Jump to content

Избори на Фондация Уикимедия/2017/Съвет на настоятелите

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Board of Trustees and the translation is 100% complete.
Info Изборите приключиха на 11 юни 2017. Гласове повече няма да се приемат.
Резултатите бяха обявени на или преди 19 юни 2017. Моля, помислете за оставяне на отзиви по отношение на изборите през 2017 г. на направената след изборите страница.

Избори 2017 за Съвет на настоятелите ще се проведат от 1 до 14 май 2017 г. Членовете на уикимедианската общността ще имат възможност да изберат трима кандидати за срок от три години, който изтича през 2020 г. Съветът на настоятелите е основният управляваща орган на Фондация Уикимедия, 501(c)(3) организация с нестопанска цел, регистрирана в САЩ. Фондация Уикимедия управлява много различни проекти като Уикипедия и Общомедия.

Изборният комитет ще обяви резултатите на 21 май 2017 г. или по рано. Ще бъдат на разположение подробни резултати.

Информация за избирателите

Изисквания

Редактори

Можете да гласувате от която и да е регистрирана Ваша сметка в уикито на Уикимедия. Може да гласувате само веднъж, независимо от броя на сметките, които притежавате. За да изпълни условията за гласуване, тази сметка трябва да:

 • да не е блокиран в повече от един проект;
 • и са направили най-малко 300 редакции преди 1 април 2017 г. в уикитата на Уикимедия;
 • и са направили най-малко 20 редакции между 1 октомври 2016 и 1 април 2017 г.

Можете да използвате инструмента AccountEligibility за проверка на основните изисквания спрямо гласуващите участници.

Разработчици

Разработчиците отговарят на изискванията, ако:

 • Са администратори на сървърите с shell достъп в Уикимедия;
 • Или да e дал достъп и да е направил най-малко един обединяване на достъпи от git към Фондация Уикимедия, между 1 октомври 2016 г. и 1 април 2017 г.
Служители и изпълнители на Фондация Уикимедия

Настоящите служители и изпълнители на Фондация Уикимедия отговарят на условията за гласуване, ако са били наети от Фондацията преди 1 април 2017 г.

Служители и изпълнители на филиали от уикимедианското движение

Настоящите служители и изпълнители на сдружение на Уикимедия, тематична организация или потребителска група и могат да гласуват, ако са били наети на работа от тяхната организация до 1 април 2017 г.

Членове на Управителния съвет на Фондация Уикимедия, членове на Консултативния съвет, членове на Комитета за разпределение на средства

Настоящи и бивши членове на Управителния съвет на Фондация Уикимедия, Консултативния съвет на Фондация Уикимедия и Комитета за разпространение на средства са квалифицирани да гласуват.


Информация за кандидатите

Изборът на нови членове за съвета трябва да отговаря на задължението за полагане на грижи на Управителния съвет на ФУ. Съветът трябва да действа по разумен, усърден и информиран начин и с грижи, които обикновен разумен човек би използвал при подобни обстоятелства. Това задължение за полагане на грижи например, се отнася и при внимателния подбор на квалифицираните лица, които да служат в Управителния съвет; и който няма да доведе до дискредитиране на този орган.

Тези, които обмислят подаването на кандидатура, се призовават да прочетат Наръчника за избори на Фондация Уикимедия, преди да я изпратят.

Роли и отговорности като член на Съвета

СЪветът на настоятелите е отговорен за надзора на дейността на Фондация Уикимедия. Способните членове на Управителния съвет спомагат за доброто управление на Изпълнителния директор и служителите. Те не управляват сами организацията и не се намесват в ежедневната й дейност. Надзорната роля на Съвета включва вземането на решения, наблюдение и лидерство.

Тези отговорности включват:

 • вземане на решения за визия, стратегия, цели и политики на високо равнище на организацията;
 • Мониторинг на представянето, рисковете, финансите на Фондация Уикимедия, както и спазването на законодателството;
 • Консултиране на Изпълнителния директор и висшия ръководен състав, привличане на съответните експертни познания и опит за членовете на Съвета; и
 • Насочване и комуникиране на целите на Фондация Уикимедия към уикимедианската общност Уикимедия и широката общественост.

Членовете на съвета трябва да поддържат правната и етична цялост на организацията, набират и ориентират нови членове на съвета, и да развиват многообразието в него.

Научете повече за ролята на Съвета на настоятелите в Наръчника на Съвета на настоятелите на Фондация Уикимедия.

Предварителни изисквания към кандидатурата

За да отговарят на условията, кандидатите трябва да са готови и способни да изпълняват задълженията в съвета и службата в комитети, включително отделяне на време и енергия, необходими за извършване на необходими проучвания на актуални въпроси, да вземат информирани решения добросъвестно и да присъстват на заседанията на съвета редовно. Изискванията за допустимост на кандидатите са същите, както за избирателите (виж изисквания към избирателите), със следните допълнителни изисквания:

 • Не трябва да са били осъждани за тежко престъпление или престъпление, включващо нечестност или измама; и
 • Не трябва да са били отстранени от длъжност в организация с нестопанска цел или друго дружество, поради лошо управление или нарушение; и
 • По време на номинацията или изборите, на трябва да са бъдат изключени или блокирани от който и да е проект на Уикимедия за срок от 30 дни или повече; и
 • Ако отговаряте само на изискванията за допустимост за избиратели като редактор: Първата Ви редакция трябва да е била преди 1 април 2015 г. и
 • Трябва публично да разкриете истинското си име в презентацията си за кандидат (защото самоличността на членовете на съвета е публично достъпна, не е възможно да се държи позиция в Съвета на настоятелите анонимно или под псевдоним); и
 • Да бъдете най-малко на 18 години и на законна възраст в родната си страна; и
 • Да изпратите документ за самоличност на Фондация Уикимедия (виж по-долу).

Как да изпратите кандидатурата си

Ако отговаряте на условията, можете да подадете кандидатурата си, като направите следното:

 1. Напишете кратко изявление, не повече от 250 знака (без интервалите), опишете себе си и причините за кандидатурата Ви. Това заявление ще бъде показано директно на списъка за гласуване на всички избиратели и ще получи приоритет за превод. Не можете да използвате Вашето изявление на кандидат за свързване към списъци с потвърждения или други страници на платформи, и не можете да го използвате за формиране на избирателен блок с други кандидати.
 2. Напишете две кратки резюмета от не повече от 200 думи, описващи работата Ви по проекти на Уикимедия и Вашата офлайн дейност за Уикимедия.
 3. Изпратете резюметата си между 00:00 часа на 7 яприл, 2017 г. (UTC) и 23:59 часа на 20 април 2017 (UTC). Вашето изявление може да бъде променено само в рамките на 3 дни след подаването му, или до края на периода на номинация в 23:59 часа на 20 април 2017 (UTC), с изключение на малки корекции (например правописна корекция) или превод. Всякакви промени или допълнения към съдържание, получени след крайния срок, ще бъдат отбелязани по време и представени отделно от първоначалното резюме, както и ще бъдат представени на избирателите, само ако са преведени на всички езици, на които е преведено първоначалното резюме. Трябва да отбележите, че по-ранните изявления позволяват повече необходимо време за превод на повече езици, а изявления на крайната дата или непоследствено преди нея могат да не бъдат преведени на много езици.
  Внимание: За да се даде възможност на гласуващите бързо да се запознаят с изявленията на кандидатите, те могат да бъдат изпратени за превод в рамките на 48 часа от подаването. Бъдещи промени могат да не бъдат изцяло преведени.
 4. Изпратите документ за самоличност до Фондация Уикимедия преди 23:59 часа на 20 април 2017 (UTC). Член на Изборният комитет ще се свърже лично с Вас с допълнителна информация за изпълнението на тези изисквания, когато се запишете като кандидат.

Кандидатите, които не отговарят на изискванията на горепосочените изисквания и срокове, ще бъдат дисквалифицирани.

Подаване на документ за самоличност до Фондация Уикимедия

Кандидатите за тази позиция трябва да представят документ за самоличност и доказателство за пълнолетна възраст, като условие за кандидатурата. Това доказателство може да се предостави по един от следните начини:

 • Копирана или сканирана шофьорска книжка.
 • Копиран или сканиран паспорт.
 • Копиран или сканиран друг официален документ, посочващ истинско име и възраст.

Това може да бъде изпратено до Фондация Уикимедия по един от следните начини:

 • Чрез електронна поща до secure-info(_AT_)wikimedia.org
 • Чрез факс до +1 (415) 882-0495 (ако направите това, моля изпратете електронна поща до secure-info(_AT_)wikimedia.org, за да ги предупредите, че сте изпратили факс).
 • По обикновена поща до:
Wikimedia Foundation Inc.
ATTN: JAMES ALEXANDER
149 New Montgomery Street, 5th Floor
San Francisco, CA 94105
USA
 • Имайте предвид, че обикновената поща не се препоръчва. Изключения няма да бъдат правени, ако документацията на кандидата не е пристигнала в офисите на ФУ до крайния срок до 23:59 ч. на 20 април 2017 г. (UTC).

Въпроси към кандидатите

Общността е поканена да задава въпроси към кандидатите за целия период на номинации на страницата за въпроси. В края на периода на номинации Изборнният комитет ще събере тези въпроси, за да подбере подобните тематични въпроси заедно и Вие ще бъдете поканени да отговорите на въпросите директно в уики страницата. Насърчаваме Ви да отговорите на въпросите възможно най-рано, за да се даде възможност за превод, така че Вашите отговори да могат да бъдат прочетени и от други, освен английскоговорящите избиратели.

Комитетът вече реши, че ще бъдат зададени следните въпроси, тъй като исторически те са задавани в отминалите избори. Може би е добре да помислите върху отговорите си отсега, така че да можете да имате готови отговори по време на периода за отговаряне.

 • Защо мислите, че ще бъдете добър кандидат за място в Съвета
 • Има ли някаква връзка между Вашата работа (или друг финансов интерес) и позицията в Съвета? Ако е така, моля, опишете как може да гарантирате, че това няма да попречи на работата Ви.
 • Мисля, че Съветът трябва да се фокусира върху: (това, върху което смятате, че трябва да се фокусира Съвета)

Организация

График

 • 20 април: Краен срок за изпращане на кандидатурите и проверка на самоличността
 • 21 април – 1 май: Въпроси и дискусия между кандидатите и общността
 • 1–14 май: Гласуване
 • 15–19 май: Преброяване на гласовете
 • 20 май: Планирана дата за обявяване на резултатите