คณะกรรมการวิกิมีเดีย

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikimedia committees and the translation is 70% complete.
Outdated translations are marked like this.

หน้านี้อธิบายคณะกรรมการที่สร้างขึ้นโดย มูลนิธิวิกิมีเดีย และโดย ชุมชนวิกิมีเดีย คณะกรรมการแต่ละคณะมีกฎบัตรที่อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิวิกิมีเดียที่แอคทีฟ

บอร์ดคณะกรรมการ

คณะกรรมการ วัตถุประสงค์
บอร์ดคณะกรรมการบรรษัทภิบาล WMF
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณะกรรมการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและความไว้วางใจ
  • ปรับปรุงการกำกับดูแลประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อเวลาผ่านไป
คณะกรรมการตรวจสอบ WMF
  • การกำกับดูแลด้านการเงินและการบัญชี
  • การกำกับดูแลความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีอิสระ
บอร์ดคณะกรรมการ HR ของ WMF
  • การกำกับดูแลค่าตอบแทนและนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบุคลากร
  • ทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร
Product and Technology Committee
Community Affairs Committee

Wikimedia Foundation committees

คณะกรรมการ วัตถุประสงค์
คณะกรรมการการสื่อสาร อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างมูลนิธิวิกิมีเดีย ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน และชุมชนของโครงการวิกิมีเดียต่างๆ
Elections Committee Oversees elections to the Wikimedia Foundation Board of Trustees

คณะกรรมการทั้งชุมชน

คณะกรรมการ วัตถุประสงค์
คณะกรรมมาธิการภาค

รับรู้และสนับสนุน ความเคลื่อนไหวของพันธมิตรเครือวิกิมีเดีย

คณะกรรมการด้านภาษา

การเสนอ ดำเนินการ สนับสนุนและประสานงานโครงการภาษาใหม่

Ombuds commission/th ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงนโยบายข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ นโยบาย CheckUser และ นโยบายกำกับดูแล ในโครงการ Wikimedia ใด ๆ สำหรับ คณะกรรมการมูลนิธิ
Interim Case Review Committee Reviews eligible Trust & Safety investigations that are appealed either by those who originally requested the investigation or those who have been sanctioned by them.
Movement Charter Drafting Committee Drafting the Movement Charter.

Resources allocation committees

Committee Purpose
Conference Support Committee
Regional Grants Committees

แอคทีฟคณะกรรมการอิสระ

สิ่งเหล่านี้ค่อนข้างชัดเจน/เป็นทางการจากมูลนิธิวิกิมีเดียหรือผู้อื่น

คณะกรรมการที่ไม่ใช้งานหรือยุติหน้าที่

คณะกรรมการวิจัย

จัดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบัติ และลำดับความสำคัญสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิกิมีเดีย และการรักษาดัชนีการวิจัยวิกิมีเดีย

คณะกรรมการการขยายบอร์ด

สร้างเมื่อ 15 มกราคม 2549 โดย มติบอร์ด

คณะกรรมการประสบความสำเร็จในการขยายสมาชิกจาก 5 เป็น 7 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และคณะกรรมการจึงยุบ

คณะกรรมการบริหาร

สร้างเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2549 โดย มติบอร์ด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อำนาจบริหารที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการไม่อยู่ในเซสชั่น (ดู a common definition)

มีขึ้นเพื่อจัดระเบียบโดย Angela แต่ไม่เคยใช้งานจริงๆ ให้ถือว่ายุบ การประชุมย่อย (บันทึกการสนทนา) ของการประชุมเปิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถูกใช้เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและความเป็นไปได้ของผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ทีมเปลี่ยนกรรมการบริหาร

  • การคัดเลือกและการเปลี่ยนผ่านสู่กรรมการบริหารคนใหม่ (พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2557)

คณะกรรมการจัดงาน

สร้างเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2549 โดย มติบอร์ด

การประชุมครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2549 สมาชิกกลุ่มแรกได้แก่ Delphine Ménard, Arne Klempert, Simon Pulsifer, Frank Schulenburg การปรับปรุงครั้งล่าสุดระบุว่าคณะกรรมการกำลังทำงานเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับขอบเขตของคณะกรรมการ ถือว่ายุบ

คณะกรรมการด้านการเงิน

สร้างเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2549 โดย มติบอร์ด

ถูกจัดโดย Daniel Mayer และ Michael Davis สถานะ: ความขัดแย้งระหว่างผู้จัดงาน ข้อเสนอเดิมถูกปฏิเสธ ตอนนี้เลิกใช้แล้วหลังจากมีการว่าจ้างนักบัญชีและผู้อำนวยการด้านการเงิน (ดู เจ้าหน้าที่ในขณะนี้)

คณะกรรมการระดมทุน

ก่อตั้งเมื่อ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 มีการใช้งานตลอดปีแรกของการดำเนินงาน แต่ถูกยกเลิกในคำอธิบายเดิมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 รายชื่อสมาชิกก่อนหน้านี้มีอยู่ที่นี่: wmf:Resolution:Fundraising committee/Membership มีการกล่าวถึงการละทิ้งของคณะกรรมการที่ wmf:Resolution:Wikimedia Committees

คณะกรรมการประกันภัย

สร้างเมื่อ 15 มกราคม 2549 โดย board resolution

สมาชิกดั้งเดิม ได้แก่ ไมเคิล เดวิส, แองเจลา บีสลีย์, จิมมี่ เวลส์ และแดนนี่ วูล สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำร้องประกันความรับผิดของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่และประกันภัยไซเบอร์ คณะกรรมการ พฤตินัย ยุบในเดือนมกราคมหลังจากการประชุมเกี่ยวกับแบบฟอร์ม ดีแอนด์โอทำงานอยู่

คณะกรรมการสรรหา

สร้างเมื่อ เมษายน 2008 โดย มติบอร์ด เลิกใช้ตั้งแต่ต้นปี 2553

สร้างเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2549 โดย มติคณะกรรมการ

เดิมทีจัดโดย Florence Devouard, Jakob Voss และ Danny Wool ไม่มีการใช้งานอีกต่อไปเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 มันถูกยุบในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ต่อมติคณะกรรมการ

Established in 2019, to "assist the Board in fulfilling its oversight responsibilities through helping on special, one-off projects that temporarily require some Board member involvement and input for periods of time". It was dissolved in December 2021.

คณะกรรมการด้านเทคนิค

สร้างเมื่อ 15 มกราคม 2549 โดย มติคณะกรรมการ

ถูกจัดโดย Jens Frank, Brion Vibber และ Domas Mituzas สถานะ: ไม่เคยจัดระเบียบ แม้ว่าทีมหลักของนักพัฒนาจะประกอบเป็นคณะกรรมการประเภท "พฤตินัย"

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

สร้างเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2549 โดย ความละเอียดของคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลกระบวนการทางกฎหมายเพื่อรักษาเครื่องหมายการค้า ทำรายงานเกี่ยวกับสถานะเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการในเวลาที่เหมาะสม ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับความสำคัญสูงสุดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า (ประเภท ที่ตั้ง และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ) และรับผิดชอบในการลงทะเบียนและตรวจสอบชื่อโดเมนสำหรับมูลนิธิ

สถานะ: มีการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยกเลิกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550

คณะกรรมการเผยแพร่กองทุน

  • การกระจายเงินทุนให้กับองค์กรงิกิมีเดีย เพื่อสนับสนุน ภารกิจ ของการเคลื่อนไหว

ดูเพิ่มเติม