Fundraising 2009/Survey/Translations/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Survey Introduction[edit]

Fijn dat u tijd wilt vrijmaken om deel te nemen aan het ontwikkelingsonderzoek van de Wikimedia Foundation voor 2009. Het invullen van de vragen duurt doorgaans minder dan een kwartier. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt. Wij zullen enkel resultaten publiceren die niet tot personen kunnen worden herleid. De onderzoeksvragen zijn tot stand gekomen met hulp van de verschillende Wikimedia gebruikersgroepen.

Group Classification Questions[edit]
 1. Ik woon op dit moment in het volgende land:
 2. Welk van de volgende omschrijvingen beschrijft uw ervaring met het bewerken van Wikimedia projecten het beste. (Wikimedia projecten zijn bijvoorbeeld Wikipedia, Commons, Wikiwoordenboek of Wikiquote).
  1. Ik heb nog nooit een bewerking gedaan
  2. Ik heb enige ervaring en doe bij gelegenheid een bewerking
  3. Ik heb veel ervaring en bewerk regelmatig
 3. Heeft u ooit een donatie gedaan aan de Wikimedia Foundation of aan een van haar lokale chapters, zoals Wikimedia Nederland?
  1. Nee, nog nooit
  2. Ja, maar niet in de afgelopen achttien maanden
  3. Ja, minder dan achttien maanden geleden
 4. Kunt u een schatten wat de hoogte van uw grootste donatie aan de Wikimedia Foundation en/of haar lokale chapters was? (In Amerikaanse dollars, u kunt hier bedragen omrekenen. Onder de $10 / $10-$19 / $20-$29 / $30-$49 / $50-$74 / $75-$99 / $100-$249 / $250-$499 / $500-$999 / $1000 of meer
Demographic Questions[edit]
 1. Wat is uw geslacht? Man / Vrouw / Zeg ik liever niet
 2. Wat is uw leeftijd? Jonger dan 17 / 17-20 / 21-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65 of ouder
 3. Wat is uw burgerlijke staat? Ongehuwd / Samenwonend / Gehuwd / Gescheiden / Weduwe of weduwnaar
 4. Wat is het huidige jaarinkomen van uw huishouding? (In Amerikaanse dollars, u kunt hier bedragen omrekenen). Minder dan $10,000 / $10,000-$19,999 / $20,000-$29.999 / $30.000-$39.999 / $40.000-$49.999 / $50.000-$74.999 / $75.000-$99.999 / $100.000-$150.000 / Meer dan $150.000 / Zeg ik liever niet
 5. Mijn hoogst genoten opleiding is: Work in Progress
 6. Heeft u op dit moment betaald werk? Ja, voltijd / Ja, deeltijd / Nee
  1. (IF NOT EMPLOYED) Bent u: Werkzoekende / Arbeidsongeschikt / Thuisverdiener / Met pensioen / Student / Anders...
  2. (IF EMPLOYED) In welke sector bent u werkzaam? Publieke sector of overheid / Commercieel / Organisatie zonder winstoogmerk / Onbekend / Anders
Behavioral Questions[edit]
 1. Als u kijkt naar de laatste achttien maanden, aan hoeveel verschillende goede doelen heeft u dan een donatie gedaan? Geen / 1-2 / 3-4 / 5-7 / 8-10 / Meer dan 10
 2. Hoeveel doneert u gemiddeld, indien u een donatie doet? (In Amerikaanse dollars, u kunt hier bedragen omrekenen). Minder dan $10 / $10-$19 / $20-$29 / $30-$49 / $50-$74 / $75-$99 / $100-$249 / $250-$499 / $500-$999 / $1000 of meer
 3. Wat is het hoogste bedrag dat u in de afgelopen achttien maanden heeft gedoneerd? (In Amerikaanse dollars, u kunt hier bedragen omrekenen). Minder dan $50 / $50-$99 / $100-$249 / $250-$499 / $500-$999 / $1,000-$4,999 / $5,000 of meer
 4. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen geweest om in de afgelopen achttien maanden aan een goed doel te doneren? (Maximaal vier antwoorden selecteren): De missie van de organisatie is belangrijk voor iedereen / De missie van de organisatie is belangrijk voor mij, een familielid of een vriend / Het is goed om te doen / Een spontane actie / In de toekomst kan ik voordeel hebben van het werk van de organisatie / Ik kan het me financieel veroorloven / Ik reageerde op een openbaar pleidooi of een campagne / Ik reageerde op een persoonlijk contact met een vertegenwoordiger / Ik reageerde op een pleidooi van iemand die ik ken / Ik voel me goed als ik doneer / Informatie in de media inspireerde me tot doneren / Overheid en bedrijven ondersteunen de organisatie onvoldoende / Ik ontvang belastingvoordeel door de donatie
 5. Aan welk soort goede doelen heeft u de afgelopen achttien maanden gedoneerd? (U kunt meer dan één antwoord selecteren): Onderwijs / Religie / Sport en spel / Gezondheid, invaliditeit en medisch onderzoek / Kinderen en jeugd / Lokale gemeenschappen of groepen buurtbewoners / Hobby’s, vrije tijd of sociale verenigingen / Humanitaire hulp en noodfondsen / Dierenwelzijn / Ouderen / Kunst en cultuur (muziek, theater, musea, historisch besef) / Milieu en aarde / Sociaal welzijn / Economische ontwikkeling / Politiek en lobby / Politie, brandweer of ambulancediensten / Justitie, vrede en mensenrechtenorganisaties / Handelsorganisaties / Anders, nl.:
 6. Hoe bent u in aanraking gekomen met de organisatie(s) die u steunt? (U kunt meer dan één antwoord selecteren): Op aanraden van vrienden of familie / Door zoeken op internet / Op evenementen / Op aanraden van vakgenoten of werkgevers / Persoonlijke benadering van de organisatie / Anders, nl.:
 7. Geeft u alstublieft aan hoe belangrijk de volgende zaken zijn bij uw keuze om te doneren (SCALE) Zeer belangrijk / belangrijk / Neutraal / onbelangrijk / zeer onbelangrijk.
  • De organisatie wordt hoog aangeschreven door onafhankelijke onderzoekers
  • Persoonlijke overtuiging dat de organisatie het geld goed besteedt
  • Het ontvangen van informatie over waar het geld aan wordt besteed
  • Een pleidooi van vrienden of familie
  • De donatie is aftrekbaar van de belastingen of geeft ander belastingvoordeel
  • De mogelijkheid om de donatie automatisch van mijn salaris af te trekken
  • De mogelijkheid om niet-girale donaties te doen, zoals huizen, kostbare bezittingen of aandelen
  • Een pleidooi van mijn werkgever, gelijkgestemden of een kerkgenootschap
  • De beschikbaarheid van vergelijkingsinformatie met andere goede doelen
  • Het ontvangen van een bedankmail of -brief
  • Een direct pleidooi van de organisatie in kwestie voor extra of verhoogde donaties
  • Anders, nl.:
  • Weet ik niet
 8. Als u kijkt naar de laatste achttien maanden, op welke manieren heeft u dan goede doelen-organisaties gesteund? (U kunt meer dan één antwoord selecteren) Door vrijwilligerswerk / Door materialen, voedsel of bloed af te staan / Als bestuurslid / Als lid van een door het bestuur benoemd comité / Als fondswerver / Anders, nl.: / Geen
 9. Welk betalingsmiddel heeft uw voorkeur bij donaties? Contact geld/ Bankcheque / Creditcard of gewone bankkaart / Zelf overmaken / PayPal / Aftrekken van salaris / Anders, nl.:
 10. Wat voor informatie zou u willen ontvangen om inzicht te krijgen in de besteding van uw donatie(s)? (In volgorde van voorkeur): Een gedetailleerd jaaroverzicht met financiële gegevens / Een overtuigende samenvatting met foto’s of video’s / Statistische gegevens over de behaalde resultaten / Getuigenissen van de begunstigden / Geen, ik wil geen informatie ontvangen over de besteding van mijn donatie
 11. Hoe regelmatig zou u updates willen ontvangen over het werk en de inspanningen van de organisatie? Wekelijks / Maandelijks / Elke drie maanden / Jaarlijks / Alleen op eigen verzoek
 12. Op welke manier ontvangt u deze updates het liefst? (In volgorde van voorkeur): E-mail / E-mail-verzendlijst / Per post / Via een sociaal medium zoals Twitter, Facebook of Hyves / Geen, ik ontvang liever geen updates
Wikimedia Foundation Questions[edit]
 1. Hoe bekend bent u met de Wikimedia Foundation en haar chapters? Zeer bekend / bekend / redelijk bekend / Helemaal niet bekend
 2. Hoe bekend bent u met de missie van de Wikimedia Foundation, haar chapters en de projecten die ze ondersteunt? Zeer bekend / bekend / redelijk bekend / Helemaal niet bekend
 3. Ik zie het werk van de Wikimedia Foundation als belangrijk en levensvatbaar: Zeer mee eens / mee eens / Neutraal / Oneens / Zeer oneens
 4. Ik vind dat de Wikimedia Foundation haar missie duidelijk uitdraagt: Zeer mee eens / mee eens / Neutraal / Oneens / Zeer oneens
 5. Ik vind dat de Wikimedia Foundation en haar bestuur eerlijk en betrouwbaar zijn: Zeer mee eens / mee eens / Neutraal / Oneens / Zeer oneens
 6. Ik vind dat de Wikimedia Foundation haar middelen en de aan haar gedane donaties goed beheert: Zeer mee eens / mee eens / Neutraal / Oneens / Zeer oneens
 7. Ik vind dat de Wikimedia Foundation een professionale en verantwoorde toezichthouder is voor menselijke kennis: Zeer mee eens / mee eens / Neutraal / Oneens / Zeer oneens
 8. Hoe vaak bezoekt u websites van de Wikimedia Foundation (bijvoorbeeld Wikipedia, Commons, Wikiwoordenboek, Wikiquote)? Een aantal keer per jaar / Een aantal keer per maand / Een aantal keer per week / Een keer per dag / Meermaals per dag
 9. Ik ben van plan om binnen een jaar een donatie te doen aan de Wikimedia Foundation of aan een van haar chapters: : Zeer mee eens / mee eens / Neutraal / Oneens / Zeer oneens
  1. (IF DISAGREE) Wat is de voornaamste reden dat u geen donatie wilt doen aan de Wikimedia Foundation? Geeft u alstublieft details zonder uw identiteit prijs te geven.
 10. Zijn er nog andere opmerkingen die u heeft over de Wikimedia Foundation? Geeft u alstublieft details zonder uw identiteit prijs te geven.
Lapsed Donors (GROUP C = Have donated to WMF, but not within the last 18 months)[edit]
 1. U heeft aangegeven dat u een donatie heeft gedaan aan de Wikimedia Foundation, maar niet in de afgelopen achttien maanden. Selecteert u alstublieft maximaal drie redenen waarom u besloten heeft de afgelopen achttien maanden niet te doneren: Niet voldoende vrij vermogen / Ik ben niet gevraagd te doneren / Ik heb op een andere manier bijgedragen aan de Wikimedia projecten / Ik geloof niet dat de Wikimedia Foundation nog effectief haar missie nastreeft / Ik ondersteun de missie van de Wikimedia Foundation niet (meer) / Ik ben het vertrouwen in de Wikimedia Foundation en/of haar bestuur kwijtgeraakt / Mijn relatie met de Wikimedia Foundation viel tegen / ‘’’???’’’/ De Wikimedia Foundation heeft het geld niet nodig / Ik heb de Wikimedia Foundation als begunstigde in mijn testament opgenomen / Anders, nl.:
 2. Wat is het belangrijkste wat de Wikimedia Foundation zou kunnen doen om u te bewegen tot een donatie? Geeft u alstublieft details zonder uw identiteit prijs te geven
Recent Donors (GROUP D = Have donated to WMF within the last 18 months)[edit]
 1. Wat zijn uw belangrijkste redenen om te doneren aan de Wikimedia Foundation (U kunt maximaal drie antwoorden selecteren): De Wikimedia projecten draaiende houden / Het gebruik van wikitools en -gemeenschappen stimuleren en breder bekend maken / Het verbeteren van de technologie en mogelijkheden die beschikbaar zijn om wikigemeenschappen in te stellen en te onderhouden / Ondersteuning van de 'vrije kennis voor iedereen'-visie / Persoonlijke voordelen als gevolg van het werk van de Wikimedia Foundation / Anders, nl.: / Weet ik niet
 2. Geef alstublieft aan wat volgens u de drie belangrijkste projecten van de Wikimedia Foundation zijn (U kunt maximaal drie antwoorden selecteren): Wikipedia / Wikiwoordenboek / Wikiquote / Wikibooks / Wikisource / Wikispecies / Wikinieuws / Wikiversity / Wikimedia Commons / MediaWiki
 3. Geeft u alstublieft aan hoe belangrijk de volgende zaken zijn bij uw keuze om te doneren aan de Wikimedia Foundation (SCALE) Zeer belangrijk / belangrijk / Neutraal / onbelangrijk / zeer onbelangrijk.
  • Uitvoerige informatie over de organisatie en haar projecten
  • De organisatie heeft een goede reputatie
  • Er is zichtbaar bewijs van het succes van de organisatie
  • Getuigenissen van personen die baat hadden bij het werk van de Wikimedia Foundation
  • De oprichter van de organisatie heeft een duidelijk strategisch visie op waarom donaties belangrijk zijn / Ik krijg een erkenning die past bij mijn donatie
 4. Ik zou mijn donatie aan de Wikimedia Foundation verhogen als… (U kunt meer dan één antwoord selecteren): Ik beter wist waaraan het geld wordt uitgegeven / Ik zelf kon bepalen waaraan mijn geld wordt uitgegeven / Mijn vrij besteedbaar inkomen toenam / Men mij zou vragen mijn bijdrage te verhogen / Ik meer donatieverzoeken zou ontvangen / Er zichtbare verbeteringen zouden plaatsvinden in het bestuur van de Wikimedia Foundation / Er zichtbare verbeteringen zouden plaatsvinden in de resultaten van de projecten / Anders, nl.:
 5. Ik zou graag meer willen weten over de projecten en activiteiten van de Wikimedia Foundation: Zeer mee eens / mee eens / Neutraal / Oneens / Zeer oneens
 6. Ik verwacht de bedragen die ik in de toekomst aan de Wikimedia Foundations zal doneren: Veel hoger worden / Iets hoger worden / Ongeveer gelijk blijven / Iets afnemen / Veel afnemen
  1. (IF DECREASE) Kunt u aangeven waarom uw donatie wellicht zal afnemen? (U kunt meer dan één antwoord selecteren): Ik heb niet genoeg vrij besteedbaar vermogen / Men heeft mij niet gevraagd opnieuw te doneren / Ik heb op een andere manier bijgedragen aan de Wikimedia projecten / Ik geloof niet dat de Wikimedia Foundation nog effectief haar missie nastreeft / Ik ondersteun de missie van de Wikimedia Foundation niet (meer) / Ik ben het vertrouwen in de Wikimedia Foundation en/of het bestuur kwijtgeraakt / Mijn relatie met de Wikimedia Foundation viel tegen / De donatiemethoden sloten niet aan bij de manier waarop ik wil doneren / Ik heb de Wikimedia Foundation als begunstigde in mijn testament opgenomen / Anders, nl.:
 7. Het is eenvoudig om een donatie te doen aan de Wikimedia Foundation of aan haar chapters: Zeer mee eens / mee eens / Neutraal / Oneens / Zeer oneens
 8. Ik zou de Wikimedia Foundation aanbevelen bij vrienden, familie en overige bekenden als betrouwbare begunstigde voor donaties: Zeer mee eens / mee eens / Neutraal / Oneens / Zeer oneens

Thank You Message[edit]

Hartelijk dank voor uw deelname!

Wij waarderen uw tijd en feedback bij het ons helpen onze fondsenwerving te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek zullen te zijner tijd gepubliceerd worden op: http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_Survey_2009.