Magtanong/FAQ/Negosyo

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Ask a question/FAQ/Business and the translation is 44% complete.

Saan ko mas malalaman tungkol sa pamadya ng mga proyekto ng Pundasyong Wikimedia?

Ang Pundasyong Wikimedia ay hindi tumatanggap ng pamadya.

Hindi lumalaban ang Pundasyong Wikimedia sa mundo ng pamadyang online o lumalaban sa mga ibang organisasyon na naglalagay ng mga pamadya, ngunit hindi niya pinaniniwalaan na may papel ang pamadya sa proyektong nakalaan sa edukasyon, lalo na sa isang proyektong pinapatakbo ng mga prinsipyong naaalinsunod sa isang ensiklopedyang balanse at niyutral. Palaging naniniwala ng pandaigdigang komunidad ng boluntaryo na magkakaroon ang pamadya ng malaking epekto sa abilidad naming mapanatiling niyutral at sa huli magpapahina ang mga pamadya ng pangkalahatang pagtitiwala ng mga mambabasa sa mga binabasa nilang artikulo. Kahit na hindi kami mapipilitan ng mga advertiser sa pagkiling ng mga artikulo sa kanilang pabor, posibleng ikatakot ng mga mambabasa ang impluwensiya nila, sadya man o hindi.

Bilang karagdagan, may malakas na pananaw ang Pundasyon tungkol sa pagsasarilinan ng mambabasa. Magkasalungat ito sa mga kasalukuyang modelo para sa pamamadya sa web, lalo na sa pamadyang kontekstwal na nagbabasa ng binabasa ninyo. Pinaniniwalaan din ng Pundasyon na mapanghimasok ang pagpapadala ng pamadya sa mga mambabasa ayon sa kanilang heograpiya.

Kung gusto ninyong magbasa pa tungkol sa kasaysayan ng pagtatalakay tungkol sa pagpapatalastas ng Wikipedya - nagsulat ang komunidad ng boluntaryo ng pahina tungkol sa paksa dito.

Paano ako makahihiling ng suporta sa Wikimedia para sa aking karidad?

Maaaring alam na ninyo na isang nonprofit organisasyon pangkaridad ang Pundasyong Wikimedia na may tiyak na layunin na linangin at panatilihin ang aming pangkat ng rekursong online, bukas-laman, at pang-edukasyon sa lahat ng mga wika ng daigdaig, na ipapamahagi nang walang bayad sa publiko. Dahil isa kaming organisasyong nonprofit na ininkorporada sa Florida, Estados Unidos, pinagbabawalan kami ng mga lokal at pambansang batas na gamitin ang aming pondo para sa anumang bagay maliban sa layuning ito.

Kung "may" kinalaman ang inyong kahilingan sa aming misyon, maaari ninyong siyasatin ang "Panimulang" pahina ng Grants para sa karagdagang impormasyon sa paghihingi ng suporta.

Paaano ko imumungkahi ang isang bagong proyekto o bagong paraan para gawin ang mga bagay-bagay sa isang proyektong umiiral?

Nagpapasalamat kami na inilalaan mo ang iyong oras sa pag-iisip ng mga paraan para pagandahin ang Wikimedia.

Dahil hindi nililikha o inaayos ng Pundasyong Wikimedia ang mga nilalaman sa Wikipedia o ibang sayt na pinangangasiwaan namin—ginagawa ang trabahong ito ng napakalaking komunidad ng boluntaryo—hindi namin maisasakatuparan ang karamihan ng mga mungkahi nang direkta sa pamamagitan ng kahilingan sa e-liham. Nanggagaling ang mga pagbabago sa mga umiiral na proyekto, tulad ng Wikipedya, at bagong pag-apruba ng proyekto (tulad ng bagong wika para sa mga umiiral na proyekto "o" bagong konsepto para sa mga sayt) mula sa komunidad na ito ng mga boluntaryo.

Kung nais mong magmungkahi ng bagong proyekto, mangyaring bisitahin ang Panukala sa proyekto. Kung nais ninyong magmungkahi na gumawa kami ng bagong bersyong pangwika ng isang umiiral na proyekto, mangyaring bisitahin ang pahina para sa "Kahilingan ng bagong wika" ng Meta. Kung nais ninyong magmungkahi ng bagong tampok sa isa sa aming umiiral na proyekto, pakibahagi ang iyong ideya sa mga boluntaryo sa proyektong iyon. Mayroong mga porum para sa mga ideya at mungkahi. Karamihan sa mga proyekto ay may kawing sa kanang bahagi ng punto ng talakayan sa komunidad, minsan ibinibigay ng pamagat tulad ng "village pump" o "cafe" o "travelers pub." Halimbawa, pinagtatalakayan ng Wikipediang Ingles ang mga ideya at panukala rito.

Just as article pages can be edited by anyone, so can these discussion pages. If you're not already familiar with how to edit our pages, the MediaWiki guide on editing can be useful. If you need further assistance, either with editing or with finding a proper home for your discussion, the community maintains a volunteer email response team who should be able to assist. They can be reached at info@wikimedia.org. Please be sure to tell them specifically which project and in what language you are working on; if you are more comfortable corresponding in languages other than English, they can in many cases communicate with you in your native tongue.

We hope that the community will be receptive to your idea.

If you have a business proposal that is not a new project, a new language version of an existing project, or a modification of practices on an existing project, please contact business@wikimedia.org.

May I use your logos or trademark?

To find out more about using Wikimedia's trademarks, including whether your intended use is permitted, please see our Trademark policy.

Please do not hesitate to contact us at trademarks@wikimedia.org if you are not sure whether your use is in compliance with that policy or local trademark laws.

May I use your software on my own site?

We welcome and encourage you to do so! MediaWiki is free server-based software which is licensed under the GNU General Public License (GPL). MediaWiki is an extremely powerful, scalable software and a feature-rich wiki implementation that uses PHP to process and display data stored in a database, such as MySQL.

The MediaWiki homepage should have all the information you need to install and use the software for your own purposes. While the Wikimedia Foundation encourages people to use the software for their own purposes, we are not able to provide training in the use of the software or answer questions about it, but the volunteer community is frequently able to help. If you cannot find the answer you seek about using MediaWiki software at the help page on the website, there is a support desk where you can ask specific usage questions at the Support Desk. You can also reach assistance through IRC or email at the avenues listed at The "Communication" page.

Maaari ko bang gamitin muli ang teksto o larawan mula sa iyong mga sayt?

Note: If you are interested in hosting a mirror or downloading considerable content from one or more of our projects, see "May I mirror or copy your sites? instead.

The Wikimedia Foundation actually does not own copyright to most of the content on Wikipedia. This material is generally owned by the volunteers who create content on the site who liberally license it so that it can be used on our sites and elsewhere. In principle, most of the text on our sites is subject to the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC-By-SA) and can be used free of charge for any purpose. A specific permission for use is not necessary, as long as the license conditions are observed. Some text is also available under the GNU Free Documentation License (GFDL).

Images are identified as being subject to any of several licenses. Therefore, if you want to use an image, it is advisable to check the image information page for the source and/or licensing information. Clicking on the image will lead you to the image information page. Most images are free to use as long as you give the proper credits and follow the terms of the license indicated on the image description page.

For more information please see our Terms of Use -- Licensing of Content, section 7(g). There is another page on our websites that may also be of us. While written by the volunteers who create and curate content on our sites, Commons:Reusing content outside Wikimedia may offer more information specifically related to media.

Please note: Neither the Wikimedia Foundation nor the contributors of content to Wikimedia sites are able to provide legal advice. We wish we could give you specific feedback on the content you would like to use, but - unless it is one of our logos or rare content generated by our staff - we cannot. It is your responsibility, if you intend to reuse content from Wikimedia sites, to determine how the licenses of the content that we host apply to your intended uses. If in doubt, you may wish to contact an attorney licensed to practice in your jurisdiction who has familiarity with intellectual property law.

May I mirror or copy your sites?

Note: If you are interested in using only a small amount of content from one or more of our projects, see "May I reuse text or images from your sites?" instead.

Since sharing information is a key part of our mission, we welcome and try to facilitate the spread of our content. You are, of course, welcome to link to our website in the traditional sense that you inform your readers of its existence and offer them the option to visit our website for further information. However, we do not support live mirroring (remote loading or hotlinking) of our websites. Given our unique copyright situation, it's actually better for you to host a text dump of earlier versions or locally hosted copies of our articles (see this section). For downloadable dumps of Wikipedia article database, see the database downloads page. You may also be interested in the Mediawiki API.

Please note: Neither the Wikimedia Foundation nor the contributors of content to Wikimedia sites are able to provide legal advice. We wish we could give you specific feedback on the content you would like to use, but - unless it is one of our logos or rare content generated by our staff - we cannot. It is your responsibility, if you intend to reuse content from Wikimedia sites, to determine how the licenses of the content that we host apply to your intended uses. If in doubt, you may wish to contact an attorney licensed to practice in your jurisdiction who has familiarity with intellectual property law.