Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement/tr

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Increase the Sustainability of Our Movement and the translation is 100% complete.
Hareketimizin Sürdürülebilirliğini Arttırın

What

İster yeni gelenler ister uzun süredir katkıda bulunanlar olsun, insanların ihtiyaçlarını destekleyerek ve bunlara yatırım yaparak Hareketimizin sürdürülebilirliğini artıracağız. Hareketimizin farklı paydaşları arasında finansal kaynak yaratma ve dağıtma konusunda daha sağlam, uzun vadeli ve eşitlikçi yaklaşımlar benimseyeceğiz.

Bu öneriye ilişkin kısa bir video

İçeriğin küratörlüğünü yapmak, düzenlemek ve katkıda bulunmak Hareketimizin en önemli faaliyetleri olsa da, bizi bilgi eşitliğine ve hizmet olarak bilgiye doğru taşıyacak başka önemli katkıların da olduğunu biliyoruz. Bunlar arasında kamu politikası ve savunuculuk, kapasite geliştirme, sosyal yardım, araştırma, örgütlenme ve kaynak yaratma yer alıyor. Hareketimizin büyümesi ve sürdürülebilirliği için bu faaliyetlerin daha iyi tanınması ve bazen belirli bağlamlarda telafi edilmesi gerekiyor.

Hareketin etosuna ve uygulamasına uygun olarak, düzenlemeye herhangi bir ücret ödenmeyecek ve içeriğin editoryal bağımsızlığına müdahale eden gelir akışları takip edilmeyecektir. Yerel grupları, yeni ortaya çıkan toplulukları ve kuruluşları, fon edinmenin ve ortaklıklar kurmanın mevcut ve yeni yollarından yararlanmaları için güçlendirip destekleyeceğiz. Bir Hareket olarak büyürken ve daha sürdürülebilir hale gelirken gezegenimizin çevresel sürdürülebilirliğini desteklemek için de uygulamalarımızı uyumlu hale getireceğiz.

Changes and Actions

İnsan sürdürülebilirliği

 • Harekete katılan insanların memnuniyetini ve üretkenliğini artırmak için aşağıdakileri yaparak sistematik bir yaklaşım geliştirin:
  • Etkili destek ve çabaların tanınması için grupların ve gönüllülerin ihtiyaçlarının yerel bağlamları dikkate alarak değerlendirilmesi.
 • Çeşitli türdeki çevrimiçi ve çevrimdışı katkıda bulunanları sürekli olarak etkileşime geçirmek ve desteklemek.
 • Personel, operasyonel maliyetler ve içerik ekleme, düzenleme veya düzenlemeyle doğrudan ilgili olmayan diğer faaliyetler için geri ödemeler de dahil olmak üzere, yeni ortaya çıkan ve dışlanmış toplulukları ve grupları ihtiyaçlarına göre desteklemek için çok daha büyük miktarda Hareket finansmanı ayırmak.

Finansal sürdürülebilirlik

 • Bilgi tüketicilerinin, gönüllülerin, ortakların ve bağışçıların dikkatini, güvenini ve ilgisini güvence altına almak için Wikimedia Hareketi, değerleri, başarıları, projeleri ve dünya çapındaki toplulukları hakkındaki farkındalığı artırmak.
 • Gelir yaratmaya yönelik kuralların ana hatlarını çizmek ve nelerin yerel bağlam ve ihtiyaçlara uyarlanabileceğini tanımlamak için tüm Hareket birimlerine uygulanan bir politika oluşturun. Bu politika sürdürülebilirliği, misyon ve değerlerimizi ve finansal bağımsızlığı dengeleyecektir. Bu politikaya uygun olarak şunları yapacağız:
  • Gelir yaratma sorumluluğunu Hareket birimleri arasında dağıtın ve sürdürülebilirliği artırmak için yerel bağış toplama becerilerini geliştirin. Hareket genelinde geliri artırın ve gelir akışlarını çeşitlendirin, aynı zamanda fonların şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde toplanıp harcanmasını sağlayın.
  • Hareket genelinde geliri artırın ve gelir akışlarını çeşitlendirin, aynı zamanda fonların şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde toplanıp harcanmasını sağlayın.
 • Ortaklıklar ve kazanılan gelirler aracılığıyla hem gelir yaratma hem de bilginin ücretsiz yayılması için yeni fırsatları keşfedin. Olası örnekler şunları içerir:
  • Kurumsal düzeyde uygulama programlama arayüzü (API)'ler oluşturma (yüksek katılma olanağı, verim ve kullanılabilirlik standartlarıyla).
   • Küçük, ticari olmayan ve daha büyük ticari yeniden kullanıcılardan oluşan bir yelpazenin ihtiyaçlarını birleştirerek, uygun olan her yerde ortakları geliştirme sürecine dahil edin.
   • Ürün tasarımı ve geliştirmede gelir bağımlılıklarından veya diğer uygunsuz dış etkilerden kaçınmaya dikkat ederek, kurumsal ölçekte ticari yeniden kullanıcılara yönelik ücretleri veya sürdürülebilirlik modellerini keşfedin.
   • Ticari olmayan, araştırma amaçlı ve küçük ila orta ölçekli ticari kullanıma yönelik ücretsiz, sınırsız erişimin sürekliliğini sağlamak için uygun önlemler geliştirin.
 • MediaWiki teknolojilerinin (örn. Wikibase ve Parsoid) geliştirilmesinde üçüncü taraf ekosistemlerin aktif katılımı.
 • MediaWiki teknolojileri ile ilgili profesyonel ve danışmanlık hizmetleri vermek.
 • Merchandising yaratmak ve Wikimedia markasından yararlanmak.

Rationale

Mevcut ortamımızda, fonların ve personelin büyük çoğunluğu Küresel Kuzey'de bulunuyor ve bu da kaynakların adaletsiz bir şekilde dağıtılmasına neden oluyor. Hareketimizde sürdürülebilir büyüme ve dayanıklılık için alan yaratmak amacıyla, topluluklarımızda henüz temsil edilmeyenlere ulaşma konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor. Bunun aynı zamanda halihazırda Hareket'te olanların katkılarına daha iyi değer vererek dengelenmesi gerekiyor, aksi takdirde tükenmişlik ve değişim nedeniyle hafızayı, ivmeyi, kapasiteyi ve insanları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz.

Kişiler

Geleceğimiz sağlıklı, çeşitli ve işbirliğine dayalı bir ortama ve sürekli katkıda bulunanların akışına bağlıdır. Ancak kaynak ve kapasitelerin (örn. para, ortaklar, tesisler) Hareket genelinde eşit şekilde kullanılmasını sağlayacak mekanizmalardan yoksunuz. Ayrıca tüm katılımcılar için çevrimiçi ve çevrimdışı katkıları tanıyacak ve etkinleştirecek mekanizmalarımız da yok. Katılımcıların artırılması ve elde tutulmasının sağlanması, çeşitli ihtiyaçların karşılanması ve desteklenmesi; prosedürlerin, süreçlerin ve çerçevelerin iyileştirilmesine bağlıdır.

Finansal Kaynaklar

Stratejik yönümüzün tutkusu, Hareketimizin gelirinde mevcut artan büyümenin ötesinde bir artış gerektirecektir. Büyük ölçüde Vikipedi banner bağışlarına bağımlı olan mevcut model, dış etkenlere karşı dirençli değildir ve gelecekteki teknoloji ve bilgi tüketimi eğilimleri karşısında daha az etkili hale gelebilir. Böyle bir değişimin bir örneği, doğrudan trafiğin azalması ve sanal asistanlar ve arama motorları aracılığıyla erişimin artması olabilir. Platformumuzun ve ürünümüzün kullanımıyla ilgili çeşitli küresel yaklaşım, teknolojik ilerlemeler ve çeşitli gelir olanaklarının getirdiği potansiyeli kaçırıyoruz. Neredeyse tüm gelir akışlarının birkaç Hareket organizasyonundan geçmesi nedeniyle fırsatlar kaçırılıyor ve eşitsizlik devam ediyor.