Wikimedia Foundation

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation and the translation is 93% complete.

Tietoa säätiöstä

Wikimedia Foundation (Wikimedia-säätiö) (lyhenne WMF) on Yhdysvalloissa rekisteröity voittoa tavoittelematon organisaatio, joka ylläpitää “Wikimedia-hankkeina” tunnettuja sivustoja, joista esimerkkejä ovat Wikipedia ja Wikiuutiset, sekä tietenkin myös tämä sivusto Meta-Wiki. Säätiötä johtaa Johtokunta, ja sen pääkonttori sijaitsee San Franciscossa Yhdysvalloissa. Virallista tietoa säätiöstä voi lukea sen kotisivuilta: wikimediafoundation.org.

Johtokunta

Wikimedia-säätiön johtokunta hallinnoi säätiötä ja valvoo lahjoitusten käyttöä ja hankkimista. Johtokunta on Wikimedia Foundation, Inc -organisaation ylin johto. (Wikimedia-säätiön sääntöjen artikla IV, kohta 1). Nykyinen jäsenluettelo ja yhteystiedot löytyvät sivulta Wikimedia-säätiön johtokunta.

Katso myös Johtokunnan historia ja kaavio, joka kuvaa Johtokunnan koostumusta eri aikoina.

Wikimedia-säätiön käsikirja tarjoaa yleiskatsauksen Johtokunnan roolista ja tehtävistä. Säätiön wikissä on luettelot sen menneistä ja tulevista kokouksista (pöytäkirjoineen) ja päätöksistä.

Organisaatio

Keskustelukanavat

Wikimedia-säätiötä hallinnoidaan seuraavien avulla:

 • Meta-Wiki kaikkien julkisten asioiden käsittelyä ja järjestämistä varten. Tämä wiki on täysin julkinen ja kaikkien muokattavissa, ja se on myös monikielinen.
 • wikimediafoundation.org on säätiön virallinen verkkosivusto. Tämä wiki on täysin julkinen, mutta muokkausoikeus on vain yhteisön luotetuilla jäsenillä. Pyrimme kääntämään sivuja useille kielille. Palautetta tästä sivustosta voi antaa täällä Meta-Wikissä sivulla Foundation wiki feedback.
 • wikimedia-l on yhteisön julkinen postituslista, jossa keskustellaan säätiöön ja sen projekteihin liittyvistä aiheista.
 • internal-l on ei-julkinen postituslista, johon pääsevät vain johtokunnan jäsenet ja toimihenkilöt.
 • private-l on toinen yksityinen postituslista, jota käytettiin myös säätiön teknisistä asioista keskustelemiseen.
 • VRTS on tikettijärjestelmä, jota Wikimedia-säätiön henkilökunta ja vapaaehtoiset käyttävät yleisöltä tulevien sähköpostiviestien käsittelyyn.
 • IRC on reaaliaikaista keskustelua varten muiden wikimedistien kanssa.

Tukikanavat

Wikimedia-säätiö hallinnoi seuraavia kanavia, josta voi hakea tukea:

 • Trust and Safety sivu Metassa antaa tietoa Trust & Safety-tiimin (luottamus ja turvallisuus) työstä, sekä tietoa ohjelmista, käytännöistä ja resursseista.
 • Yleiset kyselyt Trust & Safety -tiimille: ca(_AT_)wikimedia.org
 • Threats of imminent physical harm (also supporting human rights crisis response): emergency(_AT_)wikimedia.org
 • Assessment of child protection concerns: legal-reports(_AT_)wikimedia.org
 • Disinformation support inbox for partnering functionaries and local admin teams: drt(_AT_)wikimedia.org
 • Human Rights team Meta page provides an introduction into Human Rights work, as well as information about programs, policies, and resources.
 • Yleiset tiedustelut koskien ihmisoikeuksia: talktohumanrights(_AT_)wikimedia.org

Mihin käytämme rahaa

Katso meidän vuosiraporttimme, kuukausiraporttimme ja talousraporttimme.

Mistä me saamme rahaa

Wikimedia-säätiön toiminta perustuu varainkeruulla ja muilla lahjoituksilla kerättyihin varoihin. Lisätietoja on sivulla lahjoitukset.

Wikimedia-sivuliikkeet

Tunnustuksena liikkeeseemme osallistuvien ryhmien moninaisuudesta Johtokunta hyväksyy seuraavien tytäryhtiöiden tunnustamisen Wikimedia-liikkeeseen. Tytäryhtiöt voivat vaihtaa liittymästatusta toiseen, ja niiden tulisi asettaa etusijalle yhteistyö toistensa kanssa ilman hierarkiaa. Jos haluat perustaa tytäryhtiön tai haluat lisätietoja liittymisestä, ota yhteyttä Tytäryhtiökomiteaan.

Liikekumppanit

Liikekumppanit ovat samanhenkisiä organisaatioita, jotka tukevat aktiivisesti Wikimedia-liikkeen työtä. Ne on lueteltu julkisesti ja niille on myönnetty rajoitettu merkkien käyttö julkisuuteen, joka osoittaa niiden tuen Wikimedialle ja yhteistyön Wikimedian kanssa. Wikimedia ei vielä tunnusta liikekumppaneita. Lisätietoja tulevasta tunnustamisesta saa Tytäryhtiökomitealta.

Jaostot ja paikallisjaostot

Paikallisjaostot ovat itsenäisiä voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, jotka edustavat Wikimedia-liikettä ja tukevat liikkeen työtä maailmanlaajuisesti, keskittyen tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. Jaostot tai paikallisjaostot käyttävät nimeä, joka yhdistää ne selkeästi Wikimediaan, ja niille myönnetään Wikimedia-tavaramerkkien käyttö niiden työssä, mainonnassa ja varainhankinnassa.

Teemajärjestöt

Teemajärjestöt ovat itsenäisiä voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka edustavat Wikimedia-liikettä ja tukevat tiettyyn teemaan, aiheeseen, aiheeseen tai ongelmaan keskittyvää työtä maissa ja alueilla tai niiden välillä. Teemakohtaiset tai keskitetyt järjestöt käyttävät nimeä, joka yhdistää ne selkeästi Wikimediaan, ja niille myönnetään Wikimedia-tavaramerkkien käyttö heidän työssään, julkisuustoiminnassaan ja varainhankinnassaan.

Käyttäjäryhmät

Käyttäjäryhmät ovat avoimia jäsenryhmiä, joilla on vakiintunut yhteyshenkilö ja historia projekteista, ja jotka on suunniteltu helposti muodostettaviksi. Käyttäjäryhmät voivat halutessaan rekisteröityä tai jättää rekisteröitymättä, ja niille myönnetään Wikimedia-tunnusten rajoitettu käyttö julkisuustoimintaan ja projekteihin liittyvässä mainonnassa.

Wikimedia-koordinointi ja hankkeet

Hankkeiden koordinointi

Wikimedia Meta-Wiki (tämä wiki) on verkkosivusto Wikimedia-säätiön hankkeista ja koordinoinnista.

Tärkeimmät Wikimedia-hankkeet

Hiukan hankkeidemme historiaa

Historia

Wikipedian alkuaikojen historia leimasi paljon kaaosta ja hyvää tarkoittavaa outoutta. Wikipedian hallintoa johti tehokkaasti Jimmy Wales (Jimbo) yksin, postituslistan osallistujien avustuksella.

Harkittavien laajenevien hankkeiden laajempi toimeksianto johti Sheldon Ramptonin ehdotukseen wikien-l-viestissä:

Minusta meidän pitäisi mennä vielä pidemmälle ja pyrkiä lopulliseen tavoitteeseen luoda "Wikimedia". Se on media m:llä. Siinä käytettäisiin Wiki-luonteisia sääntöjä, jotta yleisö voisi osallistua kaikenlaisen median luomiseen ja muokkaamiseen: tietosanakirjojen ja muiden hakuteosten, ajankohtaisten uutisten, kirjojen, kaunokirjallisuuden, musiikin, videoiden jne. luomiseen ja muokkaamiseen. Kuten nykyisessä yleisradiomediassa, siinä olisi eriytettyjä "kanavia" ja "ohjelmia", joilla kullakin olisi itse valitseva yleisö. Toisin kuin nykyisessä mediassa, yleisö osallistuisi kuitenkin aktiivisesti oman ohjelmistonsa luomiseen sen sijaan, että se vain katselisi sitä passiivisesti.

Verkkotunnuksen "wikimedia.org" osti mav odottaessaan Wikipedian/Wikimedian voittoa tavoittelemattoman organisaation syntyä, joka omistaisi sen.

Kesäkuun 20. päivänä 2003 Jimmy Wales - joka oli toiminut Wikipedian ylläpitäjänä Bomis-yhtiönsä alaisuudessa - ilmoitti Wikimedia-säätiön perustamisesta, jonka oli tarkoitus toimia Wikipedian, Wikisanakirjan, Wikisitaattien, Wikikirjaston ja muiden Wikimedia-perheeseen myöhemmin lisättyjen vapaasti lisensoitujen wikiprojektien voittoa tavoittelemattomana emojärjestönä. Katso myös Wikipedia-artikkeli Wikimediasta: w:Wikimedia Foundation.

Ensimmäiseen Johtokuntaan kuuluivat Jimmy Wales (puheenjohtaja), Michael Davis ja Tim Shell. Kesäkuussa 2004 seuraavaan Johtokuntaan kuului viisi henkilöä: Jimmy Wales (puheenjohtaja), Florence Devouard (varapuheenjohtaja), Michael Davis (rahastonhoitaja), Tim Shell ja Angela Beesley. Vuonna 2006 Tim ja Angela jättivät Johtokunnan, kun taas Erik Möller, Jan-Bart de Vreede, Kat Walsh ja Oscar van Dillen liittyivät siihen. Lokakuussa Florence Devouardista tuli Johtokunnan puheenjohtaja Jimmy Walesin tilalle, joka säilytti roolinsa emerituspuheenjohtajana.[1] Ensimmäiset työntekijät, Danny Wool ja Brion Vibber, liittyivät organisaatioon vuonna 2005. Vuonna 2008 Johtokunta koki rakenneuudistuksen yhteisön kanssa syntyneiden ristiriitojen keskellä, ja Jimmy Wales sai emerituspuheenjohtajan paikan lisäksi Perustajan paikan.

Organisaatio sai uuden käänteen kesällä 2007, kun Sue Gardner palkattiin väliaikaiseksi toiminnanjohtajaksi. Henkilökuntaan kuului tuolloin noin 10 henkilöä, joista suurin osa työskenteli pääkonttorissa St. Petersburgissa, Floridassa ja muut Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Alankomaissa. Suurin osa tammikuussa 2006 perustetuista komiteoista on tällä hetkellä toimimattomia ja hylättyjä.

Vuonna 2007 säätiö päätti muuttaa pois Floridan toimistostaan. Kohteeksi valittiin San Francisco (Boston oli sen tärkein kilpailija).[2] Entinen pääkonttori Floridassa suljettiin 31. tammikuuta 2008.

Säätiön pääkonttori sijaitsi alun perin osoitteessa 39 Stillman Streetillä. Vuonna 2009 se muutti alle kilometrin päähän osoitteeseen 149 New Montgomery Street ja vuonna 2017 nykyiseen sijaintipaikkaansa One Montgomery Toweriin.

Johtokunta uudistettiin perusteellisesti huhtikuussa 2008. Jos haluat lisätietoja, katso

Muita linkkejä

Lähteet