Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Cykl 2/Podsumowanie od 21 do 28 maja

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 2/Summary May 21 to 28 and the translation is 100% complete.

Oto krótkie podsumowanie informacji na temat stron źródłowych cyklu 2 na Meta od 21 do 28 maja. Skróty używane tutaj oparte są na ogólnie stosowanych kodach języku i projektów, a języki są pogrupowane alfabetycznie. Na przykład Wikipedii w języku arabskim odpowiada skrót "Ar". Ta strona zawiera drugie podsumowanie stron źródłowych cyklu 2. Pierwsze podsumowanie można znaleźć tutaj Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 2/Summary 11th to 21st May/pl. W celu zilustrowania działań na projektach i platformach użyto stron źródłowych. Tekst pełnego podsumowania wskazuje, ile było dostępnych stwierdzeń źródłowych, w chwili pisania tego raportu. (3s do 4s) na przykład oznacza, że 4 stwierdzenia były dostępne na stronie źródłowej w chwili sporządzania tego streszczenia i to streszczenie zaczyna się od 3 stwierdzenia.

Klucz tematów
 1. Zdrowe, otwarte społeczności
 2. Czasy rzeczywistości rozszerzonej (wątki technologiczne)
 3. Ruch prawdziwie globalny
 4. Najbardziej szanowane źródło wiedzy
 5. Włączanie się w ekosystem wiedzy

Zdrowe, otwarte społeczności - A

 • W dyskusji na angielskiej Wikipedii (64s do 85s) uczestnicy podkreślili, że jeśli będziemy działać w kierunku A, będziemy w stanie skutecznie i na czas obsłużyć wiele projektów (§EN84), chociaż jeden użytkownik skomentował Że nasza społeczność może być zdrowa, jeśli stworzymy wielojęzyczną wiki i przestaniemy dzielić projekty na podstawie języka. (§EN85) Jedna osoba zauważyła, że powinniśmy również zbadać, czy umożliwienie użytkownikom niezarejestrowanym edytowania pomaga czy szkodzi społeczności, a następnie rozważyć użycie tych danych, aby podjąć odpowiednie działania, wzmacniające ten temat. (§EN69) Pojawiło się również kilka ogólnych komentarzy dotyczących tego, że: trudno jest zdefiniować zachowania niecywilizowane... lepiej jest trzymać się daleko od szarych obszarów (§EN65), dbanie o różnorodność demograficzną dla niej samej jest bezcelowe (§EN66) i nie faworyzowania pseudoanonimowości w stosunku do łączenia prawdziwych nazwisk z kontami. (§EN67)
 • W dyskusji na francuskiej Wikipedii (5s do 39s) jeden użytkownik powiedział, że jeśli będziemy zajmować się tematem A, staniemy się tylko kolejną siecią społecznościową (§FR5) on/ona także skomentował/a, że jakiekolwiek zagrożenie dla społeczności może zniszczyć projekty (§FR6) i sugerowano humanizację naszych projektów poprzez zmniejszenie automatyzacji i wpływu maszyn. (§FR7) Uczestnicy sugerowali również, że MediaWiki strings (?) powinny być zarządzane bezpośrednio przez projekty WMF zamiast narzędzi innych podmiotów. (§FR10)
 • We włoskiej Wikipedii (36s do 64s) w odniesieniu do tematu A, uczestnicy uważają, że musimy aktywnie poszukiwać nowych użytkowników za pomocą kampanii kierowanych, a nie losowo (§IT62), a tych którzy przychodzą, aby promować swoje nieuźródłowione koncepcje, należy eliminować. (§IT43) Powinniśmy również zwrócić uwagę na naszych czytelników (§IT50) chociaż jeden uczestnik uważa, że ten temat nie jest ważny. (§IT48)
 • Na Meta wiki (58s to 67s), uczestnicy uważają, że ten temat jest ważny, (§Meta62) (§Meta63) i możemy nauczyć się, a następnie nauczać, jak organizować oparty na faktach, cywilizowany dyskurs online w skali globalnej, jeśli będziemy zajmować się tym tematem. (§Meta60)
 • W polskiej Wikipedii (15s) jeden uczestnik zasugerował, że możemy zmienić nastawienie społeczności odnośnie nowych edytorów poprzez spotkania i treningi na żywo. (§PL15)
 • W wietnamskiej Wikipedii (12s) uczestnicy sądzą, że temat A jest ważny (§VI2) i przez działanie w tym temacie możemy przybliżać świat do pogłębiania i dzielenia się otwartą wiedzą. (§VI1)
 • W dyskusji na Wikidata (34s do 43s) jeden użytkownik powiedział, że potrzebujemy wrażliwej pracy aby zbudować zdrowe zespoły... a inne cele bez zdrowej społeczności to pusta retoryka. (§DATA34)

Czasy rzeczywistości rozszerzonej (wątki technologiczne) - B

 • W dyskusji na angielskiej Wikipedii (64s do 85s) użytkownicy skomentowali, że biorąc pod uwagę szybkość obliczeniową i innowacyjność AI, 15-letni plan jest niemożliwy, (§EN71) powinniśmy dać wystarczające wsparcie i działania PR na projekty AI, takie jak ORES, (§EN73) sugerowano też skupienie się na designie stron. (§EN74)
 • W dyskusjach we francuskiej Wikipedii (5s do 39s) użytkownicy twierdzili, że jeśli rozwijany zgodnie z zasadą przejrzystości, ten temat może pozwolić projektom Wikimedia i wikimedianom na ewolucję, pozostając w dalszym ciągu istotnym; (§FR11) narzędzia i modele udoskonalania naszych wiki mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników internetu; (§FR12) ten temat może być silnie powiązany z innymi (§FR14) ten temat związany jest także z tym, że aspekt "rozszerzony" może wywołać zwiększone zużycie energii elektrycznej. (§FR17)
 • We włoskiej Wikipedii (36s do 64s), użytkownicy nie są przeciwni innowacyjności (§IT52) a społeczność docenia innowacje, jeśli pozwalają one na poprawę treści. (§IT51) Projekty takie jak Wikisource mogłyby skorzystać z pewnego rodzaju "kapsuły czasowej" do hostowania treści w ukryty sposób, które teraz są chronione prawami autorskimi. (§IT64)
 • Na Meta wiki (58s do 67s), uczestnicy uważają, że powinniśmy zwiększyć interaktywność naszych witryn, interakcje między projektami i wiedzę z umiejętnościami, w tym narzędziami komunikacyjnymi (§Meta65) i nie powinny zmniejszać wysiłków w zakresie komunikacji z ludźmi. (§Meta66)
 • W dyskusji na Wikidata (34s do 43s) użytkownicy skomentowali, że jeśli będziemy działać w temacie B, staniemy się liderami w rozwoju tych technologii, które zdefiniują nowy wiek, (§DATA35) staniemy się kontrapunktem dla tych, którzy aktywnie rozpowszechniają dezinformację, propagandę i fałszywe wiadomości (§DATA36), a nasza baza encyklopedyczna musi zostać radykalnie rozszerzona na inne niż angielska wiki. (§DATA39) Jeden z uczestników uważa, że ten temat może zadziałać, jeśli Wikidata rozwiąże kwestie językowe. (§DATA41)

Ruch prawdziwie globalny - C

 • W dyskusji na angielskiej Wikipedii (64s do 85s) jeden uczestnik komentował, że powinniśmy przyjrzeć się przyjęciu projektu słownych cytowań. (§EN83)
 • W dyskusjach na francuskiej Wikipedii (5s do 39s) uczestnicy dyskutowali, czy gdy będziemy realizować temat C, będziemy lepiej włączeni w trzecim świecie (§FR21) i musimy uczyć organizacji pozarządowych, jak uzyskać dostęp i korzystać z naszych zasobów. (§FR22) Możemy również poszerzyć rozpowszechnianie wiedzy w regionach o niskim poziomie naszej rozpoznawalności. (§FR32)
 • W kawiarence hebrajskiej Wikipedii (14s) uczestnicy podkreślają, że powinniśmy pomyśleć o tym, jak rozszerzyć Wikipedię, aby uwzględnić różnorodność opinii i informacji oraz zachować kulturę lokalną w każdym języku. (§HE5)
 • We włoskiej Wikipedii (36s do 64s), uczestnicy sugerowali aby włączyć formularz oceny artykułów (§IT55) i posiadać dobrą statystykę czytelników. (§IT61)
 • W hiszpańskiej Wikipedii (18s do 30s) uczestnicy skomentowali, że aby być naprawdę globalnymi, musimy zwalczać lokalizm (§ES27) i jeśli będziemy działać w tym temacie, skutkiem będzie zapełnianie luk w wiedzy. (§ES28) W hiszpańskojęzycznej grupie na Telegramie (8s do 24s) użytkownicy skomentowali, że musimy mieć jako ruch, rolę ochrony języków mniejszościowych i powinniśmy mianować ambasadorów językowych, aby osiągnąć reprezentatywność na poziomie organizacyjnym. (§ES13)

Najbardziej szanowane źródło wiedzy - D

 • W dyskusji w angielskiej Wikipedii (64s do 85s) uczestnicy sugerowali, że teraz pilnie potrzebna jest ostrzejsza kontrola w celu utrzymania jakości i standardów naszej zawartości (§EN76) i powinniśmy również wprowadzić opcjonalną weryfikację tożsamości dla użytkowników, aby zapewnić odpowiedzialność za konta. (§EN78)
 • W dyskusji na francuskiej Wikipedii (5s do 39s) uczestnicy stwierdzili, że ten temat jest komplementarny z innymi (§FR27). Powinniśmy skupiać się na projektach innych niż Wikipedia, (§FR24) kłaść duży nacisk na wiarygodność naszych informacji. (§FR25)
 • W kawiarence hebrajskiej Wikipedii (14s) uczestnicy sugerowali, że Wikipedia musi zachować wiedzę i upewnić się, że wiedza jest wiarygodna (§HE6) i potrzebna jest przyjazna i automatyczna mechanizacja standardowych cytowań artykułów w naukowych bazach danych. (§HE10)
 • We włoskiej Wikipedii (36s do 64s), użytkownicy sugerowali, że musimy współpracować z instytucjami badawczymi i edukacyjnymi, aby zweryfikować treści i powinniśmy współpracować ze szkołami (§IT39) i uczelniami, aby rozwinąć krytyczne myślenie w czytelniach. (§IT41)
 • W hiszpańskiej Wikipedii (18s do 30s) uczestnicy uważają, że podstawowe znaczenie dla Wikipedii jest najbardziej być uznaną za najbardziej szanowane źródło wiedzy (§ES23) i konieczne jest większe kontrolowanie zawartości w celu zwiększenia wiarygodności. (§ES22)
 • W wietnamskiej Wikipedii (12s) jeden użytkownik sądzi, że ten temat jest drugim pod względem ważności, zaraz po "zdrowiu społeczności". (§VI6)

Włączanie się w ekosystem wiedzy - E

 • W dyskusji na angielskiej Wikipedii (64s do 85s) uczestnicy uważają, że powinniśmy kierować zasoby do krajów rozwijających się, (§EN80) skupiać się na małych organizacjach non-profit (§EN81) i szukać partnerów spoza naszej bazy użytkowników. (§EN82)
 • W dyskusji na francuskiej Wikipedii (5s do 39s) uczestnicy uważają, że powinniśmy zaangażować ekspertów w poprawę weryfikowalności treści, (§FR34) zatrzymać konfrontację człowieka z maszynami (§FR37) i jeśli chcemy włączyć Wikimedia do szerszego ekosystemu wiedzy, powinniśmy dostarczać rzetelnych informacji i włączyć do ruchu podmioty instytucjonalne aby demonstrować legitymizację wiedzy. (§FR39)
 • We włoskiej Wikipedii (36s do 64s), jeden użytkownik komentował, że temat E jest ważniejszy od tematu A. (§IT46) Projekty Wikimedia mają ważną rolę w edukacji. (§IT47)

Zobacz też