi najpierw, z wyjątkiem niewielkich korekt (na przykład korekty pisowni) lub tłumaczenia. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści przedłożone po upływie tego terminu zostaną opatrzone znacznikiem czasu i zostaną przedstawione oddzielnie od pierwotnego podsumowania i zostaną przedstawione wyborcom jedynie, jeśli zostaną przetłumaczone na wszystkie te same języki co oryginalne podsumowanie.
 3. Zwróć uwagę, że: należy pamiętać, że wcześniejsze zgłoszenia pozwalają na tłumaczenie na więcej języków, a zgłoszenia dostarczone w ostatnim momencie lub tuż przed nie mogą być tak szeroko przetłumaczone. Podczas gdy pierwsze tłumaczenie będzie wykonane w 24 godziny od złożenia, kolejne będą grupowane razem i mogą zająć dłużej.
 4. Jako część swojego podsumowania musisz odpowiedzieć na standardowe pytania. Odpowiedzi na te pytania nie doliczają się do długości Twojego oświadczenia. Te standardowe pytania to:
  1. Jakie Twoje doświadczenia ulepszą pracę i proces rekomendacji FDC?
   1. Ustalanie lub ocenę rocznych planów i programów?
   2. Proces przyznawania grantów?
  2. Jak wyobrażasz sobie pełnie roli Rzecznika FDC?
  3. Jakie są potencjalne skargi na proces FDC, które Twoim zdaniem mogą być dokumentowane przez Rzecznika i jak sobie z nimi będziesz radzić?
 5. Wyślij dowód swojej tożsamości do Fundacji Wikimedia przed 28 maja 23:59 (UTC). Członek komisji skontaktuje się z Tobą osobiście aby udzielić dalszych informacji na temat spełnienia tych wymogów, gdy umieścisz siebie jako kandydata.

Kandydaci, którzy nie spełnią powyższych wymagań lub nie dotrzymają terminów zostaną zdyskwalifikowani.

Przedstawianie dowodu tożsamości Fundacji Wikimedia

Kandydaci muszą przedstawić dowód tożsamości i potwierdzenie pełnoletności jako warunek kandydowania. Dowód ten można przedstawić w następujący sposób:

 • Kopia lub skan prawa jazdy
 • Kopia lub skan paszportu
 • Kopia lub skan innych oficjalnych dokumentów wskazujących prawdziwe nazwisko i wiek.

Może to być dostarczone WMF w jeden z poniższych sposobów:

 • przez E-mail na adres: secure-info(_AT_)wikimedia.org
 • faksem na numer: +1 (415) 882-0495 (jeśli tak zrobisz prześlij mail na adres: secure-info(_AT_)wikimedia.org aby ostrzec ich o wysyłce faksu)
 • pocztą tradycyjną na adres:
Wikimedia Foundation Inc.
ATTN: JAMES ALEXANDER
149 New Montgomery Street, 3rd Floor
San Francisco, CA 94106
USA
 • Uwaga: wysyłka pocztą nie jest zalecana. Nie będzie wyjątków w sytuacji gdy dokumentacja kandydata nie dotarła do biura WMF w terminie do 28 maja 2017, 23:59 UTC.

Organizacja

Terminarz

 • 28 maja: Ostateczny termin identyfikacji i weryfikacji zgłoszeń kandydatów
 • 29 maja – 2 czerwca 2017: Pytania i dyskusja pomiędzy kandydatami a społecznością
 • 3–11 czerwca: Głosowanie
 • 12–14 czerwca: sprawdzanie głosów
 • 15 czerwca: Przewidywany termin ogłoszenia wyników