Jump to content

Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Bộ công cụ/Hướng dẫn thảo luận/Gặp mặt trực tiếp

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Toolkit/Discussion guide/In-person and the translation is 98% complete.
The following discussion is closed.

Cycle 1 of the discussion is now closed for analysis and sense-making, and the toolkit information may change for Cycle 2. Please join us soon for the next cycle of discussions.

Trang này giải thích làm thế nào để tổ chức một cuộc thảo luận về chiến lược phong trào tại một sự kiện gặp mặt trực tiếp.

Tranh luận trực tiếp (chu kỳ 1)

Quy mô đề nghị

Ít nhất là 5 người. Lưu ý rằng nếu bạn có trên 25 người, chúng tôi khuyên bạn nên có một người điều hành hội thảo có kinh nghiệm để điều hành thảo luận hoặc có hỗ trợ điều hành bổ sung để quản lý tốt hơn các nhóm nhỏ và xử lý các câu hỏi đưa ra.

Chương trình thảo luận tổng quát

Trong một phiên thảo luận dài 2 giờ, những người tham gia sẽ làm những việc sau:

 • Xem xét lại bản tóm tắt chiến lược và thảo luận về những điểm chính có ảnh hưởng tới nhóm
 • Khám phá tầm nhìn mong muốn đạt được trông sẽ ra sao
 • Tạo ra những ý tưởng về cách tốt nhất để đạt được tầm nhìn đó
 • Lồng ghép những ý tưởng tương tự với nhau
 • Xác định các chủ đề và viết các báo cáo chủ đề (1 câu cho mỗi chủ đề)

Chương trình thảo luận chi tiết

Đây là một chương trình nghị sự được đề nghị cho cuộc thảo luận. Mặc dù bạn có thể điều hành hội thảo theo cách khác đi, mẫu chương trình nghị sự này đã được thiết kế để bạn sử dụng.

Những gợi ý hữu ích:

 • Tùy thuộc vào số người tham dự, bạn có thể muốn chia hội thảo thành nhiều nhóm nhỏ. Chúng tôi có các lưu ý về việc chia nhóm này.
  • Nếu nhóm từ 5-7 người, chúng tôi khuyên bạn nên giữ toàn bộ nhóm từ đầu đến cuối
  • Nếu nhóm có từ 7 người trở lên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cả nhóm lớn và nhóm nhỏ. Các nhóm nhỏ thường tốt nhất 3-5 người mỗi nhóm. Điều này cho phép thảo luận sâu hơn và chia sẻ với cả nhóm.
 • Điều phối viên thảo luận nên xác định 1 người hướng dẫn TRƯỚC KHI buổi họp để người hướng dẫn này có thể chuẩn bị và sẵn sàng để thảo luận. (Điều phối viên thảo luận cũng có thể chọn làm người hướng dẫn nhưng điều này không phải là bắt buộc.) Các vai trò khác cũng có thể được xác định trước, để tiết kiệm thời gian, hoặc khi bắt đầu cuộc thảo luận. Tuy nhiên, hãy cố gắng để đảm bảo hội thảo bao gồm mọi người và yêu cầu các tình nguyện viên giúp đỡ.
Thời gian Hoạt động
15 phút Khai mạc
 • Giới thiệu
 • Xác định vai trò: Mô tả
 • Chia sẻ chính sách không gian thân thiện
 • Chia sẻ khái niệm "bãi đậu ý tưởng" - khi những ý tưởng không phải là một phần của chủ đề chính được đưa ra, chúng có thể được viết và dành riêng cho việc xem xét và thảo luận trong tương lai

Chuẩn bị cho cuộc thảo luận

 • Chia sẻ chương trình nghị sự
 • Chia sẻ mục tiêu của cuộc họp: Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau để thảo luận về hướng chung của phong trào và tạo ra một danh sách ban đầu về các chủ đề chính và ý nghĩa của chúng.
30 phút Thế giới vào năm 2030 - phong trào của chúng ta trông như thế nào?
 • 15 phút: Chia sẻ 30 trang trình bày trong Tóm tắt Chiến lược - khuyến khích mọi người đọc trước thông tin này.
 • 15 phút: Thảo luận những ý tưởng chính mà bạn thấy thú vị hoặc quan trọng để suy nghĩ trước khi thảo luận.
20 phút Khám phá tầm nhìn chung

Hãy tưởng tượng về môt thế giới mọi người đều có quyền chia sẻ kho kiến thức miễn phí của chung tất cả chúng ta.

 • Yêu cầu mọi người im lặng viết câu trả lời ngắn cho những câu hỏi này, sau đó chia sẻ với nhóm (cả nhóm):
  • 10 phút: Thế giới này sẽ trông như thế nào?
  • 10 phút: Những rào cản lớn nhất khiến chúng ta không thể đạt được tầm nhìn của chúng ta là gì?
40 phút

Nếu có hơn 2 giờ để thảo luận, phần này có thể được làm lâu hơn để có thể tạo ra nhiều chủ đề hơn

Đạt được tầm nhìn của chúng ta - các nhóm nhỏ
 • 5 phút: Tách mọi người thành các nhóm nhỏ
  • Nếu dưới 7 người, giữ 1 nhóm lớn
  • Đối với 7+ người, chia thành các nhóm nhỏ 3-5 người, lý tưởng 4 người mỗi nhóm)
  • Mỗi nhóm nhỏ cần xác định một người ghi chép
 • 25 phút: Cung cấp cho tất cả mọi người câu hỏi sau đây; Ghi nó lên bảng hoặc giấy lật:
  • Câu hỏi: Chúng ta muốn xây dựng hoặc đạt được thành công nào trong 15 năm tới?
   • Nếu nhóm không hiểu điều này, một số cách tiềm năng khác để suy nghĩ về câu hỏi này là:
    • Những gì sẽ thúc đẩy công việc của chúng ta với nhau trong 15 năm tới?
    • Chúng ta muốn có những thay đổi hoặc tác động nào trên thế giới trong 15 năm tới?
    • Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm cùng nhau trong 15 năm tới là gì?
    • Điều gì sẽ đoàn kết và truyền cảm hứng cho chúng ta như một phong trào trong 15 năm tới?
    • Điều gì sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của chúng ta trong 15 năm tới?
    • Chúng ta sẽ được biết đến là gì trong 15 năm tới?
  • Tạo ý tưởng, mô tả ý tưởng giống cái gì.
   • Đề xuất:
    • Mỗi người viết ý tưởng riêng của họ về trên giấy dính để nắm bắt từng ý tưởng cá nhân (1 ý tưởng trên 1 tơ giấy). Điều này cho phép bạn dễ dàng gom những ý tưởng tương tự vào với nhau sau đó.
    • Có một người chụp lại ý tưởng trên giấy hoặc giấy lật khi mọi người thảo luận
   • Là một nhóm nhỏ, các chủ đề phổ biến giữa những ý tưởng này là gì?
    • Gom những ý tưởng tương tự lại với nhau
    • Cho cụm ý tưởng này một cái tên (mà chúng ta gọi là một chủ đề)
 • 10 phút:
  • Đối với mỗi chủ đề, hãy viết một câu đơn giản mô tả chủ đề. Viết 1-3 từ chính xác định tiêu điểm chủ đề này.
   • Ví dụ 1:
    • Tuyên bố về chủ đề: Chúng ta nên truyền bá kiến thức thông qua các cơ sở giáo dục.
    • Từ khoá: giáo dục, truy cập

Ví dụ 2:

    • Tuyên bố: Chúng ta nên khám phá những không gian tri thức mới, bao gồm sự đổi mới để tồn tại và phát triển mạnh vào năm 2030.
    • Từ khóa: đổi mới, kiến thức
   • Ví dụ 3:
    • Tuyên bố: Wikimedia đại diện cho sự tinh khiết về kiến thức và sự kiện, không bị lợi dụng bởi các lợi ích thương mại hay các tuyên truyền chính trị và thúc đẩy nền văn hoá tri thức với thông tin cân bằng và các nguồn trích dẫn.
    • Từ khóa: độc lập, kiểm chứng được, sự kiện quan trọng
  • Xác định một vai trò phóng viên để trình bày lại nhằm chia sẻ với cả nhóm lớn.
10 phút Đạt được tầm nhìn của chúng ta - và chia sẻ nó
 • Mỗi nhóm nhỏ chia sẻ chủ đề của nó cho cả nhóm.
 • Hành động: Cung cấp bản sao của tất cả các báo cáo chủ đề cho Điều phối viên để tóm tắt.
5 phút Bế mạc
 • Người hướng dẫn chia sẻ những gì sẽ xảy ra trong chu kỳ tiếp theo và cách những người có thể tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện sâu hơn.
 • Các mục hành động
  • Xác định ai sẽ đăng các tóm tắt lên wiki
  • Chụp ảnh nhóm để đăng lên dự án wiki và gửi kèm với bản tóm tắt
 • Cảm ơn bạn!

Các vai trò trong workshop đối mặt

Các vai trò đề cử

Để giúp tiến hành một cuộc thảo luận có ý nghĩa, hiệu quả, chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu mọi người tự nguyện nhận các vai trò này. Định nghĩa vai trò này cho phép tất cả người tham gia tập trung vào mục đích thảo luận và tuân thủ các yêu cầu của Không gian thân thiện.

Điều phối viên

 • Trước cuộc họp: Chia sẻ đề xuất, mục đích và chương trình nghị sự với những người tham gia thảo luận

Tại cuộc họp:

  • Chào mừng mọi người
  • Khuyến khích các tình nguyện viên tham gia với các vai trò trong hội thảo
  • Cảm ơn mọi người
 • Sau cuộc họp:
  • Đăng các bản tóm tắt và ghi chú thô lên meta

Người hướng dẫn

 • Tạo không gian thảo luận:
  • Xác định tình nguyện viên cho mỗi vai trò
  • Chia sẻ và giúp đỡ mọi người tuân thủ chính sách không gian thân thiện của tổ chức bạn (hoặc sử dụng cái này: chính sách không gian thân thiện)
   • Một số thỏa thuận cốt lõi cho thảo luận nhóm:
    • Không hạ thấp người tham gia.
    • Đây là một phiên thảo luận - Mọi ý tưởng đều được chấp nhận và ghi nhận
    • Không có ý tưởng nào là tồi cả
    • Mỗi cá nhân đều có tiếng nói (lần lượt) và có thể có nhiều hơn một ý tưởng.
    • Một ý tưởng tại một thời điểm.
    • Những người không chia sẻ ý kiến thì nên lắng nghe và tôn trọng người tham gia.
    • Tham gia là tự nguyện, nếu một cá nhân không muốn chia sẻ một ý tưởng, họ có quyền bỏ qua.
  • Chia sẻ khái niệm "bãi đậu ý tưởng" - khi những ý tưởng không phải là một phần của chủ đề chính được đưa lên, chúng có thể được viết và dành riêng cho việc xem xét và thảo luận trong tương lai
 • Chuẩn bị cho cuộc thảo luận:
  • Chia sẻ chương trình nghị sự
  • Chia sẻ mục tiêu của cuộc thảo luận
  • Chia sẻ bất kỳ tài liệu nào đã được chuẩn bị
 • Hướng dẫn thảo luận một cách kịp thời, khuyến khích tất cả để nói chuyện và tham gia
 • Giữ trung lập và giúp người khác phản ánh về các điểm đang được thực hiện
  • Tránh thiên vị
   • Tin tưởng vào quy trình, bản thân bạn và những người khác
   • Đặt kỳ vọng, quy tắc cơ bản và thực thi chúng
   • Nghe bằng tai và mắt (lắng nghe các tín hiệu không lời)
   • Thu hút sự phản chiếu thích hợp - khi nào nên diễn đạt lại, khi nào nói, khi nào nghe
   • Không được chỉ dẫn quá mức hoặc cung cấp câu trả lời
   • Cho phép "thời gian suy nghĩ" cho các kiểu xử lý và sự tham gia khác nhau
   • Thoải mái với "sự hỗn loạn" giữa các cá nhân và sự im lặng
   • Trình bày rõ ràng/ cởi mở và chấp nhận phản hồi
   • Hãy trung lập / không phán xét - cố gắng tránh những tuyên bố phán đoán như "rất tốt," "đúng" hoặc "tôi đồng ý" cũng như các câu phản ứng ngược lại.
   • Tham dự để theo dõi / chi tiết và liên kết với bức tranh toàn cảnh
   • Đánh giá cao đối với tất cả những người tham gia thỏa mãn các nguyên tắc, không chỉ đánh giá cao những điều mà bạn có thể thấy thú vị hoặc đặc biệt.
  • Thông thường người hướng dẫn không tham gia thảo luận. Nếu bạn muốn chia sẻ ý tưởng, hãy chắc chắn nói khi bạn đã tách ra khỏivai trò của Người hướng dẫn và trở thành người tham gia.
 • Xác định các hạng mục hành động và giao trách nhiệm hoàn thành chúng
 • Trợ giúp cả nhóm tóm tắt các chủ đề chính

Người ghi chép

 • Ghi chép các ý tưởng chính, nắm bắt cách diễn đạt chính xác của người tham gia để duy trì tính toàn vẹn của ý tưởng
 • Sử dụng biểu đồ lật, tờ ghi chú dính hoặc tài liệu chia sẻ trực tuyến để viết ghi chú
 • Bao gồm các mục hành động và ai chịu trách nhiệm cho mỗi mục
 • Lưu ý rằng các tờ ghi chú phải có sẵn cho tất cả mọi người tại sự kiện này
 • Thảo luận nếu các ghi chép thô sẽ được công khai và hỏi nhóm nếu họ muốn được ghi rõ thông tin cá nhân hay ẩn danh
 • Chụp ảnh các biểu đồ lật, giấy ghi chú dính và ghi chú ngoại tuyến khác
 • Chụp ảnh nhóm để chia sẻ với tóm tắt của bạn

Phóng viên

 • Khi toàn bộ nhóm chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm nên có một Phóng viên để chia sẻ công việc của nhóm phụ với cả nhóm
 • Yêu cầu 1 hoặc 2 phóng viên cho mỗi nhóm nhỏ

Người tham gia

 • Chia sẻ ý tưởng của bạn, và hãy sáng tạo!