Хартія руху/Вміст/Ролі та обов'язки

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Roles & Responsibilities and the translation is 100% complete.


Контекст для цього проєкту

Глава «Ролі та обов'язки» Хартії руху пропонує зміни, спрямовані на посилення руху Вікімедіа. У ньому також визнається, що певні робочі процеси будуть продовжуватися без суттєвих змін. Це рішення зумовлене визнанням ефективності та результативності існуючих робочих процесів. Зберігаючи ці успішні практики, рух гарантує, що основні операції залишатимуться впорядкованими та продуктивними. В результаті члени руху зосереджуються на просуванні позитивних змін і максимізації їхнього впливу. Ця глава має на меті досягти балансу між прийняттям інновацій та збереженням того, що вже добре працює, щоб створити згуртований і високопродуктивний рух.

Вступ

Суб'єкти та зацікавлені сторони руху Вікімедіа розподіляють і децентралізують ролі та обов'язки якомога справедливіше в межах руху.

Згідно з принципом субсидіарності, обов'язки делегуються на найнижчий можливий рівень. Це застосовується, за винятком випадків, коли цілі запропонованої дії не можуть бути достатньо досягнуті на цьому рівні, але можуть, через масштаб або наслідки запропонованої дії, бути краще досягнуті на вищому рівні. Для виконання обов'язків на вищому рівні існують органи, які представляють весь рух. Вони призначені для досягнення консенсусу при прийнятті рішень та для відповідальності за результати.

Волонтери

Волонтери є людським ядром руху. Як окремі особи, вони мають автономію, щоб зробити свій внесок у місію руху Вікімедіа. У контексті Вікімедіа волонтер — це людина, яка жертвує власний час та енергію на діяльність Вікімедіа, не отримуючи за свої зусилля регулярну заробітну плату. Вони роблять це як онлайн, так і офлайн, наприклад, редагуючи проєкти, виконуючи адміністративні обов'язки, беручи участь у роботі комітетів та організації подій. За певних обставин волонтери мають право на компенсацію за свої зусилля, як-от відшкодування витрат, призи, гаджети, пакети підтримки чи стипендії.

Структура управління

Волонтери можуть долучатися до індивідуальної чи колективної діяльності у русі, а також можуть приєднуватися до будь-якої відкритої групи, спільноти, проєкту, афіліату чи хабу. Рух Вікімедіа процвітає завдяки залученню людей, які роблять внесок добровільно.

Обов'язки

Волонтери — це фундамент, на якому будується рух. Без них він не зміг би існувати. Їхній внесок варіюється від індивідуального редагування проєктів до створення спільнот для розвитку руху.

Усі волонтери, роблячи свій внесок, повинні дотримуватися політик та настанов руху. Вони відповідають за свої індивідуальні дії під час участі в діяльності руху Вікімедіа, як зазначено в кодексах поведінки.

Права

  • Відносини волонтерів з рухом Вікімедіа самі по собі є добровільними: немає жодних обмежень на внесок, який може зробити волонтер. Волонтери мають право самостійно вирішувати характер і обсяг внеску, який вони мають намір зробити.
  • Кожен волонтер має право покинути рух у будь-який момент. Вони можуть робити перерви на будь-який період часу або припинити участь, коли вирішать, що настав час рухатися далі.
  • Слід подбати про те, щоб не ставити надмірних вимог до окремих волонтерів. Волонтери завжди мають право відмовитися від прохань про додаткові внески або зворотний зв'язок.
  • До всіх волонтерів у русі слід ставитися з повагою і надавати їм можливість брати участь на справедливих засадах.
  • Для підтримки сприятливого та заохочувального середовища для наших волонтерів може існувати контрольоване положення про компенсацію у вигляді відшкодування витрат, призів за участь у заходах, гаджетів, пакетів підтримки, допомог тощо.

Спільноти

Волонтерські спільноти Вікімедіа — це групи волонтерів, які долучаються онлайн і офлайн до створення, збагачення та розвитку проєктів і діяльності Вікімедіа.

Спільноти Вікімедіа існують у багатьох формах і можуть бути, наприклад, тематичними, географічними, мовними чи проєктними.

Управління

Проєктні спільноти — це групи людей, які роблять внесок в онлайн-проєкти Вікімедіа. Вони мають значну автономію щодо своїх політик у межах своїх контекстів, дотримуючись при цьому універсальних правил поведінки. Ця автономія сприяє духу експерименту, який породжує нові соціальні й технологічні підходи.

Спільноти встановлюють і дотримуються власних партисипативних процесів управління, які варіюються від однієї спільноти до іншої. У деяких спільнотах існує кілька комітетів та ролей для підтримки та нагляду за цими процесами, включаючи, зокрема: бюрократів, стюардів, адміністраторів, членів арбітражного комітету тощо. Разом зі спільнотами вони відповідають за політики щодо контенту, підтримку та розвиток проєктів і робочих процесів, а також за співпрацю.

Оскільки структура управління кожної спільноти визначається самою спільнотою, нагляд за організованою спільнотою є незначним, але є набір керівних принципів, яких має дотримуватися кожна спільнота.

Обов'язки

Спільноти відповідають за загальне редагування, нагляд, управління та розширення існуючих і майбутніх проєктів для забезпечення сталості та зростання руху. Вони також відповідають за формування та впровадження методів роботи і правил у своїх проєктах, а також за організацію та проведення заходів у своєму контексті.

Проєктні спільноти, як правило, з питань управління підзвітні користувачам у цій же спільноті.

Права

Проєктні спільноти здійснюють повний редакторський контроль над вмістом своїх проєктів.

Залучення спільноти є ключовим для довгострокової сталості Руху. Щодо будь-яких змін, запроваджених Фондом Вікімедіа або Глобальною радою, які впливають на робочі процеси спільнот, відповідним спільнотам слід пропонувати предметні та змістовні консультації. Зміни, що впливають на робочі процеси, можуть включати зміни в інтерфейсі чи програмному забезпеченні, або глобальні проєкти, що впливають на спільноти, такі як стратегія руху чи Кодекси поведінки. Деякі з них, такі як зміни до Хартії руху, також підлягають подальшій обов'язковій ратифікації.[1]

У випадках, коли критично важливі конкуруючі інтереси перешкоджають проведенню таких консультацій, Глобальна рада або ФВМ повинні пояснити, чому консультації не можуть відбутися. У дійсно надзвичайних ситуаціях Глобальна рада або ФВМ можуть діяти в межах своїх повноважень, але після цього повинні надати аналогічне пояснення. Після цього буде надана можливість для консультацій та можливого перегляду (включаючи можливе скасування дій). Глобальна рада та ФВМ повинні уникати досягнення фактичних результатів до проведення консультацій щодо рішень або дій.

Інформація та оновлення про зміни, які, за оцінками, можуть вплинути на робочі процеси спільноти, повинні бути доступними та зрозумілими для членів спільноти. Оновлення включають, зокрема: поточні проєкти та можливості, інформацію про ФВМ та Глобальну раду (включно з її підкомітетами). Спільноти мають право на адекватну документацію, що відповідає цінностям нашого руху. Інформація, яка не може бути розкрита, оскільки є конфіденційною, приватною, власницькою або заборонена законом, не підлягає оприлюдненню в цих публічних публікаціях.

Суб'єкти руху

Суб'єкти руху — це незалежні організації в межах руху Вікімедіа, які пройшли формальний процес визнання. Вони виконують місію Вікімедіа з поширення вільних знань, дотримуються цінностей руху та беруть активну участь у прийнятті рішень і розробці стратегії руху в межах своєї визнаної сфери діяльності.

Суб'єкти руху об'єднують зацікавлених членів та волонтерів і надають свої послуги у конкретних галузях знань. Органи пропонують інституційну підтримку, делегують завдання, допомагають волонтерам та іншим органам у розробці, здійсненні та координації діяльності.

Органи руху сприяють зростанню та розширенню спільнот Вікімедіа шляхом розширення членства, розбудови співпраці, заохочення до співпраці, розвитку навичок та покращення обізнаності спільноти. Вони відкривають канали для комунікації з відповідними спільнотами й діють як їхні представники. З огляду на характер і обсяг своєї роботи, вони забезпечують нарощування необхідних ресурсів і підтримки спільнотам.

Довгострокова мета полягає в тому, щоб ресурси руху були розподілені по всьому спектру суб'єктів руху, а не домінували в якомусь одному з них, але перебували під наглядом як Глобальної ради, так і Фонду Вікімедіа. Щоб досягти цього, зростання буде пріоритетним у стратегічних сферах для розвитку прагматичної децентралізації.

Глобальна рада

(Примітка для читачів: Інформація про Глобальну раду буде додана до глави Хартії «Ролі і обов'язки» на пізнішій ітерації процесу написання проєкту. Будь ласка, зверніться до проєкту глави «Глобальна рада» для отримання поточної інформації).

Хаби

(Примітка для читачів: Інформація про Хаби буде додана до глави Хартії «Ролі і обов'язки» на пізнішій ітерації процесу написання проєкту. Будь ласка, зверніться до проєкту глави «Хаби» для отримання поточної інформації).

Афіліати Вікімедіа

Афіліати Руху Вікімедіа — це організації в Русі Вікімедіа, які були офіційно визнані Глобальною радою та призначеним нею комітетом, або які до початку роботи Глобальної ради та перехідного періоду, визнані Фондом Вікімедіа.

Афіліатом Руху може бути відділення Вікімедіа з визначеним географічним покриттям, тематична організація, яка має глобальне чи міжрегіональне покриття, але окрему тему, а також група користувачів, яка може бути як регіональною, так і тематичною. Афіліати — це ключовий спосіб організації груп у межах руху для здійснення діяльності та партнерства.

Управління

Структура та управління афіліата визначається самим афіліатом залежно від контексту та потреб, в яких він працює. Органом, що приймає рішення, є правління афіліата чи аналогічний орган, а афіліат підзвітний групі, яку він представляє, наприклад, суб'єкту свого членства. Афіліат також повинен дотримуватися місії та цінностей руху і відповідати стандартам визнання.

Обов'язки

Кожен афіліат відповідає за сталий розвиток спільнот, які він підтримує, і, зрештою, повинен прямо чи опосередковано допомагати одному, чи кільком онлайн-проєктам: сприяти інклюзії, справедливості та різноманітності у своїй спільноті; підтримувати Універсальний кодекс поведінки; розвивати партнерства та співпрацю у своєму регіоні чи за темою роботи. Якщо афіліати вирішать збирати кошти, то очікується, що вони координуватимуть свою діяльність з іншими суб'єктами, які збирають кошти. Афіліати відповідають за те, щоб їхня робота була видимою, надаючи публічно доступну звітність.

З афіліатом слід консультуватися щодо будь-якого Хабу, який пропонується створити в його області діяльності (будь це тема, чи географічний регіон), а також щодо будь-яких запропонованих змін у структурі та управлінні Руху, якщо вони впливають на діяльність афіліату.

Фонд Вікімедіа

Фонд Вікімедіа — це неурядова організація (НУО), яка юридично відповідальна за платформи й технології вільних знань Руху Вікімедіа, а також відповідає за їхнє розміщення. Фонд реалізує стратегічний курс, який визначається постійною участю та представництвом усього Руху Вікімедіа.

Роботу Фонду Вікімедіа доповнюють спеціалізовані органи, такі як Ендавмент Вікімедіа та Вікімедіа Ентерпрайз, які є окремими юридичними особами та мають власні статути.

Структура управління

Структура управління Фонду Вікімедіа (ФВМ) описана у його внутрішніх документах, які доповнюються рішеннями Ради повірених та політиками ФВМ, що стосуються як членів Ради повірених, так і персоналу ФВМ[2]. Рада повірених, щонайменше половина членів якої є представниками спільнот, є головним органом, що приймає рішення, і делегує завдання Головному виконавчому директору (CEO) ФВМ. Фонд відповідає за свою місії поширення вільних знань і відповідає перед спільнотами Вікімедіа. ФВМ інформує ширший Рух Вікімедіа про загальні рішення Ради повірених та головного виконавчого директора. ФВМ дбає про те, щоб ця інформація була відкритою та легкодоступною.

ФВМ консультується та отримує підтримку від комітетів, які складаються переважно з волонтерів, обізнаних та зацікавлених у конкретній темі, і отримують підтримку від персоналу Фонду у виконанні їхніх функцій.

Обов'язки

ФВМ відповідає за довгострокову стійкість проєктів Вікімедіа та її руху. ФВМ підтримує сервери, на яких розміщені проєкти Вікімедіа, і відповідає за розробку основного програмного забезпечення. ФВМ відповідає за глобальні кампанії зі збору коштів через банери. ФВМ також відповідає за проєкт Вікімедіа Ентерпрайз.

ФВМ відповідає за роботу з юридичними питаннями Фонду та за нагляд за його загальним управлінням, зокрема за процесами, пов'язаними з роботою Ради повірених, розробкою річних та багаторічних планів, а також за захист товарних знаків Вікімедіа.

ФВМ консультується з відповідними зацікавленими сторонами, на яких вплинуть зміни у політиці та статутних нормах. Там, де це доречно, він звертається за зовнішніми юридичними консультаціями.

Разом із Глобальною радою ФВМ створить процеси для забезпечення координації збору коштів прозорим, інклюзивним та підзвітним шляхом. Цей процес особливо прояснить зусилля різних суб'єктів руху, щоб уникнути паралелізму чи дублювання зусиль.

ФВМ відстежує події поза межами руху, які впливають на його роботу, наприклад, юридичні питання та становище спільнот, що перебувають під загрозою.

Примітки

  1. Передбачається додати посилання на запланований проєкт глави поправок, коли він буде розроблений.
  2. Де персонал включає контрактників

Читайте також