Jump to content

Listajŏ pocztowe

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Mailing lists and the translation is 100% complete.
Communication
Wikimedia Social Suite
Meetup
Babel
Distribution list
ComCom
Mailing lists
Overview
Administration
Standardization
List info template
Unsubscribing
Wikimedia IRC
Channels listing
#wikidata-admin
#wikimedia-admin
#wikipedia-en-admins
Channel operators
#wikimedia-admin
#wikipedia-en-admins
#wikipedia and #wikipedia-en
Instructions
Guidelines
#wikipedia
Group Contacts
Noticeboard & Log
Cloaks
Bots
FAQ
Stalkwords
Quotes (en)
archives
Quotes (fr)
Other chat networks
Telegram
Discord
Matrix.org
Steam
Zobŏcz kuklōng wszyjskich wykŏzōw adresowych na podzajcie Kuklōng podzajt

Fundacyjŏ Wikimedia posiadŏ glid wykŏzōw mailowych, kere sōm ôdewrzōne dlŏ kożdego, fto sie do nich zapisuje. Proszã zapoznać sie z ôpisami wykŏzōw ku cylu wrażyniŏ informacyje. Wiynkszość wykŏzōw niy przizwŏlŏ na publikowanie postōw bez ôsoby niebędące czōnkami, ale przizwŏlŏ kożdymu na subskrypcyjõ i czytanie archiwōw.

Proszymy ô przestrzeganie Wikiquette i avoid personal attacks na wykŏzach adresowych, ôsobliwie w nŏgōwku tymatu, pōniywŏż snŏdź ôstanie to powtōrzōne bez tych, kerzi ôdpadajōm. Coby zażądać nowyj brify mailingowej, zobŏcz miyniōne instrukcyje.

Informacyje ôgōlne

Brify adresowe sōm dostympne w mocka formatach: za postrzednictwym archiwum internetowego, pocztōm elektrōnicznōm abo NNTP za postrzednictwym wrōtki pocztowyj do wiadōmości Gmane. Offsite archiwa wykŏzōw mailingowych Wikipedyje idzie znojść w Gmane, MARC i MarkMail.

Niykere brify adresowe sōm czasami podsumowywane na zajcie Wykŏzōw Summary Service.

Gōrne plakaty i inksze statystyki idzie znojś na Wikimedia Mail Stats: index

Archiwa

Prawie wszyske listy pocztowe archiwizujōm swoje posty, a ty możesz ôbejrzeć te archiwa we internecie, kliknōnc na link na głōwnyj strōnie informacyje ô listze. Podobnie jak we wszyskich forach na internecie, zachciōniōmy, cobyście wyszukowali i skanerowali archiwa na przeszłe dyskusyje, zanim złożōm pytanie abo zapropōnujōm. Niy robiōnc tego redukuje sygnał: szum ratio, tōż je uznany za niycywilny i ruchowy.

Używanie z Wikibase

Szczególnie, jeźli niy sōmście przizwyczajōne do listōw pocztowych (abo wiynkszo ilość e-maili w ôgōlności) abo niy dŏcie sie za to, co ôbywatelŏ lista pocztowo, to je użyteczne czytać przesłanie w digestach, co znaczy, że dostaniesz jedyn przesłanie, co ôtwŏrzŏ na przikłŏd wszyjske przesłanie dnia. Możesz to ustawić we ôpcyje listy pocztowyj.

W digestach znacznie ciynżyj je aktywnie uczestniczyć w dyskusyji (ôsobliwie w tych nojbarzij gorkich): je to zaôbycz dlŏ trybu "ino do ôdczytu", dobrowolnego abo naciepanego samymu sie. Dalszym krokym je zastawiynie dystrybucyje na swoja adresa i czytanie ino archiwōw, kedy mŏsz czas (abo nawet niy być abōniyrowany). Dlŏ okazjonalnych ôdpowiedzi, ôto pŏrã skŏzōwek, coby przestrzegać etykety brify mailingowej i wejzdrzeć sie, iże wiadōmość ôstanie wrażōnŏ w istych placach i poznanŏ bez inkszych czōnkōw brify:

  1. bez przesady z postami na szczycie, co je nojgorsze, jak ôdpowiydz na duge digesty: wkludnij ino przesłanie, na kere ôdpowiysz, jeźli je;
  2. niy ôdpowiydź na digest abo tworz nowo wiadomość do listy: zamiast tego, idź do archiwum internetowym (na przikłŏd mailarchive:wikimedia-l), ôpedzcie na tryb, na kery ôdpowiysz, wybierzcie wiadomość (nie trza tracić czasu na wyszukiwanie dokładnego), a kliknij link po nazwie autora na szczycie.


Kōnkretne wiki

Zobŏcz kuklōng wszyjskich wykŏzōw adresowych na podzajcie Kuklōng podzajt

Je tyż automatycznie generowany listy ôpublicznych listōw pocztowych, zorganizowane alfabetycznie, za https://lists.wikimedia.org USD.

Brify mailowe Wikimedii

wikimedia-l, kiedys fundacyjo-l, je cyntralnym listōm pocztowyj dlo wszyjskich spraw na Wikimedia, niyzależnie ôd tego, eli ôna ôbejmujōm projekty, Fundacyjo Wikimedia abo rozdziały. Jeźli interesujecie sie zbiyraniym funduszy, założyniym nowych projektōw abo debatowaniym ô zagadnień politycznych na świecie, to ta lista je dlo was. Posty w inkszych gŏdkach niż anglik je mile widziane, chocioż anglik je gŏdką, co wiynkszość zwiedzaczy może spokopić. Pozdrowiane sōm tyż posty wielojęzyczne (gdzie na plakatach je tak samo tekst powtōrny w inkszyj godce).

Ôpowiydźy mogōm być ôpublikowane ino bez abonyntōw. Archiwa sōm publicznie dostympne.

wikimedia-l podpisanie - wikimedia-l archiwum

Ôgłoszyniŏ wykŏzōw mailowych

Fundacyjo tyż ôpiyra listã ô 1 dolarōw. Ta lista je przeznaczōno do zapewniŏ prŏwdy, ôpt-in listy, kaj ludzie mogōm być wartko powiadōmani ô ôpowiydźach ô Fundacyji i Kapitule, nowiniach i nadchodzōncych wydarzyń. Lista je moderowana i wszyjske ôdpowiedzi idzie prosto do Wikimedia-l.

Wikimedia - Ôgłoszynie za klała - Wikimedia - Ôgłoszynie archiwa

Administracyjŏ

Administracyje listy majōm cołko kōntrolã nad kożdym aspektom listy pocztowyj, mogōm zmiynić indywidualne ustawiynia członkōw listy, moderować ôdsyłŏczy, zmiynić ustawiynia listy i dalsze.

Proszã zapoznać sie z administracyjōm brify mailingowej, coby dostać pōmoc w bedynōngu interfejsu administracyjnego mailmana.

Jeźli uwŏżŏsz, iże wykŏz, na keryj je żeś, niy mŏ za dość dużo aktywnych administratorōw, coby poradzić podōnżać za ôciōnżyniym roboczym, skōntaktuj sie nojprzōd z bydōncymi administratorami na $1. Jeźli sōm niyaktywne i niy ryagujōm, utwōrz auftrag Phabricator z żōndaniŏ i wraź go w projekcie "$2" (gibki link).

Moderne pytaniŏ i skŏzōwki

Przifasowanie zajty

Użytkownicy Linuksa mogōm podzielić dziynny digest:

Wpisz nastympujōnce 3 sznōrze do swojigo kōnta .procmailrc i aktywuj bedynōng procmail.

:0:
* ^Subject:.*mailinglist.*Digest
| formail +1 -ds >>mailinglist

Wychrōniynie e-maili bez archiwa

E-maile trza posłać na listy pocztowe z ôstŏwōm, bo usuniyśanie e-maile z archiwum je ciynżko. Jeźli chcesz poprosić ô usuniyńcie e-maila z listy, skontaktuj sie z lists-archives-deletion-requests(_AT_)lists(_DOT_)wikimedia(_DOT_)org.

Nale, pamiyntejcie, iże e-mail bydzie jeszcze w skrzynce do wjyńcio wszyjskich istniejōncych abonyntōw i we wszyskich archiwach ôpublikach, kere niy sōm zarządzane ôd Fundacyje Wikimedia.

Przekłŏd Mailmana

Jeźli Twoja godka niy je jeszcze podŏwana ôd Mailmana, możesz pōmōc, prziwiōnzujōnc do niego przekład. Instrukcyje i wyklarowanie, jak przekŏzać Mailman, idzie znojś na wiki.list.org.

Tworzynie nowego znaczyniŏ

Aby stworzyć nowo listã pocztowo, musisz je poprosić w Phabricatorze. Bugi trza postawić we projekt Wikimedia-Mailing-lists, bezpośredni link ze wszyskimi informacyjami wkludzōnymi.

Przed słożyniym antragu przinŏleży zapoznać sie z politykōm standaryzacyje.

Przinŏleży włōnczyć:

  • wymŏgane miana brify e-mail, kōńczōnce sie w @lists.wikimedia.org
  • miarkowanie/wyklarowanie cweka (i połōnczynie do konsensusu społeczności, jeźli mŏ zastosowanie)
  • adresa e-mail administratora piyrszyj brify
  • adresa e -mail administratora drugij brify (za ibryczny)
  • ôpis brify dlŏ zajty informacyje brify (powinne zawiyrać nawet prywatny wykŏz, coby funkcjōnariusze i administratory pocztowi wiedzieli, czymu je).

Prosimy, ôpowiydź, iże wszyske listy pocztowe sōm publiczne i z archiwami ôpublicznych, chyba że ôstało ôkryślōne/po prośbie inksze.

Po nŏleżnym słożyniu błyndu, wykŏz winna ôstać utworzōnŏ w czasie pŏru dni. W tym czasie winiyn żeś przeczytać ôkludzŏcz do administrowaniŏ wykŏzym poczty. Pamiyntej, coby przidać wykŏz adres do kuklōngu i do Gmane.