Jump to content

Bầu cử Wikimedia Foundation/2017

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017 and the translation is 100% complete.
Info Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 11 tháng Sáu 2017. Phiếu bầu mới sẽ không hợp lệ.
Kết quả đã được công bố trong ngày 19 tháng Sáu 2017. Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến cuộc bầu cử năm 2017 trên trang hậu bầu cử.

Cuộc bầu cử Wikimedia Foundation 2017 sẽ được tổ chức trong tháng 6 năm 2015. Những thành viên của cộng đồng Wikimedia có cơ hội để bầu những ứng viên cho những vị trí trong Hội đồng Quản trị, Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹThanh tra viên Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ.

Tiến trình

Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức một cách an toàn với việc sử dụng phần mềm SecurePoll. Phiếu bầu được giữ kín, và không có bất kỳ ai của Ủy ban Gây quỹ, Ban Quản trị, hay bất cứ nhân viên nào của Wikimedia Foundation có thể xem được phiếu. Mã số mã hóa cuộc bầu cử do một bên thứ ba độc lập nắm giữ; một khi mật mã này bị lộ, cuộc bầu cử sẽ bị dừng lại. Một số dữ liệu cá nhân của những cử tri (ví dụ: địa chỉ IP, tài khoản người dùng, và những dữ liệu khác tương tự được công cụ Checkuser ghi lại) có thể được xem bởi một số ít người đã chỉ định trước, họ là những người kiểm toán và kiểm đếm cuộc bầu cử (Ủy ban Bầu cử). Cử tri bỏ phiếu bằng cách dùng những hình thức phiếu: Thuận/Trắng/Chống. Các phiếu bầu sẽ được kiểm và những ứng viên sẽ được xếp hạng theo tỷ lệ phiếu Thuận, nghĩa là số lượng phiếu Thuận của ứng viên được chia với tổng số phiếu đã bỏ cho ứng viên đó (phiếu "Trắng" không được tính, vì vậy tổng số phiếu là bao gồm phiếu Thuận và phiếu Chống). Những ứng viên với tỷ lệ phiếu Thuận cao nhất sẽ được đề cử lên Hội đồng Quản trị để bổ nhiệm.

Người biểu quyết bỏ phiếu bằng hệ thống Thuận/Trung lập/Chống. Các phiếu bầu sẽ được tính và các ứng cử viên sẽ được xếp hạng theo tỷ lệ phần trăm hỗ trợ, được định nghĩa là số phiếu bầu ủng hộ ứng cử viên chia cho tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên (các phiếu "trung lập" không được tính, vì vậy là tổng của phiếu thuận và chống). Các ứng cử viên có tỷ lệ phần trăm hỗ trợ cao nhất sẽ được đề nghị để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.

Bầu cử Hội đồng Quản trị

Từ ngày 1 tháng 5 năm 2017, những thành viên của cộng đồng Wikimedia có cơ hội để bầu những vị trí trong Hội đồng Quản trị, gồm:

 • Ba thành viên thuộc Hội đồng Quản trị phục vụ trong một nhiệm kỳ hai năm, sẽ mãn nhiệm vào năm 2020. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cấp cao nhất của Wikimedia Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký tại Hoa Kỳ theo điều khoản 501(c)(3). Wikimedia Foundation quản lý nhiều dự án đa dạng như Wikipedia và Commons.

Ủy ban Bầu cử sẽ công bố kết quả trong hoặc trước ngày 21 tháng 5 năm 2017. Kết quả chi tiết sẽ được thông báo.

Bầu cử Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ

Từ ngày 3 tháng 6 năm 2017 (00:00 UTC), những thành viên của cộng đồng Wikimedia có cơ hội để bầu những vị trí trong Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ, gồm:

Ủy ban Bầu cử sẽ công bố kết quả trong hoặc trước ngày 16 tháng 6 năm 2017. Kết quả chi tiết sẽ được thông báo.

Những điều mà cử tri cần biết

Điều kiện để tham gia bỏ phiếu

Biên tập viên

Bạn có thể bỏ phiếu bằng một tài khoản bất kỳ do bạn sở hữu, đã đăng ký trong một wiki của Wikimedia. Cử tri chỉ được bỏ phiếu một lần duy nhất, dù cho bạn có bao nhiêu tài khoản đi nữa. Tài khoản duy nhất dùng để bỏ phiếu này phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • không ở trong trạng thái bị cấm trong nhiều hơn một dự án;
 • không phải là một bot;
 • và đã thực hiện ít nhất 300 sửa đổi trước ngày 1 tháng 4 năm 2017 trên các wiki của Wikimedia;
 • và đã thực hiện ít nhất 20 sửa đổi trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Công cụ AccountEligibility có thể được dùng để kiểm tra cơ bản điều kiện bỏ phiếu của cử tri một cách nhanh chóng.

Phát triển viên

Phát triển viên có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ:

 • Là quản trị viên hệ thống của Wikimedia có quyền truy cập bằng tài khoản shell;
 • Hoặc có quyền truy cập đệ trình và đã thực hiện ít nhất một sự thay đổi mã nguồn trong kho git của Wikimedia Foundation trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến ngày 1 tháng 4 năm 2017.
Nhân viên và nhà thầu của Wikimedia Foundation

Những nhân viên và nhân viên hợp đồng đương chức của Wikimedia Foundation có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ được Quỹ tuyển mộ lao động trước ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Nhân viên và nhà thầu của Wikimedia Foundation

Những nhân viên và nhân viên hợp đồng đương chức của Wikimedia Chapter, tổ chức theo theme của Wikimedia Foundation có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ được Quỹ tuyển mộ lao động trước ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Cố vấn Wikimedia Foundation, Ủy ban Phân bổ Nguồn Quỹ

Những thành viên thuộc Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation, Hội đồng Cố vấn Wikimedia Foundation và Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ đương nhiệm hoặc đã mãn nhiệm có đủ điều kiện bỏ phiếu.

Thông tin cho các ứng viên

Tất cả ứng viên phải đáp ứng những điều kiện đối với cử tri, cũng như những điều kiện dành cho vai trò công việc cụ thể.

Tổ chức

Mốc thời gian

Bầu cử Hội đồng Quản trị

 • 20 tháng 4: Hạn chót để ứng viên nộp đơn và xác minh danh tính
 • 21 tháng 4 – 1 tháng 5: Chất vấn và thảo luận giữa các ứng viên và cộng đồng
 • 1–14 tháng 5: Bỏ phiếu
 • 15–19 tháng 5: Kiểm phiếu
 • 20 tháng 5: Ngày dự kiến công bố kết quả

Bầu cử Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ

 • 28 tháng 5: Hạn chót để ứng viên nộp đơn và xác minh danh tính
 • 29 tháng 5–2 tháng 6: Chất vấn và thảo luận giữa các ứng viên và cộng đồng
 • 3–11 tháng 5: Bỏ phiếu
 • 12–14 tháng 5: Kiểm phiếu
 • 15 tháng 6: Ngày dự kiến công bố kết quả