Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Cykl 2/Podsumowanie od 11 do 21 maja

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 2/Summary 11th to 21st May and the translation is 100% complete.

Oto krótkie podsumowanie stron źródłowych cyklu 2 na Meta od 11 do 21 maja. Skróty używane tutaj oparte są na ogólnie stosowanych kodach języku i projektów, a języki są pogrupowane alfabetycznie. Na przykład Wikipedii w języku arabskim odpowiada skrót "Ar". W celu zilustrowania działań na projektach i platformach wykorzystano strony źródłowe. Tekst pełnego podsumowania wskazuje, ile było dostępnych stwierdzeń źródłowych, w chwili pisania tego raportu. (3s) na przykład oznacza, że trzy stwierdzenia były dostępne na stronie źródłowej w chwili sporządzania tego streszczenia.

Klucz tematów
 1. Zdrowe, otwarte społeczności
 2. Czasy rzeczywistości rozszerzonej (wątki technologiczne)
 3. Ruch prawdziwie globalny
 4. Najbardziej szanowane źródło wiedzy
 5. Włączanie się ekosystem wiedzy

Zdrowe, otwarte społeczności - A

 • W dyskusjach społeczności arabskich część użytkowników zgodziła się, że temat A jest ważny ale nie powinien być naszym priorytetem, (§Ar2) podczas gdy inni myśleli, że potencjalnym narzędziem mogącym pomóc poprawić zdrowie społeczności mogły by być ujednolicone zasady we wszystkich wiki (§Ar3).
 • W ramach dyskusji w anglojęzycznej Wikipedii powiedziano, że powinniśmy być liderem dla tworzenia wspólnego cyfrowych zasobów humanistycznych, (§EN1). Poprzez trening i dowództwo budować samodzielne zespoły rozwiązujące problemy (§EN3), wspomniano też problem tworzenia się klik, współpracę (§EN4) i tworzenie narzędzi do śledzenia zmian oraz uczenie się jak różne zasady zmieniają zdrowie naszej społeczności. (§EN11)
 • dyskusja we francuskiej Wikipedii (4s) skupiła się na temacie A i jeden użytkownik powiedział, że wpływ tego temat mógłby być pozytywnie ogromny (§FR1), aby uczynić aby projekty Wikimedia lepiej poznały się nawzajem (§FR2), uczynić projekty bardziej z sobą powiązane (§FR3) i wiedzieć więcej o innych kulturach i językach.(§FR4)
 • W Wikipedii w języku niemieckim - gdy jeden z uczestników wspomniał, że temat A jest strategicznie ważny (§DE1) a inny preferował strategię na następne 5 lat lub krócej zamiast 13 lat (§DE2). Pozostali uczestnicy, którzy komentowali temat A mieli obawy co do struktury władzy w WMF (§DE11) słownictwie ,(§DE12) produktywnych dysydentach (§DE13) i sugerowali, że treść tematów powinna zostać zmieniona do pojedynczych, prostych podtematów (§DE16).
 • We włoskiej Wikipedii część uczestników sądzi, że temat A jest ważny ponieważ jest to silnik/serce wszystkiego czym Wikipedia jest i powinna być (§IT4) i posiadanie zdrowej społeczności jest także dobrym przykładem politycznym dla innych. (§IT3)
 • Na Meta wiki uczestnicy komentowali temat A, że jest on fundamentem wszystkich pozostałych, (§Meta1) ważny także dla projektów siostrzanych (§Meta2), WMF może wspierać różnorodność finansowo (§Meta5), niektórzy użytkownicy sugerowali współpracę z innymi organizacjami. (§Meta14) (§Meta15)
 • W polskiej Wikipedii dyskusje na temat A skupiły się na uproszczeniu języka (§PL3), silniejszego wsparcia technicznego Wikipedystów z długim stażem (§PL8), zrobieniem rachunku sumienia (§PL9) choć jeden z użytkowników stwierdził, że temat nie jest dobrze zdefiniowany. (§PL4)
 • Na Wikidata komentowano, że gdy będziemy rozwijali temat A, dane ulegną poprawie w sensie ich różnorodności i jakości, (§DATA1) sądzą oni także, że to powinno być najważniejszym celem. (§DATA4)

Czasy rzeczywistości rozszerzonej (wątki technologiczne) - B

 • Dyskusje w anglojęzycznej Wikipedii skupiły się na tym, że z wykorzystaniem automatyzowania powinniśmy usuwać nieodpowiednio uźródłowione treści, dostarczać lepiej uźródłowione treści i stać się bardziej wiarygodni; (§EN13) obawiano się również, że jeśli nasze treści nie będą najlepszej jakości, inne organizacje przeskoczą Wikipedię. (§EN17) Jednak inni użytkownicy stwierdzili, że powinniśmy raczej być wiarygodni i wolni niż najlepszej jakości (§EN19). Ten temat może być też siłą napędową innych (§EN21), Współpraca z innymi organizacjami jest także kluczowa dla tego tematu, gdyż pomoc osób z wiedzą o AI może nam oszczędzić mnóstwo czasu. (§EN28)
 • We włoskiej Wikipedii uczestnicy dyskutowali, że poprawki techniczne są niezbędne, szczególnie rozwój narzędzi dla niewidomych i niedowidzących (§IT15) (§IT26), rozwój interfejsu mobilnego (§IT17) (§IT18) (§IT19) i integracja z OpenStreetMap, Wikidata i Commons. (§IT27)
 • Na Meta komentowano, że temat B nie powinien być naszym głównym celem (§Meta16), ten cel może wpłynąć na Meta (§Meta19). Część użytkowników stwierdziła, że powinniśmy poprawić najpierw jakość (§Meta21), podczas gdy inni sugerowali, że jeśli chcemy utrzymać nasze znaczenie w przyszłym świecie, powinniśmy nadać temu tematowi szczególne znaczenie. (§Meta22)
 • W hiszpańskiej Wikipedii stwierdzono, że jeśli zdecydujemy się skupić na temacie B, powinniśmy osiągnąć dobre jakościowo tłumaczenie automatyczne, zastosować Wikidata w edukacji, (§ES4) i ogólnie uważano, że jest to najważniejszy temat (§ES3). Zarówno otwarte jak i zamknięte trenowanie, dodatkowe lub poszerzone działania (§ES5) i edukacja (§ES6) powinny być rozwijane w ramach tego tematu.
 • W Wikidata, dyskusje w temacie B skupiły się na narzędziach do wyszukiwaniu danych (§DATA9) i rzeczywistości wirtualnej. (§DATA10)

Ruch prawdziwie globalny - C

 • W ramach dyskusji społeczności arabskiej część osób sugerowało, że Fundacja Wikimedia powinna także fundować i prowadzić szczegółowe badania aby zbadać motywy edytorów Wikipedii z wschodzących społeczności (§Ar4).
 • We włoskiej Wikipedii uczestnicy sądzą, że aby stać się prawdziwie globalnym ruchem powinniśmy zainwestować więcej zasobów w kraje rozwijające się (§IT5) i społeczne środowisko naszych projektów powinno ulec poprawie (§IT14) Nieudane projekty powinny zostać zamknięte (§IT29) i narzędzia do tłumaczenia powinny zostać poprawione. (§IT31)
 • Na Meta było trochę różnych sugestii dotyczących tematu C takich jak tworzenie nowych projektów (§Meta30), skupienie się na globalnym południu (§Meta32), wsparciu dla społeczności (§Meta33) (§Meta34), współpracy, (§Meta37) redukowaniu nieodpowiedniej wagi (§Meta39) (§Meta40) i dawaniu dostępu tylko do odczytu projektom tor (§Meta42).
 • W polskiej Wikipedii przeważającą opinią w temacie C było, że czym więcej osób może mieć dostęp do wiedzy tym bardziej to będzie zbliżać ludzi, (§PL1) ważny jest oryginalny wkład w lokalnych językach (§PL2) i lepsze narzędzia do tłumaczenia. (§PL6)
 • W Wikidata, jeśli zajmiemy się tematem C, będziemy mieć różnorodność naszych organizacji (§DATA13), dyskutowano też o sposobach osiągnięcia celu (§DATA15), interfejsie użytkownika, (§DATA16) i eksperymentach empirycznych. (§DATA18)

Najbardziej szanowane źródło wiedzy - D

 • W niemieckojęzycznej Wikipedii jeden z uczestników dyskusji tematu D powiedział, że Wikipedia nie może być źródłem, (§DE17) ale inny uczestnik się nie zgodził (§DE18) . Jeden z użytkowników sądzi, że to jest zbyt ambitne ale osiągalne (§DE19). Oprócz tego było kilka innych komentarzy dotyczących tematu jako całości i dotyczyły one poważnych obaw co do tego tematu (§DE2) (§DE4) (§DE5) (§DE6) (§DE7) (§DE8) (§DE9).
 • We włoskiej Wikipedii uczestnicy dyskutowali, że powinniśmy być mniej otwarci (§IT35) i pracować więcej nad poprawą naszej wiarygodności (§IT24).
 • W polskiej Wikipedii, uczestnicy dyskutujący o temacie D, zwróci uwagę, że powinniśmy uniknąć imperializmu wiedzy (§PL12) i stworzenia najbardziej zaufanego źródła wiedzy jest nieomal niemożliwe (§PL13).
 • W hiszpańskiej Wikipedii, stwierdzono, że powinniśmy budować zaufanie do siebie samych jeśli chcemy osiągnąć cele tematu D (§ES10), uczestnicy wierzą też, że to jest najważniejszy temat. (§ES11) (§ES16) Sugerowali, że powinniśmy promować nasze projekty (§ES13) i organizacje afiliowane powinny pomagać w działaniach w tym temacie. (§ES14)
 • W Wikidata, uznano, że podążając za tym tematem możemy razem zebrać ludzi mówiących różnymi językami, (§DATA21) być gospodarzem dla wiedzy wysokiej jakości (§DATA22) i uprościć nasz język. (§DATA25)

Włączanie się w ekosystem wiedzy - E

 • W ramach dyskusji w arabskiej społeczności użytkownicy zwrócili uwagę, że temat E jest najważniejszy ze względu na fakt, że ma on potencjał połączenie wszystkich pozostałych razem (§Ar6).
 • We włoskiej Wikipedii dyskutowano, że Wikipedia nie powinna nadal akceptować badań własnych (§IT23) choć ludzie często takie wstawiają, co jest dla nas zagrożeniem (§IT22) dlatego, że nie mamy kontroli edytorskiej, która mogłaby sobie z tym poradzić (§IT23).
 • W polskiej Wikipedii, komentowano, że Wikipedia powinna pozostać neutralna i zawierać mniej popularne treści nawet jeśli nie jest to lubiane przez ekspertów (§PL7) i powinna pozostawać NPOV (§PL14).
 • W Wikidata, w temacie E, niektórzy uczestnicy komentowali, że Wikidata nie może odgrywać znaczącej roli w edukacji, dlatego, że nie pozostawia miejsca na wyjaśnienia, (§DATA28). Powinniśmy dostarczać wiedzę koherentną, (§DATA29) przez dokładniejszą kontrolę naszych treści. (§DATA31)

Zobacz też