Jump to content

Amakomidi eWikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia committees and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.

Leli khasi lichaza amakomidi adalwe yi-Sisekelo se-Wikimedia futhi ngomphakathi we-Wikimedia. Ikomidi ngalinye linomqulu ochaza isakhiwo nomsebenzi walo.

Amakomiti asebenzayo

Amakomidi eBhodi Labaphathiswa

Ikomidi Insimbi eyakhayo Injongo
IKomidi Lokuphatha Umqulu "ukuqinisekisa ukuthi Ibhodi Labaphathiswa ("Ibhodi") leSisekelo ("Isisekelo") se-Wikimedia liyafeza izibopho zalo ezingokomthetho nezokwethembeka, futhi lithuthukise ukubusa kwalo, ukusebenza kahle, nokusebenza kahle ngokuhamba kwesikhathi."
IKomidi Lokucwaninga Amabhuku Umqulu "ukusiza iBhodi Labaphathiswa ("iBhodi") leSisekelo ("iSisekelo") se-Wikimedia ekwengameleni kwayo jikelele uhlelo lonyaka lweSisekelo kanye nokuhlelwa kwesabelomali, izinqubo zokubalwa kwezimali kanye nokubika kwezezimali, ukucwaningwa kwamabhuku ezitatimende zezimali, nokulawula kwangaphakathi, kanye imisebenzi yokuhlola."
iKomidi Lamakhono Namasiko Umqulu "ukusiza iBhodi ukufeza izibopho zalo zokwengamela ngokusebenzisa isinxephezelo esiphusile kanye nezinqubomgomo nezinqubo zabasebenzi."
IKomidi Lomkhiqizo Nobuchwepheshe Umqulu "hlola futhi uhlole imizamo yamanje neyesikhathi esizayo yokuthuthukiswa komkhiqizo ukuze uqhubeke uthuthukise inani le-Wikipedia njengenkundla, kanye namanye amaphrojekthi we-Wikimedia, aliletha emiphakathini yayo nakubasebenzisi emhlabeni jikelele."
IKomidi Lezindaba Zomphakathi Umqulu "hlola, hlola futhi ubhekane nemizamo yamanje neyesikhathi esizayo ehlobene nomphakathi [...] sebenzisana nabo bobabili abasebenzi be-WMF kanye nomphakathi we-Wikimedia obanzi ukuze unqande izingxabano futhi unikeze isiqondiso, ngenhloso eyinhloko yokuthuthukisa ngokuqhubekayo ubudlelwano phakathi kwe-WMF kanye umphakathi wayo obanzi, kanye nokusebenza ngokubambisana ukuze kuzuzwe umgomo kanye nombono we-Wikimedia Movement, kuyilapho kubhekwa izidingo ezahlukene ze-WMF, imiphakathi yethu kanye nabasebenzisi emhlabeni jikelele."

Amakomidi omphakathi jikelele

Ichazwa njengekomidi "elivamise ukuholwa yilungu Lomphakathi futhi elingase lihlanganise abamele umphakathi, ibhodi labaluleki, abasebenzi, ibhodi, noma abeluleki bangaphandle" ngesinqumo seBhodi Labaphathiswa mayelana namakomidi e-Wikimedia kuMasingana 2009.

Ikomidi Insimbi eyakhayo Injongo
IKomidi Lokusebenzisana Umqulu "isekela impilo yonke ye-ecosystem yezinkampani ezingaphansi kwe-Wikimedia movement (Izahluko, Izinhlangano zeThematic, kanye Namaqembu Abasebenzisi) kanye nokweluleka iSisekelo se-Wikimedia seBhodi Labaphathiswa ("Ibhodi") mayelana nezindaba ezihlobene nokuqashelwa okuhambisanayo kanye ne-ecosystem ehlobene."
IKomidi Lezilimi Umqulu "Ukuthuthukiswa nokugcinwa kwe-:
  • inqubomgomo ecacile yesinyathelo nesinyathelo (esekelwe ezinkomba zobuningi) yokuhlola ukuba nokwenzeka kwe-wiki yolimi olusha, ngenqubo ezenzakalelayo yokuthuthukiswa kwephrojekthi;
  • ukwesekwa nokuthuthukiswa kwenqubomgomo yezinkinga eziphathelene nombhalo kanye nokwenza kwasendaweni;
  • imibhalo yokweseka imiphakathi yezilimi ezintsha ifinyelele izinga lokukhula elizinzile;
  • ukwesekwa nokuxhumana kwamaphrojekthi ezilimi ezahlukene, ukusiza imiphakathi emincane yabelane ngezinsiza futhi kwandise imiphumela yayo;
  • ukwesekwa nokuxhumana ukuze kugcinwe ukuhambisana phakathi kokufakwa okuhlukene kwe-MediaWiki, ukuze kwehliswe inani lentuthuko edingekayo ukuze kuthuthukiswe isisekelo sohlelo mayelana nokwenza kwasendaweni; futhi

Ukucutshungulwa kwezicelo zezizinda ezingaphansi kwezilimi ezintsha zamaphrojekthi akhona e-Wikimedia, inqobo nje uma kunikezwa iBhodi Labaphathiswa le-Wikimedia isaziso kusasele izinsuku ezine ngaphambi kokugunyaza isicelo."

IKomidi le-Wikimania Umqulu "yengamela futhi iqondise i-Wikimania unyaka nonyaka, isekela ithimba labahleli benkomfa ngayinye futhi ilinikeze izinsiza, ulwazi kanye nezeluleko"

Amakomidi abasebenzi

Ichazwa njengekomiti "ngokujwayelekile eliholwa yilungu labasebenzi futhi lingabandakanya abamele umphakathi, ibhodi labaluleki, abasebenzi, ibhodi, noma abeluleki bangaphandle" uMasingana 2009 Isinqumo Sebhodi Labaphathiswa kumakomidi eWikimedia.

Ikomidi Insimbi eyakhayo Injongo
IKomidi Lezokuxhumana Isinqumo seBhodi Labaphathiswa (2006) Yenza kube lula ukuxhumana phakathi kwe-Wikimedia Foundation, umphakathi jikelele, abezindaba, kanye nemiphakathi yamaphrojekthi ahlukahlukene e-Wikimedia

Amakomidi okubusa omnyakazo

Ikomidi Insimbi eyakhayo Injongo
Ikomidi Lokhetho Umqulu "ukusiza ekwakhiweni nasekusetshenzisweni kwenqubo yokukhetha Abaphathiswa Abakhethiwe Bomphakathi kanye Nabambisene Bebhodi Labaphathiswa Besisekelo se-Wikimedia ("Ibhodi") [...] bangase futhi basize ngezikhundla ezifanayo ezikhethwe umphakathi njengoba kunqunywe iBhodi."
Ikhomishini ye-Ombuds Isinqumo seBhodi Labaphathiswa (2015) Phenya izikhalazo mayelana nokwephulwa Kwenqubomgomo Yobumfihlo, Ukufinyelela kunqubomgomo yolwazi olungekho esidlangalaleni, Inqubomgomo ye-CheckUser kanye nenqubomgomo yokwengamela kunoma iyiphi iphrojekthi ye-Wikimedia yeBhodi Labaphathiswa
Ikomidi Lesikhashana Lokubuyekezwa Kwamacala Umqulu Ibuyekeza uphenyo olufanelekile loKwethemba Nokuphepha olukhalazwe yilabo abacele uphenyo ekuqaleni noma labo abagunyazwe yibona.

Amakomiti okulungiselela ukunyakaza okubanzi

Ikomidi Insimbi eyakhayo Injongo
iKomidi Lomnyakazo Womqulu Wokwakhiwa Izimiso Ukwakhiwa Komnyakazo Womqulu
Ikomidi Lokwakha le-U4C Isihloko 4.5. Semihlahlandlela Yokuphoqelela I-UCoC Ukwakha usomqulu oveza izinqubo nemininingwane ye-Ikomidi Lokuxhumanisa Ikhodi Yokuziphatha Yomhlaba Wonke (U4C)
UCoC drafting committees Board May 2020 statement Drafting the Universal Code of Conduct (UCoC) and its Enforcement Guidelines (UCoC-EG)

Amakomiti Okwabiwa Kwezinsiza

Ikomidi Injongo
IKomidi Lokusekela Inkomfa
Amakomidi Ezifunda Zezibonelelo

Amakomiti angasebenzi noma avaliwe

Ikomiti Locwaningo

Izinqubomgomo ezihleliwe, izinqubo nezinto ezibalulekile zocwaningo oluhlobene ne-Wikimedia, nokugcina Inkomba Yocwaningo Lwe-Wikimedia.

Ikomidi lokunweba lebhodi

Idalwe ngomhla ka 15, kuMasingana 2006 nge-sinqumo sebhodi.

Ibhodi lanwetshwa ngempumelelo lisuka kumalungu ayi-5 laya kwayisi-7 ngoLwezi 2006, futhi ikomidi labe selihlakazwa.

Ikomidi eliphezulu

Idalwe ngomhla ka 15, kuMasingana 2006 nge-sinqumo sebhodi, kuhloswe ngayo ukubamba igunya eliphezulu elijutshwe kusuka kuBhodi lapho Ibhodi lingekho kuseshini (bona [efanayo]).

Yayihloselwe ukuthi ihlelwe ngu-Angela, kodwa ayizange isebenze ngempela. Kuzobhekwa njengehlakaziwe. Umhlangano omncane (welogi yengxoxo) womhlangano ovulekile wangomhla ka 11, kuNhlolanja 2006 wasetshenziselwa ukudingida ukusungulwa kwekomidi eliphezulu kanye nokwenzeka komqondisi wokuphatha (noma isikhundla esiphezulu esinamagama afanayo).

Ithimba Lomqondisi Ophethe Lokushintsha

  • Ukukhethwa nokushintshela kuMqondisi Omkhulu omusha (2013-2014)

Ikomidi lezehlakalo

Idalwe ngomhla ka 15, kuMasingana 2006 nge-sinqumo sebhodi.

Umhlangano wokuqala waba ngomhla ka 5, kuMbasa 2006. Amalungu okuqala kwakungu Delphine Ménard, Arne Klempert, Simon Pulsifer, Frank Schulenburg. Ukubuyekezwa kokugcina kuveze ukuthi ikomidi belisebenza ephepheni mayelana nobubanzi bekomidi. Kucatshangelwe ukuthi ihlakaziwe.

Ikomidi lezezimali

Idalwe ngomhla ka 15, kuMasingana 2006 nge-sinqumo sebhodi.

Bekuzohlelwa nguDaniel Mayer noMichael Davis. Isimo: ukungaboni ngaso linye phakathi kwabahleli, iziphakamiso zangempela zenqatshwa. Manje yehlisiwe ngemva kokuqashwa komgcinimabhuku kanye nomqondisi wezezimali (bona Abasebenzi bamanje).

ikomidi lokuqoqa izimali

Idalwe ngomhla ka 7, kuNhlangulana 2006. Ibisebenza unyaka wayo wokuqala isebenza, kodwa yahlakazwa encazelweni yayo yokuqala ngoNcwaba 2007. Uhlu lwangaphambili lobulungu luyatholakala lapha: wmf:Isinqumo: Ikomidi lokuqoqa izimali/Ubulungu . Ukulahlwa kwekomiti kushiwo ku-wmf:Isinqumo: Amakomidi eWikimedia.

Ikomidi lomshwalense

Idalwe ngomhla ka 15, kuMasingana 2006 nge-sinqumo sebhodi.

Amalungu okuqala kwakungu Michael Davis, u-Angela Beesley, uJimmy Wales, noDanny Wool. Isimo: umsebenzi uyaqhubeka ukuze uqedele izicelo zomshwalense webhodi nezikhulu kanye nomshwalense we-inthanethi. Ikomidi de facto lahlakazwa ngoMasingana ngemuva kokuhlangana mayelana namafomu. I-D&O esebenzayo.

Ikomidi lokuqoka

Idalwe ngoMbasa 2008 nge-sinqumo sebhodi. Kwehlisiwe kusukela ekuqaleni kuka-2010.

Ikomidi lamaphrojekthi akhethekile (2006)

Idalwe ngomhla ka 15, kuMasingana 2006 nge-sinqumo sebhodi.

Ekuqaleni yayihlelwe nguFlorence Devouard, Jakob Voss, noDanny Wool. Ayisasebenzi kusukela ngoNcwaba 2007. Yahlakazwa ngoMasingana 2009 ngokwesinqumo sebhodi.

Ikomidi lamaphrojekthi akhethekile (2019)

Isungulwe ngo-2019, "ukusiza Ibhodi ukufeza izibopho zalo zokwengamela ngokusiza kumaphrojekthi akhethekile, aphuma kanye adinga okwesikhashana ukubandakanyeka kwelungu leBhodi kanye nokufaka isikhathi esithile". Yahlakazwa ngoZibandlela 2021.

ikomidi lezobuchwepheshe

Idalwe ngomhla ka 15, kuMasingana 2006 nge-sinqumo sebhodi.

Bekuzohlelwa nguJens Frank, uBrion Vibber noDomas Mituzas. Isimo: ayizange ihlelwe, nakuba ithimba eliwumgogodla labathuthukisi lakha uhlobo lwekomidi elithi de facto.

Ikomidi lezimpawu zokuhweba

Idalwe ngomhla ka 2, kuMasingana 2006 nge-sinqumo sebhodi, okuhloswe ngayo ukwengamela inqubo yezomthetho ukuze kuvikelwe izimpawu zokuhweba, yenze imibiko efike ngesikhathi ebhodini ngesimo sophawu, yenza izincomo kubhodi mayelana nokubalulekile okuphezulu okuphathelene nezimpawu zokuhweba. (izigaba, izindawo nezindleko zazo ezilinganisiwe), futhi wayenomthwalo wemfanelo wokubhalisa nokuqapha amagama wesizinda seSisekelo.

Isimo: ibisebenza isikhathi esithile, kodwa yahlakazwa kusukela ngoNcwaba 2007.

Ikomidi Lokusabalalisa Izimali

Unesibopho sokwenza izincomo ku-WMF Ibhodi Labaphathiswa ngemisebenzi yokuxhasa ngezimali kanye nezinhlelo zokweseka imisebenzi yemigomo yomnyakazo we-Wikimedia. Idalwe ngo-2012 futhi yahlakazwa Ibhodi Labaphathiswa ngo-2022.

Bona futhi