Wikimedia Conference 2017/Documentation/Movement Strategy track/Day 3/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Conference 2017/Documentation/Movement Strategy track/Day 3 and the translation is 100% complete.
WMCON 2017 Core Conference Program Fringe Events Registration & Participants
Location
Logistics
Contact
Documentation,
Reports, Reviews


Report

Introduction
of the Movement Strategy track,
 » design principles,
 » flow of activities
Day 1
» The Complexity of a Movement,
» Analysis of the Present Situation,
» Personalising the Present Situation,
 » Issues & Opportunities
Day 2
» Issues & Opportunities,
 » Distilling Key Points,
 » Ryan Merkley
Day 3
» Theme Statements,
 » Next Steps & Closing

Themaverklaringen: prioriteiten en implicaties

De deelnemers werden gevraagd zich te plaatsen in de buurt van de categorie waar zij het meest voor voelen om aan bij te dragen. Vanaf deze eerste selectie werden de deelnemers in elke categorie gevraagd om kleinere groepen van 3 tot 4 mensen te vormen met het doel om thematische verklaringen te produceren die de algemene Wikimedia-strategie zouden informeren. Er werden 37 task forces opgericht.

Rituele afwijkende meningen en waardering

Het proces van het uitwerken van de verklaring vond plaats in verschillende rondes, met behulp van een methode van "ritueel dissident". Na het werken aan een eerste ontwerp stuurde elke taskforce een "ambassadeur" van de groep om het voorstel aan een andere groep te delen. De ambassadeur zou dan de groep die hij bezocht, de rug toekeren om naar 'constructief dissident' en kritiek op het voorstel te luisteren. De ambassadeur keert vervolgens terug naar zijn thuisgroep met de opmerkingen en bestudeert ze tijdens het opnieuw opstellen en verfijnen van het voorstel. Dit proces ging voort tot de vierde ronde, waarbij 'rituele dissident' tot 'ritueel waardering' werd veranderd, wat betekent dat de bezochte groepen werden gevraagd positieve opmerkingen te maken over het werk in plaats van kritiek. Toen de verklaringen werden afgerond, was er een groot gevoel van prestatie, gedemonstreerd door de hoeveelheid groepsselfies die na deze oefening volgden.

Stemming en opmerkingen

Om een nieuwe inzicht te geven in de resultaten van de taskforces, werd de hele conferentie (niet alleen de deelnemers aan de Movement Strategy) uitgenodigd om op de verklaringen te reageren en een deel van het "gewicht" aan te geven door middel van een puntprioriteit te gebruiken. Elk persoon kreeg drie rode punten om te stemmen op de richting waarop ze geloofden dat de Wikimedia-beweging zich moest richten, twee groene punten om te stemden op de verklaringen waar ze persoonlijke energie aan hadden om bij te dragen, en een blauw punt om de 'zwakke signalen' te herkennen (verklaringen die subtieler, maar relevanter inzicht over de toekomst konden bevatten).

Resultaat

Lijst van thematische verklaringen hieronder in dezelfde categorieën die worden gebruikt voor het clusteren van kernpunten (zie "Dag 2: Kernpunten distilleren").


CATEGORIE # THEMATISCHE STELLING ROOD
("Dit is belangrijk")
GROEN
("Hier heb ik energie voor")
BLAUW
("Zwak signaal")
Σ
Andere media 1 Tegen 2030 moet Wikimedia iedereen in staat stellen om bij te dragen en te communiceren met een rijke diversiteit aan hoogwaardige, samengestelde multimedia, zoals video, audio, 3D, smaken, aanrakingen, geuren en meer, om vrijelijk te delen in het volledige scala van kennis en ervaring. 15 7 17 39
Andere media 2 Wikimedia zal een verscheidenheid aan leerervaringen ondersteunen door een rijkere multimedia-ervaring te bieden die gemakkelijk samen te creëren is. 2 3 0 5
Duurzaamheid (en groei?) 3 Om onze missie voor altijd te kunnen vervullen, zullen wij, de Wikimedia-beweging, onze activiteiten en impact voortzetten en moedig uitbreiden, onze middelen effectief gebruiken en onze waarden volgen, terwijl we ons voortdurend aanpassen aan de wereld om ons heen. 1 1 0 2
Duurzaamheid (en groei?) 4 Tegen 2030 moet Wikimedia een wereldwijd erkende, duurzame beweging zijn die uitmuntend is in zelfbestuur en samenwerking met actoren en belanghebbenden om vrije kennis te bepleiten, te creëren en te verspreiden. 15 7 2 24
Duurzaamheid (en groei?) 5 De Wikimedia-beweging zou ernaar moeten streven dat ieder mens een Wikimediaan wordt. 5 4 6 15
Gezonde gemeenschap 6 Tegen 2030 moet Wikimedia een constructieve, samenwerkende en inclusieve gemeenschap zijn waar iedereen zich welkom voelt en plezier kan hebben. 30 15 4 49
Gezonde gemeenschap 7 Tegen 2030 moeten we erkennen dat vrijwilligers het meest waardevolle bezit zijn en een gezonde omgeving verdienen; We zullen zowel de gezondheidsproblemen van onze gemeenschap behandelen als proactieve zorg bevorderen. 14 18 0 32
Gezonde gemeenschap 8 De Wikimedia-gemeenschap zou middelen moeten investeren om actief processen toe te passen die onze omgeving gastvrij, koesterend en leuk maken voor nieuwe en bestaande bijdragers, lezers en supporters. 13 8 1 22
Educatie 9 De Wikimedia-beweging speelt een actieve rol in universeel onderwijs en ondersteunt de bijdrage van leerlingen aan de Wikimedia-projecten wereldwijd. 17 16 2 35
Educatie 10 Tegen 2030 zijn alle docenten wereldwijd in staat om les te geven over het begrijpen van en bijdragen aan vrije kennis via Wikimedia-projecten. 10 12 2 24
Educatie 11 Tegen 2030 is vrije kennis een integraal onderdeel van formeel en informeel onderwijs over de hele wereld, zodat diverse nieuwe generaties kunnen deelnemen aan vrije kennis, ongeacht lokale bronnen. Delen is standaard in de samenleving en kennis wordt gewoon. 24 12 3 39
Partnerschappen 12 Tegen 2030 moet Wikimedia een ecosysteem leiden van belangrijke spelers in de beweging voor kennis om de kwantiteit, kwaliteit en het bereik van vrije inhoud te verbeteren, de geloofwaardigheid van de kennis te vergroten en de veerkracht ervan te vergroten zonder onze onafhankelijkheid of waarden in gevaar te brengen. 25 30 0 55
Diversiteit en inclusiviteit 13 Iedereen voelt zich welkom en veilig. 23 12 4 39
Diversiteit en inclusiviteit 14 Tegen 2030 moet de Wikimedia-beweging een proactieve agent van verandering worden in de richting van de ondermijning van systemen van kennisongelijkheid, terwijl waarden van diversiteit en inclusiviteit worden omarmd. 13 8 3 24
Diversiteit en inclusiviteit 15 Tegen 2030 zal de beweging de diversiteit van de menselijke ervaring weerspiegelen. 6 4 1 11
Verschillen in kennis en vooroordelen 16 Het creëren van een adaptieve infrastructuur (technologisch, etc.) die de productie en het behoud van diverse vormen van kennis zal ondersteunen. 2 2 4
Verschillen in kennis en vooroordelen 17 Kennis is globaal: we moeten verder gaan dan westerse geschreven kennis, naar meerdere en diverse vormen van kennis (inclusief mondeling en visueel), van meerdere en diverse volkeren en perspectieven, om echt de som van alle menselijke kennis te bereiken. 49 23 2 74
Verschillen in kennis en vooroordelen 18 Tegen 2030 kan iedereen die op zoek is naar informatie over welk onderwerp dan ook deze vinden op een Wikimedia-project in zijn eigen taal. 13 10 4 27
Verschillen in kennis en vooroordelen 19 Tegen 2030 zal Wikimedia de manier hebben hervormd waarop het de kennis en perspectieven identificeert, verzamelt en weerspiegelt die het volledige scala van de menselijke ervaring omvatten door een open cultuur te belichamen die diversiteit viert, waardeert en actief integreert. 11 5 0 16
Verder dan Wikipedia 20 Stel iedereen in staat om kennis te verzamelen, te beheren en te delen die verder gaat dan encyclopediekennis uit alle vakgebieden, culturen en tradities. 34 13 13 60
Verder dan Wikipedia 21 Stel iedereen in staat om te leren, les te geven en onderzoek te doen door een platform te bieden om media, gegevens, hulpmiddelen en sociale interacties te delen en te openen om de som van alle menselijke kennis te laten groeien. 1 4 6 11
Verder dan Wikipedia 22 Tegen 2030 moet Wikimedia een thuis zijn voor vrije kennis - flexibel in formaat en bruggen bouwen tussen talen - met bijdragen van niet-traditionele kennisbronnen. 6 5 0 11
Beschikbaarheid over talen heen 23 Tegen 2030 moet Wikimedia taalgemeenschappen die geïnteresseerd zijn in Wikimedia helpen om een gelijkwaardige aanwezigheid op Wikimedia te bereiken. Dit omvat sociale inclusie, technologie, respect voor diversiteit. 10 8 2 20
Beschikbaarheid over talen heen 24 Tegen 2030 zouden Wikimedia-projecten in alle (levende en dode) talen van de wereld beschikbaar moeten zijn. 34 16 9 59
Opkomende gemeenschappen ondersteunen 25 Tegen 2030 moet Wikimedia opkomende gemeenschappen versterken door middel van uitwisseling in een wederzijds inclusief kader dat de menselijke ervaring in al zijn vormen omarmt. 4 2 5 11
Opkomende gemeenschappen ondersteunen 26 In 2030 moet Wikimedia een plek zijn waar opkomende gemeenschappen gegarandeerd worden ondersteund door peer-gemeenschappen, zodat leden van alle gemeenschappen kunnen delen in de som van alle kennis in hun eigen taal. 3 5 0 8
Opkomende gemeenschappen ondersteunen 27 Tegen 2030 moet Wikimedia opkomende gemeenschappen versterken door barrières voor toegang tot en het delen van vrije kennis te verminderen. 15 14 2 31
Opkomende gemeenschappen ondersteunen 28 Tegen 2030 moet Wikimedia het onderzoek van opkomende gemeenschappen institutionaliseren om efficiënt te vinden/ontdekken, te begrijpen, bronnen te gebruiken en ze te voeden naar volwassenheid en hun prestaties te gebruiken als een belangrijke index om de eigen prestaties van de Foundation te beoordelen. 15 13 3 31
Automatisering 29 Om alle kennis op een gepersonaliseerde manier beschikbaar te maken en bijdragers in staat te stellen deze te creëren en te beheren, heeft Wikimedia steeds meer automatisering nodig met een menselijk tintje. 26 19 15 60
Automatisering 30 Tegen 2030 moet Wikimedia in de voorhoede opereren van geavanceerde semi-geautomatiseerde open kennistechnologieën. 11 2 7 20
Innovatie 31 Tegen 2030 moet Wikimedia proactief innoveren op alle aspecten van onze beweging, inclusief gemeenschap, inhoud, technologie, partnerschappen en bestuur. Neem gedurfde stappen om een positieve, relevante, impactvolle kracht in de wereld te zijn. 3 6 3 12
Innovatie 32 Vanaf nu tot 2030 en daarna moet Wikimedia als beweging – gemeenschappen, WMF, Wikimedia-gelieerde organisaties en andere belanghebbenden – durven evolueren, open staan voor en ondersteuning bieden aan ontwrichtende ideeën, bereid zijn om te experimenteren, risico's te nemen en mislukkingen te accepteren, en innovatie omarmen om zich aan te passen aan de snel veranderende realiteit van elk mens. 41 12 0 53
Aanpassen aan technologische context 33 Tegen 2030 zal Wikimedia zich snel aanpassen aan nieuwe digitale technologieën en innovaties, om uit te blinken in het verzamelen, op maat maken van distributie en structureren van menselijke kennis om relevant te blijven. 8 5 0 13
Aanpassen aan technologische context 34 Tegen 2030 zal Wikimedia gebruikerservaringen bieden die gebruikers niet beperken, maar aanmoedigen om kennis te delen, te organiseren en te openen. 6 1 1 8
Waarden 35 Tegen 2030 leven we vrijheid van meningsuiting, openheid, samenwerking, onafhankelijkheid, diversiteit en tolerantie en staan we voor non-profit, op feiten gebaseerd, op de gemeenschap gebaseerd en ondersteunend kennisactivisme dat openstaat voor iedereen. 13 6 4 23
Betrouwbaarheid & kwaliteit 36 Tegen 2030 moet Wikimedia verifieerbare, nauwkeurige en evenwichtige inhoud in alle talen garanderen om te resulteren in betrouwbare kennis die voor iedereen toegankelijk is. 15 8 2 25
Betrouwbaarheid & kwaliteit 37 Tegen 2030 laat Wikimedia als beweging zien dat kwaliteit kennis betrouwbaar maakt door: het verstrekken van hoogwaardige informatie uit allerlei betrouwbare bronnen aan kennisgebruikers over de hele wereld, en door het hebben van gedefinieerde middelen om kwaliteit en betrouwbaarheid te meten en te bewaken. 8 4 2 14

Volgende stappen & besluit

"Strategie is een hoopvolle daad van leiderschap. [...] Het proces is de helft van de strategie." - "U bent apart,... Maar u bent gelijk."

— Ryan Merkley (CEO, Creative Commons)

De slotsessie werd geleid door Nicole, die iedereen bedankte die de conferentie mogelijk heeft gemaakt, vooral de deelnemers die hun energie, inzichten en inzet hebben bijgedragen. Suzie Nussel deelde met het publiek de volgende stappen in termen van hoe de input van het Movement Strategy-traject zal worden geïntegreerd in de algemene strategie. De dia's van Suzie's input zijn beschikbaar voor raadpleging.

Er zal een samenvatting worden opgesteld en de resultaten van de conferentie zullen op Meta-Wiki worden geplaatst (hint: u leest het op dit moment), en mogelijk vertaald door de taalcontactpersonen. Alle thematische stellingen worden meegenomen in het proces. Er is een open uitnodiging aan groepen, subgroepen en semi-georganiseerde groepen om dit gesprek naar hun lokale realiteit te brengen, en om discussiecoördinatoren in te schakelen, omdat zij het aangewezen aanspreekpunt voor elke groep zullen zijn.

Ryan Merkley heeft zich ook aangesloten voor een paar laatste woorden van steun voor de komende tijd, waarbij iedereen eraan herinnerd werd dat het ontwikkelen van een strategie een zinvol maar vaak moeilijk proces is. Om af te sluiten, nodigden de facilitators alle deelnemers uit om een gigantische cirkel in de hoofdzaal te vormen en collectieve juich- en kreten te doen die de energie vertegenwoordigen die iedereen in de conferentie heeft gebracht, en vervolgens de energie die elk van de deelnemers naar huis neemt.

Klik op de video om te zien waar het allemaal over gaat.

Introduction
of the Movement Strategy track,
 » design principles,
 » flow of activities
Day 1
» The Complexity of a Movement,
» Analysis of the Present Situation,
» Personalising the Present Situation,
 » Issues & Opportunities
Day 2
» Issues & Opportunities,
 » Distilling Key Points,
 » Ryan Merkley
Day 3
» Theme Statements,
 » Next Steps & Closing