Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Cykl 2/Finalne podsumowanie

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 2/Final summary and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.

Oto krótkie podsumowanie stron źródłowych cyklu 2. Skróty używane tutaj oparte są na ogólnie stosowanych kodach języków i projektów, a języki są pogrupowane alfabetycznie. Na przykład Wikipedii w języku arabskim odpowiada skrót "Ar".

Klucz tematów
 1. Zdrowe, otwarte społeczności
 2. Czasy rzeczywistości rozszerzonej (wątki technologiczne)
 3. Ruch prawdziwie globalny
 4. Najbardziej szanowane źródło wiedzy
 5. Włączanie się w ekosystem wiedzy

Zdrowe, otwarte społeczności - A

 • Członkowie Komitetu Afiliacyjnego zgodzili się, że temat A jest najważniejszy, o ile chcemy bardzo zrównoważonego i dynamicznego ruchu Wikimedia. (§AffCom5) (§AffCom10) Rozmawiali oni o dystrybucji funduszy (§AffCom12), o lepszej komunikacji, (§AffCom13) odpowiedzialności, budowaniu umiejętności (§AffCom16) i normach postępowania organizacji afiliowanych (§AffCom18). Zasugerowali również, aby współpracować z organizacjami pozarządowymi, agencjami rządowymi (§AffCom18), w tym edukacyjnymi i grupami działającymi w cyberprzestrzeni (§AffCom20), grupami zajmującymi się otwartymi danymi (§AffCom21) i otwartym rządem. (§AffCom22)
 • W dyskusjach społeczności arabskich część użytkowników zgodziła się, że temat A jest ważny ale nie powinien być naszym priorytetem, (§Ar2) podczas gdy inni myśleli, że potencjalnym narzędziem mogącym pomóc poprawić zdrowie społeczności mogły by być ujednolicone zasady we wszystkich wiki (§Ar3), rozmawiali oni też o procesie oceny użytkowników. (§Ar9)
 • Społeczność australijska stwierdziła, że możemy stworzyć zaufane źródło wiedzy tylko, gdy będziemy dobrą społecznością. (§as2) Dyskutowali też problemy związane z obsługą nowych użytkowników, bardzie odpowiednią pomocą dla rozpoczynających edytowanie. (§as1)
 • W albańskiej Wikipedii uczestnicy komentowali, że inwestowanie we wzrost małych społeczność jest kluczowe (§sq1) i że ruch Wikimedia powinien wzmocnić wysiłki w kierunku obsługi i rozwoju małych języków. (§sq13)
 • Członkowie Wikimedia Austria (Zarząd i Dyrektor Zarządzająca) powiedzieli, że ten temat ma siłę stworzyć lub zniszczyć nasz ruch - bez zdrowych i otwartych społeczności, żaden z pozostałych czterech tematów nie będzie mógł być osiągnięty, co mocno zagrozi naszemu miejscu w społeczeństwie. (§WMAT2) Sugerowali oni również uczenie się od innych, potencjalnych partnerów. (§WMAT5)
 • W ramach dyskusji społeczności bengalskiej uczestnicy skomentowali, że jeśli będziemy działać w tym temacie ruch Wikimedia rozprzestrzeni się na kontynentach, takich jak Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Południowa i Ameryka Łacińska, gdzie ruch Wikimedia jest mniej rozpoznawalny. (§BN1) Uważają, że ten temat jest najważniejszy, ponieważ potrzebne są zdrowe, otwarte społeczności, aby rozpowszechnić słowo naszego ruchu we wszystkich językach i wspólnotach kulturowych. (§BN2)
 • Grupa użytkowników Wikimedianie Bułgaria komentowała, że Wikipedia może być wiodącym modelem wolontariatu, dzielenia się wiedzą i siły bycia razem (§WMBG26), choć jeden z uczestników stwierdził, że ten temat jest czwartym pod względem ważności. (§WMBG29) Stiwerdzili też, że nasz ruch potrzebuje intensyfikacji współpracy z podobnie myślącymi organizacjami kultury, nauki i edukacji. (§WMBG33)
 • W ramach indywidualnych wywiadów członków chińskiej społeczności uczestnicy powiedzieli, że aby robić postępy w tym temacie, musimy zwiększyć znaczenie Kodeksu Postępowania i Politykę Przyjaznej Przestrzeni w społeczności, aby zapewnić zdrowe środowisko wolontariuszom i nowo przybyłym (§ZH1) i jest to ważne, ponieważ umożliwia mniejszościom dzielenie się wiedzą. (§ZH4) Skomentowali także łamanie barier językowych. (§ZH8)
 • Członkowie Wikimedia District of Columbia powiedzieli, że toksyczne środowisko zabija uczestnictwo, co czyni pozostałe tematy niemożliwymi do osiągnięcia (§WMC1) i posiadanie zdrowej społeczności jest podstawową bazą dla pracy ze społecznościami globalnymi i innymi partnerami. (§WMC3)
 • W holenderskiej Wikipedii, uczestnicy komentowali że powinniśmy zrezygnować z używania pseudonimów. (§nl9) Dyskutowali też, że koncepcja otwartości forsowana przez WMF będzie przeciwskuteczna. (§nl21)
 • W ramach dyskusji w anglojęzycznej Wikipedii powiedziano, że powinniśmy być liderem dla tworzenia wspólnego cyfrowych zasobów humanistycznych, (§EN1). Poprzez trening i dowództwo budować samodzielne zespoły rozwiązujące problemy (§EN3), wspomniano też problem tworzenia się klik, współpracę (§EN4) i tworzenie narzędzi do śledzenia zmian oraz uczenie się jak różne zasady zmieniają zdrowie naszej społeczności. (§EN11) Uczestnicy podkreślili, że jeśli będziemy działać w kierunku A, możemy stworzyć utopię jaką oryginalnie miał być internet (§EN103) i będziemy w stanie skutecznie i na czas obsłużyć wiele projektów (§EN84), chociaż jeden użytkownik skomentował Że nasza społeczność może być zdrowa, jeśli stworzymy wielojęzyczną wiki i przestaniemy dzielić projekty na podstawie języka. (§EN85) Jedna osoba zauważyła, że powinniśmy również zbadać, czy umożliwienie użytkownikom niezarejestrowanym edytowania pomaga czy szkodzi społeczności, a następnie rozważyć użycie tych danych, aby podjąć odpowiednie działania, wzmacniające ten temat. (§EN69) Pojawiło się również kilka ogólnych komentarzy dotyczących tego, że: trudno jest zdefiniować zachowania niecywilizowane... lepiej jest trzymać się daleko od szarych obszarów (§EN65), dbanie o różnorodność demograficzną dla niej samej jest bezcelowe (§EN66) i nie faworyzowania pseudoanonimowości w stosunku do łączenia prawdziwych nazwisk z kontami. (§EN67)
 • W dyskusji we francuskiej Wikipedii (4s) jeden użytkownik powiedział, że wpływ tego temat mógłby być pozytywnie ogromny (§FR1), aby uczynić aby projekty Wikimedia lepiej poznały się nawzajem (§FR2), uczynić projekty bardziej z sobą powiązane (§FR3), ale staniemy się tylko kolejną siecią społecznościową (§FR5) i będziemy wiedzieć więcej o innych kulturach i językach. (§FR4) Uczestnicy sugerowali również, że MediaWiki strings (?) powinny być zarządzane bezpośrednio przez projekty WMF zamiast narzędzi innych podmiotów. (§FR10)Użytkownicy uważają, że ten temat jest ważny ponieważ jest dobrym sposobem osiągnięcia naszych celów neutralności i różnorodności punktów widzenia. (§FR45) Uczestnicy skomentowali, że powinniśmy współpracować z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarach różnorodności, równości i organizacjami proponującymi szkolenia mediacyjne i organizacjami oferującymi szkolenia w zakresie komunikacji bez przemocy (§FR56) i organizacjami proponującymi trening z mediacji i komunikacji bez przemocy. (§FR59) Jeden użytkownik skomentował również, że otwartość oznacza koniecznie poprawę struktury witryny. (§FR55)
 • W Wikipedii w języku niemieckim - gdy jeden z uczestników wspomniał, że temat A jest strategicznie ważny (§DE1) a inny preferował strategię na następne 5 lat lub krócej zamiast 13 lat (§DE2). Pozostali uczestnicy, którzy komentowali temat A mieli obawy co do struktury władzy w WMF (§DE11) słownictwie, (§DE12) produktywnych dysydentach (§DE13) i sugerowali, że treść tematów powinna zostać zmieniona do pojedynczych, prostych podtematów (§DE16). Inni skomentowali, że "zdrowe, integracyjne społeczności" przyczyniłyby się do włączenia większej liczby autorów do Wikipedii. (§DE24) Użytkownicy zgodzili się, że jest to strategicznie kluczowy temat (§DE25), jednak obawiają się, że to nie jest obecna rzeczywistość. (§DE22) Sugerowali również, że wszyscy powinni być w stosunku do siebie bardziej przyjaźni. (§DE28) Jeden użytkownik powiedział, że czym bardziej jest otwarta Wikipedia, tym bardziej zrównoważone i neutralne treści będą powstawać. (§DE1)
 • W ramach dyskusji Grupy użytkowników Wikimedia Ghana, uczestnicy powiedzieli, że zdrowe, otwarte społeczności są najważniejsze, dlatego, że prawdziwie globalny ruch powstanie tylko z połączenia współpracujących z sobą społeczności. (§Ghana4)
 • W ramach dyskusji w hinduskiej społeczności w trybie jeden na jeden, uczestnicy komentowali, że ten temat jest ważny, dlatego że stanowi on podstawę rozmów o pozostałych tematach (§HI1) i nie będziemy się rozwijać gdy nie będzie jedności w społeczności. (§HI5)
 • W dyskusji społeczności hinduskiej na Whatsapp, uczestnicy powiedzieli, że jeśli będziemy realizowali ten temat, powinno być mniej konfliktów interesów, lepsze zrozumienie dla nowych edytorów przez dotychczasowych. (§HIWA18) Komentowali oni też, że jeśli zdrowie społeczności zostanie zapewnione, to pozostałe sprawy zdarzą się automatycznie. (§HIWA1)
 • W hinduskiej Wikipedii uczestnicy komentowali, że zdrowie społeczności jest ważne dla osiągnięcia sukcesu całego ruchu. (§hi9) i nie będziemy w stanie osiągnąć sukcesu naszych celów bez tego tematu. (§hi10) Lepsza komunikacji i współpraca w ramach społeczności jest konieczna aby wzmocnić ten temat. (§hi12) Możemy współpracować z wieloma platformami mediów społecznych i instytucjami edukacyjnymi. (§hi13)
 • We włoskiej Wikipedii część uczestników sądzi, że temat A jest ważny ponieważ jest to silnik/serce wszystkiego czym Wikipedia jest i powinna być (§IT4) i posiadanie zdrowej społeczności jest także dobrym przykładem politycznym dla innych. (§IT3) Uczestnicy uważają, że musimy aktywnie poszukiwać nowych użytkowników za pomocą kampanii kierowanych, a nie losowo (§IT62), a tych którzy przychodzą, aby promować swoje nieuźródłowione koncepcje, należy eliminować. (§IT43) Powinniśmy również zwrócić uwagę na naszych czytelników (§IT50) chociaż jeden uczestnik uważa, że ten temat nie jest ważny. (§IT48) Uczestnicy powiedzieli, że potrzebujemy informacji zwrotnej od czytelników. (§IT69) W zakresie programów promocyjnych powinniśmy także przyjrzeć się rezultatom od strony ich jakości. (§IT70) Użytkownicy komentowali też kwestię ataków osobistych. (§IT75) (§IT77)
 • Na Meta wiki uczestnicy komentowali temat A, że jest on fundamentem wszystkich pozostałych, (§Meta1) ważny także dla projektów siostrzanych (§Meta2), WMF może wspierać różnorodność finansowo (§Meta5), niektórzy użytkownicy sugerowali współpracę z innymi organizacjami. (§Meta14) (§Meta15) Możemy nauczyć się, a następnie nauczać, jak organizować oparty na faktach, cywilizowany dyskurs online w skali globalnej, jeśli będziemy zajmować się tym tematem. (§Meta60) Uczestnicy komentowali, że tematyczny Wikiprojekt powinien zachęcić więcej osób do uczestnictwa, jak również można też w ten sposób odzyskać dawnych edytorów (§Meta68) i z odpowiednim uczestnictwem edytorów i tłumaczy możemy lepiej wiedzieć co się dzieje na poszczególnych wiki. (§Meta70) sugerowali aby więcej współpracować z ekspertami (§Meta74) i mieć więcej kontaktów towarzyskich offline. $tl0
 • Grupa użytkowników North Carolina Triangle powiedziała, że gdy będziemy zajmować się tym tematem, ruch ma potencjał do wypełnienia utopijnych koncepcji, które wielu z nas ma. (§NCU2) Rozmawiali także o rozwiązywaniu konfliktów, gryzienia nowych i sposobach nauki. (§NCU4)
 • Członkowie Wikimedia Nederland powiedzieli, że zdrowe i różnorodne społeczności są podstawowym warunkiem dla wszystkich pozostałych tematów (§WMNL9) i społeczności powinny być otwarte na 'zawodowych' edytorów. (§WMNL11)
 • W polskiej Wikipedii dyskusje na temat A skupiły się na uproszczeniu języka (§PL3), silniejszego wsparcia technicznego Wikipedystów z długim stażem (§PL8), zrobieniem rachunku sumienia (§PL9) choć jeden z użytkowników stwierdził, że temat nie jest dobrze zdefiniowany. (§PL4) Jeden uczestnik zasugerował, że możemy zmienić nastawienie społeczności odnośnie nowych edytorów poprzez spotkania i treningi na żywo. (§PL15) Uczestnicy komentowali, że potrzebujemy specjalnego projektu aby oczyścić język, który używamy aby komunikować się na wiki gdyż jest to wielka bariera dla początkujących (§PL20), Linked Open Data jest naszym potencjalnym sojusznikiem w rozpoznaniu płciowej (i innych) luk w treści (§PL22), sugerowano też stworzenie roli rzecznika dla początkujących edytorów. (§PL23) Jeden z użytkowników komentował, że ten temat jest ważny dlatego, że poziom atakowania nowych jest bardzo wysoki (§PL24) ale inny użytkownik się nie zgodził, dlatego, że zdrowa społeczność nie jest naszym celem ale raczej jednym z zasobów, które możemy wykorzystać dla osiągnięcia jakichś celów strategicznych. (§PL26)
 • W trakcie konferencji Wikimedia Polska 2017 uczestnicy skupili się głównie na tym dlaczego nie rośnie liczba edytorów (§PL1) przedyskutowali to i doszli do wniosku, że jest to z powodu problemów technicznych (§PL3) nieprzyjaznej społeczności (§PL4) (§PL5) i obszerności zawartości (§PL2) Dyskutowali także o technicznych i społecznych metodach dających początkującym edytorom czas na inicjację w trakcie którego byliby oni chronienie od działań toksycznych użytkowników. (§PL10)
 • W kawiarence portugalskiej Wikipedii uczestnicy skomentowali, że poprawa społeczności umożliwi aby więcej projektów i ludzi przyczyniało się do rozwoju (§PT3) i ten temat jest podstawą wszystkich innych. (§PT4) Sugerowali również, że w niektórych okolicznościach należy przemyśleć ponownie rolę WMF (§PT7) oraz proces otwarcia wymaga reorganizacji i uproszczenia stron pomocy. (§PT9) Luki w wiedzy to rodzaj prześladowania jako, że ogranicza on udział i marginalizuje (§PT10) a kluczową sprawą jest być zdolnym przyciągać różnorodność i budować mosty aby wspierać chronicznie marginalizowanych. (§PT11)
 • W rosyjskiej Wikipedii uczestnicy komentowali, że powinniśmy zrezygnować z globalizacji wiki i koncepcji wpływania na cały świat (§RS4) oraz zachęcić instytucje do publikowania artykułów na tematy naukowe. (§RS5) Użytkownicy sugerowali też, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dostępność Wikipedii, (§RS23) traktować początkujących i treści, które dodają bardziej ostrożnie. (§RS24)
 • W hiszpańskiej Wikipedii uczestnicy uważają, że temat A jest ważny (§ES24), a uniwersalne kryteria nie podlegające negocjacjom muszą być wdrażane przez użytkowników. (§ES26) Na hiszpańskojęzycznej - grupie użytkowników w Telegramie użytkownicy skomentowali, że powinna istnieć wyspecjalizowana komisja zajmująca się skargami o molestowanie/nadużycia (§ES14), chociaż jeden użytkownik się nie zgadza na utworzenie takiej komisji. (§ES15) Jeden z uczestników komentował, że powinniśmy przestać nadawać duży priorytet angielskiemu. (§ES47)
 • W szwedzkiej Wikipedii uczestnicy sądzą, że to jest wstępny i absolutnie niezbędny warunek aby osiągnąć nasze główne cele. (§sv1)
 • W tureckiej Wikipedii uczestnicy powiedzieli, że zdrowe i zorganizowane społeczności powinny być głównym tematem (§tr4) i to wpłynie także na inne tematy. (§tr2)
 • W wietnamskiej Wikipedii (12s) uczestnicy sądzą, że temat A jest ważny (§VI2) i przez działanie w tym temacie możemy przybliżać świat do pogłębiania i dzielenia się otwartą wiedzą. (§VI1)
 • W grupie użytkowników WikiDonne's uczestnicy komentowali, że pozostałe tematy zależą od tematu A. (§WikiDonne1)
 • Na Wikidata komentowano, że gdy będziemy rozwijali temat A, dane ulegną poprawie w sensie ich różnorodności i jakości, (§DATA1) sądzą oni także, że to powinno być najważniejszym celem. (§DATA4) Jeden użytkownik powiedział, że potrzebujemy wrażliwej pracy aby zbudować zdrowe zespoły... a inne cele bez zdrowej społeczności to pusta retoryka (§DATA34) i że ten temat jest drugim co do ważności strategicznej. (§DATA49)
 • Uczestnicy grupy użytkownków WikiConference North America powiedzieli, że zdrowe, otwarte społeczności są krytyczne, bo bez przyjaznego środowiska dla nowych edytorów i czytelnikow, nie będziemy mogli wywrzeć wpływu na żaden z pozostałych obszarów. (§WikiConNA1)
 • Uczestnicy dyskusji WikiJournal powiedzieli, że poprawili poradniki i warsztaty - dobrze wytrenowani początkujący pozostają zaskakująco pozytywni mimo krytycyzmu. (§WikiJournal1)
 • W ramach dyskusji grupy użytkowników Wikimedianie z Korei zwrócili uwagę, że należy szukać nowych sposobów na zróżnicowanie społeczności przez ochronę mniejszości. (§WKUG1)
 • Na Wikimedia Commons jeden uczestnik uznał, że ten temat powinien być priorytetem (§Commons2) i mówiłe też o tym, że powinniśmy mieć kodeks postępowania (§Commons4) co może spowodować określone zmiany w kulturze. (§Commons3)
 • Członkowie Wikimedia Israel dyskutowali, że musimy działać w kierunku poszerzenia różnorodności §WMIS1 jako, że to poprawia możliwość lepszego radzenia sobie z różnych opiniami i koncepcjami i zwiększa nsza wpływ §WMIS2 §WMIS3 §WMIS4. Również, aby osiągnąć zdrowszą społeczność musi zaakceptować brak jednolitości §WMIS8 i pozwolić organizacjom afiliowanym rozwijać działania dla wolontariuszy §WMIS13
 • Uczestnicy dyskusji w ramach Wiki in Education zwrócili uwagę na znaczenie tego tematu dla przeżycia ruchu i to był najważniejszy temat ich zdaniem. Powiedzieli też, że ten temat jest absolutnym warunkiem dla 4 pozostałych.

Czasy rzeczywistości rozszerzonej (wątki technologiczne) - B

 • W dyskusji arabskiej społeczności uczestnicy sugerowali aby stworzyć kanał wideo, (§Ar10) aby rozpowszechniać zawartość informacyjną dotrzeć do szerszej publiczności. (§Ar11)
 • Na albańskiej Wikipedii uczestnicy sugerowali, że powinno być więcej integracji między OpenStreetMap, Wikidata i Commons. (§sq6) W erze rozszerzonej rzeczywistości musi adoptować się, stawać bardziej giętcy i używać technologii na naszą korzyść. (§sq3)
 • Dyskusja w ramach bengalskiej społeczności dotyczyła tego, że poprawa jakości technologicznej naszych treści jest nie do uniknięcia. Jeśli nie będziemy podążać za światem w zakresie technologii zostaniemy zmarginalizowani. (§BN6)
 • Wikimedianie z Bulgaria UG powiedzieli, że ten cel ma kluczowe znaczenie, inaczej ryzykujemy pozostanie w tyle za innymi (§WMBG36) i potrzebujemy współpracy z niezależnymi dewoloperami i firmami z branży IT, w tym dużymi. (§WMBG10)
 • W indywidualnych wywiadach członków chińskiej społeczności uczestnicy powiedzieli, technologia może pomóc wykonywać pracę w łatwiejszy sposób (§ZH17) i WMF powinna wydawać więcej pieniędzy na rozwój AI (§ZH18), sugerowali aby zrobić strategię na najbliższe 5 lat, gdyż trudno przewidzieć rozwój technologii za 15 lat. (§ZH21)
 • Uczestnicy Wikimedia District of Columbia powiedzieli, że rozwój technologii jest główną siłą innych organizacji (§WMC13) i pracownicy działu technologii WMF powinni być rozliczani przez inne części społeczności. (§WMC14)
 • W holenderskiej Wikipedii uczestnicy dyskutowali, że ten temat jest ważny i potrzebujemy nowego interfejsu skupionego na prostocie. (§nl11) Komentowali też, że powinien być sposób aby zintegrować "Simple Wikipedia" z normalną Wikipedią. (§nl3) Rozmawiali też o nieudanych projektach i potrzebie zaprzestania skupiania się na nich. (§nl13)
 • Dyskusje w anglojęzycznej Wikipedii skupiły się na tym, że z wykorzystaniem automatyzowania powinniśmy usuwać nieodpowiednio uźródłowione treści, dostarczać lepiej uźródłowione treści i stać się bardziej wiarygodni; (§EN13) obawiano się również, że jeśli nasze treści nie będą najlepszej jakości, inne organizacje przeskoczą Wikipedię. (§EN17) Jednak inni użytkownicy stwierdzili, że powinniśmy raczej być wiarygodni i wolni niż najlepszej jakości (§EN19). Ten temat może być też siłą napędową innych (§EN21), Współpraca z innymi organizacjami jest także kluczowa dla tego tematu, gdyż pomoc osób z wiedzą o AI może nam oszczędzić mnóstwo czasu. (§EN28) Użytkownicy skomentowali też, że biorąc pod uwagę szybkość obliczeniową i innowacyjność AI, 15-letni plan jest niemożliwy, (§EN71) powinniśmy dać wystarczające wsparcie i działania PR na projekty AI, takie jak ORES, (§EN73) ale inni uważali, że powinniśmy skupić się na inteligentnych narzędziach wspierających użytkowników zamiast na AI (§EN88) oraz na designie stron. (§EN74) Sugerowano również, aby podjąć współpracę z bardziej transparentnymi (i mniejszymi) firmami lub organizacjami non-profit, które nie będą próbowały zaszkodzić projektom. (§EN90)
 • W dyskusjach we francuskiej Wikipedii użytkownicy twierdzili, że jeśli rozwijany zgodnie z zasadą przejrzystości, ten temat może pozwolić projektom Wikimedia i Wikimedianom na ewolucję, pozostając w dalszym ciągu istotnym; (§FR11) narzędzia i modele udoskonalania naszych wiki mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników internetu; (§FR12) ten temat może być silnie powiązany z innymi (§FR14) ten temat związany jest także z tym, że aspekt "rozszerzony" może wywołać zwiększone zużycie energii elektrycznej. (§FR17) Uczestnicy sugerowali, że jest to najważniejszy temat, szczególnie w kontekście naszych celów aby zwiększyć liczbę edytorów, innych uczestników i prostych czytelników. (§FR41) (§FR42) Powinniśmy współpracować z kreatorami i projektantami aplikacji. (§FR43)
 • W niemieckojęzycznej Wikipedii podczas gdy jeden użytkownik komentował, że ten temat jest szczególnie ważny dla Wikipedii (§DE43) inni zwracali uwagę na AI (§DE30) - (§DE33) i narzędzia do tłumaczeń. (§DE34) Stwierdzili oni również, że ten temat stanowi bazę do szybszego rozwoju Wikipedii i poprawy dystrybucji wiedzy. (§DE35)
 • W ramach dyskusji hinduskiej społeczności w trybie w cztery oczy, uczestnicy sądzili, że ten temat jest ważny, dlatego potrzebne są lepsze narzędzia aby upewnić się, że uczestniczenie w ruchu jest łatwe a także aby poprawić rentencję edytorów (§HI9) i byłoby bardzo pożyteczne gdybyśmy pracowali z takimi organizacjami jak Google, Bing i Microsoft. (§HI12)
 • W hinduskiej Wikipedii uczestnicy sugerowali aby podjąć współpracę z wytwórcami urządzeń moblilnych i dostarczycieli serwisów. (§hi18)
 • We włoskiej Wikipedii uczestnicy dyskutowali, że poprawki techniczne są niezbędne, szczególnie rozwój narzędzi dla niewidomych i niedowidzących (§IT15) (§IT26) , rozwój interfejsu mobilnego (§IT17) (§IT18) (§IT19) i integracja z OpenStreetMap, Wikidata i Commons. (§IT27) Użytkownicy nie są przeciwni innowacyjności (§IT52) a społeczność docenia innowacje, jeśli pozwalają one na poprawę treści. (§IT51) Projekty takie jak Wikisource mogłyby skorzystać z pewnego rodzaju "kapsuły czasowej" do hostowania treści w ukryty sposób, które teraz są chronione prawami autorskimi. (§IT64) Uczestnicy komentowali, że musimy wyjaśniać innowacje technologiczne także użytkownikom. (§IT89)
 • Na Meta komentowano, że temat B nie powinien być naszym głównym celem (§Meta16), ten cel może wpłynąć na meta (§Meta19). Część użytkowników stwierdziła, że powinniśmy poprawić najpierw jakość (§Meta21), podczas gdy inni sugerowali, że jeśli chcemy utrzymać nasze znaczenie w przyszłym świecie, powinniśmy nadać temu tematowi szczególne znaczenie. (§Meta22) Uczestnicy uważają, że powinniśmy zwiększyć interaktywność naszych witryn, interakcje między projektami i wiedzę z umiejętnościami, w tym narzędziami komunikacyjnymi (§Meta65) i nie powinny zmniejszać wysiłków w zakresie komunikacji z ludźmi. (§Meta66) Uczestnicy sugerowali aby podjąć współpracę z developerami i pracownikami naukowymi zajmującymi się automatycznymi tłumaczeniami, zarządzania danymi aby poprawić Wikidata, Wikimedia Commons i ich apki mobilne. (§Meta79)
 • Na polskiej Wikipedii uczestnicy rozmawiali o strategiach krótkoterminowych dotyczących technologii niż 15-letniej (§PL18) i skupieniu się na prawdziwych kwestiach takich jak narzędzia zwalczania wandali. (§PL19) Uczestnicy komentowali, że potrzeba jest więcej automatyzowania (§PL31) gdyż inaczej zostaniemy ścianą nudnego tekstu w erze multimediów. (§PL30)
 • W kawiarencje portugalskiej Wikipedii (1s to 32s) uczestnicy komentowali, że procesy technologiczne determinują sposób w jaki organizuje się produkcja treści. (§PT16)
 • Na rosyjskiej Wikipedii uczestnicy rozmawiali o modelowaniu 3D, wizualnej inżynierii, rozwoju rzeczywistości wirtualnej. (§RS7) Powiedzieli oni, że ten temat powinien mieć kluczowy priorytet (§RS20) ponieważ musimy zrezygnować ze starego formatu encyklopedycznego (§RS8). Musimy także zwrócić naszą uwagę na automatyczne tworzenie mówionych artykułów (§RS22) i tego, że postęp w zakresie automatyzacji tłumaczeń umożliwi nam przekształcenie Wikipedii w globalną, uniwersalną encyklopedię. (§RS31)
 • W hiszpańskiej Wikipedii stwierdzono, że jeśli zdecydujemy się skupić na temacie B, powinniśmy osiągnąć dobre jakościowo tłumaczenie automatyczne, zastosować Wikidata w edukacji, (§ES4) i ogólnie uważano, że jest to najważniejszy temat (§ES3). Zarówno otwarte jak i zamknięte trenowanie, dodatkowe lub poszerzone działania (§ES5) i edukacja (§ES6) powinny być rozwijane w ramach tego tematu. W hiszpańskojęzycznej grupie na Telegramie uczestnicy dyskutowali o tym jak zaadaptować się do kontekstu technologicznego (§ES24) (§ES25) (§ES26) i dostępności naszych treści (§ES27) (§ES29) (§ES30) (§ES31) Myśleli oni także, że wykorzystanie mediów społecznościowych jest decydujące aby przyciągnąć nowe osoby (§ES33) a ORES jest przyszłością jeśli chodzi o wykrywanie wandalizmów a także inne metryki związane z jakością artykułów (§ES43) Rozmawiali oni także o anonimowości. (§ES44) - (§ES48)
 • W Szwedzkiej Wikipedii większość uczestników sądzi, że aby nie stać się nieistotnym, rozwój technologiczny jest bardzo ważny. (§sv4)
 • W wietnamskiej Wikipedii, (12s) uznali ten temat jako mniej ważny niż pozostałe. (§VI12) Uczestnicy dyskusji sugerowali, że możemy uczyć się od Facebooka i innych stron społecznościowych jak zwiększyć interakcje i komentarze na stronach Wikimediów (§VI18) i możemy spróbować zintegrować Google Translate i do Content Translation aby szybko tłumaczyć Wikipedię w różnych językach. (§VI19)
 • W Wikidata, dyskusje w temacie B skupiły się na narzędziach do wyszukiwaniu danych (§DATA9) i rzeczywistości wirtualnej. (§DATA10) Użytkownicy skomentowali, że jeśli będziemy działać w temacie B, staniemy się liderami w rozwoju tych technologii, które zdefiniują nowy wiek, (§DATA35) staniemy się kontrapunktem dla tych, którzy aktywnie rozpowszechniają dezinformację, propagandę i fałszywe wiadomości (§DATA36), a nasza baza encyklopedyczna musi zostać radykalnie rozszerzona na inne niż angielska wiki. (§DATA39) Jeden z uczestników uważa, że ten temat może zadziałać, jeśli Wikidata rozwiąże kwestie językowe. (§DATA41)
 • W trakcie Wikimedia Hackathonu (1s do 11s) uczestnicy dyskutowali, że jest ważne, że ludzie powinni widzieć tę samą wersję Wikipedii i mogli używać te same narzędzia. (§wmhack3) Sugerowali także, że Wikipedia powinna dać interfejsy do lokalizowanych danych. (§wmhack1)
 • Uczestnicy dyskusji w ramach WikiJournal rozmawiali o implementowaniu łatwiejszych sposobów edytowania plików już załadowanych do Wikimedia Commons i rozwijania społeczności zespołu technicznego. (§WikiJournal2)
 • Członkowie grupy użytkowników Wikimedians of Korea rozmawiali o poprawie obsługi tłumaczenia przez ludzi (§WKUG2) środowisku ładowania multimediów i rozumieniu różnorodności kulturowej (§WKUG3) i edytowaniu mobilnym (§WKUG4)
 • Na Wikimedia Commons jeden użytkownik powiedział, że działanie w tym temacie pomoże zwiększyć samowystarczalność w zglobalizowanej cywilizacji (§Commons5) gdy inny sugerował przeróbkę naszego interfejsu aby ułatwić edytowanie. (§Commons6)
 • Uczestnicy dyskusji w ramach grupy Wiki in Education rozmawiali o znaczeniu tego tematu i tematu E dla promocji. Ten temat został oceniony przez nich jako najmniej ważny.

Ruch prawdziwie globalny - C

 • Członkowie Komitetu Afiliacyjnego (1s do 45s) komentowali, że jeśli będziemy działać w tym temacie, możemy przezwyciężyć bariery językowe i możemy się zbliżyć do naszej wizji, aby zapewnić swobodny dostęp do całej wiedzy ludzkiej. (§AffCom26) Uczestnicy sugerowali, że organizacje afiliowane również zapewniają wsparcie infrastrukturalne, aby pomóc nam skalować nasze wspólne prace strategiczne. (§AffCom29) Dyskutowali także o wspólnych doświadczeniach, (§AffCom32) lukach, stronniczości, (§AffCom34), dystrybucji projektów i zasoby, (§AffCom37) skupieniu się bardziej na konferencjach regionalnych, (§AffCom39) poszerzaniu partnerstw poza ruchem, (§AffCom40) i czy możemy współpracować z telekomami, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi (§AffCom43) i organizacjami działającymi w zakresie różnorodności językowej. (§AffCom45)
 • W ramach dyskusji społeczności arabskiej część osób sugerowało, że Fundacja Wikimedia powinna także fundować i prowadzić szczegółowe badania aby zbadać motywy edytorów Wikipedii z wschodzących społeczności (§Ar4).
 • Społeczność australijska powiedziała, że aby być prawdziwie globalnym, ludzie powinni móc łatwiej pozostawać w kontakcie i należeć do społeczności, nawet jeśli przenoszą się do innych miast lub krajów. (§as4) WMF musi poszerzyć swój światowy ślad, aby przeciwstawić się percepcji, że jest to "amerykański" imperializm kulturalny. (§as7)
 • W ramach dyskusji bengalskiej społeczności uczestnicy komentowali, że musimy się upewnić, że każdy człowiek z odpowiednim urządzeniem będzie mógł mieć dostęp do naszych treści, (§BN7) i możemy zredukować dyskryminację wiedzy aby informować wszystkich o znaczeniu i użyteczności projektów Wikimedia. (§BN8)
 • Wikimedia z Bulgaria UG powiedzieli, że Wikipedia musi dostrzeć do każdej części świata i być dostępna dla wszystkich ludzi (§WMBG42) ale inny uczestnik powiedział, że kto chce być częścią tego, powinien nadążyć za tempem. (§WMBG13)
 • W indywidualnych wywiadach członków chińskiej społeczności uczestnicy powiedzieli, że włączanie mniejszości może przynieść nam nową wiedzę. (§ZH15)
 • W czasie spotkania strategicznego członków społeczności z Côte d'Ivoire uczestnicy sugerowali, aby wydostać się z grupy elitarnych edtorów i koncentrować na wciąż nie obsługiwanych populacjach. (§Côte8)
 • Pracownicy Wikimedia Deutschland powiedzieli, że ten temat będzie miał duży wpływ, jeśli ruch Wikimedia zrozumie sam siebie i zacznie działać jako jeden, zwiększając współpracę i dialog. (§WMDES43)
 • W ramach dyskusji na angielskiej Wikipedii zwrócono uwagę na pokrycie i rozwój zawartości Wikipedii (§EN29), promocję (§EN33), nowe podejście (§EN34) i świadomość (§EN31). Jeden uczestnik komentował, że powinniśmy przyjrzeć się przyjęciu projektu słownych cytowań. (§EN83) i że ten temat jest najbardziej ważny ze wszystkich ponieważ jest to najlepsza metoda zawrzeć więcej artykułów z całego świata. (§EN91)
 • W dyskusjach na francuskiej Wikipedii uczestnicy dyskutowali, czy gdy będziemy realizować temat C, będziemy lepiej włączeni w trzecim świecie (§FR21) i musimy uczyć organizacji pozarządowych, jak uzyskać dostęp i korzystać z naszych zasobów. (§FR22) Możemy również poszerzyć rozpowszechnianie wiedzy w regionach o niskim poziomie naszej rozpoznawalności. (§FR32)
 • W niemieckojęzycznej Wikipedii uczestnicy skupili się na Wikimedia Commons i Content Translation Tool. Sugerowali, że Commons powinno lepiej wspierać fotografów (§DE38) i poprawione Content Translation Tool powinno wesprzeć komunikację między różnymi językami na świecie. (§DE39)
 • W kawiarence hebrajskiej Wikipedii uczestnicy podkreślają, że powinniśmy pomyśleć o tym, jak rozszerzyć Wikipedię, aby uwzględnić różnorodność opinii i informacji oraz zachować kulturę lokalną w każdym języku. (§HE5) Jednak jeden uczestnik powiedział, że to jest najmniej istotna rzecz, dlatego, że Wikimedia nie może naprawić sama świata, i nie ma zasobów aby przyłączyć połowę świata do internetu. (§HE24)
 • W dyskusjach w cztery oczy w ramach hinduskiej społeczności uczestnicy powiedzieli, że ten temat jest ważny (§HI15) i nasz ruch powinien rosnąć szybciej, jeśli skupimy się na tym temacie. (§HI3)
 • W hinduskiej Wikipedii uczestnicy komentowali, że działanie w tym temacie pomoże faktycznie zglobalizować wiedzę (§hi19) i globalne rozpowszechnianie kluczowej wiedzy jest konieczne. (§hi20)
 • We włoskiej Wikipedii uczestnicy sądzą, że aby stać się prawdziwie globalnym ruchem powinniśmy zainwestować więcej zasobów w kraje rozwijające się (§IT5) i społeczne środowisko naszych projektów powinno ulec poprawie (§IT14) Nieudane projekty powinny zostać zamknięte (§IT29) i narzędzia do tłumaczenia powinny zostać poprawione. (§IT31) Uczestnicy sugerowali aby włączyć formularz oceny artykułów (§IT55) i posiadać dobrą statystykę czytelników. (§IT61) Powinniśmy importować (tłumaczyć) zawartość z małych Wikipedii do dużych Wikipedii aby walczyć z kulturowym kolonializmem. (§IT97)
 • Na Meta było trochę różnych sugestii dotyczących tematu C takich jak tworzenie nowych projektów (§Meta30), skupienie się na globalnym południu (§Meta32), wsparciu dla społeczności (§Meta33) (§Meta34), współpracy, (§Meta37) redukowaniu nieodpowiedniej wagi (§Meta39) (§Meta40) i dawaniu dostępu tylko do odczytu projektom tor (§Meta42). Uczestnicy komentowali, że ten temat jest najważniejszy ze wszystkich. (§Meta82) Uczestnicy rozmawiali też o molestowaniu i dostępności wizerunków sztuki (§Meta84) i kryteria dla nie-wolnych zasobów. (§Meta85)
 • W kawiarence portugalskiej Wikipedii uczestnicy komentowali, że przez ustanowienie prawdziwie globalnego ruchu możemy uzyskać globalne społeczeństwo (§PT19) i że proces globalizacji ruchu powinien być związany z głęboką instytucjonalizacją demokracji. (§PT22)
 • W polskiej Wikipedii przeważającą opinią w temacie C było, że czym więcej osób może mieć dostęp do wiedzy tym bardziej to będzie zbliżać ludzi, (§PL1) ważny jest oryginalny wkład w lokalnych językach (§PL2) i lepsze narzędzia do tłumaczenia. (§PL6)
 • W rosyjskiej Wikipedii jeden uczestnik komentował, że dystrybucja geograficzna jest zła - ruch globalny nie dotyczy kontynentów, dotyczy rzadkich języków i zapomnianych kultur (§RS32), ale inny uczestnik się z tym nie zgodził. (§RS34) Sugerowali oni też aby współpracować z nauczycielami ze szkół państwowych i miejscowymi społecznościami. (§RS36)
 • W hiszpańskiej Wikipedii w temacie C ktoś sądzi, że wyrażone aspiracje są bardzo atrakcyjne na poziomie teoretycznym ale trudne i czasochłonne do osiągnięcia w praktyce (§ES7) i nie powinny być głównym priorytetem (§ES8) i jeden uczestnik skomentował, że aby być naprawdę globalnymi, musimy zwalczać lokalizm. (§ES48) hiszpańskojęzyczna społeczność - grupa na Telegramie skupiła się na temacie C i oni sądzili, że nadawanie dużego priorytetu we wszystkim angielskiemu powinno być powstrzymane. (§ES1) (§ES5) (§ES7) użytkownicy skomentowali, że musimy mieć jako ruch, rolę ochrony języków mniejszościowych i powinniśmy mianować ambasadorów językowych, aby osiągnąć reprezentatywność na poziomie organizacyjnym. (§ES13) Aby osiągnąć ten temat, dialog z zarówno innymi ruchami społecznymi i organizacjami międzynarodowymi musi być rozszerzony aby dystrybuować fundusze na projekty, które podejmują efektywne działania aby zmienić sytuację. (§ES58) Jeden użytkownik powiedział, że on/ona również uważała że priorytetem jest tworzenie programu równego promowania kobiet w ruchu Wikimedia. (§ES61)
 • W tureckiej Wikipedii uczestnicy sugerowali, że otwieranie regionalnych i/lub krajowych biur mogło by uczynić ten temat silniejszym. (§tr3)
 • W wietnamskiej Wikipedii uczestnicy komentowali, że możemy włączyć do Wikipedii mądrości i wiedzę wielu kultur poprzez bycie bardziej otwartymi, skromnymi i gromadzącymi, (§VI24) a globalizacja może pomóc nam promować Wikipedię na świecie w sposób naturalny. (§VI25)
 • W Wikidata, jeśli zajmiemy się tematem C, będziemy mieć różnorodność naszych organizacji (§DATA13), dyskutowano też o sposobach osiągnięcia celu (§DATA15), interfejsie użytkownika, (§DATA16) i eksperymentach empirycznych. (§DATA18)
 • Członkowie grupy użytkowników Wikimedia Maroko (1s do 4s) komentowali, że dostęp do Wikipedii nie jest jedyną rzeczą, co do której musimy się upewnić, że nasza zawartość jest dostępna w jak największej liczbie języków. (§WMMO3) Sugerowali też, że powinniśmy podejmować współpracę z instytucjami i rządami, które starają się zwiększać dostęp do internetu. (§WMMO4)
 • w Wikimedia Commons jeden uczestnik dyskutował, że ten temat może być poprawiony przez uruchomienie tłumaczenia maszynowego (§Commons7) podczas gdy inny zwrócił uwagę, że tłumaczenie maszynowe nie rozwiąże wszystkiego. (§Commons9) Dyskutowano także czy kwestia społeczności powinna być dyskutowana przed rozwojem technologii. (§Commons8)
 • Członkowie grupy użytkowników Wikimedians of Korea rozmawiali o rozumieniu różnorodności kulturalnej (§WKUG5) i zwrócili uwagę na lokalizację treści i współprac. (§WKUG6)
 • Uczestnicy dyskusji Wiki in Education rozmawiali o barierze językowej jako dużym wyzwaniu i że powiniśmy uczyć się od istniejących modeli, takich jak TED. Jedną z koncepcji było stworzyć nowy zespół tłumaczy. Jeden uczestnik rozmawiał o włączeniu ustnej wiedzy z kultur, które nie mieszczą się w "formacie encyklopedycznym".

Najbardziej szanowane źródło wiedzy - D

 • W ramach dyskusji społeczności bengalskiej uczestnicy komentowali, że gdy będziemy podejmować działania w obrębie tego tematu Wikipedia stanie się najprostszym i najbardziej godnym zaufania źródeł wiedzy. (§BN4) Uczestnicy sugerowali też, aby korzystać z pomocy ekspertów w szczególnych przypadkach. (§BN10)
 • Indywidualne wywiady z członkami chińskiej społeczności sugerowały, że społeczność powinna szukać współpracy z innymi organizacjami, które dzielą tę samą misję i wartości co wiki. (§Ar20)
 • W czasie spotkania strategicznego członków grupy użytkowników z Côte d'Ivoire uczestnicy sugerowali aby zastosować modele i kryteria jakości (§Côte5), uczyć edytorów rozpoznawania jakości źródeł i stosować następnie tylko te dobre. (§Côte8)
 • Uczestnicy grupy Wikimedia District of Columbia powiedzieli, że jakość treści jest prawdopodobnie najbardziej oczywistym tematem, i treść jest naszym główny produktem dlatego wszystkie pozostałe tematy służą wspieraniu tego jednego (§WMC24) a precepcja uznania pomoże nam zaangażować partnerów instytucjonalnych. (§WMC30)
 • Pracownicy Wikimedia Deutschland powiedzieli, że powinniśmy się skupić na materiale o wysokiej jakości w tematach szczególnie przydatnych ludziom, nawet bez odpowiednich i szanowanych źródeł (§WMDES66) i że brakuje w opisie tego tematu podejścia wolontariuszy "pracy nad większą dokładnością i weryfikowalnością". (§WMDES65)
 • W holenderskiej Wikipedii uczestnicy sugerowali, że powinno być dopuszczone więcej badań własnych. (§nl17) Powinniśmy też skupić się na tradycyjnie encyklopedycznych tematach i zredukować liczbę obecnych zasad. (§nl19)
 • W ramach dyskusji w angielskiej Wikipedii większość użytkowników, którzy dyskutowali o temacie D, sądziła że to powinno być priorytetem (§EN47) (§EN95) (§EN49). Dyskutowali także o współpracy z instytucjami GLAM (§EN56) , wiarygodności (§EN54) (§EN55), weryfikowalności (§EN56) i współpracy (§EN62) (§EN63). Uczestnicy sugerowali, że teraz pilnie potrzebna jest ostrzejsza kontrola w celu utrzymania jakości i standardów naszej zawartości (§EN76) i powinniśmy również wprowadzić opcjonalną weryfikację tożsamości dla użytkowników, aby zapewnić odpowiedzialność za konta. (§EN78) Użytkownicy, którzy odpowiedzieli na pytanie 3 sugerowali, że ograniczenie w tworzeniu artykułów przez niezalogowanych edytorów i ograniczenie możliwości edytowania artykułów wyróżnionych tylko dla wyżej certyfikowanych edytorów z pozwoleniem na edytowanie zwykłych artykułów wszystkim edytorom jest drogą do zwiększenia wiarygodności. (§EN47)2
 • W dyskusji na francuskiej Wikipedii uczestnicy stwierdzili, że ten temat jest komplementarny z innymi (§FR27). Powinniśmy skupiać się na projektach innych niż Wikipedia, (§FR24) kłaść duży nacisk na wiarygodność naszych informacji. (§FR25) Uczestnicy sugerowali, że wsparcie dla Wikiversity może z pewnością zwiększyć widoczność i powagę ruchu jako całości. (§FR25)
 • W niemieckojęzycznej Wikipedii jeden z uczestników dyskusji tematu D powiedział, że Wikipedia nie może być źródłem, (§DE17) ale inny uczestnik się nie zgodził (§DE18) . Jeden z użytkowników sądzi, że to jest zbyt ambitne ale osiągalne (§DE19). Oprócz tego było kilka innych komentarzy dotyczących tematu jako całości i dotyczyły one poważnych obaw co do tego tematu. (§DE2) (§DE4) (§DE5) (§DE6) (§DE7) (§DE8) (§DE9) Jeden uczestnik sądzi, że ten temat jest najważniejszy. (§DE17) Komentowali oni, że powinniśmy pomóc ludziom zrozumieć jak nasz procesy uczyniły nas wiarygodnymi. Projekty Wikimedia mają realistyczną szansę stać się "najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy" bardziej niż literatura naukowa i uznana prasa do 2030. (§DE18)
 • W ramach dyskusji hinduskiej społeczności na Whatsapp uczestnicy dyskutowali, że stanie się wiarygodnym źródłem wiedzy mogłoby pomóc ściągnąć większą liczbę edytorów (§HIWA10) i skupić się na treści, która stworzy bardziej zachęcające do udziału środowisko dla naszych czytelników. (§HIWA8)
 • W Hinduskiej Wikipedii uczestniczy komentowali, że jeśli będziemy działać w tym temacie, będziemy w stanie osiągnąć wiarygodność, lepszą satysfakcję konsumentów i Wikipedia będzie używana jako źródło wiarygodnych cytowań. (§hi2) Sugerowali też, aby współpracować z naukowcami, autorami i studentami. (§hi28)
 • W kawiarence hebrajskiej Wikipedii (14s) uczestnicy sugerowali, że Wikipedia musi zachować wiedzę i upewnić się, że wiedza jest wiarygodna (§HE6) i potrzebna jest przyjazna i automatyczna mechanizacja standardowych cytowań artykułów w naukowych bazach danych. (§HE10) Sugerują oni, że potrzebujemy dodać mechanizm kontrolny do każdego artykułu, który doda źródła informacji do każdego artykułu (§HE19) i współpracować z nauczycielami Wikipedii. (§HE20)
 • We włoskiej Wikipedii uczestnicy dyskutowali, że powinniśmy być mniej otwarci (§IT35) i pracować więcej nad poprawą naszej wiarygodności (§IT24). użytkownicy sugerowali, że musimy współpracować z instytucjami badawczymi i edukacyjnymi, aby zweryfikować treści i powinniśmy współpracować ze szkołami (§IT39) i uczelniami, aby rozwinąć krytyczne myślenie w czytelniach. (§IT41)
 • W polskiej Wikipedii, uczestnicy dyskutujący o temacie D, zwróci uwagę, że powinniśmy uniknąć imperializmu wiedzy (§PL12) i stworzenia najbardziej zaufanego źródła wiedzy jest nieomal niemożliwe (§PL13). Jeden użytkownik stwierdził, że WMF powinna raczej skupić się na technologii i wsparciu istniejącej społeczności niż angażować zbyt wiele wysiłków dla tego tematu (§PL16) jednak inny użytkownik się nie zgodził. (§PL17) Uczestnicy dyskutowali, że ten temat jest najważniejszy. (§PL28) Sugerowali też aby uczyć Wikipedystów rozpoznawać wiarygodne źródła. (§PL32)
 • W trakcie konferencji Wikimedia Polska 2017 uczestnicy komentowali, że przy obecnym stanie społeczności edytorów projektów Wikimedia jest trudno angażować ekspertów ze względu na egalitarne metody podejmowania decyzji. (§PL11) Rolą ekspertów może być zewnętrzne doradztwo lub recenzowanie (§PL12) i można ich zachęcić przez robienie wspólnych projektów z ich własnymi organizacjami. (§PL13)
 • Niektórzy uczestnicy Kolacji Strategicznej Wikimedia Polska zwrócili uwagę, na brak dokładnej kontroli edycji (§Wrs4) podczas gdy inni powiedzieli, że jakoś jest ważniejsza niż społeczność. (§Wrs6) Zwrócili też uwagę na konieczność zapełniania luk w treści (§Wrs9), współpracy z instytucjami GLAM (§Wrs14) i edukacyjnymi. (§Wrs15)
 • Uczestnicy grupy użytkowników North CarolinaTriangle powiedzieli, że angażowanie i poddanie się ocenie przez społeczność naukowców jest ważna. (§NCU13)
 • Członkowie Wikimedia Nederland powiedzieli, że temat D dostarcza fundamentów dla wszystkich pozostałych tematów. (§WMNL2) i że musimy ustalić kryteria wiarygodności i jakości, które są odpowiednie dla różnych rodzajów wiedzy, których obecnie nie mamy dobrze opisanych. (§WMNL3)
 • W hiszpańskiej Wikipedii, stwierdzono, że powinniśmy budować zaufanie do siebie samych jeśli chcemy osiągnąć cele tematu D (§ES10), uczestnicy wierzą też, że to jest najważniejszy temat. (§ES11) (§ES16) Sugerowali, że powinniśmy promować nasze projekty (§ES13) i organizacje afiliowane powinny pomagać w działaniach w tym temacie. (§ES14) Jeden użytkownik sądzi, że najlepszą metodą walki ze słabą percepcją naszych projektów w innych mediach jest przyznanie, że mamy problemy z wiarygodnością i uczynienie tego w sposób wiarygodny. (§ES35) Użytkownicy stwierdzili również że ten temat niekoniecznie jest alternatywą dla innych, lecz idzie ręka w rękę z kilkoma z nich (§ES38) i jeśli będziemy działać w jego ramach będziemy mieli duży wpływ przez stanie się światowym liderem wiarygodnej informacji. (§ES39)
 • W szwedzkiej Wikipedii uczestnicy powiedzieli, że jeśli będziemy działać w tym temacie Wikipedia i inne projekty staną się źródłami w innych, bardziej złożonych klasterach informacji. (§sv13)
 • W wietnamskiej Wikipedii jeden użytkownik sądzi, że ten temat jest drugim pod względem ważności, zaraz po "zdrowiu społeczności". (§VI6) Uczestnicy komentowali, że warto pracować z uniwersytetami, aby dawać studentom zadania sprawdzania źródeł i korygowania informacji w artykułach w Wikipedii. (§VI26)
 • W Wikidata, uznano, że podążając za tym tematem możemy razem zebrać ludzi mówiących różnymi językami, (§DATA21) być gospodarzem dla wiedzy wysokiej jakości (§DATA22) i uprościć nasz język. (§DATA25) Jeden użytkownik powiedział, że bycie szanowanym i wiarygodnym źródłem wiedzy powinno być najważniejszym tematem. Bez tego, pozostałe cztery są bezużyteczne. (§DATA50)
 • Członkowie grupy Wikimedians of Korea rozmawiali o poprawie naszego środowiska edycyjnego aby polepszyć retencję użytkowników. (§WKUG7)
 • W czasie Wikimedia Hackathonu uczestnicy komentowali, że ten temat jest najważniejszy ponieważ bezpośrednio oddziałuje on na miliony czytelników każdego miesiąca (§wmhack10) i aby go wzmocnić potrzebujemy więcej danych z badań dlaczego ludzie korzystają z innych źródeł, dzięki czemu możemy poprawić się, gdzie to będzie możliwe. (§wmhack2)
 • W czasie dyskusji Wiki in Education jeden uczestnik powiedział, że to ważny temat w edukacji i powinien być traktowany poważnie.

Włączanie się w ekosystem wiedzy - E

 • W ramach dyskusji w arabskiej społeczności użytkownicy zwrócili uwagę, że temat E jest najważniejszy ze względu na fakt, że ma on potencjał połączenie wszystkich pozostałych razem (§Ar6). Jeden uczestnik stwierdził, że powinniśmy spróbować zwiększyć nasze wysiłki w docieraniu i angażowaniu wszystkich i zwłaszcza niedoreprezentowanych grup na całym świecie w ekosystemie wiedzy. (§Ar16)
 • W albańskiej Wikipedii uczestnicy mówili, że ten temat przybliży nas bardziej do nauczycieli, szkół i instytucji badawczych. (§sq5)
 • W ramach dyskusji społeczności bengalskiejuczestnicy komentowali, że o ile możemy zapewnić jakość i zaufanie, będziemy również w stanie skłonić badaczy i ekspertów do udziału w naszym ekosystemie czytelników. Oni ewentualnie pomogą nam tworzyć lepszy ekosystem wiedzy. (§BN5)
 • Wikimedianie z Bulgaria UG powiedzieli, że budowanie relacji z różnymi organizacjami i instytucjami spopularyzuje dobre praktyki i interesujące podejścia do Wikipedii. (§WMBG56)
 • W czasie spotkania strategicznego grupy Wikimedian z Côte d'Ivoire uczestnicy sugerowali, że powinniśmy uczyć naukowców, uczestników pola wiedzy aby uczynić Wikipedię i inne platformy Wikimedia wiarygodne w oczach użytkowników. (§Côte7) Sugerowali również implementację efektywnej strategii komunikacyjnej aby promować Wikipedię i Wikimedię. (§Côte13)
 • Członkowie Wikimedia District of Columbia powiedzieli, że przyciąganie partnerów insytucjonalnych może pomóc stworzyć zdrową społeczność przez przemianę naszych wartości (§WMC18) ale obawiali się też, że za dużo struktury może obniżyć entuzjazm wolontariuszy. (§WMC36)
 • W czasie dyskusji Zarządu i dyrektor zarządzającej Wikimedia Deutschland uczestnicy powiedzieli, że Wikimedia jest ostatnim bastionem niekomercyjnej wiedzy (§WMDEBED41) i pracując z instytucjami możemy udostępnić nowe treści i wolną wiedzę. (§WMDEBED43)
 • Pracownicy Wikimedia Deutschland powiedzieli, że współpraca z partnerami jest najbardziej efektywnym sposobem tworzenia systematycznych zmian i ma duży, długotrwały wpływ (§WMDES65) i ten aspekt ma najwyższy potencjał wzniesienia wpływu Wikimediów na wyższy poziom. (§WMDES75)
 • W dyskusji na angielskiej Wikipedii uczestnicy uważają, że powinniśmy kierować zasoby do krajów rozwijających się, (§EN80) skupiać się na małych organizacjach non-profit (§EN81) i szukać partnerów spoza naszej bazy użytkowników. (§EN82) Uczestnicy sugerowali, że Wikipedia nie działa w sposób zrozumiały dla środowisk naukowych. (§EN97)
 • W dyskusji na francuskiej Wikipedii uczestnicy uważają, że powinniśmy zaangażować ekspertów w poprawę weryfikowalności treści, (§FR34) zatrzymać konfrontację człowieka z maszynami (§FR37) i jeśli chcemy włączyć Wikimedia do szerszego ekosystemu wiedzy, powinniśmy dostarczać rzetelnych informacji i włączyć do ruchu podmioty instytucjonalne aby demonstrować legitymizację wiedzy. (§FR39) Użytkownicy powiedzieli, że angażowanie się w ekosystem wiedzy wymaga lepszej promocji i lepsze zrozumienie możliwości rekrutowania na uczelniach, przez czasopisma naukowe itp. (§FR47) i oni też obawiają się, aby Wikipedia nie stała się substytutem wyższej edukacji uniwersyteckiej. (§FR46)
 • W ramach dyskusji grupy użytkowników Wikimedia Ghana, uczestnicy powiedzieli, że angażowanie się w ekosystem wiedzy zapewni nam stanie się najbardziej szanowanym źródłem wiedzy. (§Ghana5)
 • W kawiarence hebrajskiej Wikipedii dyskusja dotyczyła tego, że ważne jest, że to co nurtuje ludzi to możliwość interakcji z systemem wiedzy (§HE22) a jeden z użytkowników był zwolennikiem współpracy ze szkołami średnimi, uniwersytetami, szkołami wyższymi i ich wydziałami aby promować Wikipedię. (§HE23)
 • W ramach dyskusji w cztery oczy z członkami hinduskiej społeczności jeden uczestnik powiedział, że ten temat jest drugi pod względem ważności. (§HI14)
 • W hinduskiej Wikipedii uczestnicy dyskutowali że ten temat jest naprawdę ważny i przetrwanie Wikipedii może być związane z przezwyciężeniem kryzysu w ramach realizacji tego tematu. (§hi30)
 • We włoskiej Wikipedii dyskutowano, że Wikipedia nie powinna nadal akceptować badań własnych (§IT23) choć ludzie często takie wstawiają, co jest dla nas zagrożeniem (§IT22) dlatego, że nie mamy kontroli edytorskiej, która mogłaby sobie z tym poradzić (§IT23). Uczestnicy komentowali, że temat ten powinien skupić się na współpracy z instytucjami GLAM. (§IT65) (§IT79) i że Wikipedia już teraz jest częścią ekosystemu wiedzy, dlatego oni sądzą, że jak bardzo jesteśmy częścią tego zależy od innych tematów. (§IT99)
 • W polskiej Wikipedii, komentowano, że Wikipedia powinna pozostać neutralna i zawierać mniej popularne treści nawet jeśli nie jest to lubiane przez ekspertów (§PL7) i powinna pozostawać NPOV (§PL14).
 • W trakcie konferencji Wikimedia Polska 2017 (1s to 18s) uczestnicy komentowali, że cele tematu D trzeba najpierw osiągnąć a potem możemy myśleć nad tematem E (§PL17) jednakże rozpoznali oni, że treści Wikimediów mogą być używane jako dobrzy przykład jak rozpoznawać dobrą wiedzę od fałszywych informacji przez analizę jakości źródeł. (§PL18)
 • Uczestnicy Kolacji Strategicznej Wikimedia Polska rozmawiali o włączaniu dzieci (§Wrs2) i współpracy z instytucjami edukacyjnymi. (§Wrs1) Dyskutowali także o problemie agresywnych administratorów. (§Wrs3)
 • W kawiarence portugalskiej Wikipedii uczestnicy komentowali, że ten temat jednym z tych, które najbardziej mogą wpłynąć na świat prowadząc do zmian w edukacji. (§PT26) Jednak oni także obawiają się, że bez przyjaznego środowiska i jaśniejszych procesów i ich dokumentacji nie stworzymy efektu zainfekowania potrzebnego aby ten temat rozwinąć w potrzebny stopniu. (§PT26) Sugerowali oni, aby zamiast tego skupić się na zachęcaniu studentów powinniśmy zachęcać nauczycieli. (§PT29)
 • W hiszpańskiej Wikipedii uczestnicy dyskusji zgodzili się, że ten temat będzie miał duży wpływ (§ES18) i ten problem ma ogromne znaczenie. (§ES19) Uczestnicy powiedzieli, że podobnie jak encyklopedia francuska, Wikipedia powinna być ambitna i stać się ikoną 21 wieku. (§ES44)
 • W szwedzkiej Wikipedii uczestnicy powiedzieli, że gdy będziemy działać w tym temacie możemy pełnić polityczną rolę dostarczania informacji. (§sv20)
 • W Wietnamskiej Wikipedii uczestnicy komentowali, że jeśli będziemy działać w tym temacie uczynimy wszystkich na świecie aktywnymi uczniami i ciekawymi badaczami. (§VI13) Sugerowali że możemy koordynować razem z uniwersytetami i instytucjami edukacyjnymi poprawę pewnych wybranych artykułów jako zadania dla studentów. (§VI17)
 • W Wikidata, w temacie E, niektórzy uczestnicy komentowali, że Wikidata nie może odgrywać znaczącej roli w edukacji, dlatego, że nie pozostawia miejsca na wyjaśnienia, (§DATA28). Powinniśmy dostarczać wiedzę koherentną, (§DATA29) przez dokładniejszą kontrolę naszych treści. (§DATA31)
 • W trakcie Wikimedia Hackathonu (1s to 11s) uczestnicy komentowali, że jeśli będziemy działać w tym temacie możemy osiągnąć wpływ na kulturę, politykę i dydaktykę, przez bycie po prostu neutralnym źródłem informacji. (§wmhack6)
 • Uczestnicy dyskusji WikiJournal powiedzieli, że ten temat w oczywisty sposób wpływa na reputację encyklopedii. (§WikiJournal3)
 • Uczestnicy dyskusji Wiki in Education powiedzieli, że to jest jeden z najważniejszych tematów. Angażowanie się w ekosystem wiedzy pomaga przyciągać nowych użytkowników do ruchu. Temat ten powinien być wspierany przez tematy A i B.