Jump to content

Univerzální kodex chování/Konzultace 2021/Diskuze

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/2021 consultations/Discussion and the translation is 100% complete.
Všeobecný kodex chování

Tato stránka obsahuje diskusní témata pro komunitní konzultace Univerzálního kodexu chování od dubna do května 2021. Další informace najdete na Stránka konzultací 2021 a Přehled Univerzálního kodexu chování.

Zkopírovat

Nadace Wikimedia Foundation hledá informace o uplatňování Univerzální kodex chování.

Cílem této konzultace je pomoci nastínit cesty k prosazování pro návrhovou komisi, která má v letošním roce koncipovat návrhy na komplexní komunitní přezkum. Návrhy se mohou zahrnovat dosavadní procesy nebo lze navrhnout další cesty. Další informace o projektu UCoC najdete v Přehled univerzálního kodexu chování.

Probíhající diskuse by měly být uvedeny na 2021 konzultační stránka. Existuje pět témat s několika otázkami, které vám pomohou zahájit konverzaci. Poskytnutá zpětná vazba bude mít významný dopad na návrh pokynů k prosazování předpisů, který bude připraven po období připomínek.

 • Není nutné odpovědět na každou otázku, zaměřte se na ty, které jsou pro vás důležité nebo mají podle vás nejsilnější dopad. Chápeme, že vyjadřovat se k těmto tématům může být obtížné.
 • I když bude nutné popsat zkušenosti obecně, tyto diskuse nejsou místem, kde je možné se znovu vracet k již dříve rozhodnutým záležitostem, ty by měly být řešeny na vhodnějším místě.
 • Každé téma má několik otázek, které vám pomohou pochopit, jak se může Univerzální kodex chování propojit s různými komunitami.
 • Odpovědi na některé často kladené otázky naleznete na této stránce.

Poznámka: Chcete-li nahlásit konkrétní událost, použijte existující cesty. Pokud to není přijatelná cesta, bude užitečné nastínit obecněji, proč stávající proces nefunguje. Neposílejte sem prosím zprávy o incidentech nebo výzvy zprostředkovatelům nebo organizátorům. Lidé organizující diskuse nejsou zaměstnanci, kteří zpracovávají konkrétní zprávy o zneužití nebo odvolání a nejsou schopni v této funkci reagovat.


Podpora komunity

 1. Jak lze měřit účinnost úsilí zaměřenému proti obtěžování?
 2. Jaká opatření lze podniknout a jaká struktura by měla být k dispozici na podporu osob, které jsou obtěžovány, a těch, které reagují na problémy chování?
 3. Jaké formální nebo neformální sítě podpory jsou pro přispěvatele k dispozici? Co je nutné k tomu, aby tyto skupiny fungovaly dobře a jaké výzvy je třeba překonat?
 4. Jaké další příležitosti existují k poskytování účinné podpory přispěvatelům? Co by bylo užitečné při podporování komunit, přispěvatelů, těch, kteří se stanou cíli obtěžování a respondentů?


Způsoby oznámení

 1. Jak lze zlepšit způsoby oznamování pro ty, kteří se stanou terčem obtěžování? Jaké typy změn by uživatelům usnadňovaly či znesnadňovaly podávání příslušných oznámení?
 2. Jaký je nejlepší způsob, jak zajistit bezpečné a řádné řešení incidentů zahrnujících i) zranitelné osoby; ii) vážné obtěžování; nebo iii) vyhrožování násilím?
 3. Jaké jsou podle vašich zkušeností účinné způsoby, jak reagovat na ty, kteří volí chování, které lze považovat za obtěžování?
 4. Jakými způsoby by měly způsoby oznamování stanovit mediaci, úpravu nebo pokyny ohledně přijatelného chování?


Správa oznámení

 1. Usnadnění podávání oznámení pravděpodobně zvýší počet oznámení: jakými způsoby lze zlepšit správu oznámení?
 2. Jaký typ dodatečných zdrojů by byl užitečný při identifikaci a cíleném řešení obtěžování a jiných problémů s chováním?
 3. Existují lidské, technické, výcvikové nebo znalostní zdroje, které by nadace mohla poskytnout na pomoc dobrovolníkům v této oblasti?
 4. Jak by měly být řešeny incidenty, které se stanou mimo projekty Wikimedia, ale které s nimi souvisí - například osobní nebo online setkání?


Řešení oznámení

 1. Jakými způsoby by měly být zprávy zpracovávány, aby se zvýšila důvěra dotčených uživatelů v to, že problémy budou řešeny odpovědně a vhodně?
 2. Jaký odvolací proces by měl být zaveden, pokud účastníci chtějí požádat o přezkoumání přijatých či nepřijatých opatření?
 3. Jak by měla být vyvážena povinnost chránit soukromí a pocit bezpečnosti reportujících a zachování transparentnosti a odpovědnosti, jsou-li použity možnosti soukromého oznámení?
 4. Jaké prvky ochrany osobních údajů by měly být zavedeny pro sledování dat v systému přihlašování mezi jednotlivými projekty nebo pro ty, kteří porušují pravidla chování opakovaně?


Globální otázky

 1. Jak by měly být řešeny problémy tam, kde neexistuje odpovídající místní orgán, který by reagoval, například obvinění proti správcům nebo funkčním skupinám?
 2. V minulosti globální hnutí identifikovalo projekty, které se potýkají s problémy neutrality a chování: jakými způsoby by mohl být v těchto situacích proveden bezpečný a spravedlivý přezkum?
 3. Jak by orgán pro globální řešení sporů fungoval s vaší komunitou ?