Hội nghị ESEAP 2022/Báo cáo

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page ESEAP Conference 2022/Report and the translation is 69% complete.

Grant report

The ESEAP Conference grant report is posted to the Grants portal.

Participant reports

Sau cuộc hội nghị vào ngày 20 tháng 11 năm 2022, thành viên tham gia phải nộp một bản báo cáo viết về trải nghiệm cá nhân đối với cuộc hội nghị ESEAP năm 2022.

Báo cáo phải là một trang con của trang này.

ESEAP Conference 2022/Report/Tên người dùng của người tham gia

Nếu người tham gia định nộp báo cáo bằng ngôn ngữ địa phương (không phải tiếng Anh), người đó phải đặt nó làm trang con của tên người dùng của họ ở wiki nhà của họ (ví dụ như jp, zh, ko, vi, th, my) và liên kết trang phải được chia sẻ ở trang này.

Các tiểu mục của báo cáo phải bao gồm:

 • Những điều học được tại hội nghị
 • Những điều người tham gia đã đóng góp hoặc tham gia hoặc kể từ hội nghị
  • Chúng tôi khuyến khích bạn đưa công việc tài liệu sau hội nghị, ví dụ như sao chép video, dịch, cập nhật etherpad, tải và gắn thẻ ảnh vào Commons
  • Vui lòng hoàn thành bản khảo sát đánh giá - kiểm tra email của bạn để biết liên kết
 • Kế hoạch sau hội nghị (từ những gì đã học được hoặc đóng góp trong hội nghị)
 • Nhận xét/góp ý về hội nghị

Phải đặt vào "Category:ESEAP Conference 2022 reports"

Hạn chót cho việc nộp báo cáo là vào 22 tháng 12 năm 2022.

Báo cáo của người tham gia

 1. Report from Affiliate Wikimedia User Group of Aotearoa New Zealand (WANZ)
 2. ESEAP Conference 2022/Report/Einebillion - WANZ President
 3. ESEAP Conference 2022/Report/Giantflightlessbirds - WANZ Vice-President
 4. ESEAP Conference 2022/Report/Chocmilk03 - scholarship recipient and WANZ member
 5. ESEAP Conference 2022/Report/Stitchbird2 - WANZ member
 6. ESEAP Conference 2022/Report/Pakoire & Kowhaiarewhana - WANZ
 7. ESEAP Conference 2022/Report/B20180 - Bureaucrat on Thai Wikipedia, and Sysop on Thai language sister projects
 8. ESEAP Conference 2022/Report/2ndoct
 9. ESEAP Conference 2022/Report/Alphama
 10. ESEAP Conference 2022/Report/Carma citrawati
 11. ESEAP Conference 2022/Report/Rachmat (WMID)
 12. ESEAP Conference 2022/Report/Samwilson
 13. ESEAP Conference 2022/Report/*Youngjin
 14. ESEAP Conference 2022/Report/Dimas H (WMID)
 15. ESEAP Conference 2022/Report/WAqil (WMYS) - Wikimedia Community User Group Malaysia
 16. ESEAP Conference 2022/Report/Butch Bustria - your Wikimedia ESEAP coordinator
 17. ESEAP Conference 2022/Report/RXerself
 18. ESEAP Conference 2022/Report/Agus Damanik
 19. ESEAP Conference 2022/Report/Jimmyjrg
 20. ESEAP Conference 2022/Report/Ichsan.mochtar
 21. ESEAP Conference 2022/Report/Kunirasem
 22. ESEAP Conference 2022/Report/Harditaher (WMID)
 23. ESEAP Conference 2022/Report/MargaretRDonald
 24. ESEAP Conference 2022/Report/Kerry Raymond (Wikimedia Australia)
 25. ESEAP Conference 2022/Report/1233
 26. ESEAP Conference 2022/Report/Kingoflettuce
 27. ESEAP Conference 2022/Report/Gnangarra - Wikimedia ESEAP coordinator, Scholarship coordinator, room 2 lead
 28. ESEAP Conference 2022/Report/Vanj Padilla
 29. ESEAP Conference 2022/Report/Buszmail
 30. ESEAP Conference 2022/Report/KOKUYO (Wikimedia Taiwan)
 31. ESEAP Conference 2022/Report/GhoziSeptiandri - Coordinator of Program Committee for ESEAP Conference 2022: reconnect
 32. ESEAP Conference 2022/Report/venuslui
 33. ESEAP Conference 2022/Report/Rahmatdenas
 34. ESEAP Conference 2022/Report/Athikhun.suw
 35. ESEAP Conference 2022/Report/Myesd
 36. ESEAP Conference 2022/Report/Bracteantha
 37. ESEAP Conference 2022/Report/JarrahTree
 38. ESEAP Conference 2022/Report/Bahnfrend
 39. ESEAP Conference 2022/Report/Tanapatjms
 40. ESEAP Conference 2022/Report/Robertsky
 41. ESEAP Conference 2022/Report/Joycewikiwiki (Wikimedia Taiwan)
 42. ESEAP Conference 2022/Report/tjaiwangiling (Wikimedia Taiwan)
 43. ESEAP Conference 2022/Report/imacat (Wikimedia Taiwan)
 44. ESEAP Conference 2022/Report/JM99 (Wikimedia Taiwan)
 45. ESEAP Conference 2022/Report/Maffeth (PhilWiki Community)


Session-specific reports