Jump to content

Estrateji Mouvman ak Gouvènans/Bilten/6

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Newsletter/6 and the translation is 100% complete.
Movement Strategy and Governance News
previous issue 

Byenvini nan sizyèm nimewo Estrateji Mouvman ak Gouvènans Nouvèl! Bilten an distribye nouvèl ak evènman enpòtan sou Konstitisyon Mouvman an, Kòd Inivèsèl Konduit, sibvansyon pou Enplemantasyon Estrateji Mouvman an, eleksyon Konsèy Administrasyon an ak lòt sijè ki enpòtan. Objektif bilten sa a se pou ede Wikimedyen yo rete patisipe nan diferan pwojè ak aktivite k ap fèt nan gwo ekip Estrateji Mouvman ak Gouvènans Fondasyon Wikimedya a.

Bilten MSG pwograme pou livrezon chak trimès, alòske gen Bilten chak semèn Estrateji Mouvman an ki pi souvan, ki fèt pou bay Wikimedyen ki vle suiv pwosesis nou yo ak anpil atansyon. Ou ka kite kòmantè oswa ide pou pwochen nimewo sou paj pou diskite bilten an. Ou ka ede nou tou lè w tradui nimewo bilten yo nan lang ou epi pataje bilten yo sou pòtay ak platfòm kominote w yo. Sonje tou tanpri abòne ak bilten sa a isit la

Mèsi pou lekti w ak patisipasyon w

Devlopman Lidèchip: Yon Gwoup Travay ap Fòme!

An fevriye, ekip Devlopman Kominotè (CD) te pibliye yon Apèl pou Feedback sou yon Gwoup Travay Devlopman Lidèchip, ki te pataje nan 42 lang. 16 animatè lang ekip Mouvman Estrateji ak Gouvènans te kolekte fidbak nan lang yo ak kominote rejyonal yo atravè plizyè chanèl: Meta-wiki, Telegram, reyinyon 1:1, apèl kominote yo, tablo diskisyon sou-wiki ak lòt.

Apèl pou kòmantè se yon etap enpòtan pou rasanble opinyon kominote a sou devlopman lidèchip ak gwoup travay la, paske manm kominote yo te kapab pataje kòmantè sou siyifikasyon "lidè", konpozisyon gwoup travay la, ak bezwen pou kontinye kòmantè kominote a. Ou ka wè yon rezime kòmantè yo sou Meta-wiki.

Anplis de sa, aplikasyon pou rantre nan Gwoup Travay Devlopman Lidèchip la fèmen nan dat 10 avril 2022. Jiska 12 manm kominote a, ki gen ladan volontè ak anplwaye afilye yo pral chwazi pou patisipe nan gwoup travay la, ak yon angajman tèm. nan yon ane apati mwa me 2022. Pou jwenn yon deskripsyon detaye sou estrikti gwoup travay la, tanpri jwenn li sou paj Meta-wiki. Si w gen plis kesyon oswa enkyetid, tanpri imèl ekip Devlopman Kominotè a: comdevteam(_AT_)wikimedia.org

Rezilta ratifikasyon Gid pou Ranfòsman Kòd Konduit Inivèsèl yo soti!

Nan dat 24 janvye 2022, ekip fasilitasyon Estrateji ak Gouvènans Mouvmanan(MSG) te sipòte tradiksyon ak pibliye direktiv mete ajou pou Kòd Konduit Inivèsèl la, ki te kouvri plis pase yon douzèn lang. Dokiman an te pwodwi pa yon komite redaksyon volontè ki te travay pandan 2021 pou pwodui rekòmandasyon yo.

Lè sa a, ekip la angaje ak ankouraje manm kominote yo revize ak fè kòmantè sou dokiman an atravè yon seri konvèsasyon kominotè ki mennen nan yon vòt mondyal. Pwosesis desizyon mondyal la atravè SecurePoll te fèt soti 7 pou rive 21 mas. Plis pase 2,300 votè ki elijib ki soti nan omwen 128 diferan pwojè lakay yo te soumèt opinyon yo ak kòmantè yo. Kounye a rezilta vòt la pibliye isit la. Ou ka li plis sou pwojè UCoC la

Diskisyon Mouvman sou Hubs

Evènman Konvèsasyon Global sou Sant Rejyonal ak Tematik yo te fèt samdi 12 mas 2022. Patisipasyon nan evènman an te louvri ak yon demann pou enskripsyon davans. Kòm yon rezilta, nenpòt moun ki enterese nan konvèsasyon sant yo te kapab patisipe, kèlkeswa entansyon aktyèl yo pou kòmanse oswa kontinye travay sou yon sant rejyonal oswa tematik. Evènman an te finalman patisipe nan 84 Wikimedyen ak divès orijin ak eksperyans nan tout mouvman an. Objektif evènman an se te pou:

  • Pataje rezilta sou seri entèvyou rechèch kalitatif Dyalòg sou hubs.
  • Valide konklizyon kle rechèch la ak patisipan yo.
  • Klarifye si wi ou non bezwen pataje yo idantifye yo sèlman kapab satisfè pa yon estrikti Hub.
  • Rasanble plis entrées pou ekri yon definisyon preliminè nan Hubs.

Jiska kounye a pa gen okenn definisyon klè espesifik sou Hubbs; youn nan objektif yo nan konvèsasyon an se te eseye pwopoze yon definisyon ki baze sou analiz bezwen yo jeneralman pataj ki te konkli nan dyalòg sou hubs la, epi eseye konprann ki sa ki reyèlman gen rapò ak sans nan hub yo.

Faz sa a nan pwosesis la pa jis pou pilòt ak aprantisaj, paske li pral pran tan pou jwenn yon konsansis fòmèl reyèlman bon atravè mouvman an sou sa ki kalifye kòm yon hub, ak sa ki pa nan hub la ki fè li diferan de afilye yo. Gen yon bezwen pou presize kritè pilòt minimòm solid, konprann ki kritè hub yo bezwen satisfè pou yo fòme, ak pilote pati yo pou fè kèk travay aktyèl alantou kowòdinasyon rejyonal ak tematik yo. Konvèsasyon yo pral kontinye, epi yo pral bezwen byen konekte ak aliyen ak konvèsasyon konstitisyon yo, ki pral atake kesyon gouvènans ki egziste toupatou nan mouvman an.

Rapò rezime a pibliye sou Meta-wiki.

Sibvansyon Estrateji Mouvman an rete Ouvè!

Depi kòmansman ane a, sis pwopozisyon ki gen yon valè total anviwon $80,000 USD yo te apwouve. Genyen tou sèt totalman soumèt pwopozisyon kounye a ap revize ak ap tann desizyon, ak de fwa plis pwopozisyon toujou nan etap nan lide ke yo te sipòte pa fasilitatè MSG ede transfòme lide yo nan pwopozisyon konplè. Yon gwo felisitasyon pou moun ki kounye a nan pwosesis pou yo aplike pwojè yo. Men yon lis konplè pwojè yo apwouve jiskaprezan:

Sibvansyon Estrateji Mouvman te relouvri nan mwa Oktòb ane pase a. Fasilitatè MSG yo te angaje ak divès moun, afilye ak gwoup itilizatè yo ogmante konesans sou Estrateji Mouvman ak sipòte transfòmasyon nan lide nan pwojè konplè ak pwopozisyon. Atravè efò sa a, n ap aprann anpil bagay sou defi ke anpil moun fè fas nan devlope pwopozisyon solid ak jwenn sipò ki nesesè pou non sèlman aplike pou lajan, men tou pou angaje totalman nan diskisyon Estrateji Mouvman.

Èske w gen yon lide pwojè estrateji mouvman? Èske ou pa sèten ki jan lide ou anfòm nan Estrateji Mouvman epi si lide sa yo ka finanse atravè sibvansyon MS? Tanpri, pa ezite kontakte yon animatè pou mande sipò. Ou ka kontakte nou tou nan strategy2030(_AT_)wikimedia.org, si w gen nenpòt kesyon ki gen rapò ak Sibvansyon pou Enplemantasyon Estrateji Mouvman oswa lide ou vle sipò pou yo.

Komite Redaksyon Konstitisyon Mouvman an fin prèt!

Nan mwa Oktòb 2021, anviwon 1,000 Wikimedian te patisipe nan yon pwosesis eleksyon ak seleksyon pou fòme Komite Redaksyon Konstitisyon Mouvman an (MCDC). Komite a gen kenz manm, epi li vize kreye yon dokiman ki pral defini gouvènans mouvman Wikimedya nan lavni. Apre mwa nan travay di, Komite a te dakò sou valè esansyèl yo ak metòd pou travay li yo, epi li te kòmanse kreye deskripsyon an nan pwojè Konstitisyon Mouvman an.

Pandan senk premye mwa fonksyonnman li yo ansanm, Komite Redaksyon an te envesti anpil tan nan etabli sistèm travay li yo. Pa egzanp, Komite a te kreye dokiman pou defini Prensip li yo ak fason li pran desizyon entèn yo, mete ansanm yon plan kominikasyon, epi mete ajou delè a pwosesis redaksyon an. Komite a ranplase youn nan manm li yo tou pou rezon sante, li te dakò sou yon fason pou travay avèk Konsèy Administrasyon an epi li te repare paj enfòmasyon li sou Meta-wiki.

Kounye a, Komite Redaksyon an ap diskite sou premye vèsyon an nan deskripsyon pwojè Chart Mouvman an. Pou w tande deskripsyon an, yon fwa yo pibliye l, ak plis enfòmasyon sou travay Komite a, nou envite w suiv Mizajou MCDC yo (ki pibliye regilyèman jou 10 chak mwa).

Entwodwi Estrateji Mouvman chak semèn - Kontribye epi abòne!

Si w te twouve li difisil pou w jwenn chemen w ant plizyè paj Estrateji Mouvman yo, oswa si w te gen difikilte pou w konnen sa k ap pase ak ki kote w ka patisipe, nou envite w abònman ak Estrateji Mouvman chak semèn ki fèk lanse a! Sou pòtal sa a se sou Meta-wiki ou ka gen aksè avè l tou senpleman, w ap jwenn dènye nouvèl sou divès pwojè k ap kontinye, evènman k ap vini yo ak opòtinite patisipasyon nan Estrateji Mouvman.

Pòtal la konekte ak divès paj Estrateji Mouvman yo sou Meta-wiki (pa egzanp, paj Hubs la), yo mete ajou otomatikman atravè pòtal la, san yo pa kopye tradiksyon oswa kontni yo. Si w gen yon pwojè w ap travay sou li, ou envite tou pou soumèt li. Ekip Estrateji ak Gouvènans Mouvman an akeyi soumisyon pou mizajou nan men tout moun. Tanpri pa bliye abòne ak mizajou yo epi gade paj Meta!

Blogs Diff

Men kèk piblikasyon sou Diff sou Estrateji Mouvman an, Gouvènans Mouvman an, ak sijè ki gen rapò ou ka jwenn enteresan: