വിക്കിമീഡിയ പ്രസ്ഥാന അവകാശപത്രിക/ഉള്ളടക്കം/കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Roles & Responsibilities and the translation is 100% complete.


← മൂല്യങ്ങളിലേക്കും തത്വങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങുക | ചാര്‍ട്ടര്‍ ഉള്ളടക്ക അവലോകന പേജിലേക്ക് →

മൂവ്‌മെന്റ് ചാർട്ടറിന്റെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന അധ്യായത്തിന്‍റെ ഒരു "ഉദ്ദേശ്യ പ്രസ്താവന" മാത്രമാണ് ഇത്.

Neverscript.png
കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തില്‍ എംസിഡിസി അംഗമായ Manavpreet Kaur ന്‍റെ അവതരണം.
ആമുഖം

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കരട് പ്രകാരം, എം‌സി‌ഡി‌സി അതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൂവ്‌മെന്റ് ചാർട്ടർ ന്റെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും' എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്.

ഈ ചെറു വിശദീകരണം, ചുവടെയുള്ള യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വരെ, മൂവ്‌മെന്റ് ചാർട്ടറിന്റെ അന്തിമ പതിപ്പിന്റെ ഭാഗമാകില്ല,അതെസമയം ഉപദേശ നിര്‍ദേശ പ്രക്രിയകളുടെ ഒരു വിശദീകരണമായി മാത്രമേ ഇതിപ്പോള്‍ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ.

വിക്കിമീഡിയ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ റോളുകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും ഒരു അവലോകനമാണ് റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എന്ന അധ്യായത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. വിക്കിമീഡിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണ മാതൃക പുനർ നിർവചിക്കുകയും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിൽ വ്യത്യസ്ത ആളുകളുമായി സംവദിക്കാന്‍ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ, ഈ അധ്യായം നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും പ്രായോഗികമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് നിർവ്വചിക്കും.ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ, ഹബ്ബുകൾ എന്നിവയുടെ നിർദ്ദേശിച്ചതും എന്നാൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായ ഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ, വിക്കിമീഡിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള സമിതികളുടെ റോളുകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും വിതരണത്തെ ഇത് വിവരിക്കും.

നമ്മുടെ പ്രവര്‍ത്തന രീതിയുടെ സങ്കീർണ്ണതയായി കാണുന്ന ഭാഷാപരമായ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാന്‍ പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടർ ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും എഴുതുക.

മൂവ്‌മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.അതെസമയം വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച ശേഷം മൂവ്‌മെന്റ് ചാർട്ടർ ഔപചാരികമായി അംഗീകരിച്ചാല്‍, അത് നമ്മുടെ ഭരണ ഘടനയെ പുനർനിർവചിക്കുന്നതാണ്. അന്തിമ അംഗീകാര പ്രക്രിയ ഇനിയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.

റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എന്ന അധ്യായം ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും:

  1. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി വിക്കിമീഡിയ പ്രസ്ഥാനത്തില്‍ നിരവധി മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചതിനാല്‍, ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് പരിണമിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഈ കമ്മിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭാവിയിലെ വളർച്ചയ്ക്കും ക്രമീകരണത്തിനും നവീകരണത്തിനും അവർ പരിഗണന നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
  2. ഈ അധ്യായം വിക്കിമീഡിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു അവലോകനം നൽകുകയും രണ്ട് പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും: ഹബ്ബുകളും ഗ്ലോബൽ കൗൺസിലും. ഈ അദ്ധ്യായം ഈ പുതിയ എന്റിറ്റികളുടെ മാൻഡേറ്റുകൾ, എപ്പോൾ, എവിടെയാണ് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്നിവയും അവതരിപ്പിക്കുകയും നിർവ്വചിക്കുകയും ചെയ്യും.എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും ഘടന, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശ്രേണി, ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയുടെ വ്യക്തത സമിതി നൽകും. നിലവിലുള്ള പൈലറ്റുമാരും കമ്മ്യൂണിറ്റി വീക്ഷണങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് Hubs നിർവചനത്തിനായി ഒരു പൊതു കരാറിലെത്താൻ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ' ന്റെ പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടറിൽ ഒരു പ്രത്യേക അധ്യായം ഉണ്ടാകും.
  3. വിക്കിമീഡിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ പരിഷ്കരിക്കാം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ, MCDC, മൂവ്‌മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി 2030 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും മറ്റ് പ്രസക്തമായ ഉറവിടങ്ങളുടെയും മുൻ ജോലികൾ അവലോകനം ചെയ്യും.
  4. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. MCDC ബദൽ ഭരണ ഘടനകളും ഭാവിയിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുള്ള അവയുടെ സാധ്യതകളും പരിഗണിക്കും.
  5. എം‌സി‌ഡി‌സി പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുകയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിടവുകൾ നികത്തുകയും വികേന്ദ്രീകരണവും സബ്‌സിഡിയറിറ്റിയും ലക്ഷ്യം വെക്കുകയും ചെയ്യും.


← മൂല്യങ്ങളിലേക്കും തത്വങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങുക | ചാര്‍ട്ടര്‍ ഉള്ളടക്ക അവലോകന പേജിലേക്ക് →