Jump to content

Quy định cấm chỉ toàn cục bởi Quỹ Wikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page WMF Global Ban Policy and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.


Shortcut:
WMFBAN
Trang này cũng là một quy định chính thức của Wikimedia, được thiết lập và xác nhận bởi Tổ chức. Về mặt kỹ thuật, trang này cho phép mọi người có thể sửa đổi, nhưng các chỉnh sửa không cấu thành thay đổi đối với chính sách; nên xem lịch sử thay đổi gần đây khi xem nó, trong trường hợp ai đó đã phá hoại nó và nó vẫn chưa được sửa chữa hoặc trong trường hợp các sửa đổi có chủ ý tốt không phù hợp với chính sách thực tế.

Cấm chỉ toàn cục bởi Quỹ Wikimedia (hay cấm chỉ toàn cục bởi WMF) là một hành động văn phòng mà Tổ chức có thể thực hiện, dựa trên Điều khoản sử dụng của chúng tôi, để giải quyết hành vi sai trái trên nhiều dự án, nhằm giúp đảm bảo sự an toàn của cộng đồng biên tập viên và độc giả của tất cả các trang web Wikimedia, công chúng, hoặc để hỗ trợ ngăn chặn hành vi gây rối, cản trở việc đóng góp và đối thoại. Lệnh cấm toàn cục được áp dụng cho các cá nhân đại diện cho chính họ hoặc những người khác và là một hành động chỉ bổ sung chứ không thay thế quy trình cấm toàn cục của cộng đồng.

Các quy trình mà nhóm Tin cậy & An toàn tuân theo khi xem xét và thực hiện lệnh cấm toàn cục của Tổ chức có thể được tìm thấy trong trang quy trình liên quan.

Vì sự an toàn và quyền riêng tư của người dùng, các dự án và chính nó, Quỹ Wikimedia chuyển các vi phạm hình sự tiềm ẩn cho các cơ quan có liên quan, khi thích hợp.

Mục đích và phạm vi

Mục đích của chính sách này là giúp cải thiện sự an toàn của các thành viên cộng đồng Wikimedia, chính phong trào và công chúng trong những trường hợp mà các hành động ở cấp quản trị cộng đồng địa phương là không đủ hoặc không thể thực hiện được.

Các lệnh cấm toàn cục và dự án cụ thể cũng được thực hiện bởi các cơ chế quản trị cộng đồng Wikimedia địa phương. Các lệnh cấm toàn cục của Tổ chức không phải là sự thay thế cho các quy trình trên wiki và không được sử dụng để sửa các “lỗi” được nhận thức là kết quả của quy trình trên wiki hợp pháp; các chính sách địa phương vẫn là chính trên tất cả các dự án Wikimedia, như được giải thích trong Điều khoản sử dụng, và các lệnh cục toàn cầu của Tổ chức là bổ sung cho các chính sách địa phương đó. Tuy nhiên, có thể có một số trường hợp hiếm hoi mà Quỹ Wikimedia phải ghi đè chính sách địa phương để bảo vệ sự an toàn của cộng đồng Wikimedia hoặc công chúng hoặc để giữ gìn các trang web, đặc biệt là khi Tổ chức có quyền truy cập vào thông tin không thể chia sẻ với những người thực thi chính sách địa phương.

Các lệnh cấm theo chính sách này đề cập đến các lệnh cấm toàn cục do Tổ chức thực hiện; bất kỳ lệnh cấm tương đương nào do cộng đồng thực hiện đều được nêu rõ ràng. Theo đó, các thuật ngữ "cấm toàn cục" hoặc "cấm" trong chính sách này đề cập đến các lệnh cấm toàn cục do Tổ chức thực hiện, mặc dù các lệnh cấm tương tự có thể được ban hành bởi Cộng đồng Wikimedia.

Chính sách này đã được xuất bản để hỗ trợ tính minh bạch và dễ hiểu, nhưng tài liệu ở đây ghi lại thay vì thiết lập chính sách. Mọi cập nhật về chính sách sẽ được ghi lại ngay khi có thể, nhưng có thể có hiệu lực trước khi tài liệu công khai được thay đổi. Những thay đổi đối với tài liệu này, trừ khi được thực hiện bởi nhân viên được chỉ định của Tổ chức, có thể không phản ánh chính sách và thông lệ chính thức. Các câu hỏi về những thay đổi hoặc thực hành hiện tại có thể được giải quyết tại trang thảo luận hoặc gửi thư điện tử tới ca@wikimedia.org.

Ý nghĩa của lệnh cấm toàn cục

Một lệnh cấm toàn cục sẽ cấm các cá nhân, với tư cách chính họ hoặc với tư cách là đại diện của người khác, không được thực hiện chỉnh sửa hoặc các đặc quyền truy cập khác trên các trang web, nền tảng và hoạt động của Wikimedia Foundation. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ trang web nào được liệt kê tại www.wikimedia.org, danh sách gửi thư do Tổ chức lưu trữ, Dịch vụ đám mây Wikimedia và cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Wikimedia như Phabricator cũng như bất kỳ sự kiện trực tiếp nào được tổ chức, được tài trợ hoặc tài trợ bởi Quỹ. Theo đó, một cá nhân bị Tổ chức cấm trên toàn cầu sẽ không được đóng góp hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên các trang web, nền tảng hoặc danh sách đó mà không có sự cho phép rõ ràng của Tổ chức Wikimedia. Ngoài ra, một cá nhân bị cấm trên toàn hệ thống không được điều phối hoạt động dẫn đến các tình huống nói trên trên các trang web, nền tảng và hoạt động của Tổ chức, thông qua những người khác. Cho dù cá nhân bị cấm hoặc những người khác tin rằng kết quả của các hoạt động đó sẽ tích cực hay không, thì các hoạt động đó đều bị cấm theo lệnh cấm. Việc người dùng bị cấm trên toàn cầu tham gia thêm vào các dự án Wikimedia sau lệnh cấm của họ không làm giảm phạm vi hoặc hiệu lực của lệnh cấm. Mọi đóng góp của một cá nhân bị cấm, trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể được hoàn nguyên hoặc xóa như một phần của việc thực hiện lệnh cấm.

Tiêu chí xem xét lệnh cấm toàn cục

Các lệnh cấm toàn cục của Tổ chức được coi là phương sách cuối cùng và thường được thực hiện sau khi nhận được khiếu nại, điều tra, xem xét kỹ lưỡng và phê duyệt rõ ràng bởi một số nhân viên của Tổ chức.

Chúng được coi là một quá trình hành động thích hợp khi áp dụng bất kỳ tình huống nào sau đây:

 • cộng đồng thiếu khả năng tự kiểm soát các tình huống trên hoặc thực hiện hành động để giải quyết hoặc giảm thiểu chúng;
 • mọi nỗ lực có thể do cộng đồng lãnh đạo để giải quyết tình hình đã được cố gắng và dường như đã thất bại;
 • Tổ chức biết về một tình huống mà chúng tôi không thể công khai; những trường hợp như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tình huống liên quan đến thông tin nhạy cảm cá nhân, có liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát hoặc thủ tục tố tụng của tòa án hoặc có thể gây ra rủi ro bảo mật.

Kết hợp với bất kỳ tình huống nào đã nói ở trên, hoạt động có thể dẫn đến lệnh cấm toàn cục của Tổ chức bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • tham gia vào hành vi quấy rối đáng kể hoặc lặp đi lặp lại đối với người dùng trong nhiều dự án;
 • tham gia vào các hành vi quấy rối đáng kể hoặc lặp đi lặp lại bên ngoài các trang Wikimedia để đe dọa người dùng (về mặt tinh thần hoặc thể chất);
 • gây nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc đe dọa đến lòng tin hoặc sự an toàn của người dùng hoặc nhân viên của chúng tôi;
 • vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, chẳng hạn như thông qua lưu trữ nội dung bất hợp pháp trên các máy chủ Wikimedia; hoặc
 • đe dọa hoặc xâm phạm an ninh của cơ sở hạ tầng Wikimedia.

Các bên bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm toàn cục

Lệnh cấm toàn cục của Tổ chức được áp dụng đối với một cá nhân thay vì đối với một tên người dùng cụ thể. Do đó, nó áp dụng cho bất kỳ tài khoản thay thế nào mà một cá nhân có thể kiểm soát và bất kỳ tài khoản nào họ có thể tạo sau khi lệnh cấm được ban hành. Nó cũng có thể áp dụng cho các “tài khoản IP” ẩn danh mà cá nhân bị cấm có thể đang sử dụng hoặc có thể sử dụng trong tương lai. Như đã lưu ý ở trên, nó áp dụng cho bất kỳ hành động nào do các cá nhân đó khởi xướng, kể cả nếu được các bên khác tiến hành thay mặt họ.

Thông báo cấm toàn cục

Khi lệnh cấm toàn cục của Tổ chức được ban hành, một ghi chú ngắn gọn, công khai về lệnh cấm toàn cục sẽ xuất hiện trên tài khoản người dùng của cá nhân bị ảnh hưởng hoặc trên tài khoản người dùng chính của họ khi họ đang sử dụng nhiều tài khoản. Ghi chú tương tự cũng xuất hiện trên trang thảo luận của tài khoản của họ. Tài khoản của cá nhân bị cấm cũng được liên kết từ danh sách thành viên bị cấm toàn cục bởi WMF.

Vào ngày lệnh cấm có hiệu lực, những người dùng bị cấm trên toàn hệ thống sẽ được thông báo về trạng thái của họ và kháng cáo các tùy chọn một cách riêng tư, khi có thể, trừ khi thông báo đó làm tăng mối đe dọa đáng tin cậy đối với nạn nhân hoặc những người dùng khác, hoặc thông báo đó cản trở một cuộc điều tra đang diễn ra. Thông báo riêng về lệnh cấm toàn cục được gửi qua email, khi người dùng đã đăng ký hoặc gửi nó qua một trang web hoặc nền tảng Wikimedia. Nếu không có địa chỉ email, sẽ không có thông báo riêng nào được đưa ra.

Thông báo về lệnh cấm toàn cục cũng có thể được ban hành cho (những) cá nhân báo cáo, như một vấn đề lịch sự.

Kháng cáo

Một số hành động văn phòng, bao gồm một số lệnh cấm toàn cục có thể bị kháng cáo. Liên quan đến các hành động văn phòng được thực hiện xung quanh việc điều tra hành vi của những người dùng cụ thể, Ủy ban xem xét trường hợp Tin cậy & An toàn tạm thời đã được thành lập để xem xét các khiếu nại về các hành động đủ điều kiện của văn phòng Tin cậy & An toàn cho đến khi một quy trình lâu dài được tạo ra thông qua Đối thoại về Quy tắc ứng xử chung vào năm 2021. Chỉ những cá nhân liên quan trực tiếp đến một vụ việc mới có thể yêu cầu xem xét lại, với tư cách là cá nhân đã yêu cầu vụ việc ban đầu hoặc với tư cách là cá nhân đang bị điều tra. Việc xem xét có thể được yêu cầu cho dù các biện pháp trừng phạt có được ban hành hay không, nhưng có thể không được yêu cầu đối với các trường hợp cuộc điều tra bị từ chối và chuyển sang các quy trình cộng đồng. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn gửi kháng nghị trên trang Ủy ban xem xét trường hợp Tin cậy & An toàn tạm thời.

Yêu cầu cấm chỉ trên toàn hệ thống

Yêu cầu xem xét lệnh cấm toàn cục có thể được gửi tới Nhóm Tin cậy và An toàn (T&S) của Tổ chức. Để việc xem xét diễn ra nhanh hơn, yêu cầu của bạn nên bao gồm những điều sau:

 • một bản tóm tắt ngắn gọn về lý do yêu cầu;
 • bằng chứng (URL) rằng đã có những nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua các cấu trúc quản trị cộng đồng địa phương, nếu những nỗ lực đó phù hợp;
 • bất kỳ thông tin và bằng chứng quan trọng nào để hỗ trợ hoặc yêu cầu, bao gồm tài liệu thích hợp. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: các URL dẫn đến hành vi lạm dụng được báo cáo, các cuộc điều tra do cộng đồng lãnh đạo liên quan đến cá nhân bị báo cáo, ảnh chụp màn hình thông tin bên ngoài wiki (khi có liên quan trực tiếp đến yêu cầu), v.v;
 • nếu yêu cầu liên quan đến một tình huống diễn ra bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, bạn cũng nên cung cấp bản dịch tiếng Anh của bất kỳ văn bản quan trọng nào, vì điều này sẽ đẩy nhanh quá trình xem xét.

Yêu cầu cấm toàn cục được thực hiện thông qua bất kỳ địa điểm nào khác, bao gồm các trang thảo luận của các dự án Wikimedia, diễn đàn nhắn tin cá nhân hoặc gặp trực tiếp, có thể không được xem xét.

Nếu một lệnh cấm toàn cục được cho là phù hợp theo quy định, thì lệnh cấm này có thể được thực hiện bởi bất kỳ thành viên nào của nhóm Tin cậy & An toàn, theo quy định của Chính sách hành động của văn phòng. Cần lưu ý rằng không phải tất cả các yêu cầu cấm toàn cục đều dẫn đến việc thực hiện như vậy; trong một số trường hợp, Tổ chức có thể tiến hành các hành động thay thế của văn phòng thay thế hoặc không có hành động nào, tùy thuộc vào kết quả của quá trình đánh giá. Việc thiếu hành động (hoặc thiếu hành động công khai) không nhất thiết có nghĩa là một báo cáo đã được coi là không hợp lệ hoặc bất hợp pháp. Phần lớn các vấn đề về hành vi của người dùng hoặc trên wiki được cộng đồng giải quyết một cách thích hợp và Quỹ Wikimedia sẽ mặc định trì hoãn các vấn đề cho cộng đồng bất cứ khi nào có thể.

Thời gian của lệnh cấm toàn cục

Yêu cầu xem xét lệnh cấm toàn cục thường được xử lý trong khung thời gian 4 tuần. Điều này có thể được mở rộng tùy thuộc vào tài liệu cần được xem xét. Ví dụ: yêu cầu cấm toàn cục đối với thành viên của các cộng đồng không nói tiếng Anh có thể kéo dài quá trình xem xét vì việc dịch thuật có thể tốn nhiều thời gian.

Thông tin chung

Lệnh cấm toàn cục của Tổ chức là một trong số hành động văn phòng mà Tổ chức có thể thi hành. Điều quan trọng là giúp làm rõ một số điểm liên quan đến các lệnh cấm toàn cục của Tổ chức, ngoài các hành động văn phòng nói chung:

Đóng góp tích cực cho các dự án và lệnh cấm toàn cục không loại trừ lẫn nhau.

Đóng góp tích cực cho các dự án Wikimedia không mang lại quyền miễn nhiễm đối với lệnh cấm toàn cục; việc nắm giữ một vị trí được tôn trọng trong cộng đồng Wikimedia địa phương, tư cách thành viên trong một nhóm liên kết hoặc vị trí với Tổ chức cũng vậy. Việc xem xét lệnh cấm toàn cục dựa trên giá trị của hoạt động được báo cáo, điều này có thể không được bù đắp bởi đóng góp tích cực trước đó của một cá nhân cho phong trào Wikimedia, nếu hoạt động đó thuộc một trong các trường hợp đã nói ở trên.

Vi phạm lệnh cấm toàn cục là không thể chấp nhận được.

Vi phạm lệnh cấm toàn cục của Tổ chức có thể dẫn đến các hành động ngay lập tức chống lại cá nhân bị cấm; điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: khóa toàn cục, cấm địa chỉ IP, cấm dải IP hoặc xóa nội dung.

Giúp đỡ thành viên bị cấm trên toàn hệ thống lách lệnh cấm của họ có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt.

Cố ý tạo điều kiện, giúp đỡ cho một cá nhân bị cấm toàn cục, hành động như một người được ủy quyền cho người đó hoặc cố gắng can thiệp vào nhân viên Tổ chức hoặc bảo quản viên tình nguyện, hành chính viên hoặc nhân viên thực thi lệnh cấm toàn cục theo các chính sách liên quan có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả việc mất quyền nâng cao của người dùng hoặc đình chỉ quyền truy cập vào các trang Wikimedia. Các trường hợp cho phép người dùng bị cấm toàn cục lách lệnh cấm có thể được Tổ chức chú ý bằng cách thông báo cho Nhóm Tin cậy và An toàn tại ca@wikimedia.org.

Chi tiết về các lệnh cấm toàn cục đều được bảo mật.

Để bảo vệ quyền riêng tư của tất cả các bên liên quan, Quỹ Wikimedia nói chung sẽ không bình luận công khai hoặc riêng tư về lý do của bất kỳ hành động cấm cụ thể nào. Các cá nhân bị ảnh hưởng ngay lập tức có thể liên hệ với đội ngũ Tin cậy và An toàn thông qua ca@wikimedia.org, nếu họ cần làm rõ bất kỳ thông báo nào họ đã nhận được liên quan đến lệnh cấm toàn cục của họ và thông tin bổ sung có thể được cung cấp như một phép lịch sự. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào có thể giúp xác định danh tính của các bên báo cáo, làm tổn hại đến quyền báo cáo trải nghiệm và/hoặc mối quan tâm của họ một cách riêng tư hoặc khiến bên báo cáo gặp nguy hiểm. Chúng tôi cũng sẽ không thương lượng giá trị của lệnh cấm.

Cấm toàn cục không phải tác vụ tự động.

Các lệnh cấm toàn cục của Tổ chức - vốn chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt - không bao giờ là tự động. Thay vào đó, chúng dựa trên đánh giá cá nhân rộng rãi, được kích hoạt bởi các trường hợp cụ thể. Đề xuất về lệnh cấm toàn cục sẽ trải qua nhiều cấp xem xét của các nhân viên Tổ chức, bao gồm bởi người quản lý nhóm Tin cậy & An toàn, Giám đốc Tin cậy và An toàn, Giám đốc Tham gia Cộng đồng, Tổng Cố vấn (hoặc người được ủy quyền thích hợp) và, trong nhiều trường hợp, Giám đốc Điều hành cũng có thể tham gia. Khuyến nghị cấm toàn cục có thể bị bác bỏ tại bất kỳ thời điểm nào trong quy trình. Chỉ khi tất cả các bên xem xét cần thiết đã nhất trí chấp thuận, thì lệnh cấm toàn cục mới được thực hiện.

Có thể có nhiều lý do khiến lệnh cấm toàn cục không được thực hiện. Trong một số trường hợp, lệnh cấm toàn cục có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư và an toàn của việc báo cáo và (những) cá nhân bị ảnh hưởng ngay lập tức, ngay cả khi chúng tôi không chia sẻ thông tin về họ với người bị báo cáo. Trong các tình huống khác, việc thi hành lệnh cấm toàn cục có thể cản trở công việc đang diễn ra của cảnh sát. Cũng có thể hành vi được báo cáo có thể tăng lên mức trừng phạt cộng đồng hoặc Tổ chức, nhưng không nhất thiết phải đảm bảo lệnh cấm toàn cục của Tổ chức.

Những người không phải thành viên cũng có thể bị cấm toàn cục.

Mặc dù các lệnh cấm toàn cục hiếm khi xảy ra, nhưng chúng thường được thực hiện đối với những cá nhân đã đóng góp tích cực cho các dự án Wikimedia tại một số thời điểm. Tuy nhiên, những cá nhân chưa bao giờ đóng góp cho các dự án cũng có thể bị cấm truy cập hoặc tham gia vào bất kỳ trang web hoặc hoạt động nào được Quỹ Wikimedia hỗ trợ hoặc tài trợ. Điều này là do các lệnh cấm toàn cục không bị hạn chế đối với những người có mối liên hệ nào đó với các dự án; thay vào đó, chúng được triển khai khi hoạt động của một cá nhân tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tin cậy và an toàn của cộng đồng biên tập viên và độc giả của bất kỳ dự án Wikimedia nào và/hoặc họ làm gián đoạn việc đóng góp và đối thoại.

Câu hỏi về quy định trên.

Để biết thêm thông tin về các lệnh cấm toàn cục của Wikimedia Foundation, bạn để lại câu hỏi trên trang thảo luận của chính sách này, hoặc gửi qua thư điện tử đến nhóm Tin cậy và An toàn tại ca@wikimedia.org. Xin lưu ý rằng các câu hỏi về các lệnh cấm toàn cục cụ thể do Tổ chức thực thi sẽ không được giải quyết để bảo vệ quyền riêng tư của tất cả những người liên quan. Bạn có thể tìm thấy thông tin thêm về thành viên bị cấm bởi cộng đồng.

Danh sách lệnh cấm trên toàn hệ thống được ban hành bởi Quỹ Wikimedia

For the full log (including, for example, alternate accounts also locked under this policy), visit the WMFOffice log.