Jump to content

Movement Strategy/Principles/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Principles and the translation is 70% complete.
Zasady Strategii Ruchu
Czym jest zasada strategii

Zasady są fundamentalnymi przekonaniami, które kierują pracą w obrębie naszego Ruchu. Rekomendacje dotyczące Strategii Ruchu powstały i będą implementowane na podstawie dziesięciu zasad. Są one integralnie połączone i odnoszą się do tego, co oznacza bycie Wikimedianem.

Koncentracja na ludziach

Koncentracja na ludziach oznacza, że każdy aspekt naszego Ruchu musi odnosić się do potrzeb i problemów osób, które go tworzą lub z niego korzystają − tak by każdy mógł optymalnie przyczyniać się do generowania sumy ludzkiej wiedzy. Nasz Ruch tworzą osoby fizyczne i grupy − w większości wolontariusze − oraz partnerzy działający w różnych kulturach i regionach. Są to interesariusze, którzy mają odrębne potrzeby. Ich spełnieniu powinny służyć rozwiązania technologiczne, polityki, praktyki i struktury − jest to warunek motywowania interesariuszy i umożliwienia im udzielania wsparcia w nieograniczony sposób. Jeżeli nasz Ruch ma się rozwijać w oparciu o różnorodność, konieczne jest podnoszenie świadomości odnośnie do osób nieobecnych. Jeżeli osoby te mają dołączyć do naszego grona, musimy wspólnie i integralnie wziąć na siebie odpowiedzialność i zachęcać do zmian.

Bezpieczeństwo i ochrona

Ochrona i bezpieczeństwo wszystkich uczestników jest podstawowym warunkiem realizacji projektów i utrzymania społeczności. Bez zagwarantowania bezpiecznego środowiska pracy nie da się realizować włączenia, propagować różnorodności, zapewniać słusznego dostępu do wiedzy, prowadzić partnerskiej współpracy i działać w charakterze podstawowego systemu wsparcia dla ekosystemu darmowej wiedzy. Uczestnicy powinni czuć się bezpiecznie zarówno w przestrzeni online, jak i offline. Osiągnięcie tego stanu rzeczy wymaga zmian kulturowych w całym Ruchu. Trzeba nie tylko popierać bezpieczeństwo, ale inwestować również w ochronę naszego środowiska poprzez wdrażanie polityk i technologii, zasobów i infrastruktury w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa uczestników Ruchu.

Włączenie i partycypacyjne podejmowanie decyzji

Inkluzywność leży u podstaw opracowywania procesów, praktyk i struktur, które umożliwią Ruchowi Wikimedia propagowanie różnorodności w zakresie perspektyw i tożsamości. Naszym celem jest budowanie infrastruktury w oparciu o zamierzony rozwój społeczności, odniesienie się do istniejących przywilejów i barier w obszarze partycypacji. Dzięki upodmiotowieniu i rozwijaniu umiejętności interesariuszy wewnętrznych zwiększamy dostępność, użyteczność, lokalizację i dynamikę naszego ekosystemu (platformy technologiczne, procesy i struktury organizacyjne). Struktury i platformy muszą być adaptowalne nie tylko po to, aby upodmiotowić osoby już należące do naszego Ruchu, ale także po to, aby zachęcić osoby pragnące dołączyć do nas oraz te, które wcześniej wykluczano lub pomijano. Jest to konieczne do likwidacji luk, jeśli chodzi o reprezentowanie ludzi, płci i treści. Należy podjąć świadome starania na rzecz uwzględnienia wszystkich punktów widzenia oraz określenia wyraźnych ról w procesach decyzyjnych, które wpływają na zainteresowanych i nasz Ruch.

Równość i upodmiotowienie

Dążenie do słuszności wymaga od interesariuszy Wikimedia traktowania wszystkich uczciwie przy uwzględnieniu różnych okoliczności. Zalety prawdziwie otwartego ruchu opierają się na ciągłym procesie pokonywania wyzwań związanych z potencjałem (wyzwań technicznych, administracyjnych, językowych, finansowych, itp.), tak aby ludzie mogli zostać upodmiotowieni i osiągali optymalne rezultaty. Sprawiedliwa reprezentacja i partycypacja to nie to samo co równe szanse i dostęp do uprawnień. Polityka, która obowiązuje w równym stopniu wobec wszystkich może skutkować niesprawiedliwością, jeśli daje ona nieproporcjonalnie duże korzyści jednemu podmiotowi w porównaniu z innym. Równość wymaga zapewniania tego samego wszystkim; równość wymaga zapewnienia możliwości na odpowiednich poziomach każdej społeczności i we wszystkich kontekstach, wymaga uświadomienie sobie, że niektórzy ludzie zaczynają w niekorzystnym punkcie.

Pomocniczość i samozarządzanie

Nasz Ruch będzie podejmował − w miarę możliwości − decyzje na możliwie najbardziej oddolnym lub lokalnym poziomie. Będzie także otwierał możliwości bardziej partycypacyjnych procesów decyzyjnych. Pomocniczość oznacza, że nasze społeczności online i offline na całym świecie powinny − w miarę możliwości − same za siebie decydować. Zasada ta opiera się na założeniu, że społeczności te potrafią samodzielnie określać własny potencjał, możliwości, potrzeby i bariery odnośnie do reprezentowania sumy ludzkiej wiedzy w poszczególnych obszarach pracy. Dzięki odpowiedzialności i przejrzystości społeczności same będą zarządzać swoimi zasobami i działaniami, spełniając potrzeby i pokonując przeszkody.

Kontekstualizacja

Kontekstualizacja pozwala nam stwierdzić, że nie istnieje uniwersalny zestaw procesów, które są wszędzie jednakowo wydajne i skuteczne. Biorąc pod uwagę różnorodność naszego Ruchu, czynniki takie jak praca i zaangażowanie muszą zostać ocenione i dostosowane do różnych kontekstów − geograficznych, kulturowych, społeczno-politycznych i ekonomicznych − jeśli mamy się dostosować do zmian zachodzących na świecie. Zdajemy sobie sprawę, że to, co sprawdza się w jednej społeczności, może nie działać w innej. Aby zapewnić ciągły rozwój i długofalowość naszego Ruchu, musimy doceniać różnice i zadbać o to, żeby nasz ekosystem był projektowany na bazie elastyczności i lokalnej odpowiedzialności. Daje nam to pewność, że w Ruchu są różnorodni uczestnicy i kontrybutorzy wspierani przez lokalne zasoby, technologię i najlepsze procesy.

Współdziałanie i współpraca

Collaboration and cooperation guide our Movement as we draw on our collective knowledge, experiences, and distributed expertise to improve our effectiveness and response to challenges. Much of our strength and impact lies in developing collaborative relationships and strengthening partnerships with stakeholders in the free knowledge ecosystem and beyond who have knowledge and resources that can help us innovate, adapt, and grow. In our Movement, we thrive on learning from each other and exchanging skills, knowledge, tools, equipment, and other resources so we all gain competency and are able to expand our impact, involvement, and contribution to the whole Movement. Collaboration and cooperation are fostered when contributors and organizations at all levels are empowered to work together, partner, or support each other in developing and attaining goals. The experience and expertise on how to grow and strengthen our Movement lie with the reciprocal exchange of knowledge among its people.

Transparency & Accountability

Transparency is fundamental to ensure everyone can clearly understand how our systems, governance, and collaborations work, and it enables participation and accountability to one another. Our actions will be made with deliberate commitment to transparency and accountability to and for one another. A system built by the collaboration of participants requires everyone to be accountable for its continued health, resilience, and success. This means that each individual shares proportional responsibility for the success or failure of the actions they take (or fail to take) on behalf of the Movement. A transparent culture enables everyone to share in the same strategic direction, builds confidence in our projects, and promotes trust among participants.

Efficiency

Efficiency guides the design of our processes, practices, and structures so that our efforts and resources are used to reach their utmost potential for impact. Efficiency is the ability to prevent wasting resources to produce a desired result. As we implement the Movement Strategy recommendations, we will build on our expertise and share our knowledge, as well as adapt to specific contexts where a general approach cannot apply, and meaningfully involve those impacted. Efficiency in a widely distributed and decentralized structure like the Wikimedia Movement can only be reached through accountability, transparency, coordination, and contextualization. It needs continuous and periodic evaluations to allow for learning and adaptation.

Resilience

Resilience ensures our Movement is flexible, adaptable to internal and external forces, and sustainable over time. A resilient system has the capacity to recover and rebound quickly from difficulties and to evolve in the process of progressing towards its goals. Anchored in transparency and accountability, we can progress towards deploying the processes, practices, and structures resulting from this set of Movement Strategy recommendations. Likewise, through evaluation and participative decision-making processes, we can be dynamic, adapt quickly to different contexts, and learn from every situation.