Jump to content

אסטרטגיה/תנועת ויקימדיה/2017/ארגז כלים/מדריך לדיון/פנים אל-פנים

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Toolkit/Discussion guide/In-person and the translation is 98% complete.
The following discussion is closed.

Cycle 1 of the discussion is now closed for analysis and sense-making, and the toolkit information may change for Cycle 2. Please join us soon for the next cycle of discussions.

דף זה מסביר כיצד לארגן דיון לגבי התכנית האסטרטגית לשנת 2017 באירוע פנים אל פנים.

פגישה פנים אל-פנים (השלב הראשון)

גודל מומלץ

לכל הפחות 5 אנשים. שימו לב שאם יש לכם יותר מ-25 איש, אנו ממליצים שמתאם דיון מנוסה יריץ את הדיון, או לחלופין לגייס מתאם דיון נוסף על מנת לאפשר דיון מצומצם יותר ופורה יותר.

סקירה

במהלך שעתיים של דיון, המשתתפים יעשו את הדברים הבאים:

 • יעברו על התדריך וידונו בנקודות המרכזיות שרלוונטיות לקבוצה
 • יחליטו אילו הישגים נכללים בחזון
 • יעלו רעיונות לגבי מהי הדרך הטובה ביותר להגשים את החזון
 • יגבשו רעיונות דומים יחדיו
 • יזהו נושאים וינסחו הצהרות נושאיות (משפט אחד עבור כל נושא)

מדריך מפורט

להלן מדריך מומלץ עבור הדיון. אף שאתם יכולים לקיים את הדיון בצורה שונה, מדריך זה תוכנן במיוחד לשימושכם.

טיפים:

 • בהתאם למספר המשתתפים, ייתכן שתרצה לפצל את הדיון למספר קבוצות משנה.
  • אם הקבוצה שלכם כוללת 7-5 אנשים, אנו ממליצים לנהל את התהליך בהשתתפות כולם.
  • אם הקבוצה שלכם כוללת יותר מ-7 אנשים, אנו ממליצים להשתמש בתמהיל של עבודה קבוצתית מלאה, וקבוצות דיון קטנות. קבוצות קטנות פועלות בדרך כלל בצורה אופטימלית עם 5-3 אנשים כל אחת. זה מאפשר דיון מעמיק יותר ואחריו שיתוף עם כל הקבוצה.
 • מתאם הדיון יגדיר את המנחה לפני הפגישה, כך שהמנחה יוכל להתכונן ולהיות מוכן להוביל את הדיון. (מתאם הדיונים יכול גם לבחור להיות מנחה, אבל זה לא הכרחי.) ניתן גם לחלק תפקידים אחרים מראש כדי לחסוך זמן, או בתחילת הדיון. עם זאת, נסו לפעול בשיתוף פעולה, ולבקש מתנדבים.
זמן פעילות
15 דקות פתיח
 • היכרות
 • הגדרת תפקידים: מתעד(ים)
 • שתפו את מדיניות ניהול הדיון הידידותי
 • שתפו את הרעיון של "מגרש חניה" - כאשר רעיונות שאינם חלק מהנושא המרכזי מועלים, ניתן לרשום אותם ולהניחם בצד לקראת דיון עתידי.

התכוננו לדיון

 • שתפו את סדר היום
 • שתפו את מטרת המפגש: אנחנו נשב יחדיו על מנת לדון בכיוון הכללי של התנועה, ולייצר רשימה ראשונית של נושאים מרכזיים ושל משמעותם.
30 דקות העולם בשנת 2030 - כיצד התנועה שלנו תיראה?
 • 15 דקות: הציגו את 30 השקפים בתדריך האסטרטגי - עודדו קריאה מקדימה של מידע זה.
 • 15 דקות: דונו ברעיונות המרכזיים שמצאתם מעניינים או שחשוב להתייחס אליהם לפני הדיון.
20 דקות לחקור את החזון המשותף שלנו

תארו לעצמכם עולם שבו לכל אדם יש גישה חופשית למכלול הידע האנושי.

 • הזמינו את כולם לשבת בשקט ולכתוב תשובות קצרות משלהם לשאלות אלה, ולאחר מכן לשתף אותן עם כל הקבוצה:
  • 10 דקות: איך זה יראה?
  • 10 דקות: מהם המכשולים הגדולים ביותר הניצבים בנינו ובין לחזון שלנו?
40 דקות

'במידה ויש לכם שעתיים ומעלה זמינות לדיון, ניתן להאריך חלק זה, כך שנושאים נוספים יועלו

השגת החזון שלנו - קבוצות קטנות
 • 5 דקות: להתפצל לקבוצות קטנות
  • אם ישנם פחות מ-7 אנשים, להישאר כקבוצה אחת גדולה
  • אם ישנם יותר מ-7 אנשים, להתחלק לתת קבוצות של 5-3 אנשים, (אידיאלי 4 בכל קבוצה)
  • כל קבוצת משנה צריכה למנות מתעד
 • 25 דקות: תנו לכולם את ההנחיה הבאה; ניתן לכתוב על הלוח או להציג בתרשים:
 • יוזמה: מה אנחנו רוצים לבנות או להשיג יחדיו כתנועה במהלך 15 השנים הבאות?
   • אם הקבוצה לא מבינה את השאלה, ישנן דרכים אפשריות אחרות לחשוב על כך:
    • מה הולך לכוון את עבודתנו יחד במהלך 15 השנים הבאות?
    • איזה מין סוג השפעה או שינוי אנו רוצים שתהיה לפעילותנו על העולם במהלך 15 השנים הבאות?
    • מה הדבר החשוב ביותר שאנו יכולים לבצע יחדיו במהלך 15 השנים הבאות?
    • מה יאחד אותנו וידרבן אותנו לפעול יחדיו במהלך 15 השנים הבאות?
    • מה יאיץ את התקדמותנו במהלך 15 השנים הבאות?
    • כיצד הציבור הרחב יתייחס אלינו במהלך 15 השנים הבאות?
  • צרו רעיונות, תארו איך זה נראה.
   • הצעות:
    • בקשו מכל אדם לכתוב את הרעיונות שלו על פתקים דביקים ביחס לכל רעיון בודד (רעיון אחד לכל פתק). הדבר יאפשר בהמשך לקבץ רעיונות דומים בצורה קלה ופשוטה.
    • בקשו מאדם אחד לרכז אותם על נייר או תרשים כזמן שהמשתתפים דנים.
   • כקבוצה קטנה, מהם הנושאים המשותפים העולים מרעיונות אלו?
    • קבצו רעיונות דומים יחדיו
    • תנו לאשכול זה שם (מה שאנחנו מכנים נושא)
 • 10 דקות
  • עבור כל נושא, כתבו משפט פשוט המתאר את הנושא. רשמו 3-1 מילות מפתח שמגדירות את משפט הנושא.
   • דוגמה 1:
    • הצהרת נושא: אנחנו צריכים להפיץ את הגישה למידע באמצעות מוסדות חינוך.
    • מילות מפתח: חינוך, גישה
   • דוגמה 2:
    • "הצהרה": עלינו לחקור סוגים חדשים של ידע, ולאמץ חדשנות על מנת לשרוד ולשגשג בשנת 2030.
    • מילות מפתח: חדשנות, ידע
   • דוגמה 3:
    • "הצהרה": תנועת ויקימדיה מבוססת על ידע ועובדות, אינה מושפעת מאינטרסים פוליטיים או מסחריים, ומקדמת תרבות ידע המבוססת על מקורות מוסמכים.
    • "מילות מפתח": עצמאות, יכולת אימות, העובדות חשובות
  • הגדירו מתעד(ים) שיחלקו עם שאר הקבוצה.
10 דקות הגשמת החזון שלנו - שיתוף
 • כל תת-קבוצה משתפת את הנושאים שלה עם הקבוצה כולה.
 • פעולה: מסרו העתקים של כל הצהרות הנושאים למתאם עבור הסיכום.
5 דקות סיכום
 • המתאם משתף מה הולך לקרות במעגלי הדיון הבאים וכיצד ניתן להמשיך ולהשתתף בתהליך.
 • פעולה:
  • הגדירו מי יעלה את הסיכום לדף המתאים בפרויקט הוויקי המקומי
  • צלמו תמונה של הקבוצה והעלו אותה בפרויקט הוויקי המקומי, וכן בדף הסיכום
 • תודה לכם!

כללים במסגרת קבוצות עבודה פנים אל-פנים

כללים מומלצים

על מנת לקיים דיונים משמעותיים ופרודוקטיביים, אנו ממליצים לבקש מאנשים להתנדב לכל אחד מהתפקידים אלו. הגדרת תפקידים אלו מאפשרת לכל המשתתפים להישאר ממוקדים לצורך הדיון, ולעמוד בציפיות הדיון הידידותי.

מתאם

 • לפני הפגישה: שתף את חומר הקריאה המוצע, את המטרה, ואת סדר היום עם המשתתפים בדיון
 • בפגישה:
  • ברך את המשתתפים
  • עודד מתנדבים למלא את תפקידם
  • הודה לכולם
 • לאחר הפגישה:
  • ודא שהסיכום והתוצרים הגולמיים מתפרסמים

מנחה

 • צור את מרחב הדיון:
  • גייס מתנדבים עבור כל התפקידים
  • שתף ועזור לכולם להסתגל למדיניות הדיון הידידותי של הארגון שלך (או השתמש בזה: Friendly space policy)
   • מספר עקרונות בסיס לדיונים קבוצתיים:
    • אין לזלזל.
    • זהו מושב סיעור מוחות - כל הרעיונות מתקבלים ומתועדים
    • אין רעיונות רעים
    • לכל אחד יש קול (בתור) והוא יכול לההביע יותר מאשר רעיון אחד.
    • רעיון אחד בכל פעם.
    • כל מי שלא חולק את הרעיון שלו צריך להיות קשוב ולכבד את שאר המשתתפים.
    • ההשתתפות היא מרצון, אם אדם לא רוצה לחלוק רעיון, יש לו את הזכות להימנע מכך.
  • שתף את המושג "מגרש החניה" - כאשר רעיונות שאינם חלק מהנושא העיקרי מועלים, ניתן לתעד אותם ולהותיר אותם בצד למטרת דיון עתידי
 • התכונן לדיון:
  • שתף את סדר היום
  • שתף את מטרת הדיון
  • שתף כל כל החומר המוכן
 • נהל את הדיון בצורה מסודרת, עודד את כולם לדבר ולהשתתף
 • הישאר ניטרלי וסייע לאחרים לשקף את נקודות מבטם
  • הימנע ממשוא פנים
   • סמוך על התהליך, על עצמך ועל אחרים
   • הגדר ציפיות, כללי רקע, ואכוף אותם
   • הקשיבו באוזניים ובעיניים (כלומר, שימו לב לרמזים לא מילוליים)
   • שקפו את המצב - מתי לנסח מחדש, מתי לדבר, מתי להקשיב
   • הימנע ממתן הוראות או מתן תשובות
   • אפשר "זמן לחשוב" עבור סגנונות שונים של עיבוד והשתתפות
   • התנהל בנוחות עם "ביישנות" ועם שתיקות
   • הישאר אותנטי והיה מוכן לקבל משוב
   • הישאר ניטרלי/לא שיפוטי - נסה להימנע מאמירות שיפוטיות כגון "טוב מאוד", "נכון", או "אני מסכים", כמו גם מהצהרות הפוכות.
   • הישאר במעקב, ודאג לקשר לתמונה הגדולה
   • ספק עידוד לכל השתתפות שעומדת בהנחיות המוסכמות, לא רק לדברים שעשויים לעניין אותך במיוחד.
  • בדרך כלל המנחה אינו משתתף בדיון. אם אתה רוצה לשתף רעיון, הקפד לומר כאשר אתה יוצא מתוך תפקיד המנחה ונכנס לתפקיד המשתתף.
 • זהה פעילויות נדרשות והקצה מתנדבים להשלמתן
 • סייע לקבוצה לסכם את נושאי המפתח

מתעד(ים)

 • תעד רעיונות מרכזיים, לכד את הנוסח המדויק של המשתתפים על מנת לשמור על שלמות הרעיון
 • השתמש בתרשימים, פתקים דביקים, או במסמכים משותפים באינטרנט על מנת לכתוב הערות
 • כלול פעילויות שונות ומי היה אחראי על כל פעילות
 • זכור שההערות זמינות לכל אחד מהמשתתפים באירוע
 • דון בשאלה אם ההערות הגולמיות יהיו חשופות לציבור, ושאל את הקבוצה האם ההערות יותאמו למשתמשים, או יועברו בצורה אנונימית
 • צלם תמונות של תרשימים, פתקים דביקים, וחומרים לא מקוונים אחרים
 • צלם תמונה של הקבוצה כדי לשתף בסיכום שלך

מדווח(ים)

 • כאשר הקבוצה כולה תתחלק לקבוצות משנה קטנות יותר, לכל קבוצה כזו אמור להיות מדווח שישתף את עבודתה של קבוצת המשנה עם הקבוצה כולה
 • בקש 1 או 2 מדווחים לכל תת קבוצה

משתתפים

 • שתפו את הרעיונות שלכם והיו יצירתיים!