Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Цикъл 2/Обхват

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Reach and the translation is 100% complete.

Достигането на нови гласове се фокусира върху това да се гарантира, че гласовете, които обикновено не са част от нашите стратегически дискусии, присъстват и са правилно представени в процеса, който ще определи бъдещето на уикимедианското движение през следващите 15 години. Нашите цели:

 • Събиране и синтез на съответните глобални и регионални тенденции, които ще окажат влияние върху бъдещето на уикимедианското движение през следващите 15 години.
 • Разбиране и споделяне на текущата осведоменост, възприемане и употреба на Уикимедия (особено Уикипедия) за потенциални и съществуващи читатели.
 • Учене от локални експерти и институции в съответните области и покана към тях за сътрудничество за бъдещето на Уикимедия.

За да завършим тази работа глобално, ние имаме два екипа, работещи по този проект: Региони с по-висока осведоменост (по-рано пътека С) и региони с по-ниска осведоменост (по-рано пътека D). Искаме също така местните групи да кандидатстват за стипендии, за да организират свои собствени дискусии с локални експерти и партньори (настоящи и потенциални).

 • "Региони с по-висока осведоменост" се определят като области, в които смятаме, че Уикимедия е относително по-известна, например Северна Америка, Западна Европа и отделни страни, където вярваме, че информираността е относително висока като Япония.
 • „Региони с по-ниска осведоменост“ се дефинират като области, в които Уикипедия не е добре позната. Неотдавнашните резултати от проучването на нови читатели показват ограничено познание за Уикипедия и/ или неразбиране на използването й от интернет потребителите. Нивото на осведоменост за Уикипедия варира между 20% до 51%, средно общо около 25%. Неотдавнашното изследване поставя „регионите с по-ниска степен на осведоменост“ в страните от Близкия изток, Африка, Азия и Латинска Америка. Целевите страни за това изследване са Индия, Индонезия, Нигерия, Египет, Мексико и Бразилия.

Дейности

Има четири основни начина, по които събираме идеи от нови гласове:

 1. Лични интервюта с над 200 експерти, партньори и лидери на институции
 2. Разговори на общността с местни експерти, партньори и лидери на институции
 3. Малки групови събирания, събития и срещи
 4. Проучване
  1. Изследване на дизайна в Бразилия и Индонезия (в процес)
  2. Проучвания на дизайна в Мексико, Нигерия, Индия (завършени през 2016 г.)
  3. Изследване за информираността за марката, нагласите и употребата в пазари с по-висока информираност (в процес)
  4. „Вторично“ проучване - изследване на трети страни за глобалните тенденции, население и др. (в процес)