විකිමාධ්‍ය පදනමේ මැතිවරණ/2022/නිවේදන/මණ්ඩල ඡන්ද දායකයාගේ විද්‍යුත් තැපෑල

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Announcement/Board voter email and the translation is 60% complete.

විකිමීඩියා පදනම 2022 භාරකාර මණ්ඩල මැතිවරණයේදී ඔබේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න

හිතවත් $USERNAME,

දැන් ආරම්භ කර ඇති විකිමාධ්‍ය පදනමේ භාරකාර මණ්ඩලය සඳහා 2022 මැතිවරණයේ දී ඔබ සුදුසුකම් ලත් ඡන්දදායකයෙකු බැවින් අපි ඔබ වෙත ළඟා වෙමු.

විකිමාධ්‍ය පදනම $ACTIVEPROJECT වැනි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන අතර විකිමාධ්‍ය පදනමේ තීරණ ගැනීමේ ආයතනය වන භාරකාර මණ්ඩලයක් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ. භාරකාර මණ්ඩලය ගැන තව දැනගන්න.

මෙවර ආසන දෙකක් ප්‍රජා ඡන්දයකින් තෝරා ගැනීමට නියමිතය. මෙම ආසන සඳහා ලොව පුරා අපේක්ෂකයින් හය දෙනෙකු ඉදිරිපත් වේ. 2022 භාරකාර මණ්ඩලයේ අපේක්ෂකයින් ගැන තව දැනගන්න.

ඔබ සහ ගෝලීය වශයෙන් 67,000ක් පමණ අනෙකුත් ප්‍රජාවන්ට ඡන්දය දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින්නේ මේ නිසාය. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම UTC අගෝස්තු 23 00:00 ට ආරම්භ වූ අතර UTC සැප්තැම්බර් 6 23:59 දක්වා පවතී. ඡන්දය දීමට, [$SERVER/wiki/Special:SecurePoll/vote/Wikimedia_Foundation_Board_Elections_2022 SecurePoll on $ACTIVEPROJECT] වෙත යන්න.

මෙම මැතිවරණය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු කියවන්න.


Signed,

Movement Strategy and Governance This message was sent on behalf of the Elections Committee


ඔබ ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය විකිමීඩියා පදනමේ ලියාපදිංචි කර ඇති බැවින් මෙම තැපෑල ඔබ වෙත එවා ඇත. අනාගත මැතිවරණ දැනුම්දීම් වලින් ඔබව ඉවත් කිරීමට, කරුණාකර විකිමීඩියා No තැපැල් ලැයිස්තුවට ඔබගේ පරිශීලක නාමය එක් කරන්න.

Plain text version

හිතවත් $USERNAME,

දැන් ආරම්භ කර ඇති විකිමාධ්‍ය පදනමේ භාරකාර මණ්ඩලය සඳහා 2022 මැතිවරණයේ දී ඔබ සුදුසුකම් ලත් ඡන්දදායකයෙකු බැවින් අපි ඔබ වෙත ළඟා වෙමු.

විකිමීඩියා පදනම $ACTIVEPROJECT වැනි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන අතර විකිමීඩියා පදනමේ තීරණ ගැනීමේ ආයතනය වන භාරකාර මණ්ඩලයක් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ. භාරකාර මණ්ඩලය ගැන තව දැනගන්න:
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_Board_of_Trustees/Overview>

<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">This year two seats are to be selected by a community vote. Six candidates from all over the world are running for these seats. Learn more about the 2022 Board of Trustees Candidates: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2022/Candidates></span>

<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">This is why you and globally around 67,000 other members of the communities are asked to vote. Voting began at 00:00 UTC August 23 and lasts until 23:59 UTC September 6. To vote, go to SecurePoll on $ACTIVEPROJECT <$SERVER/wiki/Special:SecurePoll/vote/Wikimedia_Foundation_Board_Elections_2022></span>

<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Read more information about this election: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2022></span>

<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Signed,
</div>

<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Movement Strategy and Governance
This message was sent on behalf of the Elections Committee
</div>

<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">This mail has been sent to you as you have registered your e-mail address with the Wikimedia Foundation. To remove yourself from future election notification, please add your user name to the Wikimedia No Mail List</span>
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list>.