Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement/sl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement and the translation is 100% complete.
Povečanje trajnostnosti našega gibanja

Opredelitev

Povečali bomo trajnostnost našega gibanja, tako da bomo podpirali in vlagali v potrebe ljudi, bodisi začetnikov ali dolgoletnih sodelavcev. Vpeljali bomo zanesljivejše, dolgoročnejše in pravičnejše pristope k ustavrjanju in razdeljevanju finančnih virov med različnimi deležniki našega gibanja.

Kratek videoposnetek o tem priporočilu

Čeprav so najpomembnejše dejavnosti našega gibanja vzdrževanje, urejanje in prispevanje, vemo, da so pri pravičnosti znanja in znanju kot storitvi pomembni tudi drugi prispevki. Ti vključujejo oblikovanje javnih politik in zagovorništvo, krepitev zmogljivosti, ozaveščanje, organiziranje in zbiranje prispevkov. Za rast in trajnostnost našega gibanja je treba te dejavnosti bolje prepoznati in v nekaterih kontekstih tudi ustrezno nagraditi.

Skladno z etiko in prakso gibanja urejanje ne bo plačano, prav tako pa ne bomo iskali virov prihodov, ki bi vplivali na uredniško neodvisnost vsebine. Lokalnim skupinam in nastajajočim skupnostim ter organizacijam bomo mogočili in jih podpirali pri izkoriščanju obstoječih in novih način pridobivanja in sklepanja partnerstev. Ko bomo kot gibanje rastli in postajali bolj trajnosti, bomo tudi usklajevali svoje prakse s prizadevanjem za okoljsko trajnostnost našega planeta.

Spremembe in ukrepi

Človeška trajnostnost

 • Razvoj sistematičnega pristopa za izboljšanje zadovoljstva in produktivnosti ljudi, vključenih v gibanje, z:
  • Ocenjevanjem potreb skupnosti in prostovoljcev ob upoštevanju lokalnega kotenksta za učinkovito podporo in prepoznavanje prizadevanj.
  • Stalno vključevanje in javno podpiranje različnih vrst sodelavcev na spletu in zunaj njega.
 • Namenjanjem pomembno večjega deleža finančnih sredstev gibanja za podporo nastajajočim in marginaliziranim skupnostim in skupinam glede na njihove potrebe, vključno s povračilom stroškov osebja, operativnih stroškov in drugih dejavnosti, ki niso neposredno povezane z dodajanjem, vzdrževanjem ali urejanjem vsebine.

Finančna trajnostnost

 • Ozaveščanje o gibanju Wikimedie, njegovih vrednotah, dosežkih, projektih in skupnostih po vsem svetu – za pridobitev pozornosti, zaupanja in zanimanja uporabnikov znanja, prostovoljcev, partnerjev in donatorjev.
 • Oblikovanje politike glede pravil za ustvajanje prihodkov, ki bo veljala za vse udeležence gibanja, in opredelitev, kaj se lahko prilagodi lokalnemu kontekstu in potrebam. Ta politika bo uravnotežala trajnostnost, naše poslanstvo in vrednote ter finančno neodvisnost. V skladu s to politiko bomo:
  • Razporedili odgovornost za ustvarjanje prihodka med enote gibanja ter hkrati zagotovili, da se sredstva zbirajo in porabljajo na pregleden in odgovoren način.
  • Povečanje prihodkov in razpršitev tokov prihodkov med celotno gibanje ter hkratno zagotavljanje, da se sredstva zbirajo in porabljajo na pregleden in odgovoren način.
 • Raziskovanje novih priložnosti za ustvarjanje prihodkov in razširjanje prostega znanja s partnerstvi in zasluženih prihodkom. Mogoči zgledi vključujejo:
  • Izdelava korporativnih API-jev (z visokimi standardi razpoložljivosti, prepustnosti in uporabnosti).
   • Vkjučevanje partnerjev v razvoj, kadar je to primerno, z upoštevanjem potreb majhnih nekomercialnih in večjih komercialnih nadaljnjih uporabnikov.
   • Raziskovanje pristojbin ali modelov trajnostnosti za korporativne komercialne nadaljnje uporabnike, pri čemer bomo pazili, da se izognemo odvisnosti od prihodkov in drugim nepotrebnim zunanjim vplivom na oblikovanje in razvoj produktov.
   • Razvijanje ustreznih varovalk za zagotavljanje nadaljnjega prostega in neomejenega dostopa za nekomercialno, raziskovalno in majhno do zmerno komercialno uporabo.
  • Aktivno vključevanje ekosistemov tretjih oseb v razvoj tehnologij MediaWiki (npr. Wikibase in Parsoid).
  • Zagotavljanje strokovnih in svetovalnih storitev v zvezi s tehnologijami MediaWiki.
  • Ustvajanje prodajnih artiklov in trženje znamke Wikimedia.

Utemeljitev

V naših sedanjih razmerah je ogromna večina sredstev in osebja zbranih na globalnem severu, kar povzroča nepravično razdeljevanje virov. Da bi v našem gibanju ustvarili prostor za trajnostno rast in rezilientnost, moramo bolj proaktivno pristopiti k tistim, ki v naših skupnostih še niso zastopani. To je treba uravnotežiti z boljšim vrednotenjem prispevkov tistih, ki so že vključeni v gibanje, sicer tvegamo, da bomo zaradi izgorelosti in fluktuacije izgubli spomeni, zagon, zmogljivost in ljudi.

Ljudje

Naša prihodnost je odvisna od zdravega, raznolikega in sodelovalnega okolja ter stalnega dotoka sodelavcev. Vendar nimamo mehanizmov, ki bi zagotavljali, da so viri in zmogljivosti (npr. denar, partnerji, prostori) pravično na voljo v celotnem gibanju. Manjkajo nam tudi mehanizmi za priznavanje in omogočanje prispevkov vseh udeležencev na spletu in zunaj njega. Večje zaposlovanje in ohranjanje sodelavcev je odvisno od izboljšanja postopkov, procesov in okvirov za izpolnjevanje in podpiranje različnih potreb.

Finančni viri

Ambiciozna strateška usmeritev bo zahtevala povečanje prihodkov našega gibanja, ki bodo presegali sedanjo postopno rast. Sedanji model, ki je pri donacijah močno odvisen od pasic Wikipedije, ni dovolj odporen proti zunanjim spremembam in lahko zaradi prihodnjih trendov na področju tehnologije in porabe znanja postane manj učinkovit. Primer take spremembe bi bilo zmanjšanje neposrednega prometa in povečanje dostopnosti prek virtualnih pomočnikov in iskalnikov. Zamujamo potencial, ki ga prinašajo raznolik globalni pristop, tehnološki napredek in različne možnosti prihodkov, povezanih z uporabo naše platforme in produktov. Ker se skoraj vsi tokovi prihodkov stekajo prek nekaj organizacij gibanja, so priložnosti zamujene in neenakost se nadaljuje.