Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Наръчник/Ръководство за дискусии/Лични срещи

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Toolkit/Discussion guide/In-person and the translation is 98% complete.
The following discussion is closed.

Cycle 1 of the discussion is now closed for analysis and sense-making, and the toolkit information may change for Cycle 2. Please join us soon for the next cycle of discussions.

Тази страница обяснява как да организирате дискусия за стратегията на движението в събития на живо.

Лични дискусии (цикъл 1)

Препоръчителен размер

Най-малко 5 души минимум. Имайте предвид, че ако има повече от 25 души, Ви препоръчваме да имате опитен организатор на дискусията, или да имате допълнителна подкрепа при по-доброто провеждане на работата в малки групи и въпросите.

Преглед на програмата

По време на двучасова дискусия, участниците ще направя следното:

 • Преглед на брифинга на стратегията и обсъждане на основните точки, важни за групата
 • Обяснят как би могла да се осъществи визията
 • Генерират идеи за най-добрите начини за постигане на визията ни
 • Групират подобни идеи
 • Определят теми и запишат тематични мнения (по едно изречение за всяка тема)

Подробна програма

Това е препоръчителна програма за дискусията. Макар че може да изберете да проведете разговора по различен начин, тази програма е изработена за Ваша употреба.

Полезни съвети:

 • В зависимост от това колко хора ще присъстват, може да ги разделите на няколко подгрупи. По-долу сме отбелязали кои задачи са подходящи за това.
  • Ако групата е от 5-7 души, Ви препоръчваме да я запазите цяла
  • Ако групата е от 7+ души, Ви препоръчваме да използвате комбинация от работа за цялата група и в малки групи. Малките групи като цяло работят най-добре при 3-5 човека. Това дава възможност за по-дълбока дискусия, последвана от споделяне с цялата група.
 • Координаторът на обсъждането трябва да определи водещ преди сесията, така че той да може да се подготви и да е готов да води дискусията. (Координаторът на дискусията също така може да избере да бъде водещ, но това не е задължително.) Другите роли също могат да бъдат определени предварително за да се спести време, или в началото на дискусията. Все пак, моля опитайте да бъде открити към участниците и попитайте за доброволци.
Време Дейност
15 мин Откриване
 • Въведения
 • Определяне на ролите: Секретар(и)
 • Споделяне на Политиката за дружелюбна среда
 • Споделяне на концепцията за "паркомясто" - когато се изложат идеи, които не са част от основната тема, те могат да бъдат написани и оставени настрана за бъдещ преглед и обсъждане

Подготовка за дискусията

 • Излагане по дневния ред
 • Споделяне целта на срещата: Ще работим заедно, за да обсъдим цялостната посока на движението и генерираме първоначален списък на основни теми и тяхното значение.
30 мин Светът през 2030 - как ще изглежда движението ни?
 • 15 мин: Споделете 30-те слайда от брифинга на стратегията - насърчете предварителното четене на информацията.
 • 15 мин: Обсъдете преди самото обсъждане основните идеи, които сте намерили за интересни или важни.
20 мин Анализ на общата ни визия

'Представете си свят, в който всяко човешко същество може свободно да споделя сбора на цялото познание.

 • Ако всички са написали кратките си отговори на тези въпроси, нека след това да ги споделят с групата (цялата група):
  • 10 минути: Как би изглеждало това?
  • 10 минути: Кои са най-големите препятствия, които ни пречат да постигнем визията си?
40 мин

Ако имате повече от 2 часа на разположение за дискусията, този раздел може да се разшири и да се съберат повече теми

Постигането на визията ни - малки групи
 • 5 минути: Разделете се на малки групи
  • Ако сте по-малко от 7 души, направете една голяма група
  • За 7+ участници, разделете се на подгрупи от по 3-5 души, в идеалния случай по 4 във всяка група)
  • Всяка подгрупа следва да определи Секретар
 • 25 минути: Задайте на всеки следния въпрос; напишете го на дъската или хартия:
  • Какво искаме да изградим или постигнем заедно през следващите 15 години?
   • Ако групата не го разбира, някои от другите потенциални начини за размисъл върху този въпрос, са:
    • Какво ще ръководи съвместната ни работа през следващите 15 години?
    • Какво въздействие или промяна искаме да имаме върху света през следващите 15 години?
    • Кое е най-важното нещо, което можем да направим заедно през следващите 15 години?
    • Какво ще ни обединява и вдъхновява като движение през следващите 15 години?
    • Какво ще ускори напредъка ни през следващите 15 години?
    • С какво ще бъдем известни през следващите 15 години?
  • Генерирайте идеи, опишете как изглежда това.
   • Предложения:
    • Предложете на всеки да напише идеите си на лепящи се бележки за да уловите всяка отделна идея (1 идея на бележка). Това по-късно ще ви даде възможност по-лесно да групирате подобните идеи.
    • Предложете на един участник да ги записва на хартия или на дъската, докато хората дискутират
   • Кои са общите неща между идеите във всяка група?
    • Групирйте подобните идеи заедно
    • Поставете на тази група идеи име (това, което наричаме тема)
 • 10 минути:
  • Напишете за всяка тема просто изречение, описващо темата. Напишете 1-3 ключови думи, които описват мнението в тази тема.
   • Пример 1:
    • Тематично мнение: Ние трябва да разпространим достъпа до познания чрез образователните институции.
    • Ключови думи: обучение, достъп
   • Пример 2:
    • Мнение: Ние трябва да проучваме нови полета на знанието, да използваме иновациите, за да оцелеем и процъфтяваме през 2030 г.
    • Ключови думи: иновации, знание
   • Пример 3:
    • Мнение: Уикимедия е символ на чистотата на познанието и факти, неопетнени от търговски интереси или политически дневен ред; тя насърчава познавателната култура на балансирана информация и цитирани източници.
    • Ключови думи: независимост, възможност за проверка, фактите имат значение
  • Определете докладчик(докладчици), който ще споделя информацията с цялата група.
10 мин Постигане на визията ни - споделяне на изводите
 • Всяка подгрупа споделя своите теми към цялата група.
 • Действие: Раздайте копия на всички тематични мнения на координатора за резюмето му.
5 мин Приключване на обсъждането
 • Водещият споделя какво ще се случи през следващите цикли и как участниците могат да се ангажират допълнително в разговора.
 • Действия
  • Определете кой ще публикува бележките към проекта в уикито
  • Направете снимка на групата, за да я публикувате на проекта в уики и представете обобщението
 • Благодарете на всички!

Роли в личните работни срещи

Препоръчителни роли

За да проведете смислена и продуктивна дискусия, ние Ви препоръчваме да помолите участниците да се включат като доброволци за всяка една от тези роли. Това определяне на ролите позволява на всички участници да останат фокусирани върху целта на дискусията и да се придържат към Политиката на дружелюбна среда.

Координатор

 • Преди срещата: Споделете предложените материали, цели и програма с участниците в дискусията
 • По време на срещата:
  • Приветствайте всеки
  • Насърчавайте доброволците да попълнят ролите
  • Благодарете на всички
 • След срещата:
  • Уверете се, че резюмето и необработените бележки са публикувани

Организатор

 • Създайте полето на дискусията:
  • Определете доброволци за всяка от ролите
  • Споделете и помогнете на всички да спазват политика на организацията Ви за дружелюбна среда (или използвайте тази: политика)
   • Някои ключови моменти за груповите дискусии:
    • Не принизявайте участниците.
    • Това е брейнсторминг сесия - Всички идеи се приемат и отбелязват
    • Нито една идея не е лоша идея
    • Всеки има право на глас (ред) и може да изкаже повече от една идея.
    • По една идея в даден момент.
    • Всеки, който не споделя своя идея, трябва да изслушва и се отнася с уважение към участниците.
    • Участието е доброволно - ако отделен участник не иска да сподели идея, той има право да пропусне реда си.
  • Споделете концепцията за "паркомясто" - когато се изкажат идеи, които не са част от основната тема, те могат да бъдат написани и сложени настрана за предстоящ преглед и обсъждане
 • Подгответе се за дискусията:
  • Споделете дневния ред
  • Споделете целта на дискусията
  • Раздайте приготвените материали
 • Водете дискусията своевременно, насърчавайте всички да говорят и да участват
 • Поддържайте неутрален тон и помогнете на другите да разсъждават върху набелязаните точки
  • Избягвайте пристрастия
   • Доверете се на процеса, себе си и другите
   • Поставете очаквания, основни правила и се придържайте към тях
   • Слушайте с уши И очи (т.е. следете за невербални знаци)
   • Използвайте подходящи коментари - кога е нужно нещо да се преработи, кога да се говори, кога да се слуша
   • Не бъдете прекалено направляващи или не предоставяйте готови отговори
   • Дайте "време за размисъл" за различните стилове задачи и участие
   • Спокойно се отнасяйте към шума и тишината по време на срещата
   • Бъдете честни и открити И приемайте чуждите отзиви
   • Останете неутрални и не отсъждайте — старайте се да избягвате какта потвържденията "много добре", "правилно", или "съгласен съм", както и обратното.
   • Старайте се да проследите/разберете подробностите и осигурите връзка към голямата картина
   • Изразявайте благодарност за всяко участие, което отговаря на договорените насоки, а не само към тези неща, които намирате за особено интересни.
  • Обикновено водещият не участва в дискусията. Ако искате да споделите идея, не забравяйте да кажете, че излизате от ролята на водещ и влизате в ролята на участник.
 • Определете действията и възложете отговорностите за изпълнението им
 • Помогнете на групата да обобщи основните теми

Секретар(и)

 • Водете си бележки на ключовите идеи, записвайте точните формулировки на участниците, за да запазите целостта на идеята
 • Използвайте флип чартове, лепящи се бележки или онлайн документи за записването на бележките си
 • Включете действия и кой е отговорен за всяка точка
 • Имайте предвид, че бележките трябва да са на разположение на всеки, участващ в това събитие
 • Обсъдете дали необработените бележки да станат публични и попитайте групата дали трябва да бъдат персонализирани или анонимни
 • Направете снимки на флип чартовете, лепящите и другите офлайн бележки
 • Направете снимка на групата и я качете заедно с обобщението си

Докладчик (докладчици)

 • Когато цялата група се раздели на по-малки подгрупи, всяка група трябва да има Докладчик за споделяне на работата на подгрупата с цялата група
 • Помолете за един или двама докладчици на подгрупа

Участници

 • Споделете идеите си и бъдете креативни!