Jump to content

Movement Strategy/Principles/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Principles and the translation is 100% complete.
Principes voor de strategie van de beweging
Wat is een strategisch principe

Principes zijn de fundamentele overtuigingen die het werk in onze hele beweging aansturen. De aanbevelingen voor de strategie van de beweging zijn opgesteld en zullen worden uitgevoerd op basis van deze tien principes. Ze zijn integraal met elkaar verbonden en schetsen samen het beeld van wat het betekent om een Wikimedian te zijn.

Mensgerichtheid

Mensgerichtheid betekent dat elk aspect van onze beweging moet voldoen aan de behoeften en uitdagingen van de mensen die de drijvende kracht erachter vormen en die het van dienst is, zodat iedereen op hun beste manier kan bijdragen aan alle vergaarde menselijke kennis. Onze beweging wordt aangedreven door individuele personen en groepen (waarvan de meesten vrijwilligers zijn) en partners die in verschillende culturen en geografische gebieden werken. Deze belanghebbenden hebben unieke behoeften, waaraan onze technologie, beleidslijnen, praktijken en structuren moeten voldoen om te zorgen dat ze ondersteund zijn en onbelemmerd kunnen bijdragen. Om onze beweging rijk in diversiteit te maken is het noodzakelijk om de bewustwording over degenen die afwezig zijn te vergroten. Om hen te verwelkomen moeten we gezamenlijk en op inclusieve wijze verantwoordelijkheid nemen en verandering stimuleren.

Veiligheid en Beveiliging

Het welzijn en de veiligheid van alle deelnemers is een voorwaarde voor het behouden en laten groeien van onze projecten en gemeenschappen. Zonder de fundamentele ontwikkeling van een veilige omgeving is het onmogelijk om inclusief te zijn, diverser te worden, gelijkwaardigheid van kennis te bieden, partnerschappen te ontwikkelen en het essentiële ondersteuningssysteem van het ecosysteem van vrije kennis te worden. Deelnemers moeten zich in zowel online als offline ruimtes veilig voelen, en om dit te bereiken zijn er binnen onze gehele beweging veranderingen in de huidige cultuur vereist. In plaats van alleen maar te pleiten voor veiligheid, zullen we investeren in het veilig maken van onze omgeving door het aannemen van beleidslijnen en het leveren van technologie, middelen en infrastructuren om de privacy en veiligheid van de deelnemers aan onze beweging te beschermen.

Inclusiviteit en Participatieve besluitvorming

Inclusiviteit vormt de basis voor de ontwikkeling van processen, praktijken en structuren waardoor de Wikimedia-beweging rijk kan worden in de diversiteit van perspectieven en identiteiten. Wij streven ernaar onze infrastructuur op te bouwen op basis van doelbewuste gemeenschapsontwikkeling en door zowel bestaande privileges als barrières voor deelname aan te pakken. Door het versterken en ontwikkelen van de vaardigheden van de mensen binnen de beweging vergroten we de toegankelijkheid, bruikbaarheid, lokalisatie en dynamiek van ons ecosysteem (technologische platforms, processen en organisatiestructuren). Structuren en platforms moeten aanpasbaar zijn om niet alleen degenen te ondersteunen die zich al in onze beweging bevinden, maar ook diegenen te omarmen die zich nog moeten aansluiten en anderen die eerder buitengesloten of over het hoofd werden gezien. Dit is nodig om de hiaten in onze vertegenwoordiging van mensen, geslachten en inhoud aan te pakken. Er moet doelbewuste inspanning worden ondernomen om ervoor te zorgen dat alle stemmen worden opgenomen en een duidelijke rol spelen in de besluitvormingsprocessen die een impact hebben op hen en op onze beweging.

Gelijkwaardigheid en Positieversterking

Het streven naar gelijkwaardigheid vereist dat belanghebbenden van Wikimedia iedereen eerlijk en op basis van hun omstandigheden behandelen. De verdiensten van een echt open beweging zijn gebaseerd op een voortdurend evoluerend proces van het overwinnen van capaciteitsuitdagingen (technisch, administratief, taalkundig, financieel, enz.) waardoor de positie van mensen versterkt kan worden en ze hun maximaal gerealiseerde potentieel kunnen bereiken. Gelijkwaardige vertegenwoordiging en deelname zijn niet hetzelfde als gelijke kansen en toegang tot positieversterking. Een beleid dat op iedereen op gelijke manier wordt toegepast kan leiden tot ongelijkwaardigheid als het een bepaalde groep onevenredige voordelen biedt ten opzichte van een andere. Gelijkheid vereist dat aan iedereen hetzelfde wordt verstrekt; gelijkwaardigheid vereist het verstrekken van kansen op passende niveaus voor elke gemeenschap en context, waarbij wordt erkend dat sommige mensen vanuit een positie van nadeel beginnen.

Subsidiariteit en Zelfbeheer

Onze beweging zal waar mogelijk beslissingen nemen op het meest directe of lokale niveau en zal paden openen voor meer participatieve besluitvorming. Subsidiariteit betekent dat onze online en offline gemeenschappen over de hele wereld waar mogelijk zelf beslissingen moeten nemen. Het is gebaseerd op het idee dat ze in staat zijn tot het identificeren van hun eigen capaciteiten, kansen, behoeften en barrières om alle vergaarde menselijke kennis in hun werkgebied te vertegenwoordigen. Met verantwoording en transparantie zullen ze hun middelen en activiteiten zelf beheren en voldoen aan hun behoeften om obstakels te overwinnen.

Contextualisering

Contextualisering stelt ons in staat om te erkennen dat er niet één enkele set processen bestaat die overal efficiënt en doeltreffend zijn. Gezien de diversiteit van onze beweging moeten ons werk en onze inzet worden geëvalueerd en aangepast aan verschillende geografische, culturele, sociaalpolitieke en economische contexten terwijl we ons aanpassen aan veranderingen in onze wereld. We erkennen dat wat in de ene gemeenschap goed werkt, mogelijk niet op een andere van toepassing is. Om de voortdurende groei en duurzaamheid van onze beweging te verzekeren, moeten we onze verschillen waarderen en ervoor zorgen dat ons ecosysteem is ontworpen met flexibiliteit en lokaal eigenaarschap. Dit zorgt ervoor dat we een diverse basis van deelnemers en bijdragers aan de beweging hebben die worden ondersteund door gelokaliseerde middelen, technologie en de beste processen.

Samenwerking en Medewerking

Samenwerking en medewerking begeleiden onze beweging terwijl we gebruikmaken van onze collectieve kennis, ervaringen en gedistribueerde expertise om onze doeltreffendheid en reactie op uitdagingen te verbeteren. Veel van onze kracht en impact ligt in het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en het versterken van partnerschappen met belanghebbenden in het ecosysteem van vrije kennis en daarbuiten die beschikken over de kennis en middelen die ons kunnen helpen innoveren, aanpassen en groeien. In onze beweging gedijen we door het leren van elkaar en het uitwisselen van vaardigheden, kennis, instrumenten, apparatuur en andere middelen, zodat we allemaal competenties verwerven en onze impact, betrokkenheid en bijdrage aan de hele beweging kunnen uitbreiden. Samenwerking en medewerking worden gestimuleerd wanneer bijdragers en organisaties op alle niveaus in staat worden gesteld om met elkaar samen te werken, partnerschappen te vormen of elkaar te ondersteunen bij het ontwikkelen en bereiken van doelen. De ervaring en expertise over het groeien en versterken van onze beweging ligt in de wederzijdse uitwisseling van kennis tussen de mensen.

Transparantie en Verantwoording

Transparantie is essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen duidelijk kan begrijpen hoe onze systemen, ons bestuur en onze samenwerkingsverbanden werken, en het maakt deelname en verantwoording naar elkaar mogelijk. Onze acties zullen worden uitgevoerd met een bewuste inzet voor transparantie en verantwoording tegenover en voor elkaar. Een systeem dat is opgebouwd door samenwerking van de deelnemers vereist dat iedereen verantwoordelijk is voor de voortdurende gezondheid, veerkracht en het succes ervan. Dit betekent dat elke persoon proportionele verantwoordelijkheid deelt voor het succes of het falen van de acties die ze namens de beweging ondernemen (of nalaten te ondernemen). Een transparante cultuur stelt iedereen in staat in dezelfde strategische richting te delen, vertrouwen in onze projecten op te bouwen en het vertrouwen tussen deelnemers te bevorderen.

Efficiëntie

Efficiëntie begeleidt het ontwerpen van onze processen, praktijken en structuren, zodat onze inspanningen en middelen worden gebruikt om hun maximale potentieel voor impact te bereiken. Efficiëntie is het vermogen om te voorkomen dat er middelen worden verspild om een gewenst resultaat te bereiken. Bij het implementeren van de aanbevelingen voor de strategie van de beweging zullen we voortbouwen op onze expertise en onze kennis delen, en zullen we ons aanpassen aan specifieke contexten waar een algemene aanpak niet van toepassing is en de betrokkenen er op een betekenisvolle manier bij betrekken. Efficiëntie in een breed gedistribueerde en gedecentraliseerde structuur zoals de Wikimedia-beweging kan alleen worden bereikt door verantwoording, transparantie, coördinatie en contextualisering. Het vereist doorlopende en periodieke evaluaties om het leerproces en aanpassing mogelijk te maken.

Veerkracht

Veerkracht zorgt ervoor dat onze beweging flexibel en aanpasbaar is aan interne en externe krachten en duurzaam in de loop van de tijd. Een veerkrachtig systeem heeft de capaciteit om zich snel te herstellen en terug te veren van moeilijkheden en om te evolueren in het proces van de vooruitgang in de richting van de doelen. Verankerd in transparantie en verantwoording kunnen we vooruitgang boeken bij het implementeren van de processen, praktijken en structuren die voortvloeien uit deze reeks aanbevelingen voor de strategie van de beweging. Op dezelfde manier kunnen we via evaluatie en participatieve besluitvormingsprocessen dynamisch zijn, ons snel aanpassen aan verschillende contexten en van elke situatie leren.