Hoogtepunten Wikimedia februari 2012

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, February 2012 and the translation is 100% complete.

Dit zijn de hoogtepunten uit de Wikimedia Foundationrapportage en de Wikimedia technische rapportage voor februari 2012, aangevuld met een selectie van andere belangrijke gebeurtenissen binnen de Wikimediabeweging.

Hoogtepunten Wikimedia Foundation

Nieuwe afdeling voor "Legal and Community Advocacy"

We hebben de oprichting van de nieuwe afdeling "Legal and Community Advocacy" aangekondigd. We zijn in gesprek met de gemeenschap en alles is bespreekbaar, zelfs de naam van de nieuwe afdeling. Denk met ons mee over hoe de afdeling de gemeenschap kan ondersteunen, zoals door beheerders en functionarissen te helpen en de deelname van hen die geen Engels spreken in WMF-initiatieven (zoals beleid en prioriteitsprojecten) te faciliteren.

Project Theehuis gestart

Logo van het "Theehuis"

Op 27 februari hebben we het Theehuis geopend, een ruimte waar andere gebruikers nieuwe gebruikers van de Engelstalige Wikipedia ondersteunen. In dit pilotproject worden de verschillende sociale methodes om nieuwe bewerkers te ondersteunen getest om te bekijken of deze methodes ons vermogen om meer nieuwe bewerkers ook te laten blijven kunnen verbeteren, en dat voor vrouwelijke bewerkers in het bijzonder. In het project hebben Wikipedianen die voor de gelegenheid "hosts" worden genoemd zich verenigd en ze doen een handreiking naar nieuwe bewerkers en nodigen ze uit om naar een plaats te komen waar ze nieuwe bewerkers en ervaren Wikipedianen kunnen ontmoeten, contacten kunnen opdoen, projecten kunnen vinden om aan deel te nemen en vragen kunnen stellen over Wikipedia. Het pilotproject loopt gedurende drie maanden met 25 hosts die getraind zijn. Gedurende deze periode werken we samen met de gemeenschap en nieuwe bewerkers om de ervaring te verbeteren en het effect van het project te meten.

MediaWiki 1.19 uitgerold

Versie 1.19 van de MediaWiki-software is in februari geleidelijk uitgerold op de Wikimediasites. Deze versie bevat veel nieuwe functies en er zijn veel bugs opgelost. Er zijn een aantal niet zichtbare wijzigingen, zoals een wijziging in de manier waarop mediabestanden worden opgeslagen voor onze overstap naar Swift. Er zijn ook zichtbare verbeteringen, zoals een betere leesbaarheid van verschillen tussen versies voor gebruikers die kleurenblind zijn en betere ondersteuning voor het geslacht van gebruikers en taal ("internationalisatie") in de interface.

Video van de maandelijkse vergadering "Cijfers en activiteiten" van de Wikimedia Foundation over de maand februari op 1 maart 2012

Gegevens en trends

Wereldwijde unieke bezoekers in januari:

482 miljoen (+5,5% vergeleken met december; +%16,5 vergeleken met vorig jaar)
(comScoregegevens voor alle projecten van de Wikimedia Foundation; comScore geeft de gegevens voor februari later in maart vrij)

Opgevraagde pagina's in februari:

18,1 miljard (+0,5% vergeleken met januari; +16,2% vergeleken met vorig jaar)
(gegevens uit serverlogboeken, alle projecten van de Wikimedia Foundation, inclusief mobiele toegang)

Actieve geregistreerde gebruikers voor januari 2012 (>= vijf bewerkingen in een maand):

88.548 (+6,7% vergeleken met december / -3,2% vergelijken met vorig jaar)
(databasegegevens, alle projecten van de Wikimedia Foundation, exclusief Wikimedia Commons)

Rapportkaart voor januari 2012: http://stats.wikimedia.org/reportcard/RC_2012_01_detailed.html

De rapportkaart wordt op dit moment opnieuw ontworpen als een volledig functioneel dashboard, waarin verschillende statistische gegevens en trends over WMF-projecten worden geïntegreerd.

Financieel

Financiële gegevens zijn op het moment van schrijven alleen beschikbaar voor januari 2012.

Alle gepresenteerde financiële gegevens zijn over de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 januari 2012.

Inkomsten: USD 29,4 miljoen

Uitgaven:

  • Technologie (Technology Group): USD 5.720.105
  • Gemeenschap/fondsenwerving (Community/Fundraiser Group): USD 2.828.009
  • Globale ontwikkeling (Global Development Group): USD 2.459.774
  • Bestuur (Governance Group): USD 535.925
  • Financiën, juridisch, personeelszaken, administratie (Finance/Legal/HR/Admin. Group): USD 3.375.754

Totaal onkosten: USD 14.919.567

Totaal overschot/(tekort): USD 14.455.334

De inkomsten voor de maand waren met USD 3,8 miljoen 178% hoger dan de USD 1,3 miljoen die was begroot. De inkomsten in het fiscale jaar liggen met USD 29,4 miljoen werkelijk ten opzichte van 24,4 miljoen begroot ongeveer 21% hoger dan begroot.

De uitgaven voor de maand waren met USD 2,1 miljoen 16% lager dan de USD 2,5 miljoen die was begroot. De uitgaven in het fiscale jaar liggen met USD 14,9 miljoen werkelijk ten opzichte van 16,7 miljoen begroot ongeveer 11% lager dan begroot.

De lagere uitgaven in de huidige maand liggen aan het moment van uitgaven aan kapitaal (USD 160.000 - het budget is gelijkmatig over 12 maanden gepland), personeel (USD 170.000), werving en selectie (USD 176.000), inkomsten uit beurzen en subsidies (USD 45.000 - het budget is gelijkmatig verdeeld over 12 maanden) en ontwikkeling van de vrijwilligers (USD 28.000), terwijl de uitgaven voor bankkosten (USD 42.000) en professional services (USD 168.000) hoger waren dan begroot.

De lagere uitgaven in het huidige boekjaar liggen aan uitgaven aan kapitaal (het budget van USD 1.100.000 is gelijkmatig over 12 maanden gepland), internethosting (USD 50.000), ontwikkeling van de vrijwilligers (USD 169.000), reizen en uitgaven aan conferenties (USD 251.000), persooneel (USD 754.000), werving en selectie (USD 300.000) en kantoorautomatisering (USD 89.000) en meer uitgaven aan beurzen en subsidies (het budget van USD 217.000 was gelijkmatig verdeeld over 12 maanden), uitgaven voor juridisch en boekhouding (USD 58.000), professional services (USD 458.000) en bankkosten (USD 290.000).

Er is USD 32,6 miljoen aan contanten beschikbaar; een reservepositie van vijftien maanden op basis van de huidige uitgaven en veertien maanden volgens de jaarbegroting.

Andere hoogtepunten in de beweging

Informeel overleg tijdens de Finance Meeting

Chapters en Foundation bespreken financiën

Van 17 tot 19 februari zijn 39 afgevaardigden van 19 organisaties uit de beweging (Wikimedia chapters en Amical), medewerkers van de Foundation en leden van het stichtingsbestuur samengekomen in Parijs om fondsenwerving en de verdeling van gelden te bespreken. De deelnemers hebben een onofficiële gezamenlijke verklaring opgesteld waarin staat dat vertrouwen en begrip is verbeterd en er wordt een Chapters Council voorgesteld.

Wikimedianen bij een demonstratie tegen ACTA in Servië

Wikimedianen bezorgd over ACTA

Nadat de Engelstalige Wikipedia in januari een dag op zwart is gegaan (een succesvol gemeenschapsprotest tegen de wetsvoorstellen SOPA en PIPA in de Verenigde Staten), hebben Wikimedianen in verschillende Europese landen zich aangesloten bij de protesten tegen ACTA, een controversieel internationaal verdrag over het afdwingen van intellectueel eigendom. Tijdens een demonstratie in Berlijn heeft een vertegenwoordiger van Wikimedia Duitsland een korte toespraak gegeven waarin werd gepleit voor vrije kennis en de noodzaak om auteursrechten te hervormen. De afdeling Legal and Community Advocacy van de Foundation werkt aan een voorlopige analyse van ACTA.

Resultaten van het Duitse "gemeenschapsprojectbudget" aangekondigd

Het Duitse chapter heeft d resultaten aangekondig van de tweede ronde van haar "gemeenschapsprojectbudget", waarin een deels door de gemeenschap gekozen commissie beslist over de toewijzing van een budget tot 200.000 euro. Uit 62 voorstellen, zijn zes projecten gekozen die gefinancierd worden met in totaal 123.420 euro: "Wiki-TV", dat Wikimedia Commons wil verrijken met professioneel geproduceerde video's, drie projecten die betrekking hebben op vrij beschikbaar kaartmateriaal, een project dat de mogelijkheden voor het oplossen van conflicten tussen bewerkers met behulp van professionele bemiddeling wil onderzoeken en "WikiJournal", dat als doel heeft om de samenwerking tussen Wikipedia en wetenschappelijke tijdschriften te verbeteren.