Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Nguồn/Chu kỳ 2/Tổng hợp 21-28 tháng 5

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 2/Summary May 21 to 28 and the translation is 100% complete.

Đây là tổng quan tóm tắt ngắn về các trang Nguồn trên Meta từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 5 của Cuộc thảo luận về Chu kỳ 2. Các phím tắt được sử dụng ở đây dựa vào ngôn ngữ được xây dựng và mã dự án và ngôn ngữ được nhóm lại theo thứ tự bảng chữ cái. Ví dụ, Wikipedia tiếng Arập là Ar. Trang này chứa bản tóm tắt thứ hai của các trang nguồn kể từ khi thảo luận chu kỳ 2 bắt đầu. Bản tóm tắt đầu tiên có thể được tìm thấy tại đây. Để cung cấp một ý nghĩa thô của các hoạt động trên các dự án và nền tảng các trang Nguồn tóm tắt, văn bản cho biết có bao nhiêu báo cáo nguồn đã có sẵn và do đó được đưa vào tài khoản tại thời điểm viết. (3s đến 4s), có nghĩa là tổng số 4 phát biểu đã có trên trang nguồn được tham chiếu vào thời điểm bản tóm tắt được soạn thảo và bản tóm tắt bắt đầu từ nhận định số 3.

Từ khóa cho chủ đề
 1. Các cộng đồng khỏe mạnh, bao gồm mọi người
 2. Thời đại gia tăng
 3. Một phong trào toàn cầu thực sự
 4. Nguồn tri thức đáng tin cậy nhất
 5. Tham gia vào hệ sinh thái tri thức

Các cộng đồng khỏe mạnh, bao gồm mọi người - A

 • Trên Wikipedia tiếng Anh (Từ 64s đến 85s) người tham dự nhấn mạnh rằng nếu theo chủ đề A, chúng ta sẽ có thể đề cập nhiều đến dự án một cách hiệu quả và đúng thời gian (§EN84) mặc dù một người dùng đã nhận xét rằng cộng đồng của chúng tâ có thể khỏe mạnh nếu chúng ta tạo wiki đa ngôn ngữ và ngừng phân chia các dự án dựa trên ngôn ngữ . (§EN85) Một người dùng nhận xét rằng chúng ta cũng nên nghiên cứu xem liệu những người dùng chưa đăng ký có thể biên tập giúp hay làm hại cộng đồng và sau đó xem xét sử dụng dữ liệu để hành động phù hợp để làm cho chủ đề này mạnh mẽ hơn. (§EN69) Cũng có một số bình luận tổng thể về chủ đề này như, việc không lịch sự là rất khó để xác định ... tốt nhất là tránh xa những gì chưa rõ ràng (§EN65), đa dạng nhân khẩu học vì lợi ích của đa dạng là vô nghĩa (§EN66) và miễn ưu tiên việc dùng bút danh và ung hộ các tên thật gắn liền với tài khoản. (§EN67)
 • Trên Wikipedia tiếng Pháp (5s đến 39s) một người sử dụng nói rằng nếu theo chủ đề A, chúng ta sẽ chỉ thành một mạng xã hội khác (§FR5) mặc dù người đó cũng bình luận rằng bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng có thể gây nguy hiểm cho các dự án (§FR6) và gợi ý nhân bản hóa các dự án của chúng ta bằng cách giảm sự tự động hóa và tác động của máy. (§FR7) Người tham gia cũng cho rằng các chuỗi MediaWiki nên được một dự án WMF quản lý trực tiếp thay vì một công cụ của bên thứ ba. (§FR10)
 • Trên Wikipedia tiếng Đức (Từ 6s đến 9s) người tham gia nói rằng tất cả những điều tích cực này không có ích cho họ và đây không phải là mục tiêu của WMF. (§DE6) (§DE8)
 • Trên Wikipedia tiếng Ý (Từ 36s đến 64s), về chủ đề A, người tham gia nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm kiếm người dùng mới với các chiến dịch được nhắm mục tiêu, không phải ngẫu nhiên (§IT62) và những người đến để quảng cáo những ý tưởng không cần thiết của họ nên được loại bỏ. (§IT43) Chúng ta cũng nên chú ý đến độc giả của chúng ta (§IT50) mặc dù một người tham gia cho rằng chủ đề này không quan trọng. (§IT48)
 • Trên Meta wiki Những người tham gia nghĩ rằng chủ đề này rất quan trọng, (§Meta62) (§Meta63) và chúng ta có thể học hỏi, và sau đó dạy học, làm thế nào để cấu trúc thảo luận lịch sự khách quan trên phạm vi toàn cầu nếu chúng ta theo chủ đề này. (§Meta60)
 • Trên Wikipedia tiếng Ba Lan (15s) một người dùng gợi ý rằng chúng ta có thể thay đổi thái độ của cộng đồng đối với người mới thông qua các cuộc họp và tập huấn ngoài đời thực (§PL15)
 • Trên Wikipedia tiếng Tây Ban Nha (Từ 18s đến 30s) người tham gia nghĩ rằng chủ đề A là quan trọng (§ES24) và các tiêu chí phổ quát không thể thương lượng phải được đặt ra để điều chỉnh người dùng. (§ES26) Trong nhóm người dùng Telegram tiếng Tây Ban Nha (8s đến 24s) người dùng nhận xét rằng cần có một ủy ban chuyên trách để giải quyết các khiếu nại quấy rối/lạm dụng (§ES14) mặc dù một người dùng không đồng ý Với việc thành lập ủy ban đó. (§ES15)
 • Trên Wikipedia tiếng Việt (12s) người tham gia nghĩ rằng chủ đề A là quan trọng (§VI2) và làm theo chủ đề này chúng ta có thể làm cho thế giới đến gần hơn trong việc theo đuổi các kiến thức chia sẻ miễn phí. (§VI1)
 • Trên Wikidata (Từ 34s đến 43s) một người sử dụng nói rằng chúng ta cần phải thực hiện công việc nhạy cảm để xây dựng đội ngũ lành mạnh... và các mục tiêu mà không có một cộng đồng lành mạnh là những lời hùng biện rỗng tuếch (§DATA34)

Thời đại gia tăng - B

 • Trên Wikipedia tiếng Anh (Từ 64s đến 85s) người dùng nhận xét rằng với tốc độ cải tiến tính toán và đổi mới AI, kế hoạch 15 năm là không thể, (§EN71) chúng ta nên hỗ trợ đầy đủ và chú ý đến các dự án AI như ORES (§EN73) và đề xuất cải tiến thiết kế của trang web. (§EN74)
 • Trên Wikipedia tiếng Pháp (Từ 5s đến 39s) người dùng cho rằng, nếu được phát triển theo tính minh bạch, chủ đề này có thể cho phép các dự án Wikimedia và các wiki học phát triển trong khi vẫn có liên quan; Công cụ (§FR11) và các mô hình cải tiến các wiki của chúng ta có thể được sử dụng lại bởi những người dùng Internet khác; (§FR12) chủ đề này có thể được chuyển sang những người khác; (§FR14) chủ đề này cũng đảm bảo rằng khía cạnh "tăng thêm" sẽ gây ra một mức tiêu thụ điện rất lớn. (§FR17)
 • Trên Wikipedia tiếng Ý (36s đến 64s) Người dùng không chống lại sự đổi mới (§IT52) và cộng đồng đánh giá cao sự đổi mới nếu cho phép cải tiến nội dung. (§IT51) Các dự án như Wikisource có thể sử dụng một số loại "viên nén thời gian" để lưu trữ trong một số nội dung ẩn mà bây giờ đã có bản quyền. (§IT64)
 • Trên Meta wiki (58s to 67s), người tham gia nghĩ rằng chúng ta nên tăng cường sự tương tác giữa các dự án phía trước, giữa các dự án và kiến thức với các kỹ năng bao gồm các công cụ truyền thông (§Meta65) và không nên giảm bớt nỗ lực trong giao tiếp của con người (§Meta66)
 • Trên Wikipedia tiếng Tây Ban Nha (8s to 24s) Người dùng nhận xét rằng các công cụ và phần mềm cần phải được cải tiến để tạo thuận lợi cho việc hướng dẫn từ lúc đăng ký tài khoản. (§ES21)
 • Trên Wikidata Người dùng nhận xét rằng nếu chúng ta theo chủ đề B, chúng ta sẽ là những nhà lãnh đạo trong việc phát triển những công nghệ trên sẽ xác định thời đại mới này, (§DATA35) sẽ là một tin xấu cho những người chủ động lan truyền thông tin sai lệch, tuyên truyền và giả mạo (§DATA36) và cơ sở bách khoa của chúng ta được mở rộng một cách triệt để với các wiki không phải tiếng Anh. (§DATA39) Một người tham gia nghĩ rằng chủ đề này có thể hoạt động nếu Wikidata phá vỡ các vấn đề về ngôn ngữ. (§DATA41)

Một phong trào toàn cầu thực sự - C

 • Trên Wikipedia tiếng Anh (64s to 85s) Một người tham gia bình luận rằng chúng ta nên xem xét xem xét lại các dự án trích dẫn kiến thức truyền miệng. (§EN83)
 • Trên Wikipedia tiếng Pháp(5s to 39s) Người tham gia thảo luận nếu chúng ta theo chủ đề C, chúng ta sẽ được cấy ghép tốt hơn trong thế giới thứ ba (§FR21) và chúng ta cần dạy các tổ chức phi chính phủ cách truy cập, sử dụng các nguồn lực của chúng ta. (§FR22) Chúng ta cũng có thể mở rộng việc phổ biến kiến thức đến các vùng nhận thức thấp. (§FR32)
 • Trên Wikipedia tiếng Do Thái (14s) Người tham gia nhấn mạnh rằng chúng ta nên suy nghĩ về cách chúng ta có thể mở rộng và mở rộng Wikipedia để bao gồm sự đa dạng của ý kiến và thông tin, và để bảo vệ văn hoá địa phương bằng mọi ngôn ngữ. (§HE5)
 • Trên Wikipedia tiếng Ý (36s đến 64s) Những người tham gia gợi ý rằng chúng ta nên cho phép mẫu phản hồi bài viết (§IT55) và cần số liệu thống kê tốt về độc giả. (§IT61)
 • Trên Wikipedia tiếng Tây Ban Nha (8s to 24s) Những người tham gia bình luận rằng để thật sự có tính toàn cầu, chúng ta phải chống lại chủ nghĩa địa phương (§ES27) và nếu chúng ta theo chủ đề này, tác động sẽ là sự giảm thiểu kiến thức. (§ES28) Trong nhóm người dùng tiếng Tây Ban Nha [Telegram] (8s đến 24s), người dùng nhận xét rằng chúng ta phải có vai trò lưu giữ ngôn ngữ thiểu số, với tư cách là một phong trào, và chúng ta nên chỉ định Đại sứ ngôn ngữ để đạt được tính đại diện ở cấp tổ chức. (§ES13)

Nguồn tri thức đáng tin cậy nhất - D

 • Trên Wikipedia tiếng Anh (64s to 85s) Người tham gia đề nghị rằng việc kiểm soát chặt chẽ hiện đang rất cần thiết để duy trì chất lượng và các tiêu chuẩn của nội dung của chúng tôi (§EN76) và chúng ta cũng nên thực hiện xác minh danh tính tùy chọn để người dùng đảm bảo trách nhiệm của tài khoản. (§EN78)
 • Trên Wikipedia tiếng Pháp (5s to 39s) Những người tham gia nói rằng chủ đề này bổ sung cho những chủ đề khác. (§FR27) Chúng ta nên nhấn mạnh vào các dự án khác ngoài Wikipedia, (§FR24) nhấn mạnh vào sự tin cậy của thông tin của chúng tôi. (§FR25)
 • Trên Wikipedia tiếng Do Thái (14s) Người tham gia đề nghị rằng Wikipedia phải bảo toàn kiến thức và đảm bảo kiến thức đáng tin cậy (§HE6) và cần phải có một cơ chế thân thiện và tự động cho việc trích dẫn các bài báo trong tiêu chuẩn hóa trong các cơ sở dữ liệu khoa học. (§HE10)
 • Trên Wikipedia tiếng Ý (36s đến 64s) Người sử dụng đề nghị rằng chúng ta cần hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và giáo dục để xác minh nội dung và chúng ta nên hợp tác với các trường học (§IT39) và các trường đại học để phát triển tư duy phê phán trong người đọc (§IT41)
 • Trên Wikipedia tiếng Tây Ban Nha (18s to 30s) Người tham gia nghĩ rằng Wikipedia cơ bản là nguồn tri thức được tôn trọng nhất (§ES23) và nó là cần thiết để kiểm soát tốt hơn nội dung để nâng cao độ tin cậy và độ tin cậy. (§ES22)
 • Trên Wikipedia tiếng Việt một người sử dụng nghĩ rằng chủ đề này là thứ hai quan trọng nhất, chỉ sau khi sức khoẻ cộng đồng. (§VI6)

Tham gia vào hệ sinh thái tri thức - E

 • Trên Wikipedia tiếng Anh (64s to 85s) Người tham gia nghĩ rằng chúng ta nên hướng các nguồn lực tới các quốc gia đang phát triển, (§EN80) Tập trung vào các tổ chức phi lợi nhuận vi mô (§EN81) và tạo ra các đối tác ngoài cơ sở người dùng của chúng ta (§EN82)
 • Trên Wikipedia tiếng Pháp (5s to 39s) Người tham gia nghĩ rằng chúng ta nên liên quan đến các chuyên gia để cải thiện tính xác minh của nội dung, (§FR34) ngừng đối mặt với con người chống lại các máy móc (§FR37) và nếu chúng ta muốn bao gồm Wikimedia trong hệ sinh thái tri thức rộng lớn hơn chúng ta phải cung cấp thông tin đáng tin cậy và đưa các đối tác thể chế tham gia để họ chứng minh tính hợp pháp hóa. (§FR39)
 • Trên Wikipedia tiếng Ý (36s đến 64s) Một người dùng nhận xét rằng Chủ đề E là chủ đề quan trọng hơn chủ đề A. (§IT46) Các dự án Wikipedia có vai trò trong giáo dục. (§IT47)

Xem thêm