Fundraising 2009/Survey/Translations/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Wstęp do ankiety[edit]

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety, co powinno zająć około 15 minut. Twoje indywidualne odpowiedzi pozostaną utajnione. Opublikowane rezultaty będą pozbawione jakichkolwiek informacji, które mogą być powiązane z konkretną osobą. Ankieta została opracowana korzystając z wkładu różnych grup użytkowników projektów Wikimedia.

Pytania klasyfikujące[edit]
 1. Obecnie przebywam w: (rozwijalna lista)
 2. Jak opisałbyś/opisałabyś swoje doświadczenie z edytowaniem projektów Wikimedia (takich jak Wikipedia, Commons, Wikisłownik, Wikicytaty itp.)?
  1. Nigdy nie edytowałem/edytowałam, nie mam wkładu
  2. Posiadam jakieś doświadczenie, edytuję okazyjnie
  3. Posiadam duże doświadczenie, edytuję często
 3. Czy kiedykolwiek przekaałeś/prekazałaś darowiznę pieniężną dla Fundacji Wikimedia lub jednego z jej lokalnych partnerów?
  1. Nie, nigdy
  2. Tak, ponad 3 lata temu
  3. Tak, w ciągu ostatnich 3 lat
 4. Jaka była największa darowizna, jakiej dokonałeś/dokonałaś (w USD; kliknij, aby prejsc do konwertera walut) na rzecz Fundacji Wikimedia? Mniej niż 10$ / 10-19$ / 20-29$ / 30-49$ / 50-74$ / 75-99$ / 100-249$ / 250-499$ / 500-999$ / 1 000$ lub więcej
Pytania demograficzne[edit]
 1. Płeć: Mężczyzna / Kobieta / Nie chcę podać
 2. Wiek: poniżej 17 lat / 17-20 / 21-24/ 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65+
 3. Stan cywilny: wolny, nigdy nie żonaty (zamężna) / w stałym związku / żonaty (zamężna) / w separacji lub po rozwodzie / wdowiec (wdowa)
 4. Obecny dochód mojego gospodarstwa domowego wynosi (w USD; kliknij, aby przejsć do konwertera walut): poniżej 10 000$ / 10 000-19 999$ / 20 000-29 999$ / 30 000-39 999$ / 40 000-49 999$ / 50 000-74 999$ / 75 000-99 999$ / 100 000-150 000$ / powyżej 150 000$ / Nie chcę podać
 5. Wykształcenie (podaj najwyższe): podstawowe lub niższe / niepełne średnie / średnie / policealne / wyższe / niepełne podyplomowe / studia podyplomowe
 6. Zatrudnienie: Pełny etat / Częściowy etat / Bezrobotny
  1. (JEŚLI BEZROBOTNY) Szukam pracy / Niepełnosprawny lub chory / Zajmuję sie domem / Emerytowany / Uczę się / Inne
  2. (JEŚLI PRACUJĄCY) Pracuję w: Sektor publiczny lub praca rządowa / Sektor prywatny i handlowy / Non-profit / Nie wiem / Inne
Pytania o zachowania[edit]
 1. Ilu organizacjom dobroczynnym przekazałeś/przekazałaś darowizny w ciągu ostatnich 18 miesięcy? Żadnej (POMIŃ 4 KOLEJNE PYTANIA) / 1-2 / 3-4 / 5-7 / 8-10 / Ponad 10
 2. Jakiej wysokości darowizny przekazujesz zwykle organizacjom dobroczynnym? (USD; kliknij, aby przejść do konwertera walut: Poniżej 10$ / 10-19$ / 20-29$ / 30-49$ / 50-74$ / 75-99$ / 100-249$ / 250-499$ / 500-999$ / Ponad 1 000$
 3. Jaka jest najwyższa kwota, którą przekazałeś/przekazałaś jakiejkolwiek organizacji dobroczynnej w ostatnich 18 miesiącach? (USD; kliknij, aby przejść do narzędzia konwersji walut: Poniżej 50$ / 50-99$ / 100-249$ / 250-499$ / 500-999$ / 1 000-4 999$ / Ponad 5 000$
 4. Jak najlepiej opiszesz powody, dla których przekazywałeś/przekazywałaś darowizny organizacjom dobroczynnym w ciągu ostatnich 18 miesięcy? (Wybierz do CZTERECH najważniejszych dla Ciebie przyczyn): Uniwersalnie ważna misja danej organizacji / Misja organizacji jest osobiście ważna dla mnie, członka mojej rodziny lub przyjaciela / Przekazywanie datków jest sprawą etyczną / Poczułem/poczułam spontaniczną chęć przekazania pieniędzy / Kiedyś dana organizacja może mi przynieść zysk / Mam wystarczające środki, by się nimi podzielić / Stanowiło to odpowiedź na kampanię społeczną / Stanowiło to odpowiedź na wiadomość od członka takiej organizacji / Stanowiło to odpowiedź na wiadomość znajomego / Dzielenie się wprawia mnie w dobry nastrój / Zainspirowały mnie doniesienia medialne o organizacji / Organizacje rządowe i prywatne w niedostatecznym stopniu wspierają organizacje dobroczynne / Przekazanie darowizny umożliwiło mi odliczenie jej od podatku
 5. Jakiego typu organizacjom dobroczynnym przekazałeś/przekazałaś środki w ciągu ostatnich 18 miesięcy? (zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi): Edukacja (szkoły, uczelnie, stypendia) / Religia / Sporty i kultura fizyczna / Zdrowie, niepełnosprawni, badania medyczne / Dzieci i młodzież / Społeczności lokalne / Hobby, czas wolny, kluby społeczne / Działania humanitarne, pomoc w klęskach / Opieka nad zwierzętami / Opieka nad osobami starszymi / Sztuka i kultura (muzyka, teatr, muzea, miejsca historyczne) / Środowisko naturalne, ekologia / Pomoc społeczna / Rozwój ekonomiczny / Sprawy polityczne i rządowe / Policja, straż pożarna, jednostki ratownictwa / Sprawiedliwość, pokój, prawa człowieka / Związki zawodowe / Inne (podaj, jakie)
 6. W jaki sposób zwykle odnajdujesz organizacje, które wspierasz finansowo? (zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi): Rekomendacja rodziny, znajomych / Przeszukiwanie Internetu / Spotkania, konferencje, targi / Rekomendacja współpracowników lub kierownictwa / Bezpośredni kontakt z organizacją / Inne (podaj, jakie)
 7. Podaj jak istotne są dla Ciebie następujące czynniki przy wyborze, czy przekażesz lub nie darowiznę konkretnej organizacji dobroczynnej. (SKALA) Superważne / Bardzo ważne / Średnio ważne / Niespecjalnie ważne / Nieważne: Organizacja jest wysoko oceniana przez niezależne organizacje (takie jak GuideStar lub Charity Navigator) / Osobista wiara w to, że organizacja wykorzystuje pieniądze efektywnie / Otrzymywanie informacji na co wykorzystywane są darowane pieniądze / Prośba od przyjaciela lub członka rodziny / Darowiznę można odliczyć od podatku / Łatwość potrącenia darowizny z pensji / Możliwość przekazania nieruchomości, wartości lub akcji / Akcja mojego pracodawcy, grupy kolegów lub organizacji religijnej / Informacja pozwalająca na porównanie różnych organizacji dobroczynnych / Otrzymanie listu lub emaila z podziękowaniami / Bezpośrednie pytanie od organizacji dobroczynnej o dodatkowe lub zwiększone darowizny / Inne (proszę określić) / Nie wiem
 8. W ciągu ostatnich 18 miesięcy wspierałem/wspierałam organizacje dobroczynne w następujący niepieniężny sposób (zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi): Poświęciłem/poświęciłam swój czas i umiejętności / Podarowałem/podarowałam materiały, żywność lub krew / Byłem/byłam członkiem rady / Byłem/byłam członkiem komitetu wybranym przez radę / Wyszukiwałem/wyszukiwałam sponsorów / Inne (proszę podać jakie) / Nie wspierałem/wspierałam
 9. Jaki jest najbardziej preferowany przez Ciebie sposób przekazywania wsparcia finansowego? Gotówka / Czek / Karta kredytowa lub debetowa / Przelew bankowy / PayPal / Potrącenie z wynagrodzenia / Inny (podaj jaki)
 10. Jakie informacje chciałbyś/chciałabyś otrzymywać by zrozumieć istotność Twojej darowizny? (proszę uporządkować według ważności): Szczegółowy raport roczny z informacjami finansowymi / Streszczony raport w formie folderu promocyjnego ze zdjęciami lub filmami / Dane statystyczne lub informacje o osiągniętych wynikach/ Opowieści korzystających z pomocy / Żadne. Nie potrzebuję takich informacji
 11. Jak często chciałbyś/chciałabyś być powiadamiany/powiadamiana o nowościach w pracach i osiągnięciach organizacji, które wspierasz? Co tydzień / Co miesiąc / Co kwartał / Co rok / Wyłącznie, gdy o to poproszę
 12. Jaką preferujesz formę kontaktu (np. otrzymywanie powiadomień) z organizacjami, które wspierasz? (Podaj według malejącej preferencji): E-mail / Lista mailingowa / Zwykła poczta / Portale i media społecznościowe (np. Nasza-Klasa, Facebook, Twitter) / Żadne, nie chcę otrzymywać powiadomień
Pytania dotyczące Fundacji Wikimedia[edit]
 1. Jak bardzo jesteś obeznany/obeznana z Fundacją Wikimedia?: Bardzo dobrze / Dość dobrze / Niezbyt dobrze / W ogóle nie znam
 2. Jak bardzo jesteś obeznany/obeznana z misją i zadaniami Fudnacji Wikimedia i projektami, które ona wspiera?: Bardzo dobrze / Dość dobrze / Niezbyt dobrze / W ogóle nie znam
 3. Postrzegam pracę Fundacji Wikimedia jako ważną i kluczową: Zdecydowanie się zgadzam / Zgadzam się / Oceniam neutralnie / Nie zgadzam się / Zdecydowanie się nie zgadzam
 4. Uważam, że Fundacja Wikimedia z powodzeniem realizuje swoje cele: Zdecydowanie się zgadzam / Zgadzam się / Oceniam neutralnie / Nie zgadzam się / Zdecydowanie się nie zgadzam
 5. Uważam, że Fundacja Wikimedia i jej władze są uczciwi i godni zaufania: Zdecydowanie się zgadzam / Zgadzam się / Oceniam neutralnie / Nie zgadzam się / Zdecydowanie się nie zgadzam
 6. Uważam, że Fundacja Wikimedia jest efektywnym zarządcą darowizn finansowych i rzeczowych: Zdecydowanie się zgadzam / Zgadzam się / Oceniam neutralnie / Nie zgadzam się / Zdecydowanie się nie zgadzam
 7. Uważam, że Fundacja Wikimedia jest profesjonalnym i etycznym dozorcą ludzkiej wiedzy: Zdecydowanie się zgadzam / Zgadzam się / Oceniam neutralnie / Nie zgadzam się / Zdecydowanie się nie zgadzam
 8. Jak często odwiedzasz strony internetowe zarządzane przez Fundację Wikimedia (Wikipedia, Commons, Wikisłowik, Wikicytaty, etc.)?: Kilka razy do roku / Kilka razy na miesiąc / Kilka razy na tydzień / Około raz dziennie / Kilka razy dziennie
 9. Zamierzam w ciągu następnych 12 miesięcy wesprzeć finansowo Fundację Wikimedia: Zdecydowanie się zgadzam / Zgadzam się / Neutralnie / Nie zgadzam się / Zdecydowanie się nie zgadzam
  1. (JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ) Jaka jest główna przyczyna, dla której nie zamierzasz w ciągu następnych 12 miesięcy wesprzeć finansowo Fundacji Wikimedia? Proszę podaj szczegóły, nie zdradzając swojej tożsamości czy innych danych osobowych.
 10. Czy masz jakieś inne, dodatkowe komentarze na temat Fundacji Wikimedia? Proszę podaj szczegóły, nie zdradzając swojej tożsamości czy innych danych osobowych.
Lapsed Donors (GROUP C = Have donated to WMF, but not within the last 18 months)[edit]
 1. Wskazałeś/wskazałaś, że wsparłeś/wsparłaś finansowo Fundację Wikimedia, ale nie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Wybierz proszę do trzech powodów, dla których nie wsparłeś/wsparłaś Fundacji w ciągu tego czasu: Brak wolnych środków finansowych / Nie zostałem/zostałam poproszony/poproszona o ponowne wsparcie / Wsparłem/wsparłam projekty Wikimedia w inny, niefinansowy sposób / Uważam, że Fundacja Wikimedia przestała efektywnie wypełniać swoje zadania / Nie wspieram już misji Fundacji Wikimedia / Nie ufam już Fundacji Wikimedia lub jej władzom / Rozczarowałem/rozczarowałam się swoimi stosunkami z Fundacją Wikimedia / Oczekiwania w stosunku do darowizny nie spełniały moich wymagań / Uważam, że Fundacja Wikimedia ma wystarczająco dużo pieniędzy / Zamierzam odroczyć moje wsparcie finansowe (np. w formie testamentu) / Inne (podaj, jakie)
 2. Jaka jest kluczowa rzecz, którą może zrobić Fundacja Wikimedia, aby bardziej zachęcić Cię do jej wsparcia finansowego w przyszłości? Proszę podaj szczegóły, nie zdradzając swojej tożsamości czy innych danych osobowych. (Capture open-end response)
Recent Donors (GROUP D = Have donated to WMF within the last 18 months)[edit]
 1. Jakie były Twoje najważniejsze powody przekazania darowizny na rzecz Fundacji Wikimedia? (proszę wybrać maksymalnie trzy): Utrzymanie aktywności projektów Wikimedia / Zwiększenie wykorzystania przez społeczeństwo mechanizmów i społeczności wiki / Poprawa technologii i możliwości tworzenia i zarządzania społecznościami wiki / Wsparcie dla wizji wolnej wiedzy dla wszystkich ludzi / Osobiste korzyści odniesione z pracy Fundacji Wikimedia / Inne (proszę określić) / Nie wiem
 2. Proszę wskazać, które z projektów rozwijanych przez Fundację Wikimedia są według Ciebie najważniejsze (wybierz najwyżej trzy): Wikipedia / Wikisłownik / Wikicytaty / Wikibooks / Wikiźródła / Wikispecies / Wikinews / Wikiversity / Wikimedia Commons / MediaWiki
 3. Jak ważne są następujące powody w podejmowaniu przez Ciebie decyzji o wsparciu Fundacji Wikimedia (Skala) Superważne / Bardzo ważne / Średnio ważne / Niespecjalnie ważne / Nieważne: Szczegółowa informacja o organizacji i projektach / Dobra reputacja organizacji / Dowody na sukces organizacji / Oświadczenia osób, które skorzystały z usług Fundacji Wikimedia / Założyciel organizacji prezentuje jasną, strategiczną wizję ważności darowizn / Otrzymanie odpowiedniego uznania dla mojej darowizny
 4. Chętnie zwiększę kwotę mojej darowizny na rzecz Fundacji Wikimedia jeśli ... (zaznacz wszystkie odpowiednie opcje): Będę wiedział jak zostaną wydane pieniądze / Mogę mieć wpływ na to jak pieniądze zostaną wydane / Moje wolne dochody się zwiększą / Zostanę poproszony o zwiększenie darowizny / Dostanę więcej próśb o darowiznę / Pojawi się znacząca poprawa w zarządzaniu Fundacją Wikimedia / Pojawi się znacząca poprawa w wynikach działania projektów Wikimedia / Inne (proszę podać)
 5. Chciałbym dowiedzieć się więcej o projektach i innych działaniach podejmowanych przez Fundację Wikimedia: Zdecydowanie się zgadzam / Zgadzam się / Oceniam neutralnie / Nie zgadzam się / Zdecydowanie się nie zgadzam
 6. Przewiduję, ze w przyszłości moje wsparcie finansowe Fundacji Wikimedia: Zdecydowanie się zwiększy / Trochę się zwiększy / Pozostanie takie samo / Trochę się zmniejszy / Zdecydowanie się zmniejszy
  1. (JEŚLI ZMNIEJSZY) Które z poniższych opisuje przyczynę zmniejszenia przez Ciebie wsparcia (podaj wszystkie powody, które odnoszą się do Ciebie): Brak wolnych środków finansowych / Nie zostałem/zostałam poproszony/poproszona o ponowne wsparcie / Wsparłem/wsparłam projekty Wikimedia w inny, niefinansowy sposób / Uważam, że Fundacja Wikimedia przestała efektywnie wypełniać swoje zadania / Nie wspieram już misji Fundacji Wikimedia / Nie ufam już Fundacji Wikimedia lub jej władzom / Rozczarowałem/rozczarowałam się swoimi stosunkami z Fundacją Wikimedia / Oczekiwania w stosunku do darowizny nie spełniały moich wymagań / Zamierzam odroczyć moje wsparcie finansowe (np. w formie testamentu) / Inne (podaj, jakie)
 7. Proces przekazania darowizn Fundacji Wikimedia jest łatwy i wygodny: Zdecydowanie się zgadzam / Zgadzam się / Oceniam neutralnie / Nie zgadzam się / Zdecydowanie się nie zgadzam
 8. Polecę Fundację Wikimedia przyjaciołom, rodzinie i innym zainteresowanym wspieraniem organizacji charytatywnych: Zdecydowanie się zgadzam / Zgadzam się / Oceniam neutralnie / Nie zgadzam się / Zdecydowanie się nie zgadzam

Podziękowania[edit]

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Doceniamy, że poświęcony przez ciebie czas i to, że pomogłeś/pomogłaś w kreowaniu strategii zbierania funduszy przez Fundację Wikimedia.

Jeżeli chcesz obejrzeć wyniki tej ankiety, będą one dostępne na stronie: http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_Survey_2009. Zostaną one opublikowane po przeanalizowaniu wyników.