Jump to content

בחירות קרן ויקימדיה/2017/חבר הנאמנים

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Board of Trustees and the translation is 100% complete.
Info הבחירות הסתיימו ב-11 ביוני 2017. הצבעות נוספות לא תתקבלנה.
תוצאות הבחירות הוכרזו בתאריך 19 ביוני 2017. אנא שקלו להוסיף משוב ביחס לבחירות 2017 בדף זה.*#__?

בחירות 2017 לחבר הנאמנים יתקיימו בין התאריכים 14-1 במאי 2017. חברי קהילת ויקימדיה רשאים לבחור שלושה מועמדים לתקופת כהונה של 3 שנים, אשר תפוג בשנת 2020. חבר הנאמנים מהווה הגוף המנהלי הראשי במסגרת קרן ויקימדיה 501(c)(3), ארגון ללא מטרות רווח הרשום בארצות הברית. קרן ויקימדיה מנהלת פרויקטים רבים ומגוונים, כדוגמת ויקיפדיה וקומונס.

ועדת הבחירות תודיע על התוצאות עד לתאריך 21 במאי 2017 או קודם לכן. במועד זה יפורסמו גם תוצאות מפורטות.

מידע לבוחרים

דרישות

עורכים

באפשרותכם להצביע מכל חשבון ויקימדיה רשום שבבעלותכם. עם זאת, אתם רשאים להצביע פעם אחת בלבד, ללא קשר לשאלה כמה חשבונות ויקימדיה נמצאים בבעלותכם. על מנת להיות כשיר להצבעה, על חשבונכם:

 • לא להיות חסום ביותר מפרויקט אחד;
 • לבצע לכל הפחות 300 עריכות ברחבי הפרויקטים של ויקימדיה, לפני ה-1 באפריל 2017;
 • ולבצע לפחות 20 עריכות בין ה-1 באוקטובר 2016, ל-1 באפריל 2017.

כלי בדיקת זכות ההצבעה יכול לשמש על מנת לברר במהירות ובקלות האם עורכים חדשים מחזיקים בזכות הצבעה.

מפתחים

מפתחים רשאים להצביע בתנאי שהם:

 • מנהלי רשת ויקימדיה עם גישה לשרתים;
 • Or have commit access and have made at least one merged commits in git to Wikimedia Foundation utilized repos between 1 October 2016 and 1 April 2017.
צוות קרן ויקימדיה ועובדי-חוזה

עובדי קרן ויקימדיה, ועובדים בקבלנות מטעם הקרן, זכאים להצביע במידה והיו מועסקים על ידי הקרן בתאריך 1 באפריל 2017.

עובדי השלוחות של תנועת ויקימדיה ועובדי-חוזה

עובדי שלוחות, צ'פטרים או ארגונים במסגרת התנועה, כמו גם עובדים בקבלנות מטעם מי מאלו, זכאים להצביע במידה והיו מועסקים על ידם בתאריך 1 באפריל 2017.

חברי דירקטוריון קרן ויקימדיה, חברי ועדת הביקורת, חברי ועדת הכספים

חברים נוכחיים וחברי עבר בחבר הנאמנים של קרן ויקימדיה, ועדת הביקורת של קרן ויקימדיה, ובוועדת הכספים של הקרן, זכאים להצביע.


מידע למועמדים

בחירתם של חברים חדשים בחבר הנאמנים של קרן ויקימדיה נדרשת להיעשות בהתאם לחובת הזהירות. חבר הנאמנים נדרש לפעול בצורה הולמת, סבירה ומודעת, ובהתאם לשיקול דעת סביר לפיו האדם מן היישוב היה פועל. חובה זו, לצורך העניין, חלה בכל הנוגע לבחירת מועמדים מתאימים לחבר הנאמנים, אשר לא יפגעו ביכולתו לפעול כנדרש.

לאלו אשר שוקלים להגיש מועמדות, מומלץ בחום לקרוא את מדריך לחבר הנאמנים של קרן ויקימדיה בטרם הגשת מועמדות.

תפקיד ואחריות כחבר בחבר הנאמנים

חבר הנאמנים אחראי לפיקוח על פעילות קרן ויקימדיה. חברי דירקטוריון טובים מאפשרים ניהול טוב מצד המנכ"ל והצוות. הם אינם מנהלים את הארגון בעצמם או מתערבים בפעולות היומיומיות שלו. תפקיד הפיקוח של חבר הנאמנים כולל קבלת החלטות, פיקוח ומנהיגות.

בין תחומי האחריות נכללים:

 • קבלת החלטות על חזון, אסטרטגיה, מטרות ומדיניות ברמה גבוהה עבור הארגון;
 • מעקב אחר הביצועים של קרן ויקימדיה, הסיכונים, הכספים והתאימות שלה;
 • ייעוץ למנכ"ל ולסגל הבכיר, תוך הסתמכות על המומחיות והניסיון הרלוונטיים של הדירקטוריון;
 • שיתוף מטרות קרן ויקימדיה לקהילת ויקימדיה ולציבור הרחב.

על חברי הוועד המנהל לשמור על שלמותו המשפטית והאתית של הארגון, לגייס ולכוון חברי דירקטוריון חדשים ולטפח גיוון במועצת המנהלים.

"למדו עוד על תפקידו של חבר הנאמנים בדף זה."

תנאים להגשת מועמדות

כדי להיות כשירים להתמודדות, על המועמדים להיות מוכנים ומסוגלים למלא את תפקידו של חבר הנאמנים, לרבות השקעת הזמן והאנרגיה הנדרשים לבדיקה נאותה של נושאים רלוונטיים, לקבל החלטות מושכלות בתום לב, ולהשתתף בישיבות הדירקטוריון באופן סדיר. המועמדים נדרשים לעמוד במלוא הדרישות של הבוחרים (ראו את הדרישות מהבוחרים), בנוסף לדרישות הבאות:

 • לא הורשעת בעבר בעבירה חמורה, או בכל פשע של חוסר יושר או הונאה;
 • לא הודחת ממשרה בארגון ללא מטרות רווח או מחברה אחרת בגלל ניהול כושל או בעקבות התנהגות שאינה הולמת;
 • במועד המינוי או הבחירות, אינך רשאי להיות חסום בפרויקט כלשהו של ויקימדיה, לתקופה של 30 יום או יותר;
 • אם אתה עומד בדרישות הזכאות של הבוחר כעורך: העריכה הראשונה שלך חייבת להיות לפני ה-1 באפריל 2015;
 • עליך לחשוף בפומבי את שמך האמתי במסגרת הצגת המועמדות שלך (משום שזהויות חברי הדירקטוריון הן עניין ציבורי, לא ניתן להחזיק בתפקיד חבר הנאמנים באופן אנונימי או תחת שם בדוי);
 • עליך להיות לפחות בן 18 שנים, ובעל כשרות משפטית במדינתך;
 • עליך להוכיח את זהותך בפני קרן ויקימדיה (ראה להלן).

כיצד להגיש את מועמדותך?

ככל שהנך זכאי להגיש מועמדות, תוכל להעלות את מועמדותך על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. כתוב הצהרה קצרה של לא יותר מ-250 תווים (לא כולל רווחים) המתארת אותך ואת הסיבות להגשת מועמדותך. הצהרה זו תוצג ישירות בהצבעה לכל הבוחרים ותקבל עדיפות לתרגום. אינך רשאי להשתמש בהצהרת המועמדות שלך במסגרת פלטפורמות אחרות, ולא ניתן לעשות שימוש בה לצורך העברת ביקורת על מועמדים אחרים.
 2. כתוב שני תקצירים קצרים של לא יותר מ-200 מילים, המתארים את פעילותך במסגרת הפרויקטים המקוונים של ויקימדיה, ואת פעילותך במסגרת הפרויקטים הלא-מקוונים של ויקימדיה.
 3. שלח את הסיכומים שלך בין ה-7 באפריל 2017 (UTC) בשעה 00:00, ובין ה-20 באפריל 2017 (UTC) בשעה 23:59. ניתן לשנות את הסיכומים רק בתוך שלושה ימים לאחר מועד ההגשה, או עד לסוף פרק הזמן להגשת מועמדויות ב-20 באפריל 2017 (UTC) בשעה 23:59, זאת למעט תיקונים קלים (לדוגמה, תיקון איות) או תרגום. כל התוספות או השינויים בתוכן שהוגש לאחר תאריך יעד זה יוצגו בנפרד מהסיכום המקורי, תוך ציון זמן, ויוצגו רק לבוחרים אם יתורגמו לכל אותן השפות כמו הסיכום המקורי. יש לציין כי הגשות מוקדמות יותר מאפשרות זמן תרגום לשפות נוספות, וכי הגשות שנמסרו במועד האחרון או מעט בטרם לכן עשויות שלא להיות מתורגמות באופן נרחב.
  שים לב: על מנת לאפשר לבוחרים להתוודע במהירות למגוון המועמדים, ניתן לשלוח הצהרות לתרגום לאחר חלוף 48 שעות ממועד הגשתן. שינויים עתידיים עשויים שלא להיות מתורגמים באופן מלא.
 4. הוכח את זהותך מול קרן ויקימדיה לפני ה-20 באפריל 2017 (UTC) בשעה 23:59. חבר בוועדת הבחירות יפנה אליך באופן פרטי לגבי הנחיות כיצד לפעול לשם כך.

מועמדים אשר לא יעמדו בדרישות המפורטות לעיל, או שיחרגו מפרקי הזמן המוזכרים, מועמדותם תיפסל.

הגשת מסמכים מזהים לקרן ויקימדיה

המועמדים לתפקיד זה חייבים להוכיח את זהותם בפני קרן ויקימדיה, כמו גם להציג הוכחה להיותם בגיל הבגרות, כתנאי לאישור המועמדות. הוכחה זו יכולה להינתן באחת מהדרכים הבאות:

 • צילום או סריקה של רישיון נהיגה.
 • צילום או סריקה של דרכון.
 • צילום או סריקה של מסמך רשמי אחר המעיד על שמם האמיתי וגילם.

ניתן לשלוח את המידע לקרן ויקימדיה באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות דוא"ל לכתובת: secure-info(_AT_)wikimedia.org
 • באמצעות פקסימיליה למספר +1 (415) 882-0495 (במידה ואתם עושים זאת, אנא שלחו ראשית דוא"ל ל-secure-info(_AT_)wikimedia.org, על מנת שידעו שהפקס מגיע)
 • באמצעות דואר רגיל, לכתובת:
Wikimedia Foundation Inc.
ATTN: JAMES ALEXANDER
149 New Montgomery Street, 5th Floor
San Francisco, CA 94105
USA

שימו לב שהשימוש בדואר רגיל אינו מומלץ. לא יתקבלו חריגות במידה והמידע לא יתקבל במשרדי קרן ויקימדיה עד לתאריך 20 באפריל 2017, בשעה 23:59 (UTC).

שאלות למועמדים

הקהילה מוזמנת להעלות שאלות למועמדים במהלך תקופת הצגת המועמדויות בדף השאלות. בתום תקופה זו, ועדת הבחירות תאסוף את השאלות האלו ותאחד יחדיו שאלות דומות, ובשלב זה תוזמן לענות על שאלות אלו ישירות בדף הוויקי. אתה מוזמן לענות על שאלות אלו מוקדם ככל האפשר על מנת לאפשר תרגום שלהן, כך שתשובותיך יהיו חשופות בפני בוחרים שאינם דוברי אנגלית.

הוועדה החליטה זה מכבר כי השאלות הבאות, אשר נשאלו בעבר במסגרת הבחירות הקודמות, יישאלו גם במסגרת הבחירות הנוכחיות. ייתכן שתרצה לחשוב על תשובות לשאלות אלו כבר עכשיו, כך שתוכל למסור תשובה מוכנה במהלך תקופת המענה המיועדת.

 • מדוע לדעתך אתה תהיה מועמד טוב למושב בחבר הנאמנים.
 • האם קיים קשר כלשהו בין מקום עבודתך (או אינטרס מסחרי עסקי כלשהו) ובין תפקיד הדירקטוריון? אם כן, אנא תאר כיצד תוכל להבטיח שהדבר לא יפריע.
 • "אני חושב שחבר הנאמנים צריך להתמקד ב:" (במה לדעתך חבר הנאמנים צריך להתמקד?)

ארגון

לוח הזמנים

 • 20 באפריל: מועד אחרון להגשת מועמדות ולסיום הזדהות
 • 21 באפריל - 1 במאי: שאלות ודיונים בין המועמדים והקהילה
 • 14-1 במאי - הצבעה
 • 19-15 במאי: בדיקת הצבעות
 • 20 במאי: תאריך היעד להכרזה על התוצאות