Template:Steward elections/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Template:Steward elections and the translation is 68% complete.
Outdated translations are marked like this.
ผู้จัดการโครงการ (การเลือกตั้งประจำปี {{{year}}}) [[:Special:MyLanguage/Stewards/Elections {{{year}}}/Guidelines|แนวปฏิบัติ]][[:Stewards/Elections {{{year}}}/Guidelines| ]] →

 

 • ผู้จัดการโครงการคนใหม่ จะถูกเลือกเป็นประจำทุกปี ผู้จัดการโครงการเป็นบทบาททางเทคนิคบนทุกโครงการบนทุกวิกิในมูลนิธิฯ ขอบเขตของผู้จัดการโครงการจะอยู่บนพื้นฐานของนโยบายผู้จัดการโครงการ การเปลี่ยนการเข้าถึงของผู้ใช้ การมองเห็นข้อมูลผู้ใช้ที่มีการละเมิด และอื่นๆ เป็นขอบเขตของบทบาทนี้ด้วย (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
 • สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนน การแปล และการเป็นผู้สมัคร [[Special:MyLanguage/Stewards/Elections {{{year}}}/Guidelines|อ่านแนวปฏิบัตินี้]] คุณสามารถ[{{{voter-check-tool}}} ตรวจสอบสิทธิ]การลงคะแนนได้
 • Candidate submissions are open from 04 ธันวาคม 2022, 19:00 (UTC) until 04 ธันวาคม 2022, 19:00 (UTC). Questions to the candidates can be submitted until the election concludes.
 • The voting begins on 04 ธันวาคม 2022, 19:00 (UTC) and ends on 04 ธันวาคม 2022, 19:00 (UTC). Candidates must meet the [[Special:MyLanguage/Stewards/Elections {{{year}}}/Guidelines|criteria]] and obtain at least 30 votes in favor with an 80% support ratio. You can track the results with [[Special:MyLanguage/Stewards/Elections {{{year}}}/Statistics|collected statistics]].
 • The [[Stewards/Confirm/{{{year}}}|confirmation process]] of the current stewards is being held in parallel.

ดัชนี

 • [[:Special:MyLanguage/Stewards/Elections {{{year}}}/Statements|คำแถลงของผู้สมัครทั้งหมด]][[:Stewards/Elections {{{year}}}/Statements| ]] (โดยไม่ต้องออกเสียง)

ผู้ลงสมัคร

Pictogram voting support.svg

Yes

Pictogram voting oppose.svg

No

Pictogram voting neutral.svg

เป็นกลาง

Pictogram voting question.svg

คำถาม

ผลการออกเสียง

Confirmation of current stewards


คณะกรรมการเลือกตั้ง

ผู้ดูแลโครงการจะจัดการเลือกตั้งด้วยตัวเอง โดย Board of Trustees ได้ตกลงกันในปี 2009 ว่าพวกเขาจะละเว้นจากการยืนยันผลของการเลือกตั้งใหม่ ดังนั้นผู้ดูแลโครงการจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับทุกการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยอาสาสมัครสำหรับงานดังต่อไปนี้:

 • ทำการปิดการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ดูแลโครงการ
 • รับรองผลการเลือกตั้ง หลังจากทำการตรวจสอบคะแนนเสียงทั้งหมดว่ามีสิทธิ์โดยชอบ
 • แต่งตั้งผู้สมัครที่ได้รับเลือก
 • ทำการปิดการลงคะแนนรับรองจากผู้ดูแลโครงการ
 • หลังจากการรับรองจากผู้ดูแลโครงการ สรุปฉันทามติโดยชุมชนและคณะผู้ดูแลโครงการ ตัดสินใจว่าจะรับรองพวกเขาหรือไม่

สมาชิก

You can contact the Election Committee by emailing stewards-elections(_AT_)lists.wikimedia.org.

หากคุณต้องการช่วยจัดการการเลือกตั้งผู้ดูแลโครงการประจำปี พ.ศ. 2558 โปรดดูหน้า [[Stewards/Elections {{{year}}}/Coordination|coordination page]]
หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ อย่าลังเลที่จะถามผ่านช่องทาง #wikimedia-stewards-electionsเชื่อมต่อ หรือ [[Talk:Stewards/Elections {{{year}}}|หน้าพูดคุย]].

ดูเพิ่ม

 • [[:Special:MyLanguage/Stewards/Elections {{{year}}}/Statistics|Stewards/Elections {{{year}}}/Statistics]][[:Stewards/Elections {{{year}}}/Statistics| ]]
 • [[:Category:Steward elections {{{year}}} statements|Category of all valid candidacies]]
 • [[:Category:Steward elections {{{year}}} statements/disqualified|Category of all invalid candidacies]]
 • [[:Special:MyLanguage/Stewards/Confirm/{{{year}}}|Stewards/Confirm/{{{year}}}]][[:Stewards/Confirm/{{{year}}}| ]]
Template documentation

This template provides the text for the yearly steward elections "main page", e.g. SE17.

Parameters:

 • year = e.g. 2017
 • CandidStart = Day and time when nominations are opened
 • CandidEnd = Day and time when nominations are closed
 • VotingStart = obvious
 • VotingEnd = obvious
 • candidates = Candidates, one line
  {{Se candidate indexer|2017|Example}}
  per candidate
 • withdrawn = Withdrawn candidates, one line
  {{Se candidate indexer|2017|Example|withdrawn}}
  per candidate
 • disqualified = Disq. candidates, one line
  {{Se candidate indexer|2017|Example|disq}}
  per candidate
 • ElectCom = The members of the election committee, one line
  * {{user|Example}}
  per member
 • Elected = The elected stewards, one line
  #{{user|Example}}
  per user
 • voter-check-tool = link to the tool which checks voters' eligiblity, e.g. toolforge:meta/accounteligibility/38