Jump to content

Đánh giá hoạt động của bảo quản viên/Lời nhắn cho cộng đồng

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Admin activity review/Notice to communities and the translation is 100% complete.

Please select a language and use the text without <translate> tags by using the button "View raw source":
View raw source

LƯU Ý: Đánh giá hoạt động của bảo quản viên

Xin chào. Một quy định liên quan đến việc thu hồi các "quyền nâng cao" (bảo quản viên, hành chính viên...) đã được cộng đồng toàn cầu đồng thuận thông qua vào năm 2013. Theo quy định nói trên, các tiếp viên sẽ xem xét mức độ hoạt động tích cực ở các wiki chưa có quy định riêng về việc thu hồi các quyền nâng cao của những thành viên không hoạt động. Vì dự án này, như chúng tôi được biết, không có quy định nào như vậy, các tiếp viên sẽ tiến hành quy trình xem xét.

Các thành viên dưới đây được xem là không hoạt động do không có sửa đổi và không có tác vụ nhật trình trong hơn 2 năm:

  1. người dùng 1 (bảo quản viên)
  2. người dùng 2 (hành chính viên, bảo quản viên)
  3. người dùng 3 (hành chính viên)
  4. người dùng 1 (bảo quản viên giao diện)
  5. ...

Những thành viên trên sẽ sớm nhận được một thông báo, trong đó yêu cầu họ mở thảo luận cộng đồng nếu họ muốn tiếp tục giữ một số hoặc tất cả quyền nâng cao. Nếu không nhận được hồi âm từ họ, các tiếp viên sẽ thu hồi các quyền nâng cao.

Tuy nhiên, nếu các bạn, cộng đồng dự án này, muốn tạo một quy trình riêng thay thế cho quy trình toàn cục, muốn tự đưa ra quyết định về các thành viên giữ quyền không hoạt động, hoặc đã có một quy định mà chúng tôi không biết, hãy báo lại cho các tiếp viên tại Meta-Wiki; chúng tôi sẽ ngừng quy trình xem xét ở wiki này. Cảm ơn,