Fundraising 2009/Survey/Translations/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Introducció a l'enquesta[edit]

Gràcies per prendre-us el vostre temps a completar l'Enquesta de Desenvolupament de Viquimèdia 2009. La majoria de les persones la completen en menys de 15 minuts. Les vostres respostes individuals seran privades i confidencials. Els resultats publicats de l'enquesta no contindran cap informació personal. Aquest document ha estat dissenyat amb l'aportació de diverses comunitats d'usuaris de Viquimèdia.

Preguntes classificades per grup[edit]
 1. Actualment resideixo en aquest país: (llista desplegable)
 2. Quina de les següents opcions descriu millor la vostra experiència com editor o aportador de contingut en qualsevol dels projectes de Viquimèdia (com Viquipèdia, Commons, Viquiccionari, Viquicites, etc.)?
  1. Mai he editat/aportat contingut
  2. Tinc una mica d'experiència, alguna vegada he editat/aportat contingut
  3. Tinc molta experiència, sovint edito/aporto contingut
 3. Heu fet alguna vegada una donació econòmica a la Fundació Viquimèdia sense ànim de lucre o a algun dels seus capítols locals?
  1. No, mai
  2. Si, però no en els últims 18 mesos
  3. Si, en els últims 18 mesos
 4. Fent memòria, quin va ser el valor ($USD) Feu un clic aquí per a convertir la moneda de la vostra màxima donació econòmica a la Fundació Viquimèdia? Menys de $10 / $10-$19 / $20-$29 / $30-$49 / $50-$74 / $75-$99 / $100-$249 / $250-$499 / $500-$999 / $1.000 o més
Preguntes demogràfiques[edit]
 1. Sexe: Masculí / Femení / No sap no contesta
 2. Edat: Menys de 17 / 17-20 / 21-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65+
 3. Estat civil: solter, mai casat / vivint amb un cònjuge / casat / separat o divorciat / vidu
 4. L'ingrés anual per càpita del meu habitatge és ($USD) Feu un clic aquí per a convertir la moneda: Menys de $10.000 / $10.000-$19.999 / $20.000-$29.999 / $30.000-$39.999 / $40.000-$49.999 / $50.000-$74.999 / $75.000-$99.999 / $100.000-$150.000 / Més de $150.000 / No sap/no contesta
 5. El meu nivell d'estudis és: graduat en ensenyament primari o menys / una mica d'ensenyament secundari / graduat en ensenyament secundari / alguns estudis universitaris / capacitació comercial, tècnica o vocacional / graduat universitari / alguns estudis de postgrau / títol de postgrau
 6. La meva situació laboral és: Empleat a jornada completa / Empleat a mitjan jornada / Aturat
  1. (ATURATS) Situació: Buscant feina / Malalt o discapacitat / Mestressa / Jubilat / Estudiant / Altre
  2. (EMPLEATS) L'organització per a la qual treballo pertany: al sector públic o governamental / al sector privat o comercial / Sense finalitats lucratives / No ho sé / Altre
Preguntes de comportament[edit]
 1. En els últims 18 mesos, a quantes organitzacions benèfiques diferents heu destinat una donació econòmica?: A cap (SALTEU-VOS LES PROPERES 4 PREGUNTES) / 1-2 / 3-4 / 5-7 / 8-10 / Més de 10
 2. Quina és la quantitat més freqüent de diners que doneu quan realitzeu una contribució econòmica benèfica a alguna organització? ($USD) Feu un clic aquí per a convertir la moneda: Menys de $10 / $10-$19 / $20-$29 / $30-$49 / $50-$74 / $75-$99 / $100-$249 / $250-$499 / $500-$999 / $1.000 o més
 3. Quina és la quantitat més gran de diners que heu donat a alguna organització benèfica en els últims 18 mesos? ($USD) Feu un clic aquí per a convertir la moneda: Menys de $50 / $50-$99 / $100-$249 / $250-$499 / $500-$999 / $1.000-$4.999 / $5.000 o més
 4. Quina de les següents opcions descriu millor els vostres motius per a realitzar donacions benèfiques en els últims 18 mesos? (Seleccioneu un màxim de les QUATRE més importants): La missió de l'organització és important a nivell mundial/ La missió de l'organització és personalment rellevant per a mi, un familiar o un amic/ Per una qüestió ètica/ Sentiment espontani/ Podria beneficiar-me algun dia de l'organització/ Puc permetre'm donar diners/ En resposta a una crida pública o campanya/ En resposta a un contacte directe mitjançant un representant de la beneficència/ En resposta a una crida personal d'algú que conec/ Donar em fa sentir bé/ La informació sobre l'organització en els mitjans de comunicació em va animar a donar/ El govern i el sector privat no donen suficient suport per a aconseguir fons per al treball benèfic/ Exempció d'impostos per a les donacions
 5. A quin tipus d'organitzacions benèfiques heu donat suport de forma financera en els últims 18 mesos? (Trieu totes les que valguin) Educatives (col·legis, universitats, beques)/ Religioses/ Esports i exercici/ Salut, discapacitat i investigació mèdica/ Infància i joventut/ Comunitat local o grups veïnals/ Passatemps, recreació o clubs socials/ Ajuda humanitària o de socors/ Benestar animal/ Tercera edat/ Arts i cultura (música, teatre, museus, història)/ Medi ambient, ecologia i conservació/ Benestar social/ Desenvolupament econòmic/ Suport polític o governamental/ Policia, bombers i rescat/ Justícia, pau i drets humans/ USindicats/ Altre (si us plau, especifiqueu)
 6. Com acostumeu a trobar les organitzacions a les que doneu suport (trieu totes les que valguin)? Recomanat per la família o els amics/ Recerca en línia/ Esdeveniment, conferència o exposició/ Recomanat per un col·lega professional o patró/ Contactat directament per l'associació/ Altre (si us plau especifiqueu)
 7. Si us plau, assenyaleu com us són d'importants cadascun dels següents factors quan cal decidir si donar diners o no a una entitat en particular. (ESCALA) Extremadament important/ Molt important/ Una mica important/ No molt important/ Gens important: L'organització es troba altament valorada per serveis independents de grups de control benèfics (com GuideStar o Charity Navigator)/ Convicció personal que l'organització fa ús del diners de forma eficaç/ Rebre informació sobre què s'està fent amb la meva donació/ Petició personal d'un amic o un membre de la família/ La donació té deducció d'impostos o presenta beneficis fiscals/ Poder donar a través d'una deducció automàtica de la nòmina/ Ésser capaç de contribuir amb béns immobles com patrimoni, objectes de valor o accions/ Petició directa per a donar a través del meu patró, la meva associació professional o una organització religiosa/ Tenir informació per a comparar diferents organitzacions benèfiques/ Rebre una carta o correu electrònic d'agraïment/ Petició directa de l'organització benèfica per a donacions més grans o addicionals/ Altre (Si us plau especifiqueu)/ No sap/no contesta
 8. En els últims 18 mesos, he donat suport a organitzacions benèfiques de les següents formes no monetàries (Trieu totes les que valguin): Temps i habilitats voluntàries/ He donat materials, menjar, sang o queviures/ Membre del Junta/ Membre de Comitè nomenat per la junta/ Recol·lecció de fons externs/ Altre (si us plau especifiqueu)/ Cap
 9. Quin és el vostre mètode preferit per a efectuar donacions? Al comptat/ Xec/ Targeta de dèbit o de crèdit/ Transferència bancària/ PayPal/ Deducció de la nòmina/ Altre (si us plau especifiqueu)
 10. Quin tipus d'informació us agradaria rebre per a comprendre l'impacte de la vostra donació? (Ordeneu segons preferència): Un informe anual detallat amb informació financera/ Un informe promocional resumit amb fotos o vídeos/ Estadístiques o dades sobre els resultats aconseguits/ Testimoniatges dels beneficiaris/ Cap, no vull informació vinculada a l'impacte de la meva donació
 11. Amb quina freqüència us agradaria rebre informacions del treball i l'acompliment de les organitzacions a què doneu suport? Setmanalment/ Mensualment/ Trimestralment/ Anualment/ Només per petició
 12. Quin mitjà de comunicació preferiu per a rebre actualitzacions de les organitzacions a què doneu suport? (Ordeneu segons preferència): Correu electrònic/ Llista de correu electrònic/ Correu postal/ Grups socials en línia (exemple: Facebook, Twitter)/ Cap, prefereixo no rebre actualitzacions
Preguntes sobre la Fundació Viquimèdia[edit]
 1. Com de familiaritzat esteu amb la Fundació Viquimèdia?: Molt familiaritzat / Una mica familiaritzat / No molt familiaritzat / Gens familiaritzat
 2. Com de familiaritzat esteu amb la missió de la Fundació Viquimèdia i els projectes als quals aquesta dóna suport?: Molt familiaritzat / Una mica familiaritzat / No molt familiaritzat / Gens familiaritzat
 3. Veig la feina de la Fundació Viquimèdia com a important i vital: Completament d'acord / D'acord / Neutral / En desacord / Completament en desacord
 4. Crec que la Fundació Viquimèdia ha tingut èxit en portar a terme la seva missió: Completament d'acord / D'acord / Neutral / En desacord / Completament en desacord
 5. Crec que la Fundació Viquimèdia i el seu lideratge són honestos: Completament d'acord / D'acord / Neutral / En desacord / Completament en desacord
 6. Crec que la Fundació Viquimèdia és una administradora eficaç de donacions i recursos: Completament d'acord / D'acord / Neutral / En desacord / Completament en desacord
 7. Crec que la Fundació Viquimèdia veges-la de forma ètica i professional pel coneixement humà: Completament d'acord / D'acord / Neutral / En desacord / Completament en desacord
 8. Amb quina freqüència visiteu les pàgines web de la Fundació Viquimèdia (Viquipèdia, Commons, Viccionari, Viquidites, etc.): Un parell de vegades a l'any / Un parell de vegades al mes / Un parell de vegades a la setmana / Prop d'una vegada al dia / Diverses vegades al dia
 9. Pretenc realitzar una contribució financera a la Fundació Viquimèdia en els propers 12 mesos: Completament d'acord / D'acord / Neutral / En desacord / Completament en desacord
  1. (EN DESACORD) Quina és la raó principal per la qual no preveieu realitzar una donació a la Fundació Viquimèdia? Si us plau doneu detalls, sense identificar-vos personalment. (Captura de resposta de text obert)
 10. Hi ha algun altre comentari que tingueu sobre la Fundació Viquimèdia? Si us plau doneu detalls, sense identificar-vos personalment. (Captura de resposta de text obert)
Donants esporàdics (GRUP C = Que han donat a la WMF, però no en els últims 18 mesos)[edit]
 1. Heu assenyalat que vàreu contribuir de forma econòmica amb la Fundació Viquimèdia, però no en els últims 18 mesos. Seleccioneu fins a un màxim de tres raons per les quals no heu donat a la Fundació Viquimèdia en els últims 18 mesos: Sense prous diners per a donar/ Ningú em va tornar a sol·licitar que donés/ Contribucions als projectes de Viquimèdia en altres formes no econòmiques/ Crec que la Fundació Viquimèdia ja no és eficaç en complir la seva missió/ Ja no dono suport a la missió de la Fundació Viquimèdia/ Ja no confio en la Fundació Viquimèdia o en el seu lideratge/ La meva relació amb Viquimèdia ha estat decebedora/ Les opcions de donació no satisfan les meves necessitats/ Crec que Viquimèdia ja té diners suficients/ Pretenc ajornar la meva donació a través del meu testament o patrimoni/ Altre (si us plau especifica)
 2. Quina és la clau que hauria de seguir la Fundació Viquimèdia per a incentivar-vos a realitzar una contribució econòmica en el futur? Si us plau, doneu detalls, sense identificar-vos personalment. (Captura de resposta de text obert)
Donants recents (GRUP D = Que han donat a la WMF en els últims 18 mesos)[edit]
 1. Quines són les vostres raons principals per a dónar a la Fundació Viquimèdia? (Trieu fins a un màxim de TRES): Fer que els projectes de Viquimèdia segueixin funcionant/ Augmentar l'ús i adopció d'eines i comunitats viqui per la societat/ Millorar la tecnologia i les característiques disponibles per a crear i gestionar comunitats viqui/ Donar suport a la visió de coneixement lliure per a tots els éssers humans/ Beneficis personals derivats del treball de la Fundació Viquimèdia/ Altre (si us plau especifiqueu)/ No sap/no contesta
 2. Si us plau assenyaleu quins creieu que són els tres projectes més importants de la Fundació Viquimèdia (Trieu fins a un màxim de TRES): Viquipèdia / Viccionari / Viquidites / Viquillibres / Viquitexts / Viquiespècies / Viquinotícies / Viquiversitat / WikiCommons / MediaWiki
 3. Com d'importants són les següents opcions a l'hora de decidir si dónar a la Fundació Viquimèdia? (ESCALA) Extremadament important/ Una mica important/ No molt important/ Gens important: Informació detallada sobre l'organització i els projectes/ L'organització té una bona reputació/ Evidència de l'èxit de l'organització/ Testimoniatges d'individus que s'han beneficiat dels serveis brindats per la Fundació Viquimèdia/ El fundador de l'organització presenta una perspectiva clara i estratègica explicant per què són importants les donacions/ Rebre el reconeixement adequat per la meva donació
 4. M'agradaria augmentar la quantitat de la meva donació a la Fundació Viquimèdia si... (Trieu totes les quals valguin): Sabés en què s'invertiran els diners/ Pogués influir en la forma d'invertir-se els diners/ Els meus ingressos disponibles augmentessin/ Em demanessin que augmentés la meva contribució/ Rebés més peticions de contribució/ Hagués millores importants en el lideratge de la Fundació Viquimèdia/ Hagués millores importants en els resultats dels projectes de Viquimèdia/ Altre (si us plau especifiqueu)
 5. M'agradaria saber més sobre els projectes i les activitats que la Fundació Viquimèdia porta a terme: Completament d'acord / D'acord / Neutral / En desacord / Completament en desacord
 6. En el futur, espero que el meu suport econòmic a la Fundació Viquimèdia: S'incrementi considerablement/ S'incrementi una mica/ Es mantingui més o menys igual/ Disminueixi una mica/ Disminueixi considerablement
  1. (SI DISMINUEIX) Quina o quines de les següents opcions descriuen millor perquè el vostre suport podria disminuir? (Trieu fins a un màxim de TRES): Sense suficients diners per a donar/ Ningú em va tornar a sol·licitar que en donés/ Contribucions als projectes de Viquimèdia en altres formes no econòmiques/ Crec que la Fundació Viquimèdia ja no és eficaç enl compliment de la seva missió/ Ja no dono suport a la missió de la Fundació Viquimèdia/ Ja no confio en la Fundació Viquimèdia o en el seu lideratge/ La meva relació amb Viquimèdia va ser decebedora/ Les opcions de donació no satisfan les meves necessitats/ Pretenc ajornar la meva donació a través del meu testament o patrimoni/ Altre (si us plau especifiqueu)
 7. El procés de realització de contribucions econòmiques a la Fundació Viquimèdia és fàcil i pràctic: Completament d'acord / D'acord / Neutral / En desacord / Completament en desacord
 8. Recomanaria la Fundació Viquimèdia a amics, familiars i altres individus interessats en realitzar donacions benèfiques: Completament d'acord / D'acord / Neutral / En desacord / Completament en desacord

Missatge d'agraïment[edit]

Gràcies per completar aquesta enquesta!

Apreciem el vostre temps i entusiasme en ajudar-nos a millorar els esforços per a la recaptació de fons de la Fundació Viquimèdia.

Si desitgeu veure els resultats d'aquesta enquesta, consulteu-los si us plau aquí: http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_Survey_2009. Els resultats de l'enquesta seran publicats una vegada que totes les respostes hagin estat tabulades.