Jump to content

Bầu cử Wikimedia Foundation/2017/Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Funds Dissemination Committee and the translation is 100% complete.
Info Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 11 tháng Sáu 2017. Phiếu bầu mới sẽ không hợp lệ.
Kết quả đã được công bố trong ngày 19 tháng Sáu 2017. Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến cuộc bầu cử năm 2017 trên trang hậu bầu cử.

Bầu cử năm 2017 cho các vị trí Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 6 năm 2017. Các thành viên của cộng đồng Wikimedia có cơ hội bầu năm ứng viên cho nhiệm kỳ hai năm sẽ hết hạn vào năm 2019. Mục đích của quá trình FDC là phân bổ cho các tổ chức Wikimedia có tiêu chuẩn FDC, dựa trên đánh giá về mức độ yêu cầu tài trợ sẽ giúp các thực thể đó có thể tác động đến việc thực hiện các mục tiêu sứ mệnh của phong trào Wikimedia.

Ủy ban Bầu cử sẽ công bố kết quả trong hoặc trước ngày 16 tháng 6 năm 2017. Kết quả chi tiết sẽ được thông báo.

Những điều mà cử tri cần biết

Điều kiện để tham gia bỏ phiếu

Biên tập viên

Bạn có thể bỏ phiếu bằng một tài khoản bất kỳ do bạn sở hữu, đã đăng ký trong một wiki của Wikimedia. Cử tri chỉ được bỏ phiếu một lần duy nhất, dù cho bạn có bao nhiêu tài khoản đi nữa. Tài khoản duy nhất dùng để bỏ phiếu này phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • không ở trong trạng thái bị cấm trong nhiều hơn một dự án;
 • không phải là một bot;
 • và đã thực hiện ít nhất 300 sửa đổi trước ngày 1 tháng 4 năm 2017 trên các wiki của Wikimedia;
 • và đã thực hiện ít nhất 20 sửa đổi trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Công cụ AccountEligibility có thể được dùng để kiểm tra cơ bản điều kiện bỏ phiếu của cử tri một cách nhanh chóng.

Phát triển viên

Phát triển viên có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ:

 • Là quản trị viên hệ thống của Wikimedia có quyền truy cập bằng tài khoản shell;
 • Hoặc có quyền truy cập đệ trình và đã thực hiện ít nhất một sự thay đổi mã nguồn trong kho git của Wikimedia Foundation trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến ngày 1 tháng 4 năm 2017.
Nhân viên và nhà thầu của Wikimedia Foundation

Những nhân viên và nhân viên hợp đồng đương chức của Wikimedia Foundation có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ được Quỹ tuyển mộ lao động trước ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Nhân viên và nhà thầu của Wikimedia Foundation

Những nhân viên và nhân viên hợp đồng đương chức của Wikimedia Chapter, tổ chức theo theme của Wikimedia Foundation có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ được Quỹ tuyển mộ lao động trước ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Cố vấn Wikimedia Foundation, Ủy ban Phân bổ Nguồn Quỹ

Những thành viên thuộc Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation, Hội đồng Cố vấn Wikimedia Foundation và Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ đương nhiệm hoặc đã mãn nhiệm có đủ điều kiện bỏ phiếu.

Những điều mà ứng cử viên cần biết

Vai trò và trách nhiệm của một thành viên FDC

Lấy từ cổng thông tin FDC

Các thành viên của FDC sẽ phải dành thời gian, trọng tâm và nỗ lực đáng kể bao gồm:

 • Tham gia trực tiếp tại các cuộc họp của FDC (hai cuộc họp dự kiến mỗi năm, cộng với định hướng tại Wikimania);
 • Đọc và đánh giá đề xuất trong hai vòng đề xuất mỗi năm (tháng 4 / tháng 5 và tháng 10 / tháng 11);
 • Theo dõi và tham gia liên tục trong các cuộc thảo luận và hoạt động của FDC trong cộng đồng; Và
 • Email và IRC không thường xuyên với nhân viên FDC và các thành viên FDC khác.
Xem thêm...

Tiêu chí cho thành viên FDC

Để hội đủ điều kiện cho FDC, ứng viên cần phải:

 • Ít nhất 18 tuổi và độ tuổi hợp pháp ở nước bạn;
 • Phải có khả năng làm việc hiệu quả bằng tiếng Anh (mặc dù không bắt buộc phải đủ thông thạo);
 • Phải xuất trình cho WMF thông tin nhận dạng cá nhân thích hợp, một bản sao sẽ phải giao cho WMF để lưu giữ hồ sơ;
 • Có đủ thời gian và sự cống hiến để cam kết quá trình này và sẵn sàng tham dự các cuộc họp trực tiếp;
 • Sẵn sàng tham dự các cuộc thảo luận tại San Francisco vào nửa cuối năm 2017;
 • Có bản ghi chép về sự tham gia xây dựng trong các cuộc thảo luận của cộng đồng và định hướng hướng giải quyết vấn đề hợp tác; Và
 • Có thể loại bỏ bất kỳ xung đột lợi ích và làm việc cho mục tiêu sứ mệnh của phong trào Wikimedia mà không xem xét lợi ích cá nhân hoặc tổ chức.

Các thành viên của các đơn vị yêu cầu quỹ từ FDC có thể phục vụ trên FDC; Tuy nhiên, họ phải tự rút khỏi cuộc tranh luận liên quan đến đăng ký xin tiền từ quỹ của họ.

Thông qua việc lựa chọn cẩn thận các ứng cử viên thông qua cả quá trình bầu cử Hội đồng và các cuộc bầu cử cộng đồng, thành viên FDC (như một toàn thể) nên có các kỹ năng và các thuộc tính sau đây:

 • Kinh nghiệm chỉ đạo hoặc đánh giá các chương trình;
 • Chuyên môn (như người được cấp hoặc người cấp quỹ);

Tiếp xúc với, hiểu biết và tin cậy cá nhân trong phong trào Wikimedia (nghĩa là kinh nghiệm trong các chương trình, chương hoặc vai trò hành chính trong phong trào Wikimedia); Và

 • Giới tính, đa dạng địa lý và ngôn ngữ.

Các thành viên của FDC sẽ phải tuân thủ các quy định xung đột lợi ích nhằm giảm nguy cơ bị ảnh hưởng quá mức.

Xem thêm...

Điều kiện để ứng cử

Các yêu cầu về tiêu chuẩn cho ứng cử viên cũng tương tự như cử tri (xem yêu cầu cử tri) với các yêu cầu bổ sung sau đây:

 • Bạn không phải là người bị kết án về một tội phạm nghiêm trọng hoặc bất kỳ tội nào liên quan đến sự gian dối hoặc lừa đảo; và
 • Bạn không bị đuổi khỏi vị trí của tổ chức phi lợi nhuận hoặc công ty khác vì quản lý kém hoặc hành vi sai trái; và
 • Vào thời điểm đề cử hoặc bầu cử, bạn không bị cấm tại bất kỳ dự án nào của Wikimedia trong thời gian 30 ngày hoặc lâu hơn; và
 • Bạn phải trên 18 tuổi và trên độ tuổi trưởng thành ở nước bạn; và
 • Bạn phải nộp bằng chứng nhận dạng của bạn cho Wikimedia Foundation (xem dưới đây).

Quy trình xét duyệt

Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể nộp hồ sơ của bạn bằng cách làm như sau:

 1. Viết một tuyên bố ngắn gọn không quá 250 ký tự (không bao gồm khoảng cách) mô tả chính mình và lý do của bạn để chạy. Bản tuyên bố này sẽ được hiển thị trực tiếp trên lá phiếu bỏ phiếu cho tất cả cử tri và sẽ được ưu tiên dịch. Bạn không thể sử dụng câu lệnh ứng cử viên của bạn để liên kết đến danh sách các xác nhận hoặc các trang nền tảng khác và không thể chạy trên một bảng với các ứng cử viên khác.
 2. Gửi bản tóm tắt của bạn từ 00:00 đến 15 Tháng 5 năm 2017 (UTC) và 23:59, 28 Tháng 5 năm 2017 (UTC). Báo cáo của bạn chỉ có thể được thay đổi trong 3 ngày sau khi gửi hoặc tối đa 28 Tháng 5, tùy điều kiện nào đến trước, ngoại trừ sửa đổi nhỏ (ví dụ sửa đổi chính tả) hoặc bản dịch. Mọi bổ sung hoặc thay đổi nội dung được gửi sau thời hạn này sẽ được đóng dấu thời gian và trình bày tách biệt khỏi bản tóm tắt ban đầu và sẽ chỉ được trình bày cho cử tri nếu họ được dịch ra tất cả các ngôn ngữ giống như bản tóm tắt ban đầu. Bạn nên lưu ý rằng các bài nộp trước đó cho phép thời gian dịch sang nhiều ngôn ngữ hơn và các bài gửi được cung cấp vào ngày đến hạn hoặc ngay trước đây có thể không được dịch sang nhiều ngôn ngữ.
  Xin lưu ý: Cho phép cử tri tham gia với ứng cử viên một cách nhanh chóng sẽ được gửi bản dịch chuyên nghiệp trong vòng 48 giờ sau khi đệ trình. Mặc dù bản dịch đầu tiên sẽ là 24 giờ xoay quanh các cập nhật trong tương lai sẽ được nhóm lại với nhau và có thể mất nhiều thời gian hơn.
 3. Là một phần của việc bạn gửi, bạn phải trả lời các câu hỏi chuẩn. Các câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ không được tính là các ký tự cho tóm tắt của bạn. Các câu hỏi tiêu chuẩn là:
  1. Bạn nghĩ gì về kinh nghiệm của bạn sẽ tăng cường công việc và quá trình giới thiệu của FDC?
   1. Về việc chỉ đạo và / hoặc đánh giá các kế hoạch và chương trình hàng năm?
   2. Vòng tài trợ?
  2. Lịch sử của bạn với Wikimedia làm cho bạn thích hợp với vị trí FDC như thế nào?
 4. Gửi bằng chứng nhận dạng của bạn tới Wikimedia Foundation trước 23:59, ngày 28 tháng 5 (UTC). (xem bên dưới)

Các ứng cử viên không đáp ứng đầy đủ về các yêu cầu cũng như các mốc thời gian sẽ bị loại.

Các giấy tờ cần thiết phải gửi đến Wikimedia Foundation

Ứng cử viên cho vị trí này phải nộp bằng chứng nhận dạng và bằng chứng tuổi trưởng thành như là một điều kiện của ứng cử viên. Bằng chứng này có thể được cung cấp theo một trong những cách sau đây:

 • Bản sao hoặc scan giấy phép lái xe.
 • Bản sao hoặc scan hộ chiếu.
 • Bản sao hoặc scan các tài liệu chính thức khác cho biết tên thật và độ tuổi.

Giấy tờ có thể được cung cấp cho WMF theo một trong các cách sau:

 • Qua email đến secure-info(_AT_)wikimedia.org
 • Qua fax tới +1 (415) 882-0495 (nếu bạn làm như vậy, hãy gửi email secure-info(_AT_)wikimedia.org để cảnh báo họ rằng fax sẽ đến)
 • Qua đường bưu điện đến:
Wikimedia Foundation Inc.
ATTN: JAMES ALEXANDER
149 New Montgomery Street, 6th Floor
San Francisco, CA 94106
USA
 • Lưu ý rằng gửi qua bưu điện không được khuyến khích. Các trường hợp ngoại lệ sẽ không được chấp nhận nếu hồ sơ của ứng cử viên không tới văn phòng WMF vào thời hạn 23:59 UTC, ngày 28 tháng 5 năm 2017.

Tổ chức

Thời gian

 • 28 tháng 5 năm 2017: Hạn chót để ứng viên nộp đơn và xác minh danh tính
 • 29 tháng 5 – 2 tháng 6 năm 2017: Chất vấn và thảo luận giữa các ứng viên và cộng đồng
 • 3–11 tháng 6: Bỏ phiếu
 • 12–14 tháng 6: Kiểm phiếu
 • 15 tháng 6: Ngày dự kiến công bố kết quả