Jump to content

Universell uppförandekod/Rådfrågning 2021/Diskussion

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/2021 consultations/Discussion and the translation is 100% complete.
Universell uppförandekod

Den här sidan innehåller diskussionsämnen för rådfrågning om den universella uppförandekoden i april och maj 2021. För mer information se 2021 consultations page och översikten för den Universella uppförandekoden.

Kopiera diskussionstext

Wikimedia Foundation söker input om tillämpningen av (den Universella uppförandekoden).

Målet med rådfrågningen är att den ska bidra till att hitta tydliga vägar för genomförandet, till hjälp för beredningskommittéen som ska ta fram förslag för en omfattande gemenskapsöverskridande översyn senare i år. Förslagen kan integreras med befintliga processer eller andra vägar som kan föreslås. För mer information om projektet med uppförandekoden (UCoC-projektet), se översikten för den Universella uppförandekoden.

Pågående diskussioner listas på sidan 2021-års konsultationssida. Det finns fem ämnen med vardera flera frågor vilka kan fungera som starthjälp i samtalen. Återkopplingen vi får kommer sedan att ha stor påverkan på utkastet gällande riktlinjer för genomförandet. Utkastet kommer att förberedas efter diskussionsperioden.

 • Känn dig inte tvungen att svara på alla frågor, utan fokusera på det som känns viktigt och meningsfullt. Vi förstår att det kan vara svårt att ge synpunkter inom detta ämne.
 • Vi kommer behöva beskriva erfarenheter på ett allmänt sätt, men dessa diskussioner är inte rätt sammanhang för diskutera frågor som det har beslutats om tidigare. Dessa frågor bör hanteras i ett lämpligare sammanhang.
 • Varje ämne har flera frågor, som ska hjälpa oss förstå hur den Universella uppförandekoden kan fungera i och samverka med olika gemenskaper.
 • För att se svar på några vanliga frågor, se den här sidan.

Observera: Om du vill rapportera en specifik händelse, använd de sätt som finns i dag. Om det inte känns som en fungerande väg för dig, kan du beskriva mer allmänt varför den befintliga processen inte fungerar. Undvik att skicka incidentrapporter eller överklaganden till administratörer eller arrangörer. Det är inte de personer som organiserar diskussioner som hanterar specifika incidentrapporter eller överklaganden, och de kan inte svara i den rollen.


Stöd till gemenskapen

 1. Hur kan effektiviteten av insatser mot trakasserier mätas?
 2. Vilka åtgärder kan vidtas och vilka strukturer behöver finnas tillgängliga när det gällar att stödja den som utsätts för trakasserier och de som hanterar uppförandeproblem?
 3. Vilka formella eller informella stödnätverk finns tillgängliga för de som bidrar? Vad behövs för att dessa grupper ska fungera bra, och vilka utmaningar finns det att lösa?
 4. Vilka andra möjligheter finns det att effektivt stödja de som bidrar? Vad skulle vara användbart när det gäller stöd till gemenskaper, stöd till de som bidrar, stöd till de som drabbats av trakasserier samt stöd till de som hanterar dem?


Rapporteringsvägar

 1. Hur kan rapporteringsvägarna förbättras för den som utsätts för trakasserier? Vilka förändringar skulle göra det lättare eller svårare för användare att lämna in korrekta rapporter?
 2. Vilket är det bästa sättet att säkerställa en säker och korrekt hantering av indicenter som involverar i) personer i utsatthet, ii) allvarliga trakasserier, eller iii) våldshot?
 3. Enligt dina erfarenheter, vilka sätt är effektiva för att bemöta dem som beter sig på ett sätt som kan uppfattas som trakasserier?
 4. På vilka sätt bör rapporteringsvägarna tillhandahålla medling eller ge vägledning om vilka beteenden som är acceptabla?


Att rapportera

 1. Att göra rapporteringen lättare kommer sannolikt öka antalet rapporter, så på vilka sätt kan rapporteringssystemet förbättras?
 2. Vilka andra resurser skulle vara hjälpsamma när det gäller att identifiera och hantera trakasserier och andra uppförandeproblem?
 3. Finns det mänskliga, tekniska, utbildningsrelaterade eller kunskapsbaserade resurser som Wikimedia Foundation skulle kunna tillhandahålla för att hjälpa volontärer inom det här området?
 4. Hur ska incidenter hanteras när de sker utanför Wikimedias projekt men ändå är relaterade till dem, som vid fysiska eller digitala möten?


Rapporthantering

 1. Hur ska rapporter hanteras så att drabbade användare känner ett större förtroende för att problemen tas om hand på ett korrekt och ansvarsfullt sätt?
 2. Vilken typ av process för överklagande behöver finnas, om deltagare vill begära en översyn av vidtagna eller ej vidtagna åtgärder?
 3. När det är privata rapporteringsalternativ som används, hur ska skyldigheten att skydda den rapporterandes integritet och trygghetskänsla balanseras med behovet av transparens och ansvarsskyldighet?
 4. Vilka sekretessregler för dataspårning bör finnas i ett rapporteringssystem som loggar missbrukare som är aktiva på flera wikier eller är särskilt ihärdiga?


Globala frågor

 1. Hur ska problem hanteras när det inte finns någon lämplig lokal organisation som kan ta hand om det? Det kan till exempel gälla anklagelser mot administratörer eller andra funktionärer.
 2. Tidigare har den globala rörelsen identifierat projekt som kämpar med neutralitet och uppförandeproblem. Hur skulle en säker och rättvis granskning kunna göras i dessa situationer?
 3. Hur skulle ett globalt organ för konflikthantering fungera med din gemenskap?