Jump to content

Fundraising 2011/Thank You Page/mk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Ви благодариме на поддршката. Прочитајте зошто други дарители ширум светот ја поддржуваат Википедија и сродните проекти, или пак дознајте дали Вашата фирма има програм за истомерно дарување. Кажете му на светот дека ја поддржувате Викимедија: објавете на Tweeter со тарабната ознака #keepitfree!

Bank transfer[edit]

Ви благодариме на поддршката. Прочитајте зошто други дарители ширум светот ја поддржуваат Википедија и сродните проекти, или пак дознајте дали Вашата фирма има програм за истомерно дарување. Кажете му на светот дека ја поддржувате Викимедија: објавете на Twitter со тарабната ознака #keepitfree!

Оваа страница не е сметкопотврда. Сметкопотврдата ќе ја добиете по е-пошта штом ќе го примиме и обработиме Вашиот прилог. Имајте на ум дека во банкарскиот извештај како примач на средствата ќе стои 'Global Collect' (нашиот овластен обработувач на плаќања). Не заборавајте во плаќањето (трансферот) да ја наведете и приложената назнака. Доколку имате прашања и поплаки, слободно обратете ни се на адресата donate@wikimedia.org with.

Direct debit[edit]

Ви благодариме на поддршката. Прочитајте зошто други дарители ширум светот ја поддржуваат Википедија и сродните проекти, или пак дознајте дали Вашата фирма има програм за истомерно дарување. Кажете му на светот дека ја поддржувате Викимедија: објавете на Twitter со тарабната ознака #keepitfree!

Оваа страница не е сметкопотврда. Сметкопотврдата ќе ја добиете по е-пошта штом ќе го примиме и обработиме Вашиот прилог. Доколку имате прашања и поплаки, слободно обратете ни се на адресата donate@wikimedia.org.

Thank You / Stories
  1. Прочитајте зошто другите дарители ширум светот ја поддржуваат Википедија и сродните проекти, или пак дознајте дали Вашата фирма има програм за истомерно дарување.
    Кажете му на светот дека ја поддржувате Викимедија: објавете на Tweeter со тарабната ознака #keepitfree!
  2. Штиклирајќи го кутивчево, Вие ја овластувате Фондацијата Викимедија непосредно да Ве контактира во врска со Вашата приказна, и да ја користи при промовирање на Фондацијата Викимедија и нејзините проекти.
  3. Незадолжително
  4. Возраст