Jump to content

Movement Strategy/Principles/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Principles and the translation is 100% complete.
Principis de l'Estratègia del Moviment
Què és un principi estratègic

Els principis són les creences fonamentals que orienten el treball en tot el nostre Moviment. Les recomanacions de l'Estratègia del Moviment s'elaboren i s'apliquen sobre la base d'aquests deu principis. Estan connectats integralment i junts parlen del que significa ser un wikimedista.

Centrar-se en les persones

Centrar-se en les persones vol dir que cada aspecte del nostre Moviment ha d'abordar les necessitats i els reptes de les persones que l'impulsen i a les que presta servei, de manera que cadascuna pugui contribuir de la millor manera possible a la suma dels coneixements humans. El nostre Moviment està impulsat per individus i grups, la majoria voluntaris i socis que treballen en diferents cultures i geografies. Aquests parts interessades tenen necessitats singulars, que la tecnologia, les polítiques, les pràctiques i les estructures han d'atendre perquè se'ls doni poder i puguin contribuir sense obstacles. Perquè el nostre Moviment s'enriqueixi amb la diversitat, és necessari crear consciència sobre els qui estan absents. Per donar-los la benvinguda, hem d'assumir la responsabilitat de manera col·lectiva i inclusiva i fomentar el canvi.

Seguretat i protecció

El benestar, la seguretat i la protecció de tots els participants és un prerequisit per sostenir i fer créixer els nostres projectes i comunitats. Sense el desenvolupament fonamental d'un entorn segur, serà impossible ser inclusius, augmentar la diversitat, proporcionar equitat, desenvolupar associacions i convertir-se en el sistema de suport essencial de l'ecosistema de coneixement lliure. Els participants han de sentir-se segurs tant en els espais en línia com fora de línia, i per aconseguir-ho serà necessari canviar la cultura actual a tot el nostre Moviment. En lloc d'advocar simplement per la seguretat, invertirem en fer que el nostre entorn sigui segur adoptant polítiques i proporcionant tecnologia, recursos, i infraestructures per protegir la privacitat i la seguretat dels participants del nostre Moviment.

Inclusivitat i presa de decisions participativa

La inclusió està en l'arrel de el desenvolupament de processos, pràctiques i estructures perquè el Moviment Wikimedia s'enriqueixi amb la diversitat de perspectives i identitats. El nostre objectiu és construir la nostra infraestructura sobre la base de el desenvolupament comunitari intencional i abordant els privilegis existents, així com les barreres a la participació. Al potenciar i desenvolupar les aptituds dels que estan dins, augmentem la facilitat d'ús, l'accessibilitat, la usabilitat, la localització i el dinamisme del nostre ecosistema (plataformes tecnològiques, processos i estructures organitzatives). Les estructures i plataformes han de ser adaptables no només per donar poder als que ja estan en el nostre Moviment, sinó també per acollir els que encara no s'han unit i d'altres que abans estaven exclosos o desatesos. Això és necessari per ajudar a abordar les llacunes en la nostra representació de persones, gèneres i continguts. S'ha de fer un esforç intencional per assegurar que totes les veus s'incloguin i tinguin un paper clar en els processos de presa de decisions que els afecten a ells i al nostre Moviment.

Equitat i empoderament

La lluita per l'equitat requereix que els agents de el moviment Wikimedia tractin a tots de manera justa i en funció de les seves circumstàncies. Els mèrits d'un moviment veritablement obert es basen en un procés en constant evolució de superació dels problemes de capacitat (tècnica, administrativa, lingüística, financera, etc.) perquè les persones s'empoderin i assoleixin el seu màxim potencial. La representació i la participació equitatives no són el mateix que la igualtat d'oportunitats i l'accés a l'empoderament. Una política que s'apliqui per igual a tots pot donar lloc a la desigualtat si beneficia de manera desproporcionada a un grup en comparació amb un altre. La igualtat requereix que es proporcioni el mateix a tots; l'equitat requereix que s'ofereixin oportunitats als nivells convenients per a cada comunitat i context, reconeixent que algunes persones comencen en situació de desavantatge.

Subsidiarietat i autogestió

El nostre Moviment prendrà decisions a el nivell més proper o local sempre que sigui possible i obrirà vies per a una presa de decisions més participativa. Subsidiarietat significa que les nostres comunitats en línia i presencials a tot el món han de prendre decisions per si mateixes sempre que sigui possible. Es basa en la noció que són capaços d'identificar les seves pròpies capacitats, oportunitats, necessitats i limitacions per representar la suma dels coneixements humans en les seves àrees de treball. Amb responsabilitat i transparència, autogestionaran els seus recursos i activitats i atendran les seves necessitats per superar els obstacles.

Contextualització

La contextualització ens permet reconèixer que no hi ha un sol conjunt de processos que sigui eficient i eficaç a tot arreu. Donada la diversitat del nostre Moviment, el nostre treball i compromís han de ser avaluats i adaptats als diversos contextos geogràfics, culturals, sociopolítics i econòmics a mesura que ens adaptem als canvis del nostre món. Reconeixem que el que funciona en una comunitat pot no aplicar-se a una altra. Per garantir el creixement continu i la sostenibilitat del nostre Moviment, hem d'apreciar les nostres diferències i assegurar-nos que el nostre ecosistema es dissenyi amb flexibilitat i participació local. Això assegura que tinguem una base diversa de participants i contribuïdors del moviment recolzada per recursos localitzats, tecnologia i els millors processos.

Col·laboració i cooperació

La col·laboració i la cooperació guien el nostre Moviment a mesura que aprofitem els nostres coneixements, experiències i coneixements tècnics distribuïts per millorar la nostra eficàcia i resposta als desafiaments. Gran part de la nostra força i impacte resideix en el desenvolupament de relacions de col·laboració i l'enfortiment de les associacions amb els agents en l'ecosistema del coneixement lliure i afins, amb coneixements i recursos que poden ajudar-nos a innovar, adaptar-nos i créixer. En el nostre Moviment, creixem aprenent els uns dels altres i intercanviant habilitats, coneixements, eines, equips i altres recursos perquè tots adquirim competència i puguem ampliar el nostre impacte, participació i contribució a tot el Moviment. La col·laboració i la cooperació es fomenten quan els contribuïdores i les organitzacions a tots els nivells estan facultats per treballar junts, associar-se o recolzar-se mútuament en l'elaboració i l'assoliment dels objectius. L'experiència i els coneixements tècnics sobre com créixer i enfortir el nostre Moviment radiquen en l'intercanvi recíproc de coneixements per part de la seva gent.

Transparència i responsabilitat

La transparència és fonamental per assegurar que tots puguin comprendre clarament com funcionen els nostres sistemes, la nostra governança i les nostres col·laboracions, i permet la participació i la rendició de comptes dels uns als altres. Les nostres accions es realitzaran amb un compromís deliberat de transparència i responsabilitat cap i per als altres. Un sistema construït amb la col·laboració dels participants requereix que tots rendeixin comptes de la seva salut, resiliència i èxit continus. Això significa que cada persona comparteix una responsabilitat proporcional per l'èxit o el fracàs de les accions que emprèn (o deixa d'emprendre) en nom del Moviment. Una cultura transparent permet que tots comparteixin la mateixa direcció estratègica, fomenta la confiança en els nostres projectes i promou la confiança entre els participants.

Eficiència

L'eficiència guia el disseny dels nostres processos, pràctiques i estructures perquè els nostres esforços i recursos s'utilitzin per assolir el seu màxim potencial d'impacte. L'eficiència és la capacitat d'evitar el malbaratament de recursos per produir un resultat desitjat. A mesura que apliquem les recomanacions de l'Estratègia del Moviment, aprofitarem la nostra experiència i compartirem els nostres coneixements, i ens adaptarem a contextos específics en què no es pot aplicar un enfocament general, i farem participar de manera significativa als afectats. L'eficiència en una estructura àmpliament distribuïda i descentralitzada com el Moviment Wikimedia només es pot assolir mitjançant la rendició de comptes, la transparència, la coordinació i la contextualització. Es necessiten avaluacions contínues i periòdiques per permetre l'aprenentatge i l'adaptació.

Resiliència

La resiliència garanteix que el nostre moviment sigui flexible i adaptable a les forces internes i externes i sostenible en el temps. Un sistema resilient té la capacitat de recuperar-se i refer-se ràpidament de les dificultats i d'evolucionar en el procés de progrés cap als seus objectius. Basant-nos en la transparència i la rendició de comptes, podem avançar cap al desplegament dels processos, pràctiques i estructures resultants d'aquest conjunt de recomanacions de l'Estratègia del Moviment. Així mateix, mitjançant l'avaluació i els processos participatius de presa de decisions, podem ser dinàmics, adaptar-nos ràpidament als diferents contextos i aprendre de cada situació.