Wybory Fundacji Wikimedia/2017/Komitet ds. Rozporządzania Środkami

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Funds Dissemination Committee and the translation is 100% complete.
Info Wybory zostały zakończone 11 czerwca 2017. Kolejne głosy nie będą akceptowane.
Wyniki zostały ogłoszone dnia 19 czerwca 2017. Prosimy o przekazanie swojej opinii na temat wyborów 2017 na tę stronę.

W dniach 3-11 czerwca 2017 r. odbędą się wybory 2017 do Komitetu ds. Rozporządzania Środkami. Członkowie społeczności Wikimedia mają możliwość wyboru pięciu kandydatów na dwuletnią kadencję, która wygaśnie w 2019 r. Celem procesu FDC jest alokacja środków do uprawnionych podmiotów, w oparciu o ocenę zakresu, w jakim wnioskowane środki finansowe umożliwią tym podmiotom wywarcie wpływu na realizację celów misji ruchu Wikimedia.

Komitet Wyborczy ogłosi wyniki najpóźniej 16 czerwca 2017. Szczegółowe wyniki będą dostępne.

Informacje dla głosujących

Wymagania

Edytorzy

Możesz głosować z jednego z zarejestrowanych przez siebie kont na dowolnej wiki Wikimedia. Wolno głosować tylko raz, bez względu na liczbę posiadanych kont. Aby się kwalifikować to jedno konto musi spełniać następujące warunki:

 • nie może być zablokowane w więcej niż jednym projekcie;
 • i musi być z niego wykonane co najmniej 300 edycji przed 1 kwietnia 2017 łącznie na wszystkich wiki Wikimedia;
 • oraz musi być wykonanych z tego konta co najmniej 20 edycji pomiędzy 15 października 2016 i 1 kwietnia 2017.

Narzędzie AccountEligibility może być użyte do szybkiego sprawdzenia uprawnień edytora do głosowania.

Developerzy

Programiści kwalifikują się do wzięcia udziału w głosowaniu jeśli:

 • Są administratorami serwera Wikimedia z dostępem do powłoki;
 • Lub są autorami przynajmniej jednej poprawki w repozytorium git Wikimedia Foundation, zatwierdzonej pomiędzy 1 października 2016 a 1 kwietnia 2017.
Pracownicy i współpracownicy Fundacji Wikimedia

Obecni pracownicy i współpracownicy Fundacji Wikimedia kwalifikują się do głosowania, jeśli byli zatrudnieni przez Fundację na dzień 1 kwietnia 2017 roku.

Współpracownicy i kontrahenci ruchu Wikimedia

Pracownicy etatowi i kontraktowi aktywnej obecnie lokalnej organizacji partnerskiej Wikimedia, organizacji tematycznej lub afiliowanej grupy edytorów, kwalifikują się do wzięcia w głosowaniu jeśli byli zatrudnieniu przez ich organizację 1 kwietnia 2017.

Członkowie Rady Powierniczej, Rady Doradców i komitetu FDC Fundacji Wikimedia

Obecni i byli członkowie Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, Rady Doradczej Fundacji Wikimedia oraz Komitetu ds. Rozporządzania Funduszami (FDC) są uprawnieni do głosowania.

Informacje dla kandydatów

Role i obowiązki członków FDC

Z portalu FDC

Członkowie FDC będą musieli poświęcić odpowiednio dużo czasu, uwagi i wysiłku, na między innymi:

 • Osobiste uczestnictwo w spotkaniach FDC (dwa spotkania roczne, a także spotkanie orientacyjne na Wikimanii);
 • Czytanie i ocena wniosków w trakcie dwóch rund rocznie (kwiecień/maj i październik/listopad);
 • Bieżące monitorowanie i uczestnictwo w dyskusjach i działaniach FDC w obrębie społeczności; i
 • Sporadycznie intensywna komunikacja mailowa oraz przez IRC z pracownikami dedykowanymi do FDC i innymi członkami FDC.
Zobacz więcej...

Kryteria dla członków FDC

Aby mieć zdolność do kandydowania do FDC należy:

 • Mieć co najmniej 18 lat i wiek uznany prawnie za pełną dorosłość w swoim kraju;
 • Być w stanie skutecznie pracować w języku angielskim (chociaż poziom zaawansowany nie jest wymagany);
 • Przedstawić WMF właściwy dokument identyfikacyjny, którego kopia będzie przechowywana przez WMF w celu prowadzenia dokumentacji;
 • Mieć wystarczającą ilość czasu i gotowości, aby zaangażować się w ten proces i móc uczestniczyć w udziału w spotkaniach na żywo;
 • Mieć czas na wzięcie udziału w dyskusjach, które odbędą się w San Francisco w drugiej połowie 2017 r .;
 • Posiadać udokumentowane, konstruktywne zaangażowanie w dyskusje społecznościowe i nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów; i
 • Zdolność do odkładania wszelkich konfliktów interesów i działania na rzecz celów misji ruchu Wikimedia bez uwzględnienia interesów indywidualnych i organizacyjnych.

Członkowie zarządów podmiotów wnioskujących o dofinansowanie z FDC mogą być członkami FDC; muszą jednak wycofać się z dyskusji i decyzji dotyczących wnioski ich własnych organizacji.

Poprzez staranny wybór kandydatów zarówno w ramach procesu nominowania członków przez Radę, jak i wybory przez społeczność, członkowie FDC (jako całość) powinni posiadać następujące umiejętności i atrybuty:

 • Doświadczenie kierowania lub oceny programów;
 • Praktykę w zakresie procesów grantowych (zarówno jako grantobiorcy jak i grantodawcy);
 • Doświadczenie, zrozumienie i wiarygodność w ramach ruchu Wikimedia (czyli doświadczenie z programami, organizacjami afiliowanymi lub rolach administracyjnych w ruchu Wikimedia); i
 • Różnorodność płciową, geograficzną i językową.

Członkowie FDC będą zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących konfliktu interesów, które zmniejszają ryzyko niewłaściwego wpływania na nich.

Wymagania dla kandydatów

Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów są takie same jak dla wyborców (patrz wymagania dotyczące wyborców) z następującymi dodatkowymi wymaganiami:

 • Nie można być skazanym za poważne przestępstwo lub jakiekolwiek przestępstwo związane z nieuczciwością lub oszustwem; i
 • Nie można być usuniętym ze stanowiska w organizacji non-profit lub przedsiębiorstwa z powodu złego zarządzania lub nieprawidłowego postępowania; i
 • W czasie nominacji lub wyborów nie można być zbanowanym lub zablokowanym w żadnym projekcie Wikimedia przez okres 30 dni lub dłużej; i
 • Trzeba mieć ukończone 18 lat i być pełnoletnim w ojczystym kraju; i
 • Trzeba przesłać dowód swojej tożsamości do Fundacji Wikimedia (zobacz poniżej).

Proces składania kandydatury

Jeśli jesteś uprawniony, możesz zgłosić swoją kandydaturę, wykonując następujące czynności:

 1. Napisz krótkie oświadczenie o długości maksymalnie 250 znaków (bez spacji) opisujące Ciebie i przyczyny, które skłoniły cię do kandydowania. Oświadczenie to będzie wyświetlane bezpośrednio na stronie do głosowań wszystkim wyborcom i będzie miało pierwszeństwo do tłumaczenia. Nie wolno łączyć swojego oświadczenia z listami poparcia lub innymi stronami platformy i nie można tworzyć koalicji z innymi kandydatami.
 2. Prześlij swoje podsumowanie w okresie od 15 maja 2017, 00:00 (UTC) do 28 maja 2017, 23:59 (UTC). Twoje oświadczenie może zostać zmienione tylko w ciągu 3 dni po złożeniu wniosku lub do 28 maja, zależnie co nastąpi najpierw, z wyjątkiem niewielkich korekt (na przykład korekty pisowni) lub tłumaczenia. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści przedłożone po upływie tego terminu zostaną opatrzone znacznikiem czasu i zostaną przedstawione oddzielnie od pierwotnego podsumowania i zostaną przedstawione wyborcom jedynie, jeśli zostaną przetłumaczone na wszystkie te same języki co oryginalne podsumowanie.
 3. Zwróć uwagę, że należy pamiętać, że wcześniejsze zgłoszenia pozwalają na tłumaczenie na więcej języków, a zgłoszenia dostarczone w ostatnim momencie lub tuż przed nie mogą być tak szeroko przetłumaczone. Podczas gdy pierwsze tłumaczenie będzie wykonane w 24 godziny od złożenia, kolejne będą grupowane razem i mogą zająć dłużej.
 4. Jako część swojego podsumowania musisz odpowiedzieć na standardowe pytania. Odpowiedzi na te pytania nie doliczają się do długości Twojego oświadczenia. Te standardowe pytania to:
  1. Jakie Twoje doświadczenia ulepszą pracę i proces rekomendacji FDC?
   1. Ustalanie lub ocenę rocznych planów i programów?
   2. Proces przyznawania grantów?
  2. Jak twoja historia udział w ruchu Wikimedia sprawia, że nadajesz się do FDC?
 5. Wyślij dowód swojej tożsamości do Fundacji Wikimedia przed 28 maja 23:59 (UTC). (patrz wyżej)

Kandydaci, którzy nie spełnią powyższych wymagań lub nie dotrzymają terminów zostaną zdyskwalifikowani.

Przedstawienie dowodu tożsamości Fundacji Wikimedia

Kandydaci muszą przedstawić dowód tożsamości i potwierdzenie pełnoletności jako warunek kandydowania. Dowód ten można przedstawić w następujący sposób:

 • Kopia lub skan prawa jazdy
 • Kopia lub skan paszportu
 • Kopia lub skan innych oficjalnych dokumentów wskazujących prawdziwe nazwisko i wiek.

Może to być dostarczone do WMF na jeden z poniższych sposobów:

 • przez E-mail na adres: secure-info(_AT_)wikimedia.org
 • faksem na numer: +1 (415) 882-0495 (jeśli tak zrobisz prześlij mail na adres: secure-info(_AT_)wikimedia.org aby ostrzec ich o wysyłce faksu)
 • pocztą tradycyjną na adres:
Wikimedia Foundation Inc.
ATTN: JAMES ALEXANDER
149 New Montgomery Street, 6th Floor
San Francisco, CA 94106
USA
 • Uwaga: wysyłka pocztą nie jest zalecana. Nie będzie wyjątków w sytuacji gdy dokumentacja kandydata nie dotarła do biura WMF w terminie do 28 maja 2017 23:59 UTC.

Organizacja

Terminarz

 • 28 maja: Ostateczny termin zgłoszeń i weryfikacji tożsamości kandydatów
 • 29 maja – 2 czerwca 2017: Pytania i dyskusja pomiędzy kandydatami a społecznością
 • 3–11 czerwca: Głosowanie
 • 12–14 czerwca: Sprawdzanie głosów
 • 15 czerwca: Przewidywany termin ogłoszenia wyników