Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Provide for Safety and Inclusion/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Provide for Safety and Inclusion and the translation is 100% complete.
Zorgen voor veiligheid en inclusie

What

We zullen bewegingsbrede normen opstellen voor een inclusieve, gastvrije, veilige en intimidatievrije omgeving. Dit stelt ons beter in staat om nieuwe en diverse vrijwilligers aan te trekken en te behouden en als beweging te groeien.

Een korte video opname over deze aanbeveling

We zullen ervoor zorgen dat de huidige en toekomstige on- en offline bijdragers over de juiste omstandigheden en middelen beschikken die hen in staat stellen om deel te nemen zonder dat hun persoonlijke en gemeenschappelijke beveiliging wordt aangetast. We zullen het raamwerk (infrastructuur en beleidsregels) leveren, evenals normen en procedures voor de bescherming van alle deelnemers op basis van een contextuele evaluatie die is aangepast aan verschillende omgevingen.

Changes and Actions

 • Een gedragscode creëren, in samenwerking met de gemeenschappen, om voor de gehele beweging een universele basislijn van aanvaardbaar gedrag te bieden zonder tolerantie voor intimidatie. Dit zal gebeuren via een inclusief proces met betrekking tot context, bestaande lokale beleidslijnen, evenals handhaving en structuren voor conflictoplossing.
 • Paden creëren waarmee gebruikers zowel technische als menselijke incidenten privé kunnen melden, inclusief intimidatie, zodat ze effectief en met gepaste urgentie kunnen worden aangepakt, ongeacht de taal of locatie.
 • Een basislijn vaststellen van de verantwoordelijkheden van de gemeenschap voor het beschermen en onderhouden van een gezonde werksfeer voor zowel online als offline betrokkenheid bij Wikimedia, samen met procedures voor rapportage en opvolging.
 • Het onderzoeken en ontwikkelen van een aanpasbaar veiligheidsbeoordelings- en -uitvoeringsplan, evenals een infrastructuur voor snelle respons en ondersteuning. Dit zal ervoor zorgen dat er voor on- en offline bijdragers beschikbare middelen bij de hand en toegankelijk zijn om de schade die door hun Wikimedia-activiteiten wordt veroorzaakt te beperken, waaronder:
  • psychologische ondersteuning (bijv. therapeuten, consulenten, mediators);
  • technische ondersteuning (bijv. anonimiseringsmechanismen);
  • juridische bijstand (bijv. lijst van partneradvocaten, facilitering van juridische vertegenwoordiging op lokaal niveau);
  • een snel escalatiepad in levensbedreigende situaties;
  • procedures voor het reageren op grootschalige uitdagingen, zoals sociaal-politieke onrust en milieubedreigingen;
  • training en mogelijkheden om bewustwording en responscapaciteit voor de veiligheid en conflictbeheer binnen de gemeenschap te vergroten.
 • Het ontwikkelen van lokale capaciteit voor belangenbehartiging voor juridische en regelgevingskaders die onze gemeenschappen nodig hebben om onze projecten te laten gedijen.
 • Ingebouwde platformmechanismen opstellen die zijn gericht op de veiligheid van bijdragers in hun context (bijv. anonimiseringsmechanismen). Te beoordelen op kansen en risico’s voor bepaalde projecten of contexten, waaronder het risico op intimidatie en vandalisme.

Rationale

Wikipedia is een verhaal van succes, en de langdurige bijdragers zijn vrijwilligers die de meest waardevolle bron voor het leren hebben gecreëerd die we ooit zijn tegengekomen. Onze gemeenschappen zijn echter nog niet representatief voor de diversiteit van de wereld. Ze weerspiegelen noch de diversiteit van mensen die met kennis werken, noch de diversiteit van kennis die kan worden gedeeld. We hebben ook een gebrek aan diversiteit in posities van verantwoordelijkheid. Een van de veelvoorkomende oorzaken voor de genderkloof en andere hiaten in diversiteit in inhoud en bijdragers is het gebrek aan een veilige en inclusieve omgeving. Dit gebrek aan de huidige cultuur van veel Wikimedia-projecten beperkt het werk en de deelname van bestaande gemeenschappen en is een barrière voor de deelname van nieuwe mensen, waaronder vrouwen, LGBTQ+, inheemse gemeenschappen en andere ondervertegenwoordigde groepen.

Bovendien is er momenteel geen systematische aanpak om bijdragers te ondersteunen die een risico lopen als gevolg van hun deelname aan activiteiten van de beweging (bijv. beveiligingsbedreigingen in landen waar vrijheid van meningsuiting wordt beperkt), noch bestaat er de essentiële lokale capaciteit om de anonimiteit van bijdragers te beschermen (bijv. incidentrapportage). De behoeften en dreigingsniveaus zijn verschillend, afhankelijk van de rollen en verantwoordelijkheden. Het waarborgen van anonimiteit, privacy en toegang tot de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om praktijken zoals doxxen en trollen aan te pakken is cruciaal voor het versterken en uitbreiden van onze gemeenschappen en voor de duurzaamheid van onze beweging. We tolereren geen enkel toxisch gedrag onder de deelnemers van onze beweging.