Jump to content

Fundacja Wikimedia wybory/2017/Rada Powiernicza

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Board of Trustees and the translation is 100% complete.
Info Wybory zostały zakończone 11 czerwca 2017. Kolejne głosy nie będą akceptowane.
Wyniki zostały ogłoszone dnia 19 czerwca 2017. Prosimy o przekazanie swojej opinii na temat wyborów 2017 na tę stronę.

Wybory do Rady Powierniczej 2017 odbędą się od 1 do 14 maja 2017. Członkowie społeczności Wikimediów będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli na trzyletnią kadencję, która zakończy się w 2020. Rada Powiernicza jest najwyższym organem zarządzającym Wikimedia Foundation, organizacji non profit ( 501(c)(3)) zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych. Wikimedia Foundation utrzymuje wiele różnorodnych projektów, takich jak Wikipedia i Commons.

Komitet Wyborczy ogłosi wyniki najpóźniej 21 maja. Szczegółowe wyniki będą dostępne.

Informacje dla głosujących

Wymagania

Edytorzy

Możesz głosować z jednego z zarejestrowanych przez siebie kont na dowolnej wiki Wikimedia. Wolno głosować tylko raz, bez względu na liczbę posiadanych kont. Aby się kwalifikować to jedno konto musi spełniać następujące warunki:

 • nie może być zablokowane w więcej niż jednym projekcie;
 • i musi być z niego wykonane co najmniej 300 edycji przed 1 kwietnia 2017 łącznie na wszystkich wiki Wikimedia;
 • oraz musi być wykonanych z tego konta co najmniej 20 edycji pomiędzy 15 października 2016 i 1 kwietnia 2017.

Narzędzie AccountEligibility może być użyte do szybkiego sprawdzenia uprawnień edytora do głosowania.

Developerzy

Programiści kwalifikują się do wzięcia udziału w głosowaniu jeśli:

 • Są administratorami serwera Wikimedia z dostępem do powłoki;
 • Lub są autorami przynajmniej jednej poprawki w repozytorium git Wikimedia Foundation, zatwierdzonej pomiędzy 1 października 2016 a 1 kwietnia 2017.
Pracownicy i współpracownicy Fundacji Wikimedia

Obecni pracownicy i współpracownicy Fundacji Wikimedia kwalifikują się do głosowania, jeśli byli zatrudnieni przez Fundację na dzień 1 kwietnia 2017 roku.

Współpracownicy i kontrahenci ruchu Wikimedia

Pracownicy etatowi i kontraktowi aktywnej obecnie lokalnej organizacji partnerskiej Wikimedia, organizacji tematycznej lub afiliowanej grupy edytorów, kwalifikują się do wzięcia w głosowaniu jeśli byli zatrudnieniu przez ich organizację 1 kwietnia 2017.

Członkowie Rady Powierniczej, Rady Doradców i komitetu FDC Fundacji Wikimedia

Obecni i byli członkowie Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, Rady Doradczej Fundacji Wikimedia oraz Komitetu ds. Rozporządzania Funduszami (FDC) są uprawnieni do głosowania.


Informacje dla kandydatów

Dobór nowych członków Rady musi być zgodny z zasadami tzw. obowiązku opieki (duty care). Rada musi działać w rozsądny, staranny i merytoryczny sposób oraz z ostrożnością, jaką w podobnych okolicznościach posłużyła by się przeciętnie roztropna osoba. Przykładowo, obowiązek opieki oznacza konieczność starannego wyboru wykwalifikowanych osób do służby w Radzie, takich osób, które nie przyniosą uszczerbku temu ciału.

Ci, którzy rozważają kandydaturę są proszenie o przeczytanie Wikimedia Foundation Board Handbook zanim zdecydują na ten krok.

Zadania i obowiązki członka Rady

Rada Powiernicza jest odpowiedzialna za kontrolę działań Wikimedia Foundation. Właściwi członkowie Rady zapewniają właściwe zarządzanie prowadzone przez dyrektor wykonawczą i pracowników. Nie zarządzają organizacją osobiście ani nie wpływają na jej bieżące działania. Rola kontrolna Rady składa się z podejmowania decyzji, monitorowania i kierownictwa.

Obowiązki:

 • Podejmowanie decyzji dotyczących wizji, strategii, celów i polityk wysokiego poziomu organizacji;
 • Monitorowanie sprawności działania Fundacji Wikimedia, ryzyk, finansów i
 • Doradzanie Dyrektorowi Wykonawczemu i kadrze kierowniczej, w oparciu o odpowiednie doświadczenie członków Rady; i
 • Przekazywanie i komunikowanie celów Fundacji Wikimedia społeczności Wikimedia i opinii publicznej.

Członkowie Rady powinni utrzymywać prawną i etyczną integralność organizacji, rekrutować i kierować nowymi członkami Rady oraz zwiększać różnorodność składu Rady.

Dowiedz się więcej o roli Rady Powierniczej z Wikimedia Foundation Board Handbook.

Wymagania dla kandydata

Aby kwalifikować się, kandydaci muszą mieć wolę i być w stanie wypełniać obowiązki służby w Radzie, w tym poświęcić czas i energię potrzebną do przeprowadzenia należytych dochodzeń w odpowiednich sprawach, podejmowania świadomych decyzji w dobrej wierze oraz regularnego udziału w posiedzeniach zarządu. Wymagania kwalifikujące kandydatów są takie same jak dla wyborców (zob. wymagania dla wyborców), z następującymi dodatkowymi wymogami:

 • Nie można być skazanym za poważne przestępstwo lub jakiekolwiek przestępstwo związane z nieuczciwością lub oszustwem; i
 • Nie można było być usuniętym ze stanowiska w organizacji non-profit ani innej instytucji z powodu złego zarządzania lub nieprawidłowego postępowania; i
 • W czasie nominacji lub wyborów nie można być zbanowanym lub zablokowanym w żadnym z projektów Wikimedia przez okres 30 dni lub dłużej; i
 • Jeśli spełniasz wymagania uprawniające do głosowania jako edytor: Twoja pierwsza edycja musiała mieć miejsce przed dniem 1 kwietnia 2015 r .; i
 • Musisz publicznie ujawnić swoje prawdziwe nazwisko w prezentacji swojej kandydatury (ponieważ tożsamość członków Rady jest kwestią publicznoprawną, nie mona być członkiem Rady anonimowo lub pod pseudonimem); i
 • Mieć co najmniej 18 lat i minimalny wiek dorosłości w swoim kraju; i
 • Wysłać dowód swojej tożsamości do Fundacji Wikimedia (patrz poniżej).

Jak zgłosić swoją kandydaturę

Jeśli jesteś uprawniony, możesz zgłosić swoją kandydaturę, wykonując następujące czynności:

 1. Napisz krótkie oświadczenie o maksymalnej długości 250 znaków (bez spacji) opisujących siebie i przyczyny, które skłoniły cię do kandydowania. Oświadczenie to będzie wyświetlane bezpośrednio na stronie do głosowań wszystkim wyborcom i będzie miało pierwszeństwo do tłumaczenia. Nie wolno łączyć swojego oświadczenia z listami poparcia lub innymi stronami platformy i nie można tworzyć koalicji z innymi kandydatami.
 2. Opisz dwa krótkie podsumowania na nie więcej niż 200 słów opisujących Twoją pracę w projektach Wikimedia i pracę offline w ruchu Wikimedia.
 3. Prześlij swoje podsumowania między 00:00 7 kwietnia 2017 (UTC) i 23:59 20 kwietnia 2017 (UTC). Twoje oświadczenie może zostać zmienione tylko w ciągu 3 dni po złożeniu wniosku lub do końca okresu nominacji 23:59 20 kwietnia 2017 r. (UTC), z wyjątkiem niewielkich korekt (na przykład korekcji pisowni) lub tłumaczenia. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści przedłożonych po upływie tego terminu zostaną opatrzone znaczkiem czasu i zostaną przedstawione oddzielnie od pierwotnego podsumowania i zostaną przedstawione wyborcom jedynie, jeśli zostaną przetłumaczone na wszystkie te same języki co oryginalne podsumowanie. Należy pamiętać, że wcześniejsze zgłoszenia pozwalają na tłumaczenie na więcej języków, a zgłoszenia dostarczone w odpowiednim terminie lub tuż przed nie mogą być tak szeroko przetłumaczone.
  Uwaga: Aby ułatwić wyborcom zapoznanie się z kandydatami, możemy szybko zgłosić oświadczenia do tłumaczenia w ciągu 48 godzin od złożenia. Przyszłe zmiany mogą nie być w pełni przetłumaczone.
 4. Wyślij dowód swojej tożsamości do Fundacji Wikimedia przed 23:59 20 kwietnia 2017 (UTC). Członek komisji wyborczej skontaktuje się celem przekazania dalszych informacji na temat spełnienia tego wymogu, gdy zaproponujesz siebie jako kandydata.

Kandydaci, którzy nie spełnią powyższych wymagań lub nie dotrzymają terminów zostaną zdyskwalifikowani.

Przedstawianie dowodu tożsamości Fundacji Wikimedia

Kandydaci muszą przedstawić dowód tożsamości i potwierdzenie pełnoletności jako warunek kandydowania. Dowód ten można przedstawić w następujący sposób:

 • Kopia lub skan prawa jazdy
 • Kopia lub skan paszportu
 • Kopia lub skan innych oficjalnych dokumentów wskazujących prawdziwe nazwisko i wiek

To może być dostarczone do WMF w jeden z poniższych sposobów:

 • przez E-mail na adres: secure-info(_AT_)wikimedia.org
 • przez wysłkę faxem +1 (415) 882-0495 (jeśli zamierzasz wysłać tą drogą, wyślij mail o swoim zamiarze na adres: secure-info(_AT_)wikimedia.org inaczej fax może być zingorowany).
 • zwykłą drogą pocztową (snail mail) na adres:
Wikimedia Foundation Inc.
ATTN: JAMES ALEXANDER
149 New Montgomery Street, 5th Floor
San Francisco, CA 94105
USA
 • Wysyłka zwykłą pocztą nie jest rekomendowana. Wyjątkiem może być sytuacja gdy dokumentacja kandydata nie dotarła do biura WMF przed datą końcową 23:59 20 kwietnia 2017

Pytania do kanydatów

Społeczność jest proszona o zadawanie pytań kandydatom w trakcie całego okresu nominacji na specjalnej stronie. Po zakończeniu okresu nominacji Komitet ds. Wyborów porówna te pytania, aby zebrać podobne pytania tematyczne i zostaniesz zaproszony do odpowiedzi na te pytania bezpośrednio na stronie wiki. Zachęcamy do udzielania odpowiedzi na te pytania tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić tłumaczenie, tak aby można było odczytywać odpowiedzi przez osoby nie znające angielskiego.

Komitet postanowił już zadecydować, że następujące pytania zostaną zadane, ponieważ były one zadawane w poprzednich wyborów. Możesz teraz pomyśleć o swoich odpowiedziach, aby mieć je gotowe przed rozpoczęciem etapu odpowiadania.

 • Dlaczego uważasz, że będziesz dobrym kandydatem na członka Rady
 • Czy jest jakieś powiązanie między twoim zatrudnieniem (lub innym interesem finansowym) a pozycją w Radzie? Jeśli tak, proszę opisać, jak możesz się upewnić, że to się nie będzie z sobą kłócić.
 • Myślę, że Rada powinna skupiać się na: (jak Ty sądzisz, na czym Rada powinna skupiać)

Organizacja

Kalendarium

20 kwietnia: Ostateczny termin dla identyfikacji i weryfikacji zgłoszeń

 • 21 kwietnia–1 maja: pytania i dyskusja pomiędzy kandydatami a społecznością
 • 1–14 maja: głosowanie
 • 15–19 maja: sprawdzanie głosów
 • 20 maja: przewidywany termin ogłoszenia wyników