ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikimedia movement and the translation is 82% complete.
Outdated translations are marked like this.
ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆದ ಲೋಗೋ
ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಂಗಟನೆದ ಚಾರ್ಟ್
ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್‍ದ ಮೈಂಡ್‌ಮ್ಯಾಪ್ (2019)

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂಮೆಮಟ್ ಪನ್ಪಿನವು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸೈಟ್‌‍ಲು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಜನೆದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುನ ಜನಕುಲು, ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಬೊಕ್ಕ ನೀತಿದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಾತ್ಂಡ್:

  • ಜನಕುಲು ಪಟ್ಟೊನ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ (ಪಾತೆರರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ರ, ಪ್ರತಿಒರಿಯಗ್ ಗ್ಯಾನೊ, ಸಂಗ ಪಟ್ಟುನ, ಇತ್ಯಾದಿ.);

ಯೋಜನೆಲೆನ ಸಂಗ್ರಹ (ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, ವಿಕ್ಷನರಿ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕಾಮನ್ಸ್, ವಿಕಿನ್ಯೂಸ್, ವಿಕಿಕೋಟ್, ವಿಕಿಡೇಟಾ, ವಿಕಿವೋಯೇಜ್, ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್, ವಿಕಿಸ್ಪೀಶೀಸ್, ವಿಕಿವರ್ಸಿಟಿ, ವಿಕಿಬುಕ್ಸ್, ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಟರ್...);

  • ಚಟುವಟಿಕೆದ ಸಂಗ್ರಹ (ಸಮ್ಮೇಲನೊಲು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರೊಲು, ವಿಕಿಅಕಾಡೆಮಿಲು, ಇತ್ಯಾದಿ);
  • ಸಂಗಟೆಲೆದ ಸಂಗ್ರಹ (ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, Wikimedia ಅಧ್ಯಾಯೊಲು, ಇತ್ಯಾದಿ), ಅಮಚನೆ ಕೆಲವ್ ಉಚಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌‍ಲು (ಅಧ್ಯಾಯೊಡಿಪ್ಪಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು) ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾನ-ಮನಸ್ಸ್ ದ ಸಂಸ್ತೆಲು.

ಪಟ್ಟೊಂದಿನ ನೀತಿಲು

ಜನಕುಲು ಪಟ್ಟೊನ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ (ಪಾತೆರರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ರ, ಪ್ರತಿಒರಿಯಗ್ ಗ್ಯಾನೊ, ಸಂಗ ಪಟ್ಟುನ, ಇತ್ಯಾದಿ.);

ಪಟ್ಟೊಂದಿನ ಯೋಜನೆಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, $ಎಣಿಕೆ ರ್ದ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಸೆದ ಆವೃತ್ತಿಲೆಡ್

ಮೆಟಾ-ವಿಕಿದಂಚಿನ 'ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟೇಜ್' ವಿಕಿ ಅತ್ತಾಂಡ ಸಾಂಸ್ತಿಕ ವಿಕಿ,

    • ಸಮ್ಮೇಲನೊಲು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರೊಲು, ವಿಕಿಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ (ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಲು);

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ತೆಲು

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾದ ಮಾಲೀಕೆರ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ (WMF). WMF ಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಸ್ವಂತ ಅಂಗೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿಲು:

  • ಮಂಡಲಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಸಲಹಾ ಮಂಡಲಿ

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಕ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್

More generally speaking, Wikimedia stakeholders may also be part of the Wikimedia movement, i.e. readers of Wikimedia content, donors, schools, GLAM , similar-minded institutions, and companies co-operating with the Wikimedia Foundation or other Wikimedia organizations.

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ

ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಕಿಬುಕ್‌ ಲೆಡ್ Le mouvement Wikimedia.