Jump to content

Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Nguồn/Chu kỳ 2/Tổng hợp từ ngày 11 đến 21 tháng 5

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 2/Summary 11th to 21st May and the translation is 100% complete.

Đây là tổng quan tóm tắt ngắn về các trang Nguồn trên Meta từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 5 của Cuộc thảo luận về Chu kỳ 2. Các phím tắt được sử dụng ở đây dựa vào ngôn ngữ được xây dựng và mã dự án và ngôn ngữ được nhóm lại theo thứ tự bảng chữ cái. Ví dụ, Wikipedia tiếng Arập là Ar. Để cung cấp một ý nghĩa thô sơ của các hoạt động trên các dự án và các nền tảng các trang Nguồn tóm tắt, bản tóm tắt đầy đủ bằng văn bản cộng đồng cho thấy có bao nhiêu báo cáo nguồn đã có sẵn và do đó được đưa vào tài khoản tại thời điểm viết. (3s), có nghĩa là có 3 tuyên bố đã có trên trang nguồn được tham chiếu vào thời điểm bản tóm tắt được soạn thảo.

Các câu hỏi chính của chủ đề
 1. Các cộng đồng khỏe mạnh và bao gồm mọi người
 2. Thời đại gia tăng
 3. Một phong trào toàn cầu thực sự
 4. Nguồn tri thức đáng tin cậy nhất
 5. Tham gia vào hệ sinh thái tri thức

Các cộng đồng khỏe mạnh và bao gồm mọi người - A

 • Trên Thảo luận cộng đồng Arab Một số người dùng đã đồng ý rằng chủ đề A là một trong những quan trọng nhưng họ cũng nghĩ rằng nó không phải là ưu tiên của chúng tôi, (§Ar2) Trong khi những người khác nghĩ rằng một công cụ tiềm năng để giúp tăng cường sức khoẻ cộng đồng có thể là để thống nhất các chính sách trên wiki (§Ar3) .
 • Trên Wikipedia tiếng Anh nói chúng ta có thể dẫn đầu trong sự hợp tác, kỹ thuật số nhân văn trực tuyến, (§EN1) Với sự đào tạo và lãnh đạo, có thể xây dựng các đội tự quản để giải quyết các vấn đề.(§EN3) , Họ cũng đề cập tới sự hợp tác (§EN4) Và xây dựng các công cụ để theo dõi các thay đổi và tìm hiểu làm thế nào các chính sách khác nhau thay đổi sức khỏe của cộng đồng của chúng ta. (§EN11)
 • Wikipedia tiếng Pháp (4s) tập trung vào chủ đề A và một người dùng nói rằng tác động sẽ tích cực lớn (§FR1), giúp các dự án của Wikimedia được biết đến với nhau tốt hơn, (§FR2) làm cho các dự án liên kết với nhau hơn (§FR3) và biết thêm về các ngôn ngữ và nền văn hoá khác. (§FR4)
 • Tại Wikipedia tiếng Đức trong khi một người tham gia bình luận về chủ đề A một cách chiến lược thì điều quan trọng là (§DE1) và một người tham gia khác lại thích một chiến lược trong 5 năm tiếp theo hoặc ngắn hơn thay vì 13 năm nữa._ (§DE2) Các thành viên tham gia bình luận về chủ đề A có một số vấn đề như Cơ cấu quyền lực của WMF, (§DE11) phrasing, (§DE12) bất đồng gây ra (§DE13) và cho rằng nội dung văn bản của chủ đề này cần phải được cơ cấu lại, cấu thành thành các biện pháp đơn lẻ (§DE16)
 • Tại Wikipedia tiếng Ý Một số người đóng góp cho rằng chủ đề A là quan trọng vì nó là động cơ / trái tim của mọi thứ Wikipedia đã và nên là (§IT4) và bằng cách có một cộng đồng lành mạnh chúng ta cũng có thể là một ví dụ chính trị tốt cho những người khác.(§IT3)
 • Tại MetaWiki Người tham gia đã nhận xét về chủ đề A rằng nó là nền tảng của các chủ đề khác, (§Meta1) thích hợp cho các dự án khác, (§Meta2) WMF có thể hỗ trợ tài chính đa dạng, (§Meta5), một số người dùng cũng đề nghị cộng tác với các tổ chức khác. (§Meta14) (§Meta15)
 • Tại Wikipedia tiếng Ba Lan thảo luận Chủ đề A tập trung vào việc đơn giản hóa ngôn ngữ, (§PL3) hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ hơn cho những người thành thạo Wikipedia (§PL8), kiểm tra lương tâm (§PL9) mặc dù một người tham gia lo ngại rằng nó không được nêu rõ. (§PL4)
 • Tại Wikidata người dùng nhận xét nếu chúng ta làm theo chủ đề A, dữ liệu của chúng ta sẽ được cải thiện về đa dạng và chất lượng (§DATA1), họ cũng nghĩ rằng nó nên là mục tiêu chính. (§DATA4)

Thời đại gia tăng - B

 • Trên wikipedia tiếng Anh mọi người nhấn mạnh rằng với tự động hóa, chúng ta có thể loại bỏ nội dung không đầy đủ, cung cấp nội dung có nguồn gốc tốt hơn và đáng tin cậy hơn, (§EN13) và họ cũng sợ rằng nếu chúng ta không theo kịp các nhà nước hiện đại, thì một số tổ chức khác sẽ vượt qua hơn Wikipedia. (§EN17) Mặc dù một số người dùng cho biết, Chúng ta nên tin cậy và tự do cho tất cả chứ không phải là nhà nước. (§EN19) Chủ đề này cũng có thể là động lực của các chủ đề khác (§EN21), Quan hệ đối tác cũng rất cần thiết cho chủ đề này, bởi vì sự giúp đỡ của những người thông thạo về AI sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian của chúng ta. (§EN28)
 • Trên wikipedia tiếng Ý các đại biểu thảo luận về cải tiến công nghệ là cần thiết đặc biệt là cải tiến công cụ cho người khiếm thị (§IT15) (§IT26) và sự phát triển của giao diện điện thoại di động dễ dàng (§IT17) (§IT18) (§IT19) và một số cách tích hợp giữa OpenStreetMap, Wikidata và Commons. (§IT27)
 • Trên Meta về chủ đề B mọi người nhận xét rằng nó không phải là mục tiêu chính của chúng ta, (§Meta16) chủ đề này có thể tác động đến meta. (§Meta19) Một số người dùng cũng lên tiếng rằng chúng ta nên cải thiện chất lượng đầu tiên (§Meta21) trong khi những người khác gợi ý rằng nếu chúng ta muốn giữ liên quan đến thế giới tương lai, chúng ta nên chú trọng đến chủ đề này. (§Meta22)
 • Trên wikipedia tiếng Tây Ban Nha nếu chúng ta theo chủ đề B chúng ta có thể đạt được các bản dịch tự động có chất lượng, áp dụng Wikidata vào giáo dục, (§ES4) và họ nghĩ rằng đây là chủ đề có liên quan nhất. (§ES3) Cả hai hoạt động đào tạo mở và đóng, bổ sung hoặc mở rộng (§ES5), giáo dục (§ES6) cần được phát triển để cải thiện chủ đề này.
 • Trên Wikidata, Cuộc thảo luận về chủ đề B tập trung vào việc khai thác dữ liệu, các công cụ, (§DATA9) và thực tế ảo. (§DATA10)

Một phong trào toàn cầu thực sự - C

 • Trên wikipedia tiếng Ả rập một số ý kiến cho rằng Wikimedia Foundation cũng nên tài trợ và tổ chức nghiên cứu cụ thể để khám phá các động cơ của các cộng tác viên của Wikipedia từ các cộng đồng đang nổi lên (§Ar4)
 • Trên wikipedia tiếng Ý các thành viên tham gia nghĩ rằng để trở thành một phong trào toàn cầu thực sự, chúng ta nên đầu tư thêm nguồn lực vào các nước đang phát triển (§IT5) và môi trường xã hội của các dự án của chúng ta được cải thiện. (§IT14) Các dự án bị lỗi phải được đóng lại (§IT29) và công cụ dịch cần được cải thiện. (§IT31)
 • Trên Meta đã có những đề xuất khác nhau về chủ đề C như tạo dự án mới, (§Meta30) tập trung vào phía nam toàn cầu, (§Meta32) hỗ trợ cộng đồng, hợp tác (§Meta33) (§Meta34), (§Meta37) giảm trọng lượng không liên quan và (§Meta39) (§Meta40) cho phép đọc chỉ truy cập vào dự án tor (§Meta42).
 • Trên wikipedia tiếng Ba lan các ý kiến chính về chủ đề C là nếu có nhiều người có thể tiếp cận được kiến thức, nó sẽ mang mọi người lại với nhau, (§PL1) đầu vào ban đầu bằng ngôn ngữ địa phương (§PL2) và công cụ dịch thuật tốt hơn. (§PL6)
 • Tại Wikidata: Nếu chúng ta theo chủ đề C chúng ta sẽ có sự đa dạng trong tổ chức của chúng ta. (§DATA13) họ cũng thảo luận về cách tiếp cận, (§DATA15) UX (§DATA16) và các thí nghiệm thực nghiệm. (§DATA18)

Nguồn tri thức đáng tin cậy nhất - D

 • Tại Wikipedia tiếng Đức người tham gia về chủ đề thảo luận D nói rằng Wikipedia không thể là một nguồn, (§DE17) mặc dù một người tham gia khác không đồng ý với (§DE18). Một người sử dụng nghĩ rằng nó quá tham vọng nhưng có thể đạt được (§DE19). Có rất ít ý kiến khác về các phát biểu theo chủ đề và họ có một số mối quan tâm nghiêm túc về các chủ đề này. (§DE2) (§DE4) (§DE5) (§DE6) (§DE7) (§DE8) (§DE9)
 • Tại Wikipedia tiếng Ba Lan các đại biểu thảo luận về chủ đề D đã chỉ ra rằng chúng ta nên tránh chủ nghĩa đế quốc tri thức (§PL12) và thiết lập như là nguồn tri thức đáng tin cậy nhất là gần như không thể. (§PL13)
 • Trên wikipedia tiếng Tây Ban Nha: Chúng ta có thể xây dựng niềm tin trong số những người khác nếu chúng ta theo chủ đề D (§ES10), những người tham gia cũng tin rằng đó là một chủ đề quan trọng. (§ES11) (§ES16) Họ đề nghị rằng chúng ta nên quảng bá các dự án (§ES13) và các chương có thể giúp đưa chủ đề này thành hành động. (§ES14)
 • Tại Wikidata: Bằng cách làm theo chủ đề D chúng ta có thể mang lại cho mọi người từ mọi nguồn gốc ngôn ngữ đến với nhau, (§DATA21) lưu trữ kiến thức chất lượng cao (§DATA22) và đơn giản hóa ngôn ngữ của chúng ta. (§DATA25)

Tham gia vào hệ sinh thái tri thức - E

 • Trên Thảo luận cộng đồng Arab: Người sử dụng nhấn mạnh rằng chủ đề E là chủ đề quan trọng nhất cho một thực tế rằng nó có tiềm năng để kết hợp bốn chủ đề khác lại với nhau (§Ar6)
 • Trên wikipedia tiếng Ý: Người tham gia thảo luận rằng Wikipedia nên tiếp tục không chấp nhận nghiên cứu chưa công bố (§IT23) mặc dù mọi người thường làm nhưng nó nguy hiểm cho chúng ta (§IT22) bởi vì chúng ta không có quyền kiểm soát việc biên tập mà có khả năng giải quyết nó (§IT23)
 • Tại Wikipedia tiếng Ba Lan về chủ đề E họ nhận xét rằng Wikipedia nên trung lập và bao hàm các nội dung ít phổ biến hơn, ngay cả khi nó không được các chuyên gia ưa chuộng (§PL7) và nên tiếp tục NPOV (§PL14).
 • Tại Wikidata: Về chủ đề E một số người tham gia bình luận rằng Wikidata không thể đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục, bởi vì nó không có chỗ để giải thích, (§DATA28) để ứng biến chúng ta phải cung cấp một kiến thức mạch lạc (§DATA29) bằng cách kiểm soát nội dung của chúng ta một cách nghiêm ngặt hơn. (§DATA31)

Xem thêm