Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Narzędzia/Poradnik prowadzenia dyskusji/na żywo

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Toolkit/Discussion guide/In-person and the translation is 98% complete.
The following discussion is closed.

Cycle 1 of the discussion is now closed for analysis and sense-making, and the toolkit information may change for Cycle 2. Please join us soon for the next cycle of discussions.

Ta strona wyjaśnia jak organizować dyskusje o strategii ruchu w trakcie spotkań na żywo.

Rozmowy na żywo (cykl 1)

Rekomendowana wielkość

Co najmniej 5 osób. Uwaga: Jeśli masz więcej niż 25 osób, proponujemy do prowadzenia dyskusji znalezienie doświadczonego mediatora lub mieć wsparcie innych mediatorów aby lepiej zarządzać dyskusją w małych podgrupach tematycznych.

Przegląd programu spotkania

Przez 2-godziny dyskusji, uczestnicy będą się zajmowali:

 • Przejrzeniem streszczenia założeń do strategii i przedyskutowanie głównych punktów, które najlepiej odnoszą się do grupy
 • Zbadaniem jakie uczestnicy mają wizje, które by chcieli osiągnąć
 • Zaproponowaniem pomysłów dotyczących tego jakie są najlepsze sposoby osiągnięcia naszej wizji
 • Połączeniem podobnych pomysłów w grupy tematyczne
 • Ustalenie głównych tematów i napisanie na ich temat po jednym zdaniu definiującym.

Szczegółowy plan spotkania

Poniżej rekomendowany plan spotkania dyskusyjnego. Poniższe jest tylko sugestią przygotowaną specjalnie dla Ciebie, możesz jednak chcieć poprowadzić swoją dyskusję inaczej.

Porady:

 • Zależnie od tego ile osób będzie obecne, możesz zdecydować podzielić uczestników na kilka/kilkanaście podgrup. Zauważyliśmy, że tego typu podziały najlepiej robić wg schematu:
  • Jeśli w grupie jest 5-7 osób, lepiej grupy w ogóle nie dzielić
  • Jeśli w grupie jest nieco więcej niż 7 osób, najlepiej zastosować podział na grupę główną i 1/2 grup mniejszych. Najlepiej gdy grupy liczą od 3 do 5 osób. Takie podgrupy najbardziej sprzyjają głębszej refleksji, którą następnie można podzielić się z całą grupą.
 • Koordynator dyskusji powinien ustalić moderatora zanim zacznie się sesja, dzięki czemu może się on przygotować do prowadzenia dyskusji. Koordynator dyskusji może także sam zdecydować się przyjąć rolę moderatora, ale to nie jest wymagane. Można także zidentyfikować inne role pomocnicze, które mogą pełnić wybrani wolontariusze.
Czas Działania
15 min Otwarcie
 • Przedstawienie się uczestników
 • Ustalenie ról: moderatora i osoby notującej
 • Poinformuj o zasadach przyjaznej dyskusji
 • Zaproponuj koncepcję "miejsc parkingowych" - jeśli pojawią się pomysły, które nie są częścią głównego tematu, mogą być zapisane i zachowane do przyszłych dyskusji.

Przygotowanie do dyskusji

 • Opisz program spotkania
 • Wyjaśnij jakiego są jego cele: Będziemy pracować wspólnie aby przedyskutować ogólny kierunek ruchu Wikimedia i stworzyć wstępną listę najważniejszych obszarów tematycznych i ich znaczeń.
30 min Świat w 2030 - jak nasz ruch będzie wtedy wyglądał?
 • 15 min: Zaprezentuj 30 slajdów założeń do strategii - zachęć też do wcześniejszego zapoznania się z tym dokumentem.
 • 15 min: Przedyskutuj kluczowe idee, które wydają ci się najciekawsze lub najważniejsze dla uczestników.
20 min Analiza naszej wspólnej wizji

Wyobraź sobie świat, w którym każda osoba ma dostęp do sumy ludzkiej wiedzy.

 • Poproś aby każda osoba w ciszy napisała własne odpowiedzi na poniższe pytania, a potem podzieliła się nimi z całą grupą:
  • 10 min: Jak to może w praktyce wyglądać?
  • 10 min: Jakie są największe przeszkody, które uniemożliwiają nam osiągnięcie naszej wizji?
40 min

Jeśli jest więcej 2 godziny czasu na dyskusję, poszczególne jej sekcje mogą być odpowiednio wydłużone.

Osiągnięcie naszej wizji - małe grupy
 • 5 min: Podziel uczestników na małe grupy
  • Jeśli jest mniej niż 7 osób - zostaw jedną grupę
  • Jeśli jest więcej niż 7 osób, podziel grupę na 3-5 osobowe podgrupy, idealnie jest mieć 4 osoby w każdej grupie)
  • Każda grupa wybiera sekretarza
 • 25 min: Każdej grupie daj zadanie - napisze je na tablicy albo flipcharcie
  • Zadanie: Co chcemy osiągnąć i zbudować przez najbliższe 15 lat?
   • Jeśli grupa nie rozumie pytania, moża zaproponować pytania pomocnicze:
    • Czym się będziemy kierowali w naszej pracy przez następne 15 lat?
    • Jak chcemy wpłynąć na i zmienić świat przez następne 15 lat?
    • Co możemy najważniejszego zrobić razem przez następne 15 lat?
    • Co nas będzie łączyć i inspirować przez najbliższe 15 lat?
    • Co może przyspieszyć nasz rozwój w horyzoncie 15 lat?
    • Z czego będziemy znani za 15 lat?
  • Zaprooponuj pomysły, opisz jak mogą one być zrealizowane
   • Sugestie:
    • Niech każda osoba opisze swoje pomysły na kartkach samoprzylepnych - po jednej kartce na pomysł. Pomoże to połączyć w tematy podobne pomysły.
    • Niech jedna osoba zapisuje je na papierze lub flipcharcie w trakcie dyskusji
   • Dla każdej małej grupy - jakie jest wspólny mianownik tych pomysłów?
    • Połącz razem podobne pomysły
    • Nazwij każdą z grup pomysłów - obejmij je wspólnym tematem
 • 10 min:
  • Dla każdego tematu - napisz proste zdanie definiujące oraz 1-3 słowa kluczowe.
   • Przykład:
    • Definicja tematu: Powinniśmy poszerzać udostępnianie wiedzy poprzez instytucje edukacyjne
    • Słowa kluczowe: edukacja, dostęp
  • Wybierz sprawozdających, którzy podzielą się wnioskami z całą grupą.
10 min Osiąganie naszej wizji - sesja sprawozdawcza
 • Każda podgrupa sprawozdaje swoje tematy
 • Zadanie: Wręcz kopie opisów tematów koordynatorowi dyskusji dla późniejszego podsumowania.
5 min Zamknięcie
 • Moderator wyjaśnia co będzie się działo w kolejnych cyklach i jak uczestnicy mogą się w nie zaangażować.
 • Zadania
  • Ustal, kto zamieści rezultaty dyskusji na wiki
  • Zrób zdjęcie grupy aby umieścić je na wiki razem z podsumowaniem wyników dyskusji
 • Podziękuj!

Role przy dyskusjach na żywo

Rekomendowane role

Aby pomóc przeprowadzić sensowną i produktywną dyskusję, rekomendujemy zapytanie uczestników, czy nie zechcieli by wcielić się w jedną z poniższych ról. Proponowane definicje ról dają możliwość utrzymania uwagi wszystkich uczestników na celu dyskusji i dostosować do zasad przyjazności środowiska dyskutowania.

Koordynator

 • Przed spotkaniem: Podziel się źródłami, które warto przeczytać, celem dyskusji i jej planem
 • W trakcie spotkania:
  • Przywitaj wszystkich
  • Zachęć uczestników do przyjęcia różnych ról
  • Podziękuj wszystkim
 • Po spotkaniu:
  • Upewnij się czy podsumowanie dyskusji zostanie opublikowane.

Moderator

 • Stwórz przestrzeń do dyskusji:
  • Wybierz uczestników do kolejnych ról
  • Poinformuj wszystkich o zasadach przyjaznej przestrzeni do dyskusji: Friendly space policy
   • Podstawowe elementy "kontraktu uczestników":
    • Nie wolno nikogo upokarzać.
    • To jest burza mózgów — wszystkie pomysły są notowane i zapamiętywane
    • Żaden pomysł nie jest zły
    • Każdy ma prawo głosu i może proponować tyle pomysłów ile chce
    • Jeden pomysł na raz (na jedną wypowiedź)
    • Każdy, kto sam nie dzieli się swoimi pomysłami - słucha innych z szacunkiem i w skupieniu
    • Uczestnictwo jest dobrowolne, jeśli ktoś nie chce się dzielić swoimi pomysłami - ma do tego prawo
  • Podziel się koncepcją "miejsa parkingowego" - gdy przedstawiona idea nie jest częścią głównego temu, powinna być zapisana i zapamiętana na przyszłość, ale nie dyskutujemy jest w tej chwili.
 • Przygotowanie do dyskusji
  • Przedstawienie jej programu
  • Przedstawienie celu dyskusji
  • Przedstawienie przygotowanych materiałów
 • Prowadź obrady zgodnie z planem, zachęcaj wszystkich do wzięcia udziału.
 • Zachowuj neutralność i pozwól innym odnieść się do przedstawionych punktów widzenia
  • Unikaj stronniczości
   • Zaufaj procesowi, sobie i innym
   • Ustal oczekiwania, podstawowe zasady i je egzekwuj
   • Słuchaj uszami i oczami (zwracaj uwagę na mowę ciała)
   • Zachowuj odpowiednią refleksję, zastanów się kiedy mówić a kiedy słuchać
   • Nie bądź przesadnie stanowczy i nie udzielaj sam odpowiedzi
   • Dopuszczaj "czas na myślenie" zależnie do tempa i rodzaju dyskusji
   • Nie przejmuj się "bałaganem" w kontaktach między uczestnikami i okresach ciszy.
   • Zachowuj się naturalnie/w sposób otwarty I akceptuj informację zwrotną
   • Pozostawaj neutralny/nie oceniaj - unikaj stwierdzeń oceniających takich jak "bardzo dobrze", "zgadza się", "zgadzam się" jak również negatywnych ocen
   • Śledź szczegóły i próbuj je łączyć w większą całość
   • Okazuj szacunek wszystkim uczestnikom, którzy zachowują się zgodnie z ustalonymi zasadami, nie tylko tym, którzy zwrócili twoją uwagę.
  • Zazwyczaj, moderator nie uczestniczy w dyskusji. Jeśli chcesz się podzielić własnym pomysłem, ogłoś najpierw, że chwilowo przechodzisz do roli zwykłego uczestnika.
 • Określ zadania i przypisz je konkretnym osobom
 • Pomóż grupie podsumować kluczowe tematy.

Sekretarz(e)

 • Zanotuj najważniejsze pomysły, zbierając dokładne sformułowania uczestników, aby utrzymać integralność ich wypowiedzi
 • Użyj flipchartu, karteczek samoprzylepnych lub dokumentów udostępnionych online do spisania notatek
 • Dołącz zadania i kto jest odpowiedzialny za każde z nich
 • Pamiętaj, że notatki są dostępne dla wszystkich uczestników spotkania
 • Przedyskutuj, czy surowe notatki mają zostać upublicznione i spytaj grupę, czy powinny być spersonalizowane czy anonimowe
 • Rób zdjęcia flip-chartu, karteczek i innych notatek offline
 • Zrób zdjęcie grupy, aby dołączyć je do podsumowania.

Sprawozdawcy

 • Gdy grupa zostanie podzielona na podgrupy, każda podgrupa powinna mieć sprawozdawcę, który zaraportuje wyniki pracy całej grupie.
 • Zaproponuj jednego lub dwóch sprawozdawców na każdą podgrupę.

Uczestnicy

 • Dziel się swoimi pomysłami i bądź kreatywny!