Jump to content

Đoàn hội phong trào Wikimedia/Tạo biểu trưng đúng cách

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Logos best practices and the translation is 37% complete.
Ủy ban Đoàn hội khuyến nghị các chi đoàn của phong trào Wikimedia tuân theo các phương pháp tốt nhất dưới đây trong quá trình tạo biểu tượng chi đoàn của họ. Liên hệ Ủy ban Đoàn hội hoặc thành viên liên lạc của bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào.Tổng quan Chi hội Tổ chức chuyên trách Nhóm người dùng
Bối cảnh

These best practices for Wikimedia movement affiliate logo creation are provided by the Affiliations Committee based on the Wikimedia Foundation's visual identity guidelines (specifically in regards to the Wikimedia Foundation mark), the Wikimedia Foundation's trademark policy, input from Wikimedia Foundation's Legal and Community Advocacy and Communications teams, and input from the community.

Mọi hội nhóm thuộc phong trào đều có thể chọn từ ba tùy chọn cơ bản:

  1. Biểu trưng tùy chỉnh - có thể bao gồm hoặc không bao gồm bất kỳ thành phần biểu trưng Wikimedia nào được chính sách thương hiệu của Wikimedia Foundation cho phép.
  2. Biến thể biểu trưng cộng đồng Wikimedia - dựa trên logo cộng đồng Wikimedia.
  3. Wikimedia Foundation logo variant - below best practices provide information on how different types of movement affiliates logos may be based on the Wikimedia Foundation logo.Tổng quan Chi hội Tổ chức chuyên trách Nhóm người dùng
Chi hội

Phương pháp tốt nhất để tạo biểu trưng cho các chi hội thuộc Wikimedia được dựa trên nguyên tắc nhận dạng thương hiệu của Wikimedia Foundation, đặc biệt là biểu trưng đồ họa của Wikimedia Foundation và chính sách thương hiệu của Wikimedia Foundation.


Wikimedia Foundation logo variant

Các chi hội được khuyến khích đăng ký biểu trưng của mình dựa trên biểu trưng mặc định của Wikimedia Foundation và được yêu cầu tuân theo nguyên tắc nhận dạng thương hiệu của Wikimedia Foundation, đặc biệt là phần biểu trưng đồ họa. Cần đặc biệt chú ý đến các yêu cầu về khoảng cách.Tổng quan Chi hội Tổ chức chuyên trách Nhóm người dùng
Tổ chức chuyên trách

Best practices for Wikimedia thematic organization logo creation are based on the Wikimedia Foundation's visual identity guidelines, specifically the the Wikimedia Foundation mark section, and the Wikimedia Foundation's trademark policy. Logos including maps of regions or countries should not be used as they may be used as a political statement.

Wikimedia thematic organizations are able to pick from three basic options:


Custom thematic organization logos may or may not include any Wikimedia logo component as permitted by the Wikimedia Foundation's trademark policy. It is recommended, but not required, that you follow the Wikimedia Foundation's visual identity guidelines.


Wikimedia community logo variant

Thematic organizations logo may be based on the Wikimedia community logo. It is recommended, but not required, that you follow the Wikimedia Foundation's visual identity guidelines.

Wikimedia Foundation logo variant

Thematic organizations logo may be based on the Wikimedia Foundation logo, and are required to follow the Wikimedia Foundation's visual identity guidelines, specifically the the Wikimedia Foundation mark section. Special attention must be paid to the spacing requirements.Tổng quan Chi hội Tổ chức chuyên trách Nhóm người dùng
User groups

Best practices for Wikimedia user group logo creation are based on the Wikimedia Foundation's visual identity guidelines, specifically the the Wikimedia Foundation mark section, and the Wikimedia Foundation's trademark policy. Logos including maps of regions or countries should not be used as they may be used as a political statement.

Wikimedia user groups are able to pick from three basic options:


Custom logo

Custom user group logos may or may not include any Wikimedia logo component as permitted by the Wikimedia Foundation's trademark policy. It is recommended, but not required, that you follow the Wikimedia Foundation's visual identity guidelines.


Wikimedia community logo variant

User group logos may be based on the Wikimedia community logo. It is recommended, but not required, that you follow the Wikimedia Foundation's visual identity guidelines.


Wikimedia Foundation logo variant

User group logos may be based on the Wikimedia Foundation logo, and are required to follow the Wikimedia Foundation's visual identity guidelines, specifically the the Wikimedia Foundation mark section. Special attention must be paid to the spacing requirements. User group logos must include either a "Community User Group" or "A Wikimedia User Group" tagline, if those words are not already included in the user group's officially recognized name.