Jump to content

Powszechne Zasady Postępowania/Konsultacje 2021/Dyskusja

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/2021 consultations/Discussion and the translation is 100% complete.
Powszechne Zasady Postępowania

Poniższa strona zawiera tematy do dyskusji podczas konsultacji Powszechnych Zasad Postępowania (PZP) w kwietniu i maju 2021 roku. Żeby dowiedzieć się więcej, sprawdź stronę konsultacji oraz podsumowanie procesu tworzenia PZP.

Kopiuj tekst dyskusji

Wikimedia Foundation poszukuje informacji na temat aplikowania Powszechnych Zasad Postępowania.

Celem konsultacji jest pomoc w określeniu jasnych ścieżek egzekwowania zasad dla grupy roboczej w celu opracowania propozycji do zaprezentowania społeczności pod koniec roku. Propozycje mogą być zintegrowane z już istniejącymi procesami lub sugestiami dodatkowych ścieżek. Aby uzyskać więcej informacji na temat PZP, zobacz tę stronę.

Trwające dyskusje powinny być umieszczone na stronie konsultacji. Jest pięć tematów zawierających kilka pytań, które pomogą rozpocząć rozmowę. Przekazana informacja zwrotna będzie miała znaczący wpływ na projekt zasad dotyczących egzekwowania prawa, które zostaną przygotowane po okresie zgłaszania uwag.

 • Nie czuj się zobowiązany do odpowiadania na każde z pytań, skup się na tym, co jest dla Ciebie ważne. Rozumiemy, że wyrażanie opinii na ten temat może być trudne.
 • O ile konieczne będzie ogólne opisanie doświadczeń, o tyle dyskusje te nie są miejscem, w którym powinno się powracać do wcześniej ustalonych spraw i decyzji, którymi należałoby się zająć w bardziej odpowiednich miejscach.
 • Każdy temat zawiera kilka pytań, które pomogą zrozumieć, w jaki sposób Powszechne Zasady Postępowania mogą współgrać z różnymi społecznościami.
 • Odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania można znaleźć na tej stronie.

Uwaga: Jeśli chcesz zgłosić konkretny incydent, skorzystaj z istniejących ścieżek. Jeśli nie jest to akceptowalny sposób, przydatne będzie ogólniejsze przedstawienie, dlaczego istniejący proces nie działa. Prosimy o unikanie wysyłania raportów ze zdarzeń lub odwołań do facylitatorów czy organizatorów. Osoby organizujące dyskusje nie są pracownikami, którzy zajmują się konkretnymi zgłoszeniami o nadużyciach lub odwołaniami do nich i nie są w stanie odpowiedzieć na nie w tym charakterze.


Wsparcie społeczności

 1. W jaki sposób można zmierzyć efektywność działania przeciwdziałających nękaniu?
 2. Jakie działania można podjąć i jakie struktury powinny być dostępne, aby wspierać osoby będące celem nękania oraz osoby reagujące na problemy z zachowaniem?
 3. Jakie formalne lub nieformalne sieci wsparcia są dostępne dla członków społeczności? Co jest potrzebne, aby te grupy dobrze funkcjonowały i jakie wyzwania mają do pokonania?
 4. Jakie są dodatkowe możliwości skutecznego wspierania członków społeczności? Co byłoby przydatne we wspieraniu społeczności, jej członków oraz osób narażonych na nękania i osób obsługujących zgłoszenia w takich sprawach?


Sposoby raportowania

 1. W jaki sposób można ulepszyć sposoby zgłaszania naruszeń przez ich ofiary? Jakie zmiany ułatwiłyby użytkownikom przesyłanie odpowiednich zgłoszeń?
 2. Jaki jest najlepszy sposób na zapewnienie bezpiecznej i właściwej obsługi zdarzeń związanych z i) osobami wrażliwymi; ii) poważnym prześladowaniem; lub iii) groźbami przemocy?
 3. Z twojego doświadczenia, jakie są skuteczne sposoby reagowania na osoby, które angażują się w zachowania, które można uznać za nękanie innych?
 4. W jaki sposób różne ścieżki zgłaszania zdarzeń powinny zapewniać mediację, reformę lub wskazówki dotyczące dopuszczalnych zachowań?


Zarządzanie zgłoszeniami

 1. Ułatwienie sposobu raportowania prawdopodobnie zwiększy liczbę zgłoszeń: w jaki sposób można ulepszyć zarządzanie nimi?
 2. Jakie dodatkowe zasoby byłyby pomocne w identyfikowaniu i radzeniu sobie z nękaniem i innymi problemami z nieodpowiednim zachowaniem niektórych członków społeczności?
 3. Czy istnieją zasoby ludzkie, techniczne, szkoleniowe lub oparte na wiedzy, które Wikimedia Foundation mogłaby zapewnić, aby pomóc wolontariuszom w tej dziedzinie?
 4. Jak należy postępować w przypadku incydentów, które mają miejsce poza projektami Wikimedia, ale są z nimi związane, na przykład spotkania osobiste lub online?


Obsługa zgłoszeń

 1. W jaki sposób należy postępować ze zgłoszeniami, aby zwiększyć pewność wśród członków społeczności, których dotyczy problem, że ich problemy zostaną rozwiązane w sposób właściwy i odpowiedzialny?
 2. Jaki proces odwoławczy powinien istnieć, gdyby strony poprosiły o przegląd podjętych lub niepodjętych działań?
 3. W jaki sposób pogodzić korzystanie z opcji prywatnego zgłaszania zdarzeń w celu ochrony prywatności i poczucia bezpieczeństwa zgłaszających oraz potrzebę przejrzystości i odpowiedzialności?
 4. Jakie mechanizmy kontroli prywatności powinny być stosowane w celu śledzenia danych w systemie raportowania używanym do rejestrowania uporczywych nadużyć w jednym lub kilku projektach?


Pytania związane z globalną społecznością

 1. Jak należy postępować w przypadku braku odpowiedniego lokalnego organu, który mógłby być odpowiedzialny za odpowiedź na zarzuty skierowane przeciwko administratorom lub innym grupom osób funkcyjnych?
 2. W przeszłości globalna społeczność zidentyfikowała projekty, które zmagają się z neutralnością i problemami z postępowaniem: w jaki sposób można przeprowadzić bezpieczny i uczciwy przegląd sytuacji w takich wypadkach?
 3. W jaki sposób globalny organ rozstrzygający spory współgrał z Twoją społecznością/Twoim projektem?