Höjdpunkter för Wikimedia, augusti 2012

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, August 2012 and the translation is 100% complete.Höjdpunkter från Wikimediastiftelsens Rapport och Wikimedias ingenjörsrapport för augusti 2012, med ett urval av andra viktiga händelser inom Wikimediarörelsen

Wikimediastiftelsens höjdpunkter

Skärmdump av Wiki Loves Monuments-appen

Wiki Loves Monuments-appen möjliggör de första bidragen från mobiltelefoner till ett Wikimediaprojekt

I förberedelserna för september månads "Wiki Loves Monuments", den världsomsopännande tävlingen för bidrag av fria foton av kulturella föremål och platser till Wikimedia Commons, har mobilteamet släppt en ny Wiki Loves Monuments app för Android. Användare kan finna närliggande monument eller söka efter dem i en lista. Man kan ta bilder med appen och ladda upp dem direkt till Wikimedia Commons. Detta är den första officiellt stödda mobila bidragsmekanismen. Andra sätt att bidra till Wikimediaprojekt med mobila enheter är under utredning.

Språkstödsverktyg släppta i "Projekt Milkshake"

Teamet som handhar internationalisering och lokalisering (i18n/l10n) rapporterade om framgångProjekt Milkshake, ett försök att släppa existerande internationaliseringsrelaterade JavaScriptkomponeneter i form av standardiserade jQuerybibliotek. De innefattar ett i18n-ramverk som stödjer parameterersättningar och grammatik-, plural- och genusspecifika översättningar, ett bibliotek för stöd av WebFonts (typsnitt som inte behöver installeras på användarens dator) och ett bibliotek för inmatningsmetoden för webbläsaren.

Begäran om kommentar om advokatarvoden och hjälpprogram

I en begäran om kommentar (RfC) föreslår stiftelsen ett program tillägnat hjälp med advokatarvoden för berättigade användare i specifika stödroller - såsom vissa gruppadministratörer, skiljemän, e-postsvar, eller projektöversikt - i de fall de stäms över sina aktiviteter i dessa roller.

Pilotprojekt på arabiska Wikipedia ger fler bidrag från nya redigerare

På arabiska Wikipedia skapades i juni en ny "bidragsportal" som ett pilotprojekt inom projektet Editor Growth and Contribution Program. Det erbjuder enkla visuella handledningar för sex enkla handgrepp i redigeringen som rättning av stavfel eller skapandet av en ny artikel. Det har redan ökat andelen nya användare som också bidrar, enligt en analys av första fasen (på engelska och arabiska).

Bidragsportal på arabiska Wikipedia (fas 0)

Data och trender

Wikimediastiftelsens statistik- och aktivitetsmöte den 4 september 2012

Globala unika besökare i juli:

451,82 miljoner (-3,80% jämfört med juni; +14,81% jämfört med föregående år)
(comScoredata för alla Wikimediastiftelsens projekt - comScore kommer att släppa augusti månads data i september)

Sidoförfrågningar för augusti:

18,2 miljarder (+2,6% jämfört med juli; +20,7% jämfört med föregående år)
(Serverloggdata, alla Wikimediastiftelsens projekt inklusive mobiltrafik)

Aktiva registrerade redigerare för juli 2012 (>= 5 huvudnamnrymdsredigeringar per månad, robotar exkluderade):

80 465 (+2,59% jämför med juni / +1,16% jämfört med föregående år)
(Databasdata för alla Wikimediastiftelsens projekt. Notera: Nyligen förbättrade vi denna statistik att även räkna in Wikimedia Commons och aktivitet över flera projekt.)

Report Card (inklusiuve diverse statistik och trender för Wikimediadstiftelsens projekt) för juli 2012:

http://reportcard.wmflabs.org/

(Definitioner)

Ekonomi

Wikimediastiftelsen, året till dagens datum, intäkter och utgifter gentemot budget den 31 juli 2012
Wikimediastiftelsen, utgifter året till dagens datum, per funktion den 31 juli 2012

(Endast ekonomisk information om juli 2012 fanns vid tiden för rapporten tillgänglig.)

All ekonomisk information, som presenteras här, gäller för månad och år till och med 31 juli 2012.

Intäkter $346.647
Utgifter:
 Ingenjörsgruppen $1.145.753
 Insamlingsgruppen $221.223
 Globala utvecklingsgruppen $541.308
 Ledningsgrupp $96.465
 Juridik/Gemenskapsfrämjande/Kommunikationsgruppen $185.852
 Ekonomi/HR/Administrationsgrupp $413.077
Totala kostnader $2.603.678
Totalt överskott/(underskott) ($2.257.031)
  • Vinst för den aktuella månaden och det aktuella året är $347.000, mot en plan på $1,5 miljoner, alltså ungefär $1,1 miljoner eller 76% mindre än planerat, framförallt på grund av att $1 miljon från Sloan Foundation var budgeterad för juli, men inte kom in förrän i augusti.
  • Utgifter för den aktuella månaden och det aktuella året är $2,6 miljoner, mot planerade $3,2 miljoner, alltså ungefär $639.000 eller 20% mindre än planerat, framförallt på grund av färre personalrelaterade utgifter och priser och bidrag sammankopplade med Wikimania DC, som hade återgivits i FY 11-12.

Kontantbeloppet är $23,6 miljoner den 31 juli 2012, vilket motsvarar ungefär 6,7 månaders utgifter.

Video från Wikimedia Foundations månatliga möte om mätetal och aktiviteter för augusti (4 september 2012)


Antilopfigur från Mali (ett av de foton som har donerats av "Raccolte Extraeuropee")

Andra höjdpunkter i rörelsen

Donation av afrikanska konstbilder

På Wikimedia Commons har en italiensk konstsamling ("Raccolte Extraeuropee" från Milano) laddat upp hundratals foton på afrikanska konstverk, med detaljerade beskrivningar. I själva Afrika stödjer mer än 50 GLAM:ar (gallerier, bibliotek, arkiv eller museum) "WikiAfrica"-projektet, medan flera andra samarbetar med Wikimedia Sydafrika och Wikimedia Kenya.

Katalanska biblotekarier får Wikipediaträning

I ett två månader långt projekt, vilket omfattar hela nätverket av allmänna bibliotek i Katolonien, tränades 150 bibliotekarier i att informera biblioteksanvändarna om Wikipedia. Det är ett pionjärssamarbete mellan Amical Viquipèdia och det katalanska kulturministeriet. Ministeriet har också nytryckt 1.500 kopior av en "Välkommen till Wikipedia"-guide, som ska distribueras via biblioteksnätverket.

Årlig tyskspråkig konferens

WikiCon 2012, de tyskspråkiga wikimedianernas årliga konferens, ägde rum under tre dagar i staden Dornbirn nära trelandspunkten mellan Österrike, Tyskland och Schweiz. Den sammanförde över 200 deltagare från tyskspråkiga Wikimedia-projekt, andra fria kunskapsivrare och en intresserad allmänhet. Evenemanget organiserades av frivilliga och finansierades av de tre ländernas Wikimediaorganisationer och Wikimediastiftelsen. En "Deklaration från Dornbirns WikiCon 2012" antogs genom allmänt bifall under konferensen. Bland andra ämnen kräver detta dokument riktlinjer för betald redigering, större deltagande av kvinnor och mindre strikta regler för radering av media med okänd upphovsrättsstatus.