Jump to content

Bầu cử Wikimedia Foundation/2017/Hội đồng Quản trị/Các câu hỏi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Board of Trustees/Questions and the translation is 100% complete.


Info Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 11 tháng Sáu 2017. Phiếu bầu mới sẽ không hợp lệ.
Kết quả đã được công bố trong ngày 19 tháng Sáu 2017. Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến cuộc bầu cử năm 2017 trên trang hậu bầu cử.

Hướng dẫn

Cử tri

Từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2017, các thành viên của phong trào Wikimedia có thể gửi câu hỏi qua trang này tới những ứng cử viên cho vị trí trong Hội đồng Quản trị. Bạn có thể đặt câu hỏi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào; Ủy ban Bầu cử sẽ cố gắng để dịch.

Ngoài việc gửi một câu hỏi, bạn cũng có thể xác nhận hoặc bình luận về những câu hỏi của người khác.

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Bầu cử sẽ tổng hợp các câu hỏi để các ứng cử viên trả lời, khởi đầu vào ngày 21 tháng 4.

Phương pháp này được sử dụng để làm cho quá trình này dễ tiếp cận hơn và có thể quản lý được đối với các ứng cử viên, dịch giả, Ủy ban Bầu cử và cử tri. Chúng tôi yêu cầu mọi người tôn trọng thời gian của tất cả những người tham gia và vui lòng không sử dụng các trang câu hỏi để liên kết tới các trang khác có nhiều câu hỏi hơn hoặc liên hệ với các ứng cử viên trên trang thảo luận của họ hoặc qua email. Cảm ơn bạn trước vì sự tôn trọng và lịch sự của bạn.

Ứng viên

Vui lòng không trả lời các câu hỏi trước khi Ủy ban Bầu cử đăng một danh sách tổng hợp vào ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Chúng tôi khuyến cáo rằng câu trả lời cho các câu hỏi không được vượt quá khoảng 1600 ký tự cho mỗi câu hỏi (không tính dấu cách). Vui lòng không liên kết đến một trang khác có chứa câu trả lời mở rộng, mặc dù liên kết có liên quan được sử dụng cho mục đích mô tả là tốt. Do số lượng cử tri và ứng cử viên lớn, điều này là cần thiết để giữ cho các trang này dễ đọc, có tính thông tin và do đó hữu ích cho cử tri.

Thư mục

Để dễ đọc hơn, trang câu hỏi sẽ được chia thành các trang con, mỗi trang có 5 câu hỏi và câu trả lời của ứng viên.

Câu hỏi/1

  1. Tại sao bạn nên là thành viên hội đồng quản trị?
  2. Ảnh hưởng của cộng đồng đối với Hội đồng
  3. Những mâu thuẫn lợi ích tiềm tàng
  4. Sự đa dạng của Hội đồng / phong trào
  5. Chính sách công cộng và quan điểm chính trị

Câu hỏi/2

  1. Những ưu tiên trong nhiệm kỳ của bạn
  2. Việc loại bỏ thành viên Hội đồng
  3. Quy mô và phạm vi của Quỹ
  4. Wikimedia như một phong trào toàn cầu
  5. Xây dựng lòng tin


Thư mục các câu hỏi được đưa ra

Ngoài việc gửi một câu hỏi, bạn cũng có thể xác nhận hoặc bình luận về những câu hỏi của người khác.