Bầu cử Wikimedia Foundation/2017/Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ/Kêu gọi ứng cử

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Info Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 11 tháng Sáu 2017. Phiếu bầu mới sẽ không hợp lệ.
Kết quả đã được công bố trong ngày 19 tháng Sáu 2017. Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến cuộc bầu cử năm 2017 trên trang hậu bầu cử.

Tìm kiếm 5 thành viên mới và thanh tra viên tham gia Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ

Gửi các thành viên Wikimedia,

Như bạn có thể biết, Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ [FDC] là một ủy ban tình nguyện đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng Quản trị về cách chi tiêu ngân quỹ để đạt được các mục tiêu của phong trào. Mỗi năm, FDC gặp nhau hai lần để thảo luận về các đề xuất tài trợ hàng năm của các tổ chức liên kết và các đối tác liên kết của phong trào Wikimedia. Các quỹ này được phân bổ thông qua quy trình cấp vốn có sự tham gia, minh bạch, hợp tác, các tổ chức này sử dụng để mở rộng và tăng cường sự tham gia và cho phép tạo và quản lý nội dung chất lượng trong các dự án của Wikimedia.

Như đã đề cập trong sơ đồ làm việc cúa FDC, năm ghế trong ủy ban này được bầu cử trong năm nay, cũng như vị trí của người kiểm tra. Phục vụ trong ủy ban này là một cơ hội để làm sâu sắc hơn sự tham gia của bạn trong phong trào, xây dựng sự lãnh đạo và kinh nghiệm của bạn, và làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp khác, những người quan tâm đến việc giúp đỡ phong trào đạt được nhiều tác động hơn.

Các cam kết rất quan trọng: bạn sẽ phải đến ít nhất hai cuộc họp trực tiếp mỗi năm kéo dài đến 5 ngày, ngoài việc xem xét hơn 15 đề xuất và các tài liệu nền tảng quan trọng mỗi năm. Đối với hầu hết các thành viên ủy ban, tham gia các cuộc họp cũng bao gồm đáng kể các chuyến đi quốc tế. Lưu ý rằng ủy ban sẽ họp trong một khoảng thời gian bốn/năm ngày giữa tháng 11, có thể ở San Francisco, vì vậy bạn phải có mặt trong thời gian này. Phiên họp bắt buộc đối mặt khác thường xảy ra vào khoảng giữa tháng 5.

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhóm người đa dạng với các thuộc tính sau:

  • Kinh nghiệm chỉ đạo hoặc đánh giá các chương trình, trong hoặc ngoài các phong trào Wikimedia;
  • Chuyên môn quản lý tài trợ (bạn đã nhận được hoặc quản lý quỹ trợ cấp hoặc bạn có kinh nghiệm làm cho tài trợ);
  • Kiến thức và sự hiểu biết, và sự tín nhiệm cá nhân trong phong trào Wikimedia và các dự án Wikimedia (nghĩa là kinh nghiệm với các chương trình Wikimedia, các tổ chức Wikimedia, hoặc các vai trò lãnh đạo trên wiki);
  • Chúng tôi tìm kiếm sự đa dạng về giới tính, ngôn ngữ và địa lý trong ủy ban, cũng như kinh nghiệm với các vai trò đa dạng trong phong trào Wikimedia (ví dụ như những người đóng góp nội dung, các nhà lãnh đạo chương trình, những người lãnh đạo nhóm người sử dụng, các chức năng, các thành viên hội đồng quản trị chương)

Để biết thêm thông tin, đề cử ứng viên hoặc tự mình ứng cử, vui lòng truy cập trang chủ của cuộc bầu cử:

Làm ơn liên hệ với tôi nếu bạn cần hỏi thêm.

Chúc vui,
Delphine Ménard
Nhân viên chương trình, Annual Plan Grants

Liên kết

Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ